Guest

ค้นหาบริษัทคู่ค้า

บริษัทคู่ค้าของเราทำงานร่วมกับคุณเพื่อรวบรวม สร้าง จัดหา จำหน่าย และให้คำปรึกษาในโซลูชัน
ซอฟต์แวร์ และบริการที่คุณต้องการ

ตัวค้นหาบริษัทคู่ค้า ทำงานกับบริษัทคู่ค้าของเรา

เป็นบริษัทคู่ค้าแล้วหรือไม่

ดูรายการเครื่องมือและทรัพยากรทั้งหมดที่มีให้บริษัทคู่ค้า

สมัครเป็นบริษัทคู่ค้า

Value-add resellers

ตัวแทนจำหน่ายที่เพิ่มมูลค่า

จำหน่ายและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันให้แก่ลูกค้า

โปรแกรมช่องทางการขายสำหรับคู่ค้า
Providers

ผู้ให้บริการ

สร้างและส่งมอบ Managed Service และระบบคลาวด์

Cloud and Managed Services Program
Consultants

ผู้ให้คำปรึกษา

ใช้ความเชี่ยวชาญของคุณเพื่อสร้างผลในทางธุรกิจและส่งมอบผลลัพธ์

สมัครเป็นผู้ให้คำปรึกษา
Developer

ISVs และ IHVs

พัฒนา ทดสอบ ทำตลาด ขาย และติดต่อกับบริษัทคู่ค้าอื่นๆ ในช่องทางการขาย

DevNet และ Solution Partner Program
Integrators

Integrator

ออกแบบผลิตภัณฑ์และโซลูชันของเราไว้ในโซลูชันของคุณเอง

สมัครเป็น Integrator
Lifecycle Advisors

ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรอบอายุการใช้งาน

ช่วยลูกค้าปรับแต่ง ขยาย และเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้เห็นคุณค่าของโซลูชัน

มาเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรอบอายุการใช้งาน