มีบัญชีแล้วใช่ไหม

 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

บทสรุปคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์ของ Cisco

Trust and Transparency Center

Cisco มุ่งมั่นที่จะให้การปกป้องลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริษัทอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อในการสร้างและการรักษาความน่าเชื่อถือ การลดความเสี่ยง และการทำในสิ่งที่ถูกต้อง

คำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ ของ Cisco และบทสรุปนี้บังคับใช้กับเว็บไซต์ของ Cisco และบริษัทในเครือที่เชื่อมโยงกับคำชี้แจงนี้

Cisco เคารพและมุ่งมั่นต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล คำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัวของเราสะท้อนให้เห็นถึงหลักการและมาตรฐานระดับโลกในปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล - ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบ ข้อความด้านล่างนี้เป็นข้อความสำคัญบางส่วนของ คำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ ของ Cisco หมายเหตุ: สามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Cisco ได้ในเอกสารข้อมูลความเป็นส่วนตัว คำอธิบายข้อเสนอ หรือประกาศอื่นๆ ที่จัดให้ก่อนหรือระหว่างเวลาการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลที่หลากหลาย เช่น การประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ การจัดเตรียมเว็บไซต์และโซลูชันและการเปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของเว็บไซต์และโซลูชันดังกล่าว การจัดหาการสมัครรับจดหมายข่าวของคุณ การส่งการสื่อสารทางธุรกิจและการตลาด การปรับประสบการณ์ของคุณให้เหมาะกับคุณ หรือการจัดการการสมัครงาน
 • เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณและเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
 • เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณกับข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่นๆ เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงความถูกต้องและความสมบูรณ์โดยรวมของข้อมูล นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้เราปรับปรุงและออกแบบปฏิสัมพันธ์ของเรากับคุณให้เหมาะกับตัวคุณยิ่งขึ้น
 • เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และโซลูชันบนเว็บไซต์ของเรา ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการใช้คุกกี้

ประกาศและตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล

 • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูล และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่มีการขออนุญาตจากคุณก่อน หรือโดยไม่มีมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าว
 • เราจะขออนุญาตจากคุณก่อนที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเหตุผลที่คุณให้ข้อมูล หรือนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ฉบับเต็มของเรา
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกของคุณเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของ Cisco หรือเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีด้านเว็บอื่นๆ โปรดดู คำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ฉบับเต็มของเรา

การเข้าถึงข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูล

 • โปรดคลิกที่นี่ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะเจาะจงเพื่ออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลและการกำหนดลักษณะการสื่อสาร

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการใช้งานหรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

การโอนถ่ายข้อมูลต่อไป

 • ในฐานะที่เป็นองค์กรระดับสากล เราอาจโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปที่ Cisco ในสหรัฐอเมริกา ไปที่บริษัทย่อยของ Cisco ในทั่วโลก หรือไปที่บุคคลที่สามที่ดำเนินการในนามของเราที่อยู่ภายนอกประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่อาจมีมาตรฐานการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างกัน
 • เราจะไม่โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ว่าบุคคลที่สามเหล่านั้นให้สัญญาว่าจะมีการปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกับเรา

ข้อมูลที่สำคัญ

ข้อมูลอ้างอิง

โปรดดูคำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ฉบับเต็มของ Cisco เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

อัปเดตครั้งล่าสุด: 10 พฤษภาคม 2564

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

เวอร์ชันฉบับเต็มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของซิสโก้ สามารถเข้าไปดูได้ที่เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลใน Cisco Trust Center

วิธีการติดต่อเรา

แบบฟอร์มคำขอความเป็นส่วนตัว

ส่งจดหมายไปที่: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA