มีบัญชีแล้วใช่ไหม

  •   เนื้อหาเฉพาะตัว
  •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
เวลา 1.00pm – 4.30pm (ID/TH/VN)
เวลา 2:00pm – 5.30pm (MY/PH/SG)

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
เวลา 1.00pm – 4.30pm (ID/TH/VN)
เวลา 2:00pm – 5.30pm (MY/PH/SG)

ยิ่งเข้าถึงมาก ยิ่งมีโอกาสมาก

ยิ่งเข้าถึงมาก ยิ่งมีโอกาสมาก

เมื่อเราทุกคนและทุกอย่างรอบตัวเราเชื่อมโยงกัน อะไรก็เกิดขึ้นได้

เข้าร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับ IDC: การใช้เทคโนโลยีสำหรับโรงเรียนแห่งอนาคต

เข้าร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับ IDC: การใช้เทคโนโลยีสำหรับโรงเรียนแห่งอนาคต

6 ตุลาคม 2021 เวลา 14.00 น. (เวลาประเทศสิงคโปร์)

ติดตามเรา
ห้องข่าวกิจกรรมบล็อกชุมชน