บทสรุปคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของ Cisco

Trust and Transparency Center

Cisco มุ่งมั่นที่จะให้การปกป้องลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริษัทอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อในการสร้างและการรักษาความน่าเชื่อถือ การลดความเสี่ยง และการทำในสิ่งที่ถูกต้อง

คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์และบทสรุปนี้ใช้กับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Cisco ("โซลูชัน") ที่เชื่อมโยงหรืออ้างอิงคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ รวมถึงอธิบายวิธีการที่เราใช้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลและตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ การเข้าถึง ตลอดจนวิธีการอัปเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • Cisco เคารพและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเราสะท้อนถึงหลักการและมาตรฐานระดับสากลในปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบ
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ทั่วโลก รวมถึงเพื่อสร้างและรักษาความไว้วางใจของคุณใน Cisco

ข้อความด้านล่างนี้เป็นข้อความสำคัญบางส่วนของคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเรา หมายเหตุ:   
ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันของ Cisco อาจระบุไว้ในแผนที่และเอกสารข้อมูลความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับโซลูชันที่เฉพาะเจาะจง รายละเอียดข้อเสนอ หรือประกาศอื่นๆ ที่ให้ไว้ก่อนหรือในขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งอาจรวมถึงการประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ การจัดเตรียมเว็บไซต์ที่หลากหลายและโซลูชันอื่นๆ ของเรา การให้บริการสมัครรับจดหมายข่าวแก่คุณ การส่งการสื่อสารทางธุรกิจและการตลาด การปรับประสบการณ์ของคุณให้เหมาะกับคุณ และการประมวลผลการสมัครงาน
 • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเราหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่เราอาจมีให้ (เช่น เอกสารข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเรา ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเฉพาะของเว็บไซต์หรือกิจกรรม เป็นต้น)
 • เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณกับข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่นๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงความถูกต้องและความสมบูรณ์โดยรวมของข้อมูล นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้เราปรับปรุงและออกแบบปฏิสัมพันธ์ของเรากับคุณให้เหมาะกับตัวคุณยิ่งขึ้น
 • เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และโซลูชันบนเว็บไซต์ของเรา ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการใช้คุกกี้

ประกาศและตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล

 • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูล และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่มีการขออนุญาตจากคุณก่อน หรือโดยไม่มีมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าว
 • เราจะขออนุญาตจากคุณก่อนที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเหตุผลที่คุณให้ไว้ หรือนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเรา
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกของคุณเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของ Cisco หรือเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีด้านเว็บอื่นๆ โปรดดูคำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ฉบับเต็มของเรา
 • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลต่างๆ ทั่วโลกให้สิทธิ์บางประการแก่บุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข ลบ คัดค้านหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือส่งคำร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเรา
 • หากต้องการส่งคำขอเพื่อใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณหรืออัปเดตการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณ โปรดใช้แบบฟอร์มคำขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการใช้งานหรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

คำถาม ความคิดเห็น หรือข้อกังวล

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นส่วนตัว โปรดดู คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ฉบับเต็มของเรา หรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่เราอาจมีให้ (เช่น เอกสารข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเรา ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเฉพาะของเว็บไซต์ เป็นต้น)

อัปเดตล่าสุด: 26 กันยายน 2023  

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

เวอร์ชันฉบับเต็มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของซิสโก้ สามารถเข้าไปดูได้ที่เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลใน Cisco Trust Center

วิธีการติดต่อเรา

แบบฟอร์มคำขอความเป็นส่วนตัว

ส่งจดหมายไปที่: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA