Har du ett konto?

 •   Anpassat innehåll
 •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Ciscos onlinesekretesspolicy

Trust and Transparency Center

Cisco arbetar för att upprätthålla ett starkt skydd för våra kunder, produkter och vårt företag. Vi tror på att bygga upp och behålla ett förtroende, minska risker och helt enkelt göra det rätta.

Cisco Systems, Inc. och dess dotterbolag (med samlingsnamnet Cisco) arbetar för att skydda din integritet och säkerställa att du får en positiv upplevelse på våra webbplatser och när du använder våra produkter och tjänster (Lösning eller Lösningar).

Denna sekretesspolicy gäller Ciscos webbplatser och Lösningar som länkar eller hänvisar till denna policy. Den beskriver hur vi hanterar personuppgifter samt de val som finns tillgängliga för dig i samband med insamling och användning av samt åtkomst till dina personuppgifter, och hur du uppdaterar och rättar dem. Du hittar mer information om hur vi hanterar personuppgifter i produktbeskrivningar, kompletterande sekretesspolicyer eller i meddelanden som tillhandahålls före eller vid datainsamlingstillfället. Vissa av Ciscos webbplatser har en egen sekretesspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter för just de webbplatserna. Om ett meddelande som tillhandahålls vid insamlingstillfället eller en webbplats- eller Lösningsspecifik sekretesspolicy står i konflikt med denna sekretesspolicy, ska sådant meddelande eller kompletterande sekretesspolicy gälla.

Insamling av dina personuppgifter

Det kan hända att vi samlar in data, inklusive personuppgifter, om dig när du använder våra webbplatser och Lösningar och interagerar med oss. Personuppgifter avser all information som kan användas för att identifiera en person, och kan omfatta namn, adress, e-postadress, telefonnummer, inloggningsinformation (kontonummer, lösenord), marknadsföringspreferenser, uppgifter om konton på sociala medier eller betalkortnummer. Om vi länkar andra data till dina personuppgifter behandlar vi dessa länkade data som personuppgifter. Vi samlar även in personuppgifter från betrodda tredjepartskällor och anlitar tredje parter för att samla in personuppgifter för att hjälpa oss.

Vi samlar in personuppgifter av flera olika orsaker, till exempel för att:

 • Behandla din order, inklusive betalningstransaktioner.
 • Erbjuda dig en prenumeration på nyhetsbrev.
 • Skicka marknadsföringskommunikation.
 • Skapa ett konto.
 • Göra det möjligt att använda vissa funktioner i våra lösningar.
 • Anpassa din upplevelse.
 • Tillhandahålla kundtjänst.
 • Hantera en jobbansökan.
 • Samla in information under inträdesprocessen när ett datorbaserat certifieringstest tilldelas till dig.

Vi och de tredje parter vi anlitar kan ställa samman den information vi samlar in från dig samt på våra webbplatser och Lösningar med information som erhålls från andra källor. Det hjälper oss att göra den mer korrekt och fullständig, och att skräddarsy vår kommunikation med dig på ett bättre sätt.

Om du väljer att ge Cisco en tredje parts personuppgifter (till exempel namn, e-postadress och telefonnummer) intygar du att du har den tredje partens tillåtelse att göra det. Det kan handla om att vidarebefordra referens- eller marknadsföringsmaterial till en vän eller skicka jobbrekommendationer. Tredje parter kan välja bort framtida meddelanden genom att följa länken i det första meddelandet eller genom att kontakta privacy@cisco.com. I vissa fall kan Cisco och de tredje parter vi anlitar samla in data automatiskt med hjälp av cookies, webbloggar, webb-beacons och andra liknande program. Denna information används för att förstå och förbättra webbplatsens användbarhet, prestanda och effektivitet och skräddarsy innehåll eller erbjudanden åt dig. Mer information finns i avsnittet Cookies och andra webbtekniker nedan.

Användningsområden för dina personuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla, förbättra och anpassa våra webbplatser och Lösningar, skicka marknadsföring och annan typ av kommunikation som rör vår verksamhet och i andra legitima syften som är tillåtna enligt lag. Några olika sätt som vi kan använda personuppgifter:

 • Tillhandahålla en lösning som du har begärt.
 • Analysera, stödja och förbättra våra Lösningar och din onlineupplevelse.
 • Anpassa webbplatser, nyhetsbrev och annan kommunikation.
 • Tilldela och bearbeta dina certifieringstest.
 • Skicka kommunikation till dig, inklusive för marknadsföring och kundnöjdhet, direkt från Cisco eller från våra partner.

Du kan redigera dina kommunikationsinställningar när som helst. Se dina val och hur du väljer dina kommunikationsinställningar nedan.

Tillgång till och korrekthet för dina personuppgifter

Vi behöver din hjälp med att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Vi ger dig ett antal alternativ som du kan använda för att få åtkomst till, rätta, åsidosätta eller ta bort dina personuppgifter:

 • Du kan se och redigera de personuppgifter och preferenser du lämnat online på Cisco.com genom att använda Cisco Profile Management Tool.
 • Vissa Cisco-enheter kan agera eller betraktas som ”registeransvariga”. När en Cisco-enhet agerar som registeransvarig kan du utnyttja din rätt till åtkomst och begära rättelser, åsidosättanden eller inaktiveringar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning direkt hos den Cisco-enheten såsom beskrivs i dokumentationen för den specifika Lösningen.
 • Om du behöver mer hjälp, eller hjälp med att få åtkomst till, rätta, åsidosätta eller ta bort personuppgifter kan du kontakta oss direkt. Vi arbetar i god tro för att tillgodose rimliga begäranden om åtkomst till samt borttagning, uppdatering, åsidosättande och rättelse av dina uppgifter. Vi svarar på din begäran inom 30 dagar. Om vi inte kan uppfylla din begäran ger vi dig en förklaring.

Dina val och hur du väljer dina kommunikationsinställningar

Vi ger dig valet att ta emot en mängd olika slags information i anslutning till din Lösning. Du kan hantera dina kommunikationsinställningar på följande sätt:

 • Genom att följa instruktionerna i varje kampanjmeddelande från oss för att sluta prenumerera på just det utskicket.
 • Genom att skicka ett meddelande till oss via e-post eller per post till: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Glöm inte att ange namn, e-postadress och specifik, relevant information om det material du inte vill få längre.
 • För SMS-meddelanden (SMS Services) svarar du STOP, END eller QUIT på SMS-meddelandet du fått.

Dessa val gäller inte för mottagandet av obligatorisk tjänstkommunikation eller annan obligatorisk kommunikation som betraktas som en del av vissa Lösningar, och som du kan få med jämna mellanrum om du inte slutar använda eller avbryter Lösningen enligt dess villkor och bestämmelser. Med ditt godkännande kan vi även dela dina personuppgifter med Ciscos affärspartners eller leverantörer, så att de kan skicka information till dig om produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du vill välja bort denna delning med tredje parter för deras marknadsföring ska du klicka här.

Genom att använda våra webbplatser, Lösningar eller tillhandahålla personuppgifter till oss samtycker du till att vi kommunicerar med dig elektroniskt angående säkerhet, sekretess och administration i samband med din användning av webbplatserna. Om vi till exempel får kännedom om intrång i ett säkerhetssystem kan vi försöka meddela dig elektroniskt genom att publicera ett meddelande på våra webbplatser, genom att skicka ett e-postmeddelande till dig eller genom att kontakta dig på annat sätt.

Dela dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter i syfte att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla, förbättra och anpassa våra Lösningar, skicka marknadsföring och annan typ av kommunikation som rör vår verksamhet och i andra legitima syften som är tillåtna enligt lag eller med dig godkännande.

Vi kan dela personuppgifter på följande sätt:

 • Inom Cisco eller med något av våra globala dotterbolag för databearbetning eller datalagring.
 • Med Ciscos affärspartner eller leverantörer, så att de kan dela information med dig om deras produkter eller tjänster. Om du vill välja bort Ciscos delning med tredje parter för deras marknadsföring ska du klicka här.
 • Med affärspartner, tjänsteleverantörer, auktoriserade tredjepartsombud eller entreprenörer för att tillhandahålla en begärd Lösning, tjänst eller transaktion. Exempel är inklusive men inte begränsat till: bearbetning av order och kreditkortstransaktioner, värdtjänster för webbplatser, värdtjänster för registrering till seminarier, hjälp med försäljningsrelaterat arbete eller support efter försäljning, samt kundsupport.
 • I samband med, eller under förhandlingar om, eventuell sammanslagning, försäljning av företagstillgångar, konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet av eller till ett annat företag.
 • Som svar på en begäran om information från en behörig myndighet om vi anser att avslöjande sker i enlighet med, eller på annat sätt krävs enligt, tillämplig lagstiftning, regler eller rättsprocess.
 • Med tjänstemän inom brottsbekämpning, myndigheter eller andra tredje parter efter behov för att efterleva rättsliga processer eller uppfylla nationella säkerhetskrav; skydda Ciscos, dess affärspartners, dina eller andras rättigheter, egendom och säkerhet; eller på andra sätt som krävs enligt tillämplig lagstiftning.
 • I sammanställd, anonymiserad och/eller avidentifierad form som inte rimligen kan användas för att identifiera dig.
 • Om vi i annat fall meddelar dig och du samtycker till delningen.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi avser att skydda de personuppgifter som anförtros åt oss och behandla dem på ett säkert sätt i enlighet med denna sekretesspolicy. Cisco implementerar fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder som utvecklats för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning eller utlämnande. Vi kräver också i avtal att våra leverantörer skyddar sådan information mot obehörig åtkomst, användning eller utlämnande. Internet kan dock inte garanteras vara 100 % säkert, och vi kan inte säkerställa eller garantera säkerheten för eventuella personuppgifter som du tillhandahåller till oss.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter efter behov för att uppfylla de syften som de samlades in i. Vi lagrar och använder dina personuppgifter såsom krävs för att vi ska uppfylla våra företagsskyldigheter och juridiska skyldigheter samt kunna lösa tvister, skydda våra tillgångar och upprätthålla våra avtal.

Användning av cookies och andra webbtekniker

Precis som många andra webbplatser använder Cisco verktyg för automatisk datainsamling, till exempel cookies, inbäddade webblänkar och webb-beacons. Dessa verktyg samlar in en viss standardinformation som webbläsaren skickar till vår webbplats. Exempel på sådan information är vilken typ av webbläsare du använder samt adressen till den webbplats du besökte innan du kom till vår webbplats.

De kan även samla in information om:

 • Din IP-adress (Internet Protocol). Detta är ett nummer som automatiskt tilldelas din dator eller enhet när du ansluter till Internet. Det är en unik adress som tilldelas av Internetleverantören eller IT-avdelningen på ett TCP/IP-nätverk. Med hjälp av IP-adresser kan webbservrar bland annat leta upp och identifiera din enhet.
 • Clickstream-beteende. Här ingår exempelvis de sidor du visar och de länkar du klickar på. Dessa verktyg gör ditt besök på vår webbplats enklare, effektivare och värdefullare genom att ge dig en anpassad upplevelse och känna igen dig när du kommer tillbaka. Få mer information om hur vi använder verktyg för automatisk datainsamling, till exempel cookies och widgetar.

Lär dig hur du kan uppdatera dina val när det gäller dessa verktyg.

Vår webbplats innehåller widgetar. Widgetar är interaktiva miniprogram som körs på vår webbplats för att erbjuda specifika tjänster från andra företag. Det kan till exempel gälla visning av nyheter, artiklar, videoklipp och annat. Personuppgifter, till exempel din e-postadress, kan samlas in via widgetar. Widgetar kan även skapa cookies för att de ska kunna fungera som avsett. Information som samlas in av en widget hanteras enligt sekretesspolicyn hos det företag som skapade widgeten.

I vissa webbläsare kan du aktivera en ”Do Not Track”-funktion som skickar signaler till de webbplatser du besöker om att du inte vill att dina aktiviteter online ska spåras. Det är inte samma sak som att blockera eller ta bort cookies, eftersom webbläsare med en aktiverad ”Do Not Track”-funktion ändå kan ta emot cookies.

Det finns för närvarande ingen branschstandard för hur företag ska svara på ”Do Not Track”-signaler, men en sådan kan tas fram i framtiden. Cisco-webbplatser känner för närvarande inte igen eller svarar på ”Do Not Track”-signaler. Om vi gör det i framtiden kommer vi att beskriva hur det sker i den här sekretesspolicyn. Mer information om ”Do Not Track”.

Vi samarbetar med tredje parter för att visa reklam på vår webbplats eller för att hantera vår reklam på andra webbplatser. Dessa tredjepartspartners kan använda cookies eller liknande teknik för att visa dig reklam som är baserad på dina onlineaktiviteter eller intressen. Du kan välja bort denna reklam.

Välja bort intressebaserade annonser:

Obs! Allmän, icke-personanpassad reklam kommer även att visas fortsättningsvis.

Länkade webbplatser

Vi kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser och tjänster från tredje part som ligger utanför vår kontroll och inte omfattas av denna sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att gå igenom sekretesspolicyerna som publicerats på dessa webbplatser (och alla webbplatser) som du besöker.

Forum och chattrum

Om du deltar i ett diskussionsforum, lokala forum eller chattrum på en av Ciscos webbplatser bör du tänka på att den information du anger där (t.ex. din offentliga profil) blir tillgänglig för andra och kan användas för att kontakta dig, skicka oönskade meddelanden eller i syften som vare sig Cisco eller du har kontroll över. Tänk även på att enskilda forum och chattrum kan ha ytterligare regler och villkor. Cisco ansvarar inte för de personuppgifter eller eventuell annan information som du väljer att skicka i dessa forum. Om du vill att vi tar bort dina personuppgifter från vår blogg eller våra forum kan du skicka ett e-postmeddelande med din begäran till privacy@cisco.com. I vissa fall kanske vi inte kan ta bort din information. I sådana fall talar vi om det för dig och förklarar varför.

Barns integritet

Cisco uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att ha en aktiv roll i sina barns onlineaktiviteter. Cisco samlar inte medvetet in personuppgifter från barn utan förälders eller vårdnadshavares samtycke. Om du anser att vi har samlat in personuppgifter från någon under tillämplig myndighetsålder i ditt land utan tillbörligt samtycke bör du meddela oss på något av de sätt som anges i avsnittet Kontakta oss. Vi vidtar då åtgärder för att utreda och hantera frågan omedelbart.

Samtycke till överföring, bearbetning och lagring av personuppgifter

Eftersom Cisco är en global organisation kan vi överföra dina personuppgifter till Cisco i USA, till Ciscos dotterbolag runtom i världen eller till tredje parter och affärspartners såsom beskrivs ovan som är baserade i olika länder runtom i världen. Genom att använda våra webbplatser och Lösningar eller tillhandahålla personuppgifter till oss samtycker du till överföring, bearbetning och lagring av sådan information utanför ditt bosättningsland där dataskyddsstandarderna kan se annorlunda ut.

Cisco skyddar och möjliggör global överföring av personuppgifter på flera olika sätt:

 • APEC:s sekretesscertifiering

  Förenta staternas APEC Accountability Agent har intygat att Ciscos globala sekretessprogram efterlever Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross-Border Privacy Rules System (CBPRs). CBPRs består av bestämmelser för organisationer för att säkerställa skydd av personuppgifter som överförs mellan medverkande APEC-ekonomier. Du hittar mer information om APEC Privacy Framework och CBPRs här. Vår certifiering gäller våra affärsprocesser i samtliga globala verksamheter som behandlar och överför personuppgifter till/från våra dotterbolag runtom i världen. Du kan se vår certifiering på valideringssidan genom att klicka på TRUSTe-stämpeln.

  TRUSTe

  TRUSTe
 • Privacy Shield mellan EU och USA, samt Schweiz och USA

  Cisco deltar i och har certifierat sin efterlevnad med bestämmelserna och principerna i Privacy Shield mellan EU–USA och Schweiz–USA, som fastställts av Förenta staternas handelsministerium gällande insamling, användning och kvarhållning av personuppgifter som överförs från EU respektive Schweiz. Cisco har förbundit sig att hantera alla personuppgifter de får in från EU-länder och Schweiz med hänvisning till bestämmelserna i Privacy Shield mellan EU–USA och Schweiz–USA, enligt bestämmelsernas tillämpliga principer. Vid eventuell konflikt mellan villkoren i den här sekretesspolicyn och principerna i Privacy Shield, ska principerna i Privacy Shield gälla. Om du vill läsa mer om bestämmelserna i Privacy Shield kan du besöka Förenta staternas handelsministeriums webbplats om Privacy Shield. Enligt bestämmelserna i Privacy Shield ansvarar Cisco för behandlingen av de personuppgifter de får in, och därefter överför till en tredje part som agerar som ombud för deras räkning. Cisco följer Privacy Shields principer för all vidareöverföring av personuppgifter från EU och Schweiz, inklusive bestämmelserna om ansvarsskyldighet i samband med vidareöverföring. I vissa situationer kan Cisco vara tvungna att lämna ut personuppgifter till följd av en lagstadgad begäran från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottbekämpningskrav. Vad gäller personuppgifter som tas emot eller överförs enligt Privacy Shield, så är Cisco underställt Federal Trade Commissions verkställande organ.

  TRUSTe

   

 • Binding Corporate Rules – Controller inom Europeiska unionen

  Ciscos globala sekretessprogram och -policyer har godkänts av nederländska, polska, spanska och andra relevanta europeiska sekretessmyndigheter att föreskriva lämpliga säkerhetsåtgärder för skydd av sekretess, grundläggande rättigheter och friheter för personer vid överföring av personuppgifter som skyddas av den europeiska lagen. Ciscos Binding Corporate Rules – Controller (BCR-C) föreskriver att överföringar av personlig information från Europa som har genomförts av Cisco över hela världen omfattas av tillräckliga skyddsåtgärder.

  Ett exemplar av BCR C finns här. Mer information om BCR finns här.

Om du har olösta sekretessproblem som rör personuppgifter som behandlats eller överförts av Cisco enligt CBPRs och/eller Privacy Shield, och som Cisco inte löst på ett tillfredsställande sätt kan du (kostnadsfritt) kontakta vårt utomstående tvistlösningsorgan som är baserat i USA genom att klicka här. Under vissa omständigheter som beskrivs mer utförligt på webbplatsen om Privacy Shield, kan du ha rätt att begära ett bindande skiljedomsförfarande när andra tvistlösningsförfaranden uttömts.

Dina integritetsrättigheter i Kalifornien

Boende i Kalifornien har, enligt California Civil Code § 1798.83, rätt att be företag som bedriver verksamhet i Kalifornien om en lista med alla de tredje parter som företaget lämnat ut personuppgifter till under föregående år i syfte att användas för direkt marknadsföring. Som ett alternativ föreskriver lagen att om företaget har en sekretesspolicy som ger möjlighet att välja eller välja bort användning av dina personuppgifter av tredje parter (till exempel annonsörer) för marknadsföring, kan företaget istället ge dig information om hur du gör val om avslöjande.

Cisco är kvalificerat för det andra alternativet. Vi har en omfattande sekretesspolicy och ger dig information om hur du kan välja eller välja bort användningen av dina personuppgifter av tredje parter för direktmarknadsföring. Därför har vi ingen skyldighet att upprätta eller lämna ut en lista över de tredje parter som erhållit dina personuppgifter för marknadsföring under föregående år.

Om du är invånare i Kalifornien och begär information om hur du gör val om avslöjande till tredje parter ska du skicka din begäran till oss via e-post.

Så når du oss

Dina åsikter är viktiga för oss. Om du har frågor eller kommentarer om den här sekretesspolicyn kan du skicka ett e-postmeddelande till vårt sekretessteam på privacy@cisco.com.

Uppdateringar av denna sekretesspolicy från Cisco

Vi kan emellanåt uppdatera denna sekretesspolicy. Om vi ändrar vår sekretesspolicy publicerar vi den reviderade versionen här, med ett uppdaterat revisionsdatum. Du samtycker till att besöka dessa sidor regelbundet så att du känner till och går igenom sådana revisioner. Om vi gör väsentliga ändringar av vår sekretesspolicy kan vi även meddela dig på annat sätt innan ändringarna börjar gälla, till exempel genom att publicera ett meddelande på våra webbplatser eller skicka ett meddelande till dig. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter att sådana revisioner börjat gälla godkänner och samtycker du till revisionerna och att följa dem.

Ciscos sekretesspolicy reviderades och publicerades den 20 april 2018.

Klicka här för den föregående versionen av sekretesspolicyn.

Sekretesspolicy

SammanfattningSå når du oss

E-post: privacy@cisco.com

Post: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, USA