Har du ett konto?

 •   Anpassat innehåll
 •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Cisco integritetespolicy

Trust and Transparency Center

Cisco arbetar för att upprätthålla ett starkt skydd för våra kunder, produkter och vårt företag. Vi tror på att bygga upp och behålla ett förtroende, minska risker och helt enkelt göra det rätta.

Cisco Systems, Inc. och dess dotterbolag (Cisco) arbetar för att skydda din integritet och värnar om att du får en positiv upplevelse på våra webbplatser och när du använder våra produkter och tjänster (Lösningar).

Denna integritetspolicy gäller Ciscos webbplatser och Lösningar som länkar eller hänvisar till denna policy. Den beskriver hur vi hanterar personuppgifter samt de val som finns tillgängliga för dig i samband med insamling, användning samt åtkomst till dina personuppgifter, hur du uppdaterar och rättar dem. Du hittar mer information om hur vi hanterar personuppgifter gällande Ciscos erbjudanden i datablad om integritet, beskrivningar av erbjudanden eller andra meddelanden som tillhandahålls innan eller vid insamlingen av uppgifterna. Vissa av Ciscos webbplatser eller Lösningar har en egen integritetsdokumentation som beskriver hur vi hanterar personuppgifter för just de webbplatserna eller Lösningarna. Om ett visst meddelande för en webbplats eller Lösning skiljer sig från denna integritetspolicy så gäller det specifika meddelandet. Vid skillnader i översättningar till andra språk av denna policy gäller versionen som är på amerikansk engelska.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter avser all information som rimligen kan användas för att identifiera en person, och kan omfatta namn, adress, e-postadress, telefonnummer, inloggningsinformation (kontonummer, lösenord), uppgifter om konton på sociala medier eller betalkortnummer.

De typer av personuppgifter som vi kan behandla beror på affärssammanhang och syftet för insamlingen. Följande är exempel:

 • Kontakt, prenumeration, registrering, identifierare online, sociala medier och diskussionsforum eller kommunikationsuppgifter.
 • Kommunikation (dvs. ljud, video, text).
 • Information om beteende online och produktanvändning.
 • Finansiell information (t.ex. bankkontouppgifter).
 • Information om en persons företag, intressen och åsikter (t.ex. information som lagras i en databas för hantering av kundrelationer).
 • Information om en person som använder våra produkter och tjänster, inklusive systeminformation såsom enhetsidentifierare och telemetri (såsom IP- eller MAC-adress) när sådana data är länkade eller kopplade till en viss persons enhet.

Om vi länkar andra data till dina personuppgifter behandlar vi dessa länkade data som personuppgifter.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Det kan hända att vi samlar in data, inklusive personuppgifter, om dig när du använder våra webbplatser, Lösningar och interagerar med oss. Vi samlar även in personuppgifter från betrodda tredjepartskällor och anlitar tredjeparter för att samla in personuppgifter för vår räkning.

Vi kan använda dina personuppgifter för att bedriva och säkerställa säkerheten för vår verksamhet, samt tillhandahålla, förbättra och anpassa våra webbplatser och Lösningar, skicka meddelanden, marknadsföring eller annan kommunikation, och för andra ändamål med stöd av laglig grund.

Vi samlar in personuppgifter av flera olika affärsorsaker, till exempel för att:

 • Behandla beställningar, inklusive fakturering och betalning.
 • Hantera kundrelationer och administration.
 • Skapa och hantera användarkonton.
 • Reservera webbplatser och Lösningar samt aktivera användning av vissa funktioner.
 • Analysera, anpassa, öka precisionen och förbättra användarupplevelsen, kommunikation och interaktion.
 • Skicka kommunikation till dig, inklusive för marknadsföring och kundnöjdhet, direkt från Cisco eller från våra partners.
 • Hantera kommunikationsinställningar. Du kan ändra dina kommunikationsinställningar när som helst. Se Dina val och hur du väljer dina kommunikationsinställningar nedan.
 • Avtalsprestanda, leverans av Lösningar och kundtjänst.
 • Hantera en jobbansökan.
 • Administrera kurser, tester och certifikat online.
 • Hantera konferenser, webbseminarier och andra händelser.

Om du väljer att ge Cisco en tredje parts personuppgifter (till exempel, namn, e-postadress och telefonnummer) intygar du att du har den tredje partens tillåtelse att göra det. Det kan handla om att vidarebefordra referens- eller marknadsföringsmaterial till en vän eller skicka jobbrekommendationer. Tredje parter kan välja bort framtida meddelanden genom att följa länken i det första meddelandet eller genom att klicka här.

I vissa fall kan Cisco och de tredje parter vi anlitar samla in data automatiskt med hjälp av cookies, webbloggar, webb-beacons och andra liknande program. Det finns mer information i avsnittet Cookies och andra webbtekniker nedan.

Dina rättigheter

Vi behöver din hjälp med att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Vi erbjuder dig möjligheten att få åtkomst till, rätta,begränsa eller ta bort dina personuppgifter:

 • Du kan se och redigera dina personuppgifter och preferenser som du registrerat online på Cisco.com genom att använda Cisco Profile Management Tool.
 • När Cisco agerar som ”personuppgiftsansvarig” kan du utöva din rätt till åtkomst och begära rättelser eller begränsning av behandlingen av dina uppgifter samt avaktiveringar i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning direkt hos den Cisco-enheten såsom beskrivs i dokumentationen för den specifika Lösningen, eller genom att skicka in en förfrågan genom formuläret för integritetsförfrågningar.
 • När Cisco agerar som ”personuppgiftsbiträde” och du vill utöva din rätt till åtkomst och begära rättelser eller begränsning av behandlingen av dina uppgifter samt avaktiveringar hänvisar Cisco dig till den personuppgiftsansvarige i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Om du behöver mer hjälp, eller hjälp med att få åtkomst till, rätta, begränsa eller radera personuppgifter kan du kontakta oss direkt. Vi svarar på din förfrågan inom 30 dagar. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran, eller behöver mer tid, kommer vi att förklara varför.

Dina val och hur du väljer dina kommunikationsinställningar

Vi ger dig möjligheten att få information om vårt företag, våra program, vår webbplats och våra Lösningar. Du kan uppdatera dina kommunikationsinställningar när som helst på följande sätt:

 • Genom att följa instruktionerna i varje kampanjmeddelande från oss för att sluta prenumerera på det utskicket.
 • Genom att fylla i och skicka in det här formuläret eller genom att kontakta oss via post på: Cisco Systems, Inc., Privacy Office, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Se till att inkludera ditt namn, din e-postadress, den mottagna kommunikationen, leveranssätt (t.ex. post, e-post, telefon, sms) och övrig information om materialet som du inte vill ta emot längre.
 • För sms-meddelanden (SMS Services) svarar du STOP, END eller QUIT på sms-meddelandet du fått.

Dessa val gäller inte för mottagandet av obligatorisk tjänstekommunikation eller annan obligatorisk kommunikation som betraktas som en del av vissa program, webbplatser och Lösningar, och som du kan få med jämna mellanrum om du inte slutar använda eller avbryter enligt dess villkor och bestämmelser. Med ditt godkännande kan vi även dela dina personuppgifter med Ciscos affärspartners eller leverantörer så att de kan skicka information till dig om webbplatser, program, produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Klicka här om du inte vill att Cisco ska dela uppgifterna med tredje parter för marknadsföringssyften.

Genom att använda våra webbplatser eller Lösningar eller på annat sätt interagera med, eller tillhandahålla personuppgifter till, oss godtar du att vi kommunicerar med dig angående säkerhet, integritet  och administration i samband med din användning. Om vi till exempel får kännedom om intrång i ett säkerhetssystem kan vi försöka meddela dig genom att publicera ett meddelande på våra webbplatser, skicka ett e-postmeddelande till dig eller genom att kontakta dig på annat sätt.

Dela dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter i syfte att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla, analysera, förbättra, skydda och anpassa våra webbplatser och Lösningar, skicka marknadsföring eller  annan typ av kommunikation som rör vår verksamhet och för andra ändamål med stöd i tillämplig lagstiftning eller med ditt samtycke.

Vi kan dela personuppgifter på följande sätt:

 • Inom Cisco och våra globala dotterbolag för databehandling, såsom marknadsföring, verksamhet, efterlevnad, säkerhet, webbplatsers eller Lösningars funktion eller lagring.
 • Med affärspartner, tjänsteleverantörer, auktoriserade tredjepartsombud eller entreprenörer för att tillhandahålla en begärd webbplats, Lösning, tjänst eller transaktion. Exempel inkluderar behandling av beställningar och kreditkortstransaktioner, värdtjänster för webbplatser, värdtjänster för registrering till seminarier, hjälp med försäljningsrelaterat arbete eller support efter försäljning, samt kundsupport.
 • Med Ciscos affärspartner eller leverantörer, så att de kan dela information med dig om deras produkter eller tjänster. Klicka här om du inte vill att Cisco ska dela uppgifterna med tredje parter för marknadsföringssyften.
 • I samband med, eller under förhandlingar om, eventuell sammanslagning, försäljning av företagstillgångar, konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet av eller till ett annat företag.
 • Som svar på en begäran om information från en behörig myndighet eller tredje part om vi anser att avslöjande sker i enlighet med, eller på annat sätt krävs enligt tillämplig lagstiftning, regler eller rättsprocess.
 • Med tjänstemän inom brottsbekämpning, myndigheter eller andra tredje parter efter behov för att efterleva rättsliga processer eller uppfylla nationella säkerhetskrav, skydda Ciscos, dess affärspartners, dina eller andras rättigheter, egendom och säkerhet eller på andra sätt som krävs enligt tillämplig lagstiftning.
 • I sammanställd, anonymiserad och/eller avidentifierad form som inte rimligen kan användas för att identifiera dig.
 • Om vi i annat fall meddelar dig och du samtycker till delningen.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som anförtros till oss och behandla dem på ett säkert sätt i enlighet med denna integritetspolicy. Cisco implementerar fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som utvecklats för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller illegal förstörelse, förlust, ändring, obehörigt utlämnande eller åtkomst. Vi kräver också i avtal att våra leverantörer skyddar sådan information mot oavsiktlig eller illegal förstörelse, förlust, ändring, obehörigt utlämnande eller åtkomst.

Lagring och kassering av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter efter behov för att uppfylla de syften för vilka de samlades in. Vi lagrar och använder dina personuppgifter för att uppfylla våra företagsansvar och juridiska skyldigheter samt kunna lösa tvister, skydda våra tillgångar och upprätthålla våra rättigheter och avtal.

Vi lagrar inte personuppgifter i identifierbart format när syftet för insamlingen av uppgifterna har uppnåtts, såvida det inte finns något lagligt eller affärsmässigt skäl att behålla de personligt identifierbara uppgifterna. Efter detta kommer uppgifterna antingen att förstöras, raderas, anonymiseras och/eller tas bort från våra system.

Användning av cookies och andra webbtekniker

Som många andra webbplatser och webbaserade lösningar använder Cisco verktyg för automatisk datainsamling, till exempel cookies, inbäddade webblänkar och webb-beacons. Dessa verktyg samlar in en viss standardinformation som din webbläsare skickar till oss (t.ex. IP-adress, MAC-adress, klickströmsbeteende och telemetri).

Verktygen gör ditt besök på vår webbplats och våra lösningar säkrare, mer effektiva och anpassade efter dig. Vi använder även informationen för att förbättra vår webbplats, våra lösningar och erbjuda bättre service till våra kunder.

Vi samarbetar med tredje part för att visa reklam på vår webbplats och för att hantera vår reklam på andra webbplatser. Våra tredjepartspartner kan använda cookies eller liknande teknik för att visa annonser som är baserade på dina onlineaktiviteter eller intressen. Du kan avanmäla dig från reklamen, men allmänna, ej personligt anpassade annonser fortsätter att visas.

Det finns mer information i Hur Cisco använder verktyg för automatisk datainsamling, där du även kan avsluta intressebaserade annonser.

Du kan uppdatera dina inställningar för cookies i Cisco Cookie Consent Manager.

Länkade webbplatser

Vi kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser och tjänster från tredje part som ligger utanför Ciscos kontroll och inte omfattas av denna integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att gå igenom integritetspolicyerna som publicerats på webbplatserna du besöker.

Forum och chattrum

Om du deltar i ett diskussionsforum, lokala forum eller chattrum på en av Ciscos webbplatser bör du tänka på att den information du anger där (t.ex. din offentliga profil och dina kommentarer) blir tillgänglig för andra och kan användas för att kontakta dig, skicka oönskade meddelanden eller i syften som varken Cisco eller du har kontroll över. Tänk även på att enskilda forum och chattrum kan ha ytterligare regler och villkor. Cisco ansvarar inte för de personuppgifter eller annan information som du väljer att dela i dessa forum. Klicka här om du vill få dina personuppgifter borttagna från vår blogg eller våra forum. I vissa fall kan vi inte ta bort alla dina personuppgifter och kommentarer. I sådana fall skickar vi ett svar och förklarar varför.

Barns integritet

Cisco uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att ha en aktiv roll i sina barns onlineaktiviteter. Cisco samlar inte medvetet in personuppgifter från barn utan förälders eller vårdnadshavares samtycke. Om du anser att vi har samlat in personuppgifter från en minderårig utan tillbörligt samtycke från förälder eller vårdnadshavare bör du meddela oss på något av de sätt som anges i avsnittet Kontakta oss. Vi vidtar då åtgärder för att utreda och hantera frågan omedelbart.

Internationell överföring, hantering och lagring av personuppgifter

Eftersom Cisco är en global organisation kan vi överföra dina personuppgifter till Cisco i USA, till Ciscos dotterbolag, till tredje parter och affärspartners som nämns ovan vilka är baserade i olika länder runtom i världen. Genom att använda våra webbplatser och lösningar eller tillhandahålla personuppgifter till oss  godtar du överföring, bearbetning och lagring av sådan information utanför ditt bosättningsland där dataskyddsstandarderna kan se annorlunda ut.

Cisco skyddar och möjliggör global överföring av personuppgifter på flera olika sätt:

 • APEC:s integritetscertifiering

  Ciscos globala integritetsprogram, som beskrivs i den här integritetspolicyn, uppfyller Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross-Border Privacy Rules System (CBPRs) och Privacy Recognition for Processors (PRP). APEC CBPR-systemet och PRP består av bestämmelser för organisationer för att säkerställa skydd av personuppgifter som överförs mellan medverkande APEC-ekonomier. Du hittar mer information om APEC Privacy Framework, CBPRs och PRP här. Vår certifiering gäller våra affärsprocesser i samtliga globala verksamheter som behandlar och överför personuppgifter till/från våra dotterbolag runtom i världen. Du kan se våra certifieringar i APEC CBPR-systemadressboken och APEC PRP-adressboken.

  För mer information angående omfattningen av vårt deltagande eller för att skicka en integritetsförfrågan via BBB National Programs som är vårt ombud för tvistelösningar, vänligen klicka på ikonen nedan:


  Cisco Systems Inc. confirmation seal
   
  Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • Binding Corporate Rules – Personuppgiftsansvarig inom Europeiska unionen

  Ciscos globala integritetsprogram och policyer har godkänts av nederländska, polska, spanska och andra relevanta europeiska dataskyddsmyndigheter att föreskriva lämpliga säkerhetsåtgärder för skydd av integritet, grundläggande rättigheter och friheter för personer vid överföring av personuppgifter som skyddas av europeisk lag. Ciscos Binding Corporate Rules – Controller (BCR-C), föreskriver att överföringar av som genomförts av Cisco, som personuppgiftsansvarig, från Europa till resten av världen omfattas av tillräckliga skyddsåtgärder.

  Ett exemplar av BCR-C finns här. Mer information om BCR finns här.

 • Privacy Shield för EU, Storbritannien och Schweiz

  Cisco Systems Inc. och dess dotterbolag baserade i USA: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco WebEx LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security LLC, Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC, Rizio, Inc. (dba Voicea) och Scientific-Atlanta LLC (kollektivt ”Cisco-US”) uppfyller bestämmelserna och principerna i Privacy Shield som fastställts av USA:s Department of Commerce (amerikanska handelsdepartementet) gällande insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförts från Europeiska unionen (EU), Storbritannien och Schweiz till USA med Privacy Shield som överföringsmekanism.

  Cisco-US har certifierat att det följer principerna i Privacy Shield avseende personuppgifter. Vid eventuell konflikt mellan villkoren i den här integritetspolicyn och registrerade personers rättigheter enligt principerna i Privacy Shield ska principerna i Privacy Shield gälla. Det finns mer information om Privacy Shield-programmet på https://www.privacyshield.gov/, där du även hittar vår certifieringssida.

  Privacy Shield har ogiltigförklarats som överföringsmekanism, men Cisco-US strävar efter att skydda alla personuppgifter som mottas från Europeiska unionens (EU) medlemsländer, Storbritannien och Schweiz (se Insamling av dina personuppgifter ovan för exempel på personuppgifter som Cisco behandlar när du använder våra webbplatser, Lösningar eller interagerar med oss), i enlighet med ramverkens tillämpliga principer och för att säkerställa att personuppgifter som samlas in från individer inom EU finns tillgängliga som en del av deras rättigheter då Cisco är personuppgiftsansvarig (se Åtkomst till och korrekthet av dina personuppgifter samt utövning av dina rättigheter).

  Cisco-US ansvarar för behandlingen av de personuppgifter de mottar och därefter överför till en tredje part som agerar som ombud för deras räkning. Cisco-US följer principerna i Privacy Shield för all vidareöverföring av personuppgifter från EU, Storbritannien och Schweiz (det finns exempel på sådana överföringar i Dela dina personuppgifter ovan), inklusive bestämmelserna om ansvarsskyldighet i samband med vidareöverföring. I vissa situationer kan Cisco-US vara tvungna att lämna ut personuppgifter till följd av en lagstadgad begäran från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.

  Cisco-US är underställt USA:s Federal Trade Commissions verkställande organ.

  Vid eventuell konflikt mellan villkoren i den här integritetspolicyn och principerna i Privacy Shield gäller de striktaste villkoren som skyddar integriteten mest. Om du vill läsa mer om bestämmelserna i Privacy Shield kan du besöka USA:s Federal Trade Commissions webbplats om Privacy Shield.

Automatiserat beslutsfattande

Vår behandling av personuppgifter inkluderar både automatiserade och manuella behandlingsmetoder. Våra automatiserade metoder används ofta för att bistå våra manuella metoder. När automatiserade metoder används för att bistå beslutsfattande kan vi manuellt granska det underlag som uppstår till följd av de automatiserade metoderna mot underliggande data. Denna manuella granskning kan utföras av Ciscos medarbetare eller betrodda utomstående affärspartner som arbetar för Cisco.

Om beslut fattas enbart baserat på automatiserade behandlingsmetoder och leder till juridiska konsekvenser eller avsevärt påverkar en individ ger vi den påverkade individen möjlighet att ifrågasätta beslutet eller begära en manuell granskning.

Klagomål och tillsynsmyndighet

I enlighet med principerna i Privacy Shield åtar Cisco-US sig att lösa klagomål om din integritet och vår insamling och användning av dina personuppgifter som överförs till USA. Individer i Europeiska unionen, Storbritannien och Schweiz med frågor eller klagomål om Privacy Shield bör först kontakta Cisco-US via formuläret för integritetsförfrågningar.

Cisco-US har dessutom åtagit sig att hänvisa olösta integritetsklagomål enligt principerna i Privacy Shield till en oberoende mekanism för lösning av tvister, BBB EU Privacy Shield. Om du inte får bekräftelse på ditt klagomål i rimlig tid, eller om ditt klagomål inte har hanterats enligt dina förväntningar, kan du läsa mer och skicka in ett klagomål på https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/. Denna tjänst är kostnadsfri.

Om ditt Privacy Shield-klagomål inte kan lösas genom ovanstående kanaler kan du i vissa situationer åkalla bindande medling för vissa återstående anspråk som inte har lösts av andra gottgörelsemekanismer. Det finns mer information i Privacy Shield-bilaga 1 på https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Eller så kan du kontakta dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion för att få hjälp. Obs! Ciscos huvudkontor i EU är i Nederländerna. Därför är vår främsta tillsynsmyndighet i EU nederländska Autoritiet Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Frågor eller kommentarer

Vi värderar dina åsikter. Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy klicka här.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Om vi ändrar vår integritetspolicy publiceras den reviderade versionen här, med ett uppdaterat revisionsdatum. Om vi gör väsentliga ändringar av vår integritetspolicy kan vi även meddela dig på annat sätt, till exempel genom att publicera ett meddelande på våra webbplatser eller skicka ett meddelande till dig. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter att sådana ändringar börjat gälla godkänner och samtycker du till ändringarna och att följa dem.

Ciscos integritetspolicy reviderades och publicerades den 10 maj 2021.

Klicka här för den föregående versionen av integritetspolicyn.

Så når du oss

Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy kan du kontakta oss genom att klicka här eller skicka ett meddelande till:

Chief Privacy Officer 
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, USA

Americas Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, USA

Europe, Middle East, Africa, and Russia (EMEAR) Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Netherlands

Asia, Pacific, Japan and China (APJC) Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapore

Integritetespolicy

SammanfattningFör information om ytterligare Cisco-erbjudanden, se datablad om integritet i Cisco Trust Center

Så når du oss

Privacy Request Form

Post: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, USA