Guest

อบรมและสัมมนา

การฝึกอบรมและใบรับรอง

Cisco ได้จัดตั้งโปรแกรมโดยแจกใบประกาศนียบัตร จัดการฝึกอบรม และทดสอบในด้านไอทีที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมืออาชีพด้านไอที คู่ค้า พนักงาน และนักเรียน

กิจกรรม

โต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญของ Cisco ที่การประชุม งานแสดงสินค้าและกิจกรรมออนไลน์ เพื่อให้คุณได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และโซลูชันเครือข่าย