Έχετε λογαριασμό;

 •   Εξατομικευμένο περιεχόμενο
 •   Τα προϊόντα σας και υποστήριξη

Χρειάζεστε λογαριασμό;

Δημιουργία λογαριασμού

Περίληψη ηλεκτρονικής Δήλωσης προστασίας απορρήτου της Cisco

Κέντρο Εμπιστοσύνης και Διαφάνειας

Η Cisco έχει δεσμευτεί στη συνεχή παροχή ισχυρής προστασίας για τους πελάτες, τα προϊόντα και την εταιρεία μας. Πιστεύουμε στην καλλιέργεια και στη διατήρηση της εμπιστοσύνης, στον περιορισμό του κινδύνου και ότι πρέπει απλώς να κάνουμε ό,τι είναι σωστό.

Μάθετε περισσότερα

Η ηλεκτρονική Δήλωση προστασίας απορρήτου της Cisco και η παρούσα περίληψη ισχύουν για τις διαδικτυακές τοποθεσίες της Cisco και των θυγατρικών της που περιέχουν συνδέσμους προς τη Δήλωση.

Η Cisco σέβεται και δεσμεύεται ότι θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας. Οι δηλώσεις μας για την προστασία του απορρήτου αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες παγκόσμιες αρχές και πρότυπα για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, - την παροχή ειδοποίησης και την επιλογή χρήσης των δεδομένων, την πρόσβαση και την ακεραιότητα των δεδομένων, την ασφάλεια, την περαιτέρω μεταβίβαση και την εφαρμογή/επιτήρηση. Ακολουθούν μερικά από τα σημαντικότερα σημεία της ηλεκτρονικής Δήλωσης προστασίας απορρήτου της εταιρείας μας.

Προσωπικά δεδομένα

 • Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για διάφορους λόγους, όπως για την επεξεργασία της παραγγελίας σας, για να σας παρέχουμε τη δυνατότητα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο μας, την αποστολή ανακοινώσεων μάρκετινγκ, την εξατομίκευση της εμπειρίας σας ή σε σχέση με αιτήσεις για μια θέση εργασίας.
 • Θα σας ενημερώνουμε για τον σκοπό της συλλογής προσωπικών δεδομένων κατά τον χρόνο συλλογής τους και θα τα διατηρούμε για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού ή κατά τα απαιτούμενα από την ισχύουσα νομοθεσία ή για νόμιμους λόγους.
 • Ενδέχεται να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς με πληροφορίες που αποκτάμε από άλλες πηγές για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τη γενικότερη ακρίβεια και πληρότητά τους και, επίσης, για να προσαρμόσουμε καλύτερα τις επαφές μας με εσάς.
 • Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών μας από εσάς μέσω της χρήσης διάφορων τεχνολογιών, όπως τα cookies.

Παροχή ειδοποίησης και οι επιλογές σας για τη χρήση των δεδομένων

 • Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τον σκοπό που συλλέχθηκαν και όχι για διαφορετικό σκοπό χωρίς να ζητήσουμε προηγουμένως την άδειά σας.
 • Θα ζητάμε την άδειά σας προτού κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από τον λόγο για τα οποία τα παράσχετε ή κατά τα οριζόμενα στην ηλεκτρονική Δήλωση προστασίας απορρήτου μας.
 • Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών μας από εσάς, μπορείτε να απορρίψετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Πρόσβαση και ακεραιότητα δεδομένων

 • Για να ενημερώσετε τα προσωπικά δεδομένα και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας, επικοινωνήστε στη διεύθυνση privacy@cisco.com ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Ασφάλεια δεδομένων

 • Δεσμευόμαστε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή γνωστοποίηση.

Περαιτέρω μεταβίβαση δεδομένων

 • Ως εταιρεία με παγκόσμια παρουσία, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στη Cisco στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε θυγατρική της Cisco ανά την υφήλιο ή σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας και βρίσκονται εκτός της χώρας όπου συλλέγονται τα δεδομένα και όπου τα πρότυπα περί προστασίας των δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν.
 • Δεν μεταβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους εκτός αν οι εν λόγω τρίτοι υπόσχονται να παρέχουν αντίστοιχο επίπεδο προστασίας των δεδομένων με εκείνο που παρέχουμε εμείς.

Σημαντικές πληροφορίες

 • Ακολουθούμε τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές περί προστασίας των δεδομένων όχι μόνο για να είμαστε νομοταγείς αλλά και για να καλλιεργήσουμε την εμπιστοσύνη και τη σιγουριά προς τη Cisco.
 • Η Cisco έλαβε παλαιότερα πιστοποίηση στο πλαίσιο της συμφωνίας ασφαλούς λιμένα μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ και της συμφωνίας ασφαλούς λιμένα μεταξύ ΗΠΑ και Ελβετίας όπως οριζόταν από το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου αναφορικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση προσωπικών δεδομένων από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελβετία, ωστόσο δεν βασίζεται αποκλειστικά στις αρχές ασφαλούς λιμένα προκειμένου να συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ. Η Cisco πιστοποίησε ότι τηρεί τις αρχές ασφαλούς λιμένα περί απορρήτου αναφορικά με την ειδοποίηση, την επιλογή, την περαιτέρω μεταβίβαση, την ασφάλεια, την ακεραιότητα δεδομένων, την πρόσβαση και την εφαρμογή. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 6 Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την εγκυρότητα των αρχών του ασφαλούς λιμένα και ενόψει των υπό εξέλιξη ρυθμιστικών πλαισίων, η Cisco ενδέχεται να συμμετάσχει σε άλλα πλαίσια που εγκρίνονται κατά καιρούς από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.
 • Οι Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες - Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (BCR-C) της Cisco προβλέπουν την εφαρμογή επαρκών διασφαλίσεων για τη διαβίβαση ευρωπαϊκών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τη Cisco παγκοσμίως.

Παραπομπές

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές μας σε θέματα προστασίας του απορρήτου, ανατρέξτε στην πλήρη έκδοση της ηλεκτρονικής Δήλωσης προστασίας απορρήτου της Cisco.

Τελευταία ενημέρωση: Απριλίου 2018

Δήλωση προστασίας απορρήτου

Πλήρης έκδοσηΠώς θα επικοινωνείτε μαζί μας

Email: privacy@cisco.com

Mail: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA