มีบัญชีแล้วใช่ไหม

 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

บทสรุปคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์ของ Cisco

Trust and Transparency Center

Cisco มุ่งมั่นที่จะให้การปกป้องลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริษัทอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อในการสร้างและการรักษาความน่าเชื่อถือ การลดความเสี่ยง และการทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เรียนรู้เพิ่มเติม

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์ของ Cisco และบทสรุปนี้บังคับใช้กับเว็บไซต์ของ Cisco และบริษัทในเครือที่เชื่อมโยงกับคำชี้แจงนี้

Cisco เคารพและมุ่งมั่นต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเราสะท้อนหลักการและมาตรฐานปัจจุบันในทั่วโลกในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล คำชี้แจงและตัวเลือกของการใช้ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูล การรักษาความปลอดภัย การโอนถ่ายข้อมูลต่อและการบังคับใช้/การกำกับดูแล ด้านล่างนี้เป็นบางส่วนที่สำคัญของ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลที่หลากหลาย อย่างเช่น การประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ การจัดหาการสมัครรับจดหมายข่าว การส่งการสื่อสารทางการตลาด การปรับประสบการณ์ของคุณให้เหมาะกับคุณ หรือเพื่อการเชื่อมโยงกับการสมัครงานของคุณ
 • เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณและเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
 • เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณกับข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่นๆ เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงความถูกต้องและความสมบูรณ์โดยรวมของข้อมูล นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้เราสามารถปรับการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณให้มีความเป็นเฉพาะตัวยิ่งขึ้น
 • นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณผ่านการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลา รวมถึงคุกกี้

คำชี้แจงและตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล

 • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูล และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่มีการขออนุญาตจากคุณก่อน
 • เราจะขออนุญาตจากคุณก่อนที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเหตุผลที่คุณให้ข้อมูล หรือนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์
 • สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุณอาจปิดคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

การเข้าถึงข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูล

 • หากต้องการอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลและการกำหนดลักษณะการสื่อสาร โปรดติดต่อ privacy@cisco.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการใช้งาน หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

การโอนถ่ายข้อมูลต่อไป

 • ในฐานะที่เป็นองค์กรระดับโลก เราจึงอาจโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปที่ Cisco ในสหรัฐอเมริกา ไปที่บริษัทย่อยของ Cisco ในทั่วโลก หรือไปที่บุคคลที่สามที่ดำเนินการในนามของเราที่อยู่ภายนอกประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่อาจมีมาตรฐานการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างกัน
 • เราจะไม่โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ว่าบุคคลที่สามเหล่านั้นให้สัญญาว่าจะมีการปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกับเรา

ข้อมูลที่สำคัญ

 • เราปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูล โดยไม่ใช่แค่เพียงการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ยังเป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อมั่นใน Cisco
 • ก่อนหน้านี้ Cisco ได้รับการรับรองภายใต้ U.S.-E.U. กรอบโครงสร้างการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Safe Harbor Framework) และกรอบโครงสร้างการให้ความคุ้มครองในสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ (US-Swiss Safe Harbor Framework) ตามที่กำหนดไว้โดยกรมพาณิชย์ของสหรัฐฯเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสวิสเซอร์แลนด์ แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติตามกฎหมายของvสหภาพยุโรปก็ตาม Cisco ได้รับการรับรองว่าบริษัทปฏิบัติตามหลักการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Safe Harbor Principles) สำหรับการประกาศ ตัวเลือก การโอนถ่ายข้อมูลต่อไป การรักษาความปลอดภัย ความถูกต้องของข้อมูล การเข้าถึง และการบังคับใช้ หลังจากคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลยุติธรรมยุโรปในวันที่ 6 ตุลาคม 2015 เกี่ยวกับความสมบูรณ์ตามกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และในแง่ของการพัฒนากรอบโครงสร้างของการกำกับดูแล Cisco อาจมีส่วนร่วมกับกรอบโครงสร้างอื่นๆ ที่อนุมัติโดยหน่วยงานการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว
 • กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรสำหรับผู้ควบคุม (BCR-C) ของ Cisco กำหนดให้การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศในสหภาพยุโรปไปทั่วโลกโดย Cisco จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันที่เพียงพอ

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นส่วนตัว โปรดดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์ฉบับเต็มของ Cisco

อัพเดตล่าสุด: พฤษภาคม 2018

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

เวอร์ชันฉบับเต็มข้อมูลความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

วิธีการติดต่อเรา

อีเมล: privacy@cisco.com

ส่งจดหมายไปที่: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA