มีบัญชีแล้วใช่ไหม

 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

บทสรุปคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์ของ Cisco

Trust and Transparency Center

Cisco มุ่งมั่นที่จะให้การปกป้องลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริษัทอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อในการสร้างและการรักษาความน่าเชื่อถือ การลดความเสี่ยง และการทำในสิ่งที่ถูกต้อง

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์ ของ Cisco และบทสรุปนี้บังคับใช้กับเว็บไซต์ของ Cisco และบริษัทในเครือที่เชื่อมโยงกับคำชี้แจงนี้

Cisco เคารพและมุ่งมั่นต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสะท้อนหลักการและมาตรฐานสากลในปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศและตัวเลือกของการใช้ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูล การรักษาความปลอดภัย การโอนถ่ายข้อมูลต่อและการบังคับใช้/การกำกับดูแล ด้านล่างนี้เป็นข้อความสำคัญบางส่วนของ คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของ Cisco

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • • เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลที่หลากหลาย เช่น การประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ การจัดเตรียมเว็บไซต์และโซลูชันรวมถึงการเปิดใช้ฟังก์ชันที่มี บริการสมัครรับจดหมายข่าว การสื่อสารทางการตลาดและธุรกิจ การปรับประสบการณ์ให้เหมาะกับคุณ หรือการจัดการเรื่องการสมัครงาน
 • • เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณและเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
 • • เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณกับข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่นๆ เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงความถูกต้องและความสมบูรณ์โดยรวมของข้อมูล นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้เราพัฒนาประสิทธิภาพและสามารถปรับการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณให้เฉพาะตัวยิ่งขึ้น
 • • นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และโซลูชันบนเว็บไซต์ ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการใช้คุกกี้

ประกาศและตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล

 • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูล และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่มีการขออนุญาตจากคุณก่อนหรือโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายการใช้งาน
 • เราจะขออนุญาตจากคุณก่อนที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเหตุผลที่คุณให้ไว้ หรือนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกของคุณเกี่ยวกับวิธีที่ Cisco ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีด้านเว็บอื่นๆ โปรดดูคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ฉบับเต็มของเรา

การเข้าถึงข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูล

 • หากต้องการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลและการกำหนดลักษณะการสื่อสาร โปรดคลิกที่นี่ หรือเข้าเว็บไซต์ของบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยเฉพาะ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการใช้งาน หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

การโอนถ่ายข้อมูลต่อไป

 • ในฐานะที่เป็นองค์กรระดับโลก เราจึงอาจโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปที่ Cisco ในสหรัฐอเมริกา ไปที่บริษัทย่อยของ Cisco ในทั่วโลก หรือไปที่บุคคลที่สามที่ดำเนินการในนามของเราที่อยู่ภายนอกประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่อาจมีมาตรฐานการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างกัน
 • เราจะไม่โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ว่าบุคคลที่สามเหล่านั้นให้สัญญาว่าจะมีการปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกับเรา

ข้อมูลที่สำคัญ

 • นโยบายและการปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลของเรานั้น ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ซึ่งทำให้ Cisco ได้รับและรักษาความไว้วางใจได้
 • Cisco ได้รับการรับรองภายใต้กรอบการทำงาน เกราะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา และ สวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกาตามที่ถูกกำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผล และการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลข้ามแดนจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์TRUSTe
 • Cisco ยังได้รับการรับรองภายใต้ ระบบกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวข้ามแดน ของ APEC และการยอมรับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ประมวลผลในด้านการจัดการและการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ไปยัง/จากเขตเศรษฐกิจสมาชิก APECTRUSTe TRUSTe
 • กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรสำหรับผู้ควบคุม (BCR-C) ของ Cisco กำหนดให้การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศในสหภาพยุโรปไปทั่วโลกโดย Cisco จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันที่เพียงพอ
 • • หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวที่ไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งเรายังไม่ได้จัดการให้เป็นที่น่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามประจำสหรัฐอเมริกาเพื่อการแก้ไขข้อขัดแยั (งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นส่วนตัว โปรดดู คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ ฉบับเต็มของ Cisco

อัปเดตล่าสุด: พฤษภาคม 2020

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

เวอร์ชันฉบับเต็มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของซิสโก้ สามารถเข้าไปดูได้ที่เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลใน Cisco Trust Center

วิธีการติดต่อเรา

แบบฟอร์มคำขอความเป็นส่วนตัว

ส่งจดหมายไปที่: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA