มีบัญชีแล้วใช่ไหม

 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์ของ Cisco

Trust and Transparency Center

Cisco มุ่งมั่นที่จะให้การปกป้องลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริษัทอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อในการสร้างและการรักษาความน่าเชื่อถือ การลดความเสี่ยง และการทำในสิ่งที่ถูกต้อง

Cisco Systems, Inc. และบริษัทในเครือ (เรียกรวมว่า "Cisco") ยึดมั่นต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและให้ประสบการณ์เชิงบวกแก่คุณในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ("โซลูชัน")

คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์และโซลูชันของ Cisco ที่เชื่อมโยงหรืออ้างอิงคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ และอธิบายวิธีการที่เราใช้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล และตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ การเข้าถึง และวิธีการอัปเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเราในรายละเอียดข้อเสนอ แผ่นข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือประกาศอื่นที่ให้ไว้ก่อนหรือ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล โซลูชันและเว็บไซต์ของ Cisco บางแห่งอาจมีเอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อธิบายวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับโซลูชันหรือเว็บไซต์เหล่านั้นโดยเฉพาะ ในกรณีที่คำประกาศเฉพาะสำหรับโซลูชันหรือเว็บไซต์นั้นขัดแย้งกับคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ยึดคำประกาศเฉพาะนั้นเป็นหลัก

อะไรคือข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" คือข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคล และอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (หมายเลขบัญชี รหัสผ่าน) ข้อมูลบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ หรือหมายเลขบัตรชำระเงิน

และอาจรวมถึง ตัวระบุอุปกรณ์ ข้อมูลและการวัดและส่งข้อมูลทางไกล (เช่น IP หรือ MAC address) เมื่อข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงหรือผูกกับอุปกรณ์เฉพาะของบุคคล.

หากเราเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่เชื่อมโยงนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์และโซลูชันของเรา และมีปฏิสัมพันธ์กับเรา นอกจากนี้เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ของบุคคลที่สาม และให้บุคคลที่สามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลทางธุรกิจหลายประการ เช่น

 • กำลังประมวลผลการสั่งซื้อของคุณ รวมถึงการดำเนินการชำระเงิน
 • การจัดหาการสมัครรับจดหมายข่าวให้กับคุณ
 • การส่งและการจัดการการสื่อสารทางการตลาดและการกำหนดลักษณะเฉพาะ
 • การสร้างบัญชี
 • การจัดหาโซลูชันและเว็บไซต์ และการเปิดใช้งานคุณสมบัติเฉพาะบางชนิด
 • การปรับให้เหมาะกับบุคคล การปรับปรุง การพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้และโซลูชัน
 • การจัดหาการบริการลูกค้า
 • การจัดการกับการสมัครงาน
 • การจัดการการศึกษาออนไลน์ การทดสอบและการออกใบรับรอง

เราและบุคคลที่สามที่เราร่วมงานด้วยอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บจากเว็บไซต์และโซลูชันต่างๆ ของเราในช่วงเวลาหนึ่ง กับข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่นๆ เพื่อช่วยเราปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำและความสมบูรณ์ของข้อมูล นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถปรับการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณให้มีความเฉพาะตัวยิ่งขึ้น

หากคุณเลือกที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้กับ Cisco (อย่างเช่น ชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์) ถือเป็นการแสดงว่าคุณได้รับการอนุญาตจากบุคคลที่สามให้ดำเนินการดังกล่าวได้ ตัวอย่างได้แก่ การส่งต่อข้อมูลอ้างอิงหรือสื่อทางการตลาดแก่เพื่อนหรือการส่งการแนะนำผู้สมัครงาน บุคคลที่สามอาจยกเลิกการติดตามการสื่อสารใดๆ ในอนาคตโดยไปยังลิงก์ที่ให้มาในข้อความเบื้องต้นหรือคลิกที่นี่ ในบางกรณี Cisco และบุคคลภายนอกที่เราร่วมงานด้วยอาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านทางคุกกี้ บันทึกการใช้เว็บ เว็บบีคอน และแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปรับปรุงความสามารถในการใช้งาน ประสิทธิภาพในการทำงาน และความมีประสิทธิผลของเว็บไซต์หรือโซลูชัน และเพื่อช่วยปรับเนื้อหาหรือข้อเสนอให้เหมาะสมสำหรับคุณ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน คุกกี้และเทคโนโลยีเว็บอื่นๆ ด้านล่างนี้

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจและรับรองความปลอดภัยสำหรับธุรกิจของเรา การส่งมอบ การปรับปรุง และการปรับแต่งเว็บไซต์และโซลูชันของเราให้เหมาะสม การส่งประกาศ ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสารอื่นๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่นๆ ที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ วิธีการบางส่วนที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่
 • การส่งมอบโซลูชันที่คุณได้ร้องขอ
 • การวิเคราะห์ การสนับสนุน และการปรับปรุงเว็บไซต์และโซลูชันของเราและประสบการณ์ผู้ใช้
 • การปรับเว็บไซต์และโซลูชัน จดหมายข่าว และการสื่อสารอื่นๆ ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • การจัดการและการประมวลผลการฝึกอบรมและการสอบรับใบรับรองของคุณ
 • การจัดการความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ Cisco
 • การส่งการสื่อสารให้กับคุณ รวมถึงการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความพึงพอใจของลูกค้าหรือด้านการตลาด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือจาก Cisco หรือจากบริษัทคู่ค้าของเรา

คุณสามารถปรับแต่งการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณได้เสมอ ดูตัวเลือกของคุณและการเลือกการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณได้จากด้านล่างนี้

การเข้าใช้งานและความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ เราให้ทางเลือกเพื่อการเข้าถึง แก้ไข ระงับ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้
 • คุณสามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและการกำหนดลักษณะของคุณใน Cisco.com ทางออนไลน์ได้โดยใช้ เครื่องมือจัดการโปรไฟล์ของ Cisco
 • บางหน่วยงานของ Cisco อาจทำหน้าที่หรือถือว่าเป็น "ผู้ควบคุมข้อมูล" เมื่อหน่วยงานของ Cisco ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและขอให้มีการแก้ไข การยกเลิก หรือการปิดการใช้งานกับหน่วยงานดังกล่าวของ Cisco ได้โดยตรงภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ตามที่ระบุในเอกสารของโซลูชัน
 • หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม หรือความช่วยเหลือในการเข้าถึง แก้ไข ยกเลิก หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอย่ารีรอที่จะติดต่อเราโดยตรง เราใช้ความพยายามโดยสุจริตเพื่อปฏิบัติตามคำขอที่มีเหตุผลในการเข้าถึง ลบ ปรับปรุง ยกเลิก หรือแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง เราจะตอบสนองต่อคำขอของคุณภายใน 30 วัน หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของคุณได้หรือเราต้องการเวลาเพิ่มเติม เราจะให้คำอธิบายแก่คุณ
 • ในบางสถานการณ์ บางหน่วยงานของ Cisco อาจทำหน้าที่หรือถือว่าเป็น " ผู้ประมวลผลข้อมูล" เมื่อหน่วยงานของ Cisco ดำเนินการเป็นผู้ควบคุมข้อมูล และคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและขอให้มีการแก้ไขข้อมูล ระงับข้อมูล หรือปิดการใช้งานข้อมูลนั้น Cisco จะส่งคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

ตัวเลือกของคุณและการเลือกการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณ

เรามอบตัวเลือกในการรับข้อมูลหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โปรแกรม เว็บไซต์ และโซลูชันของเรา คุณสามารถแก้ไขการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณได้เสมอด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ในอีเมลส่งเสริมการขายแต่ละฉบับจากเราเพื่อยกเลิกการติดตามการส่งเมลนั้น
 • โดยการกรอกแบบฟอร์มนี้ให้สมบูรณ์และส่งมา หรือโดยการติดต่อเราผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA โปรดตรวจสอบว่าคุณได้กรอกชื่อ ที่อยู่อีเมลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการได้รับอีกต่อไป
 • สำหรับบริการส่งข้อความสั้น ("บริการ SMS") ตอบว่า "STOP" "END" หรือ "QUIT" กลับข้อความ SMS ที่คุณได้รับ

ตัวเลือกเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับการแจ้งเตือนของบริการหรือการสื่อสารที่จำเป็นอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม เว็บไซต์ และโซลูชันที่คุณอาจได้รับเป็นระยะ เว้นเสียแต่ว่าคุณหยุดใช้หรือยกเลิกการใช้งานโปรแกรม เว็บไซต์ หรือโซลูชันโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ด้วยการอนุญาตของคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจหรือผู้จำหน่ายของ Cisco ดังนั้นพวกเขาอาจส่งข้อมูลให้คุณ เกี่ยวกับเว็บไซต์ โปรแกรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจสนใจ หากต้องการยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง Cisco กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลที่สามดังกล่าว ให้คลิกที่นี่

โดยการใช้งานเว็บไซต์ โซลูชันของเรา หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราในลักษณะอื่นๆ ถือว่าคุณได้ยอมรับว่าเราอาจสื่อสารกับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และปัญหาด้านการดูแลระบบที่เกี่ยวกับการใช้งานของคุณ ตัวอย่างเช่น หากเราพบการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยของระบบ เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ของเรา โดยการส่งอีเมล หรือโดยการติดต่อคุณ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของเรา การส่งมอบ การปรับปรุง การรักษาความปลอดภัย และการปรับแต่งเว็บไซต์และโซลูชันของเราให้เหมาะสม การส่งข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่นๆ ที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หรือโดยความยินยอมของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 • ภายใน Cisco และบริษัทในเครือของเราทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล เช่น การตลาด การดำเนินการทางธุรกิจ ความปลอดภัย การทำงานของเว็บไซต์หรือโซลูชัน หรือการจัดเก็บ
 • กับบริษัทคู่ค้าด้านธุรกิจหรือผู้จำหน่ายของ Cisco ดังนั้นพวกเขาอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการกับคุณ หากต้องการยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง Cisco กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลที่สามดังกล่าว ให้คลิกที่นี่
 • กับบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ตัวแทนบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต หรือผู้รับเหมาเพื่อการจัดหาเว็บไซต์ โซลูชัน บริการ หรือธุรกรรมที่ร้องขอ ตัวอย่างต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประมวลผลคำสั่งซื้อและธุรกรรมบัตรเครดิต การโฮสต์เว็บไซต์ การโฮสต์การลงทะเบียนสัมมนา การช่วยเหลือด้านการขาย หรือการสนับสนุนหลังการการขาย และการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
 • ในส่วนที่เชื่อมต่อกับ หรือในระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับ การควบกิจการ การขายสินทรัพย์ของบริษัท การรวมกิจการหรือการเปลี่ยนโครงสร้าง การจัดหาเงิน หรือการครอบครองธุรกิจของบริษัทอื่นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการที่บริษัทอื่นเข้าครอบครองธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ในการตอบสนองต่อคำขอข้อมูลโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือบุคคลที่สาม หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามหรือกำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือขั้นตอนทางกฎหมายที่บังคับใช้
 • กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายหรือเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยระดับชาติ ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Cisco บริษัทคู่ค้าด้านธุรกิจของ Cisco คุณ หรือผู้อื่น หรือมิเช่นนั้นตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้
 • ในรูปแบบของข้อมูลโดยรวม ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน และ/หรือข้อมูลที่ปกป้องการระบุตัวบุคคล ซึ่งจะไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้
 • หรือเราแจ้งให้คุณทราบและคุณยินยอมให้แบ่งปันข้อมูลได้

การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามุ่งหมายที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้เราด้วยความไว้วางใจ และเราจะดูแลให้ข้อมูลมีความปลอดภัยโดยสอดคล้องกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ Cisco ดำเนินการทางกายภาพ การจัดการ และการป้องกันทางเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก การถูกทำลายโดยไม่เจตนา หรือ การถูกทำลายจากการกระทำผิดกฏหมาย ความเสียหาย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึงหรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ตามสัญญาเรายังกำหนดให้ผู้ให้บริการของเราคุ้มครองข้อมูลส่วนดังกล่าวจากการถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือผิดกฎหมาย ความเสียหาย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึงหรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าอินเทอร์เน็ตจะมีความปลอดภัย 100% เราจึงไม่สามารถรับรองหรือรับประกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณมอบให้เรา

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามที่จำเป็นเพื่อกระทำการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อผูกพันตามกฎหมาย การระงับข้อพิพาท การปกป้องสินทรัพย์ของเรา และการบังคับใช้สิทธิและข้อตกลงของเรา

การใช้คุกกี้และเว็บเทคโนโลยี

Cisco ใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติเช่นเดียวกับหลายๆ เว็บไซต์และหลายๆ โซลูชันในเว็บ เช่น คุกกี้ เว็บลิงก์ที่ฝังอยู่ และเว็บบีคอน เครื่องมือเหล่านี้รวบรวมข้อมูลมาตรฐานบางชนิดที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งให้เรา (เช่น Internet Protocol (IP) แอดเดรส, MAC แอดเดรส, พฤติกรรมการคลิก และการวัดและส่งข้อมูลทางไกล)

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การเข้าชมเว็บไซต์และโซลูชันของเราง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น และมีความเหมาะสมกับแต่ละคน เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และโซลูชันของเรา และเพื่อให้บริการและมูลค่าที่สูงขึ้นด้วย

เราร่วมมือกับบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อจัดการโฆษณาของเราในเว็บไซต์อื่นๆ คู่ค้าบุคคลที่สามของเราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อโฆษณาแก่คุณโดยอิงจากกิจกรรมในการท่องเว็บและความสนใจของคุณ คุณอาจเลือกไม่รับโฆษณานี้ได้ อย่างไรก็ตาม จะยังมีโฆษณาทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับบุคคลใดแสดงให้เห็นอยู่ต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เครื่องมือ Cisco ใช้การรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติอย่างไร

หากต้องการอัปเดตการกำหนดลักษณะคุกกี้ของคุณ โปรดไปที่การจัดการความยินยอมคุกกี้ของ Cisco

เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

เราอาจจัดหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกการควบคุมของเราและไม่ได้อยู่ภายใต้คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ เราขอสนับสนุนให้คุณตรวจสอบคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

ฟอรัมและห้องแชท

หากคุณมีส่วนร่วมกับฟอรัมการสนทนา ชุมชนในพื้นที่ หรือห้องแชทในเว็บไซต์ Cisco คุณต้องตระหนักว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในที่ดังกล่าว (เช่น โปรไฟล์สาธารณะของคุณ) จะสามารถเข้าถึงได้โดยผู้อื่น และอาจนำมาใช้ในการติดต่อกับคุณ ส่งข้อความอันไม่พึงประสงค์ให้กับคุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ Cisco หรือคุณไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ โปรดตระหนักว่าฟอรัมและห้องแชทรายบุคคลอาจมีกฎหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม Cisco ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะส่งให้กับฟอรัมเหล่านี้ หากต้องการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบล็อกหรือฟอรัมชุมชนของเรา โปรดคลิกที่นี่ ในบางกรณี เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเราไม่สามารถดำเนินการได้พร้อมเหตุผล

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

Cisco สนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กมีบทบาทในการดูแลกิจกรรมออนไลน์ของเด็กๆ ในปกครองของตนเอง Cisco จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้รับการยินยอมอย่างเหมาะสมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองโดยที่ทราบถึงการไม่ได้รับการยินยอมดังกล่าว หากคุณเชื่อว่าเราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้ในประเทศของคุณโดยไม่มีการยินยอมที่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้เราทราบโดยใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในส่วน ติดต่อเรา และเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและจะแก้ไขปัญหาโดยทันที

การถ่ายโอน การประมวลผล และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ในฐานะที่ Cisco เป็นองค์กรระดับโลก เราจึงอาจโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปที่ Cisco ในสหรัฐอเมริกา ไปที่บริษัทย่อยของ Cisco ในทั่วโลก หรือไปที่บุคคลภายนอกและบริษัทคู่ค้าด้านธุรกิจตามที่อธิบายไว้ข้างต้นซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยการใช้เว็บไซต์และโซลูชันของเราหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กับเรา เมื่อกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ถือว่าคุณรับทราบและยอมรับให้ถ่ายโอน ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวภายนอกประเทศที่คุณพำนักอยู่ซึ่งมาตรฐานในการปกป้องข้อมูลอาจแตกต่างออกไป

Cisco รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถโอนถ่ายได้ทั่วโลกด้วยหลากหลายวิธี ดังนี้:

 • หนังสือรับรองความเป็นส่วนตัว APEC

โปรแกรมความเป็นส่วนตัวระดับสากลของ Cisco ซึ่งอธิบายไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ สอดคล้องกับระบบกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวข้ามแดน (CBPRs) ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และการยอมรับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ประมวลผล (PRP) ระบบ CBPR ของ APEC และ PRP ให้กรอบการทำงานสำหรับองค์กรเพื่อรับประกันการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกถ่ายโอนระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจ APEC ที่เข้าร่วม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของ APEC, CBPRs และ PRP ได้ ที่นี่ หนังสือรับรองของเราบังคับกับกระบวนการทางธุรกิจของเราตลอดการดำเนินงานทั่วโลกของเราที่ประมวลผลและโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง/จากบริษัทในเครือของเราทั่วโลก หากต้องการดูหนังสือรับรองของเรา โปรดไปที่หน้าการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองแต่ละฉบับ โดยคลิกที่ตรา TRUSTe TRUSTe TRUSTe

 • เกราะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา

Cisco Systems Inc. และบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco WebEx LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security, Inc., Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC, Rizio, Inc. (dba Voicea) และ Scientific-Atlanta LLC (เรียกรวมกันว่า “Cisco-US”) เข้าร่วมและรับรองการปฏิบัติตามกรอบการทำงานและข้อปฏิบัติต่างๆ ว่าด้วยเกราะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ และระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐฯ และหลักการดังที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ว่าด้วยการเก็บรวบรวม ใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนมาจากสหภาพยุโรป (EU), สหราชอาณาจักร (UK) และสวิตเซอร์แลนด์ ตามลำดับ Cisco-US มุ่งมั่นที่จะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ โดยใช้กรอบการทำงานเกราะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา ภายใต้หลักการที่บังคับใช้ได้ของกรอบการทำงาน หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างเงื่อนไขในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้กับหลักการเกราะคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ให้ยึดหลักการของเกราะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการทำงานเกราะคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โปรดเยี่ยมชม ไซต์ เกราะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา

Cisco-US รับผิดชอบสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับ ภายใต้กรอบการทำงานเกราะคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และถ่ายโอนต่อให้บุคคลที่สามที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในนามของบริษัท Cisco-US ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของเกราะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดความรับผิดในการส่งต่อข้อมูล ในบางสถานการณ์ Cisco-US อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานรัฐบาล รวมไปถึงเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยระดับชาติหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

ในความเกี่ยวพันกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือถูกถ่ายโอนตามกรอบการทำงานเกราะคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Cisco-US อยู่ภายใต้อำนาจการบังคับใช้ข้อบังคับของคณะกรรมาธิการการค้าของสหรัฐอเมริกาTRUSTe

 • กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรสำหรับผู้ควบคุมของสหภาพยุโรป

โครงการและนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Cisco ได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานควบคุมด้านความเป็นส่วนตัวของเนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สเปน และประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีมาตรการป้องกันที่เพียงพอสำหรับการปกป้องความเป็นส่วนตัว สิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพของบุคคลสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายของภูมิภาคยุโรป กฎองค์กรของ Cisco สำหรับผู้ควบคุม (BCR-C) กำหนดว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดย Cisco จากประเทศในสหภาพยุโรปไปทั่วโลก ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันที่เพียงพอ

ดูสำเนา BCR-C ของเรา ที่นี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BCR ได้ ที่นี่

การแก้ไขข้อร้องเรียน

หากคุณมีข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Cisco ประมวลผลหรือถ่ายโอน ตาม CBPRs, PRP และ/หรือเกราะคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือคำชี้แจงนี้ ที่ Cisco ยังไม่ได้กล่าวถึงอย่างเป็นที่น่าพอใจ โปรดติดต่อ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ผู้ให้บริการแก้ไขข้อพิพาทบุคคลที่สามของเราซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยคลิก ที่นี่ หรือคุณสามารถ ติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านความคุ้มครองข้อมูลในเขตอำนาจศาลของคุณ เพื่อขอความช่วยเหลือได้ (หมายเหตุ สำนักงานหลักของ Cisco ใน EU อยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่หลัก ของเราใน EU จึงเป็น Dutch Autoritiet Persoonsgegevens)

ภายใต้บางสภาวะตามที่ได้รับการอธิบายไว้ครบถ้วนในเว็บไซต์เกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว คุณอาจมีสิทธิ์ร้องขออนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกมัดเมื่อไม่มีกระบวนการระงับข้อพิพาทอื่นๆ เหลือแล้ว ภายใต้บางสภาวะตามที่ได้รับการอธิบายไว้ครบถ้วนในเว็บไซต์เกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว คุณอาจมีสิทธิ์ร้องขออนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกมัดเมื่อไม่มีกระบวนการระงับข้อพิพาทอื่นๆ เหลือแล้ว

วิธีการติดต่อเรา

ความคิดเห็นของคุณมีคุณค่าสำหรับเรา หากคุณมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดคลิกที่นี่

การปรับปรุงนโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัวของ Cisco

เราอาจปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว หากเราแก้ไขคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล เราจะโพสต์ฉบับปรับปรุงที่นี่ พร้อมวันที่ปรับปรุง คุณยอมรับที่จะเยี่ยมชมหน้าต่างๆ เหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อการรับทราบและการตรวจสอบเอกสารฉบับแก้ไขดังกล่าว หากเราดำเนินการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล เราอาจแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีการอื่นๆ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ อย่างเช่น โดยการโพสต์การประกาศบนเว็บไซต์ของเราหรือโดยการส่งการแจ้งเตือน ด้วยการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถือว่าคุณยอมรับการแก้ไขและจะปฏิบัติตาม

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์ของ Ciscoลถูกปรับแก้และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2020

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

วิธีการติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราโดยคลิกที่นี่ หรือโดยส่งเมลไปยัง

Chief Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.

San Jose, CA 95134 USA

Americas Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

EMEAR Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.

Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Netherlands

APJC Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.

80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapore

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

สรุปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของซิสโก้ สามารถเข้าไปดูได้ที่เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลใน Cisco Trust Center

วิธีการติดต่อเรา

แบบฟอร์มคำขอความเป็นส่วนตัว

ส่งจดหมายไปที่: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA