มีบัญชีแล้วใช่ไหม

 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์ของ Cisco

Trust and Transparency Center

Cisco มุ่งมั่นที่จะให้การปกป้องลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริษัทอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อในการสร้างและการรักษาความน่าเชื่อถือ การลดความเสี่ยง และการทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เรียนรู้เพิ่มเติม
0

Cisco Systems, Inc. และบริษัทในเครือ (เรียกรวมว่า Cisco) ยึดมั่นต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวและให้ประสบการณ์เชิงบวกในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่คุณ (โซลูชัน)

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์และโซลูชันของ Cisco ที่เชื่อมโยงหรืออ้างอิงคำชี้แจงนี้ และอธิบายวิธีการที่เราใช้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล และตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ การเข้าถึง และวิธีการอัปเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเราในรายละเอียดข้อเสนอ ส่วนเพิ่มเติมของคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว หรือประกาศที่ให้ไว้ก่อนหรือ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เว็บไซต์ Cisco บางเว็บไซต์อาจมีคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่อธิบายวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเว็บไซต์เหล่านั้นโดยเฉพาะ หากประกาศที่ให้ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือหากคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงของเว็บไซต์หรือโซลูชันมีความขัดแย้งกับคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ใช้ประกาศหรือคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงดังกล่าวในการควบคุมตามขอบเขตของความขัดแย้ง

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์และโซลูชันของเรา และมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคล และอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (หมายเลขบัญชี รหัสผ่าน) พฤติกรรมความชอบทางการตลาด ข้อมูลบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ หรือหมายเลขบัตรชำระเงิน หากเราเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่เชื่อมโยงนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ของบุคคลที่สาม และว่าจ้างให้บุคคลที่สามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลหลากหลายประการ อย่างเช่น

 • กำลังประมวลผลการสั่งซื้อของคุณ รวมถึงการดำเนินการชำระเงิน
 • การจัดหาการสมัครรับจดหมายข่าวให้กับคุณ
 • การส่งการสื่อสารทางการตลาด
 • การสร้างบัญชี
 • การเปิดใช้งานบางคุณลักษณะของโซลูชันของเรา
 • การปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ
 • การจัดหาการบริการลูกค้า
 • การจัดการกับการสมัครงาน
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างขั้นตอนการทดสอบคำตอบรับการเรียกใช้ เมื่อมีการจัดการเกี่ยวกับการทดสอบการรับรองของคอมพิวเตอร์ให้กับคุณ

เราและบุคคลภายนอกที่เราร่วมงานด้วยอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บจากคุณในช่วงเวลาหนึ่งและจากเว็บไซต์และโซลูชันต่างๆ ของเรากับข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่นๆ เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงความถูกต้องและความสมบูรณ์โดยรวมของข้อมูล นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้เราสามารถปรับการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณให้มีความเป็นเฉพาะตัวยิ่งขึ้น

หากคุณเลือกที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้กับ Cisco (อย่างเช่น ชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์) ถือเป็นการแสดงว่าคุณได้รับการอนุญาตจากบุคคลที่สามให้ดำเนินการดังกล่าวได้ ตัวอย่างได้แก่ การส่งต่อข้อมูลอ้างอิงหรือสื่อทางการตลาดแก่เพื่อนหรือการส่งการแนะนำผู้สมัครงาน บุคคลภายนอกอาจยกเลิกการติดตามการสื่อสารใดๆ ในอนาคตโดยการไปตามลิงก์ที่ให้มาในข้อความเบื้องต้นหรือทำการติดต่อ privacy@cisco.com

ในบางกรณี Cisco และบุคคลภายนอกที่เราร่วมงานด้วยอาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านทางคุกกี้ บันทึกการใช้เว็บ เว็บบีคอน และแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปรับปรุงความสามารถในการใช้งาน ประสิทธิภาพในการทำงาน และความมีประสิทธิผลของเว็บไซต์ และเพื่อช่วยให้การปรับเนื้อหาหรือข้อเสนอให้เหมาะสม โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "คุกกี้และเว็บเทคโนโลยีอื่นๆ " ด้านล่างนี้

กลับไปด้านบน

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของเรา การส่งมอบ การปรับปรุง และการปรับเว็บไซต์และโซลูชันของเราให้มีความเหมาะสม การส่งข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่นๆ ที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ วิธีการบางส่วนที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่

 • การส่งมอบโซลูชันที่คุณได้ร้องขอ
 • การวิเคราะห์ การสนับสนุน และการปรับปรุงโซลูชันของเราและประสบการณ์การออนไลน์ของคุณ
 • การปรับเว็บไซต์ จดหมายข่าว และการสื่อสารอื่นๆ ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • การจัดการและการประมวลผลการสอบรับใบรับรองของคุณ
 • การส่งการสื่อสารให้กับคุณ รวมถึงการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความพึงพอใจของลูกค้าหรือด้านการตลาด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือจาก Cisco หรือจากบริษัทคู่ค้าของเรา

คุณสามารถแก้ไขการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณได้เสมอ ดูตัวเลือกของคุณและการเลือกการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณได้จากด้านล่างนี้

กลับไปด้านบน

การเข้าใช้งานและความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ เราให้ทางเลือกจำนวนหนึ่งเพื่อเข้าถึง แก้ไข ยกเลิก หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้:

 • คุณสามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและการกำหนดลักษณะใน Cisco.com ของคุณทางออนไลน์ได้โดยใช้เครื่องมือจัดการโปรไฟล์ของ Cisco
 • บางหน่วยงานของ Cisco อาจทำหน้าที่หรือถือว่าเป็น"ผู้ควบคุมข้อมูล" เมื่อหน่วยงานของ Cisco ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและขอให้มีการแก้ไข การยกเลิก หรือการปิดการใช้งานกับหน่วยงานดังกล่าวของ Cisco ได้โดยตรงภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ตามที่ระบุในเอกสารของโซลูชัน
 • หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม หรือความช่วยเหลือในการเข้าถึง แก้ไข ยกเลิก หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอย่ารีรอที่จะติดต่อเราโดยตรง เราใช้ความพยายามโดยสุจริตเพื่อปฏิบัติตามคำขอที่มีเหตุผลในการเข้าถึง ลบ ปรับปรุง ยกเลิก หรือแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง เราจะตอบสนองต่อคำขอของคุณภายใน 30 วัน หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของคุณได้ เราจะให้คำอธิบายแก่คุณ

กลับไปด้านบน

ตัวเลือกของคุณและการเลือกการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณ

เรามอบตัวเลือกในการรับข้อมูลหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันของเรา คุณสามารถแก้ไขการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณได้เสมอด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ในอีเมลส่งเสริมการขายแต่ละฉบับจากเราเพื่อยกเลิกการติดตามการส่งเมลดังกล่าว
 • โดยการส่งข้อความให้เราผ่านทางอีเมล หรือโดยการส่งจดหมายไปที่: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA โปรดตรวจสอบว่าคุณได้กรอกชื่อ ที่อยู่อีเมลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการได้รับอีกต่อไป
 • สำหรับบริการส่งข้อความสั้น (บริการ SMS) โดยทำการตอบ STOP, END หรือ QUIT กลับข้อความ SMS ที่คุณได้รับ

ตัวเลือกเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับการรับการแจ้งด้านการบริการหรือการสื่อสารที่จำเป็นอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันที่คุณอาจได้รับเป็นระยะเว้นเสียแต่ว่าคุณหยุดใช้หรือยกเลิกการใช้งานโซลูชันโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโซลูชันดังกล่าว

ด้วยการอนุญาตของคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทคู่ค้าด้านธุรกิจหรือผู้จำหน่ายของ Cisco เพื่อให้พวกเขาสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจสนใจให้กับคุณ หากต้องการยกเลิกการแบ่งปันนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลที่สามดังกล่าว คลิกที่นี่

โดยการใช้งานเว็บไซต์ โซลูชันของเรา หรือมิเช่นนั้นทำการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ถือว่าคุณได้ยอมรับว่าเราอาจสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับคุณเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และปัญหาด้านการดูแลระบบที่เกี่ยวกับการใช้งานของคุณ ตัวอย่างเช่น หากเราพบการล่วงละเมิดการรักษาความปลอดภัยของระบบ เราอาจแจ้งให้คุณทราบทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ของเรา หรือโดยการส่งอีเมล หรือมิเช่นนั้นโดยการติดต่อคุณ

กลับไปด้านบน

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของเรา การส่งมอบ การปรับปรุง และการปรับโซลูชันของเราให้มีความเหมาะสม การส่งข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่นๆ ที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หรือมิเช่นนั้นโดยความยินยอมของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 • ภายใน Cisco และบริษัทย่อยใดๆ ในทั่วโลกของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูลหรือการเก็บข้อมูล
 • กับบริษัทคู่ค้าด้านธุรกิจหรือผู้จำหน่ายของ Cisco ดังนั้นพวกเขาอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการกับคุณ หากต้องการยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง Cisco กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลที่สามดังกล่าว คลิกที่นี่
 • กับบริษัทคู่ค้าด้านธุรกิจ ผู้ให้บริการ ตัวแทนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต หรือผู้รับเหมาเพื่อการจัดหาโซลูชัน บริการ หรือธุรกรรมที่ร้องขอ ตัวอย่างต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประมวลผลคำสั่งซื้อและธุรกรรมบัตรเครดิต การโฮสต์เว็บไซต์ การโฮสต์การลงทะเบียนสัมมนา การช่วยเหลือด้านการขาย หรือการสนับสนุนหลังการการขาย และการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
 • ในส่วนที่เชื่อมต่อกับ หรือในระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับ การควบกิจการ การขายสินทรัพย์ของบริษัท การรวมกิจการหรือการเปลี่ยนโครงสร้าง การจัดหาเงิน หรือการครอบครองธุรกิจของบริษัทอื่นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการที่บริษัทอื่นเข้าครอบครองธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ในการตอบสนองต่อคำขอข้อมูลโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจ หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามหรือกำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือขั้นตอนทางกฎหมายที่บังคับใช้
 • กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายหรือเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยระดับชาติ ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Cisco บริษัทคู่ค้าด้านธุรกิจของ Cisco คุณ หรือผู้อื่น หรือมิเช่นนั้นตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้
 • ในรูปแบบของข้อมูลโดยรวม ข้อมูลที่ได้มีการปกปิดตัวตน และ/หรือข้อมูลที่มีการปกป้องการระบุตัวบุคคล ซึ่งจะไม่สามารถนำใช้ในการระบุตัวตนของคุณได้
 • หรือเราแจ้งให้คุณทราบและคุณยินยอมให้แบ่งปันข้อมูลได้

กลับไปด้านบน

การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามุ่งหมายที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้เราด้วยความไว้วางใจ และเราจะดูแลให้ข้อมูลมีความปลอดภัยโดยสอดคล้องกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ Cisco ดำเนินการทางกายภาพ การบริหาร และการป้องกันทางเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ตามสัญญาเรายังกำหนดให้ซัพพลายเออร์ของเราปกป้องข้อมูลส่วนดังกล่าวจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าอินเทอร์เน็ตจะมีความปลอดภัย 100% เราจึงไม่สามารถรับรองหรือรับประกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณมอบให้กับเรา

กลับไปด้านบน

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามที่จำเป็นเพื่อกระทำการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจ ข้อผูกพันตามกฎหมาย การระงับข้อพิพาท การปกป้องสินทรัพย์ของเรา และการบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

การใช้คุกกี้และเว็บเทคโนโลยี

Cisco ใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติเช่นเดียวกับหลายๆ เว็บไซต์ อย่างเช่น คุกกี้ เว็บลิงก์ที่ฝังอยู่ และเว็บบีคอน เครื่องมือเหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานบางอย่างที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งให้กับเว็บไซต์ของเรา อย่างเช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ของคุณ และที่อยู่ของเว็บไซต์ที่นำคุณมาที่เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ยังอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

 • ที่อยู่ Internet Protocol (IP) ของคุณ นี่คือตัวเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งและระบุตัวตนของอุปกรณ์ของคุณได้ นี่คือที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดให้กับอุปกรณ์ของคุณโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือแผนกระบบข้อมูลในเครือข่าย TCP/IP
 • พฤติกรรมการคลิก ยกตัวอย่างเช่น หน้าต่างๆ ที่คุณดูและลิงก์ต่างๆ ที่คุณคลิก

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยทำให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ง่ายยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีคุณค่ายิ่งขึ้นด้วยการมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับคุณ และสามารถจดจำคุณได้เมื่อคุณกลับมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ อย่างเช่น คุกกี้และวิดเจ็ต และตัวเลือกของคุณที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเหล่านี้ โปรดดูที่ประกาศคุกกี้ของเรา

เว็บไซต์ของเรารวมถึงวิดเจ็ต ซึ่งเป็นโปรแกรมขนาดย่อแบบโต้ตอบที่ใช้งานบนไซ์ของเราเพื่อมอบบริการที่เฉพาะเจาะจงจากบริษัทอื่นๆ (อย่างเช่น การแสดงภาพข่าว ความคิดเห็น ดนตรี และอื่นๆ อีกมากมาย) ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ อาจถูกเก็บรวบรวมผ่านทางวิดเจ็ตดังกล่าว นอกจากนี้ วิดเจ็ตอาจยังตั้งค่าคุกกี้เพื่อทำให้วิดเจ็ตสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยวิดเจ็ตนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่สร้างวิดเจ็ตนั้น

เว็บเบราว์เซอร์บางเว็บอาจอนุญาตให้คุณสามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะ "ห้ามติดตามตรวจสอบ" ซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและระบุว่า คุณไม่ต้องการให้มีการติดตามตรวจสอบกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ ซึ่งจะแตกต่างจากการบล็อคหรือการลบคุกกี้ เนื่องจากเบราว์เซอร์ที่มีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ "ห้ามติดตามตรวจสอบ" อาจยังคงยอมรับคุกกี้ ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับวิธีการที่บริษัทต่างๆ ควรตอบสนองต่อสัญญาณ "ห้ามติดตามตรวจสอบ" ถึงแม้ว่าอาจมีบางบริษัทที่จะพัฒนาจุดนี้ในอนาคตก็ตาม เว็บไซต์ของเรายังไม่รู้จักและตอบสนองต่อสัญญาณห้ามติดตามในเวลานี้ หากคุณดำเนินการดังกล่าวในอนาคต เราจะอธิบายวิธีการไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ"ห้ามติดตามตรวจสอบ"

เราร่วมมือกับบุคคลภายนอกเพื่อแสดงการโฆษณาในเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อจัดการโฆษณาของเราในเว็บไซต์อื่นๆ คู่ค้าภายนอกของเราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อทำการโฆษณาแก่คุณโดยอิงจากกิจกรรมในการท่องเว็บและความสนใจของคุณ หากคุณต้องการยกเลิกการโฆษณาที่อิงจากความสนใจ คลิกที่นี่ (หรือหากอยู่ในสหภาพยุโรป คลิกที่นี่) โปรดทราบว่า โฆษณาทั่วไปที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบส่วนตัวจะยังคงถูกแสดงต่อไป

กลับไปด้านบน

เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

เราอาจจัดหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกการควบคุมของเราและไม่ได้อยู่ภายใต้คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ เราขอสนับสนุนให้คุณตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์เหล่านั้น (และทุกเว็บไซต์) ที่คุณเยี่ยมชม

กลับไปด้านบน

ฟอรัมและห้องแชท

หากคุณมีส่วนร่วมกับฟอรัมการสนทนา ชุมชนในพื้นที่ หรือห้องแชทในเว็บไซต์ Cisco คุณต้องตระหนักว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในที่ดังกล่าว (เช่น โปรไฟล์สาธารณะของคุณ) จะสามารถเข้าถึงได้โดยผู้อื่น และอาจนำมาใช้ในการติดต่อกับคุณ ส่งข้อความอันไม่พึงประสงค์ให้กับคุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ Cisco หรือคุณไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ โปรดตระหนักว่าฟอรัมและห้องแชทรายบุคคลอาจมีกฎหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม Cisco ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะส่งให้กับฟอรัมเหล่านี้ หากต้องการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบล็อกหรือฟอรัมชุมชนของเรา ติดต่อเราที่ privacy@cisco.com ในบางกรณี เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเราไม่สามารถดำเนินการได้รวมทั้งเหตุผล

กลับไปด้านบน

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

Cisco สนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กมีบทบาทในการดูแลกิจกรรมออนไลน์ของเด็กๆ ในปกครองของตนเอง Cisco จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้รับการยินยอมอย่างเหมาะสมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองโดยที่ทราบถึงการไม่ได้รับการยินยอมดังกล่าว หากคุณเชื่อว่าเราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้ในประเทศของคุณโดยไม่มีการยินยอมที่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้เราทราบโดยใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในส่วน ติดต่อเรา และเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและจะแก้ไขปัญหาโดยทันที

กลับไปด้านบน

การยินยอมให้โอนถ่าย การประมวลผล และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ Cisco เป็นองค์กรระดับโลก เราจึงอาจโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปที่ Cisco ในสหรัฐอเมริกา ไปที่บริษัทย่อยของ Cisco ในทั่วโลก หรือไปที่บุคคลภายนอกและบริษัทคู่ค้าด้านธุรกิจตามที่อธิบายไว้ข้างต้นซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยการใช้เว็บไซต์และโซลูชันของเราหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กับเรา เมื่อกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ถือว่าคุณยินยอมให้ถ่ายโอน ประมวลผล และเก็บข้อมูลดังกล่าวภายนอกประเทศที่คุณพำนักอยู่ซึ่งมาตรฐานในการปกป้องข้อมูลอาจแตกต่างออกไป

Cisco รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถโอนถ่ายได้ทั่วโลกด้วยหลากหลายวิธี ดังนี้:

 • หนังสือรับรองความเป็นส่วนตัว APEC

  หน่วยงานความรับผิดชอบ APEC ของสหรัฐอเมริการับรองว่าโปรแกรมความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Cisco สอดคล้องกับระบบกฎหมายความเป็นส่วนตัวข้ามพรมแดน (CBPR) ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) CBPR ให้กรอบการทำงานสำหรับองค์กรเพื่อรับประกันการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนถ่ายระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจ APEC ที่เข้าร่วม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวและ CBPR ของ APEC สามารถดูได้ที่นี่

  หนังสือรับรองของเราบังคับกับกระบวนการทางธุรกิจของเราตลอดการดำเนินงานทั่วโลกของเราที่ประมวลผลและโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง/จากบริษัทในเครือของเราทั่วโลก หากต้องการดูหนังสือรับรองของเรา โปรดไปที่หน้าการตรวจสอบความถูกต้อง TRUSTe โดยการคลิกที่ตรา TRUSTe

 • เกราะป้องกันความเป็นส่วนตัวยุโรป-สหรัฐอเมริกา

  Cisco มีส่วนร่วมในและได้รับการรับรองการปฏิบัติตามกรอบการทำงานเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัวยุโรป-สหรัฐอเมริกา Cisco มุ่งมั่นที่จะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) โดยใช้กรอบการทำงานเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว ภายใต้หลักการที่บังคับใช้ได้ของกรอบการทำงาน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการทำงานเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว โปรดเยี่ยมชมไซต์เกราะป้องกันความเป็นส่วนตัวของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาTRUSTe

   

  Cisco รับผิดชอบสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับ ภายใต้กรอบการทำงานเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว และการโอนถ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังให้บุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในนามของบริษัท Cisco ปฏิบัติตามหลักการของเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัวสำหรับการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลจาก EU ทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดความรับผิดในการส่งต่อข้อมูล ในบางสถานการณ์ Cisco อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานรัฐบาล รวมไปถึงเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยระดับชาติหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

  ในความเกี่ยวพันกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือถูกโอนถ่ายตามกรอบการทำงานเกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว Cisco อยู่ภายใต้อำนาจการบังคับใช้ข้อบังคับของคณะกรรมาธิการการค้าของสหรัฐอเมริกา

 • หนังสือรับรองข้อยกเว้นความผิดสวิส-สหรัฐอเมริกา

  Cisco ได้รับการรับรองภายใต้กรอบการทำงานข้อยกเว้นความผิดสวิส-สหรัฐอเมริกาตามที่ถูกกำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผล และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการข้อยกเว้นความผิด และหากต้องการดูหนังสือรับรองของ Cisco โปรดคลิกที่นี่

 • กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรสำหรับผู้ควบคุมของสหภาพยุโรป

  โครงการและนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Cisco ได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานควบคุมด้านความเป็นส่วนตัวของเนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สเปน และประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีมาตรการป้องกันที่เพียงพอสำหรับการปกป้องความเป็นส่วนตัว สิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพของบุคคลสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายของภูมิภาคยุโรป กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรสำหรับผู้ควบคุม (BCR-C) ของ Cisco กำหนดให้การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศในสหภาพยุโรปไปทั่วโลกโดย Cisco จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันที่เพียงพอ

  ดูสำเนา BCR-C ของเราที่นี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BCR ที่นี่.

หากคุณมีข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลหรือโอนถ่ายโดย Cisco ตาม CBPR, เกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว และ/หรือข้อยกเว้นความผิดสวิส-สหรัฐอเมริกาที่ Cisco ยังไม่ได้กล่าวถึงอย่างเป็นที่น่าพอใจ โปรดติดต่อ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ผู้ให้บริการแก้ไขข้อพิพาทภายนอกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาของเราโดยการคลิกที่นี่ ภายใต้บางสภาวะตามที่ได้รับการอธิบายไว้ครบถ้วนในเว็บไซต์เกราะป้องกันความเป็นส่วนตัว คุณอาจมีสิทธิ์ร้องขออนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกมัดเมื่อไม่มีกระบวนการระงับข้อพิพาทอื่นๆ เหลือแล้ว

กลับไปด้านบน

สิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลส่วนตัวของแคลิฟอร์เนีย (California Privacy Rights) ของคุณ

ภายใต้มาตรา 1798.83 ของประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) §ผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ที่จะขอรายชื่อของบุคคลที่สามทั้งหมดที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างปีก่อนหน้านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย ในอีกนัยหนึ่ง กฎหมายกำหนดว่าหากบริษัทมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีตัวเลือกให้ปฏิเสธหรือยินยอมให้บุคคลที่สาม (อย่างเช่น ผู้โฆษณา) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด บริษัทอาจมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวเลือกในการเปิดเผยข้อมูลให้กับคุณแทน

Cisco มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตัวเลือกทางเลือก เรามีคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่ครอบคลุม และมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือยินยอมให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง ดังนั้น เราจึงไม่ต้องดูแลหรือเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดในช่วงปีที่ผ่านมา

หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียและต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวเลือกในการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุึคคลที่สาม โปรดส่งอีเมลคำขอของคุณให้กับเรา

กลับไปด้านบน

วิธีการติดต่อเรา

ความคิดเห็นของคุณมีคุณค่าสำหรับเรา หากคุณมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว โปรดส่งอีเมลไปยังทีมรักษาความเป็นส่วนตัวของเราที่ privacy@cisco.com

กลับไปด้านบน

การปรับปรุงนโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัวของ Cisco

เราอาจปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว หากเราแก้ไขคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล เราจะโพสต์ฉบับปรับปรุงที่นี่ พร้อมวันที่ปรับปรุง คุณยอมรับที่จะเยี่ยมชมหน้าต่างๆ เหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อการรับทราบและการตรวจสอบเอกสารฉบับแก้ไขดังกล่าว หากเราดำเนินการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล เราอาจแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีการอื่นๆ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ อย่างเช่น โดยการโพสต์การประกาศบนเว็บไซต์ของเราหรือโดยการส่งการแจ้งเตือน ด้วยการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถือว่าคุณยอมรับการแก้ไขและจะปฏิบัติตาม

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Cisco มีการแก้ไขและโพสต์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2018

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เวอร์ชันก่อนหน้านี้ของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

สรุปข้อมูลความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

วิธีการติดต่อเรา

อีเมล: privacy@cisco.com

ส่งจดหมายไปที่: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA