Masz konto?

 •   Spersonalizowana zawartość
 •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Oświadczenie Cisco o ochronie danych osobowych online

Centrum budowania zaufania i przejrzystości

Cisco dba o utrzymanie silnych zabezpieczeń chroniących naszych klientów, produkty i firmę. Wierzymy w budowanie i utrzymanie zaufania, eliminowanie ryzyka i uczciwe postępowanie.

Cisco Systems, Inc. i jej podmioty zależne (zwane łącznie „Cisco”) dbają o ochronę Twojej prywatności i starają się zapewnić pozytywne doświadczenie z wizyt na naszych stronach i z korzystania z naszych produktów i usług („Rozwiązania”).

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych odnosi się do stron internetowych i Rozwiązań Cisco, które zawierają odnośniki lub odwołanie do tego Oświadczenia; i opisuje sposób, w jaki traktujemy dane osobowe oraz dostępne wybory w zakresie zbierania, wykorzystania oraz sposobu aktualizowania i poprawiania Twoich danych osobowych, a także uzyskiwania do nich dostępu. Dodatkowe informacje dotyczące naszych praktyk w zakresie danych osobowych można znaleźć w opisach ofert, specyfikacjach dotyczących ochrony prywatności lub w zawiadomieniach przekazywanych przed zebraniem danych lub w momencie ich zbierania. Na określonych stronach internetowych Cisco mogą znajdować się odrębne dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych, które opisują w jaki sposób traktujemy dane osobowe na tych konkretnych stronach lub w Rozwiązaniach. W zakresie, w jakim określone powiadomienie dotyczące strony internetowej lub Rozwiązania koliduje z niniejszym Oświadczeniem, takie konkretne powiadomienie będzie miało moc rozstrzygającą.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszystkie informacje, które mogą służyć do zidentyfikowania danej osoby. Mogą to być imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane logowania (numer konta, hasło), dane konta w mediach społecznościowych lub numer karty płatniczej.

Mogą także obejmować identyfikatory urządzeń, dane i telemetrię (np. adres IP lub Mac), gdy takie dane są połączone lub powiązane z urządzeniem określonej osoby.

Jeśli powiążemy inne dane z Twoimi danymi osobowymi, wówczas te powiązane dane także będziemy traktować jako dane osobowe.

Zbieranie Twoich danych osobowych

Możemy zbierać informacje dotyczące Ciebie, w tym dane osobowe, podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych i Rozwiązań oraz interakcji z nami. Pozyskujemy także dane osobowe od zaufanych podmiotów zewnętrznych i zlecamy podmiotom zewnętrznym gromadzenie danych osobowych w naszym imieniu.

Zbieramy dane osobowe z wielu powodów natury biznesowej, np.:

 • Przetwarzanie zamówienia, w tym transakcje płatnicze.
 • Zapisanie Cię na newsletter.
 • Wysyłanie i zarządzanie komunikatami i preferencjami marketingowymi.
 • Utworzenie konta.
 • Udostępnianie stron internetowych i Rozwiązań oraz umożliwienie korzystania z określonych funkcji.
 • Personalizowanie, usprawnianie i ulepszanie doświadczenia użytkownika oraz Rozwiązań.
 • Świadczenie obsługi klienta.
 • Zarządzanie podaniem o pracę.
 • Zarządzanie edukacją, testowaniem i certyfikacją online.

My oraz podmioty zewnętrzne, które angażujemy, możemy łączyć informacje zgromadzone na naszych stronach internetowych i w Rozwiązaniach z informacjami uzyskiwanymi z innych źródeł. Pomaga to nam zwiększyć dokładność i kompletność naszych stron internetowych, a także lepiej dopasowywać sposoby interakcji z Tobą.

Jeśli zdecydujesz się przekazać Cisco dane osobowe osoby trzeciej (takie jak imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu), oświadczasz tym samym, że posiadasz upoważnienie tej osoby w tym zakresie. Sytuacja taka dotyczy np. przekazywania znajomemu materiałów referencyjnych lub marketingowych, albo też podawania referencji w procesie ubiegania się o pracę. Podmioty zewnętrzne mogą zrezygnować z otrzymywania kolejnych komunikatów, korzystając z odnośnika podanego w pierwszym komunikacie lub klikając tutaj. W niektórych przypadkach Cisco i osoby trzecie mogą zbierać dane automatycznie za pośrednictwem plików cookie (tzw. ciasteczek), dzienników sieciowych, sygnałów nawigacyjnych i podobnych aplikacji. Informacje te służą lepszemu rozpoznaniu i poprawie jakości użytkowania, parametrów i skuteczności strony internetowej lub Rozwiązania oraz dopasowaniu jego treści i ofert do Twoich potrzeb. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w punkcie „Pliki cookie i inne technologie internetowe” poniżej.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

 • Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe na potrzeby prowadzonej przez nas działalności i zapewnienia jej bezpieczeństwa oraz w celu realizacji, poprawy i indywidualizacji naszych stron internetowych i Rozwiązań, wysyłania, powiadomień, wiadomości marketingowych i innych wiadomości, a także w innych uzasadnionych celach dozwolonych obowiązującym prawem. Danych osobowych używamy między innymi do następujących działań:
 • Dostarczenie zamówionego Rozwiązania;
 • Analizowanie, wsparcie i ulepszanie naszych stron internetowych, Rozwiązań i doświadczenia użytkownika;
 • Personalizacja stron internetowych, Rozwiązań, newsletterów i innych komunikatów;
 • Administrowanie i przetwarzane Twoich szkoleń i egzaminów certyfikacyjnych;
 • Zarządzanie relacjami i interakcjami z Cisco.
 • Wysyłanie Ci komunikatów, w tym na potrzeby marketingowe i badania zadowolenia klienta, bezpośrednio przez Cisco lub przez naszych partnerów.

Masz prawo w dowolnym terminie zmienić swoje preferencje w zakresie komunikacji. Przeczytaj punkt Twoje wybory i wybór preferencji w zakresie komunikacji

Dostęp do Twoich danych osobowych i ich dokładność

 • Potrzebujemy Twojej pomocy, by posiadane przez nas Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. Oferujemy opcje dostępu, poprawiania, zaprzestania przetwarzania lub usuwania danych osobowych:
 • Dane osobowe zapisane na stronie Cisco.com i preferencje dotyczące działań online można wyświetlić lub edytować za pomocą narzędzia do zarządzania profilem Cisco.
 • Niektóre podmioty Cisco mogą odgrywać rolę lub pełnić obowiązki „administratorów danych”. Gdy podmiot Cisco działa jako administrator danych, możesz bezpośrednio u tego podmiotu egzekwować swoje prawa do dostępu do danych i wnioskować o ich poprawienie, zaprzestanie przetwarzania lub dezaktywacje na mocy odpowiednich przepisów o ochronie danych, zgodnie z opisem w dokumentacji danego Rozwiązania.
 • Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w związku z uzyskiwaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawianiem, zaprzestaniem przetwarzania lub usuwaniem, skontaktuj się z nami bezpośrednio. Dokładamy starań w dobrej wierze, aby realizować uzasadnione wnioski o dostęp do danych lub ich usunięcie, uaktualnienie, zaprzestanie przetwarzania lub poprawienie. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni. Jeśli nie będziemy w stanie zrealizować Twojego wniosku lub będziemy potrzebować więcej czasu, podamy Ci stosowne wyjaśnienie.
 • W pewnych okolicznościach niektóre podmioty Cisco mogą działać jako lub być uważane za „podmioty przetwarzające dane”. Gdy podmiot Cisco działa jako podmiot przetwarzający dane, a Ty chcesz wykonać swoje prawa do dostępu i zażądać korekty, zaprzestania przetwarzania lub dezaktywacji, Cisco przekieruje Cię do podmiotu przetwarzającego dane na mocy odpowiednich przepisów o ochronie danych.

Twoje wybory i wybór preferencji w zakresie komunikacji

Dajemy Ci możliwość wyboru otrzymywanych przez Ciebie informacji dotyczących naszej działalności, programów, stron internetowych i Rozwiązań. Możesz zarządzać swoimi preferencjami w tym zakresie w następujący sposób:

 • Stosownie do instrukcji podanych w każdym otrzymanym od nas e-mailu promocyjnym poprzez wycofanie się z udziału w danej kampanii mailingowej.
 • Uzupełniając i wysyłając ten formularz lub kontaktując się z nami pocztą na adres: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Upewnij się, że w wiadomości podane jest Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, a także informacja których materiałów nie chcesz już otrzymywać.
 • W przypadku wiadomości SMS („Usług SMS”): odpowiadając „STOP”, „END” lub „QUIT” na otrzymaną wiadomość SMS.

Wybory te nie dotyczą powiadomień dotyczących usług ani innych wymaganych komunikatów, które uznaje się za część określonych programów, stron internetowych i Rozwiązań i które możesz okresowo otrzymywać, chyba że przestaniesz używać programu, strony internetowej lub Rozwiązania, lub zrezygnujesz z nich zgodnie z odpowiednimi warunkami. Za Twoją zgodą możemy też udostępniać Twoje dane osobowe partnerom biznesowym lub dostawcom Cisco, aby mogli wysyłać Ci informacje o potencjalnie interesujących Cię stronach internetowych, programach, produktach lub usługach. Aby wykluczyć udostępnianie przez Cisco osobom trzecim informacji na ich potrzeby marketingowe, kliknij tutaj.

Korzystając z naszych stron internetowych lub Rozwiązań albo też przekazując nam dane osobowe w inny sposób, wyrażasz zgodę na to byśmy kontaktowali się z Tobą drogą elektroniczną w sprawie bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i spraw administracyjnych dotyczących korzystania przez Ciebie ze wspomnianych stron internetowych lub Rozwiązań. Jeśli na przykład dowiemy się o naruszeniu systemu bezpieczeństwa, możemy próbować powiadomić Cię o tym elektronicznie, umieszczając odpowiednie zawiadomienie na naszych stronach internetowych, wysyłając Ci wiadomość e-mail lub kontaktując się z Tobą w inny sposób.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać osobom trzecim na potrzeby prowadzonej przez nas działalności oraz w celu realizacji, poprawy, zabezpieczenia i indywidualizacji naszych stron internetowych i Rozwiązań, wysyłania wiadomości marketingowych i innych wiadomości dotyczących naszej działalności, a także w innych celach dozwolonych obowiązującym prawem lub w innych przypadkach za Twoją zgodą.

Możemy udostępniać dane osobowe w poniższych sytuacjach:

 • W obrębie Cisco i wszystkich naszych podmiotów zależnych na całym świecie do celów przetwarzania danych, takich jak marketing, operacje biznesowe, bezpieczeństwo, funkcjonalność strony internetowej lub Rozwiązania i przechowywanie.
 • Partnerom biznesowym lub dostawcom Cisco — by mogli udostępniać Ci informacje o swoich produktach lub usługach. Aby zaprzestać udostępniania przez Cisco osobom trzecim informacji na ich potrzeby marketingowe, kliknij tutaj.
 • Partnerom biznesowym, dostawcom usług, upoważnionym przedstawicielom będącym osobami trzecimi lub wykonawcom — w celu dostarczenia zamówionej strony internetowej, Rozwiązania, wykonania zamówionej usługi lub realizacji transakcji (do przykładów można tu zaliczyć m.in. przetwarzanie zamówień i transakcji kartą kredytową, hosting stron internetowych, rejestracja na seminaria, pomoc przy działaniach powiązanych ze sprzedażą lub wsparcie posprzedażowe i realizacja wsparcia dla klientów).
 • W związku ze sprzedażą aktywów spółki, konsolidacją lub restrukturyzacją, finansowaniem lub nabyciem całości lub części przedsiębiorstwa od innej spółki lub na jej rzecz, a także w trakcie negocjacji wymienionych powyżej czynności.
 • W odpowiedzi na zapytanie o informacje wystosowane przez właściwe władze lub strony trzecie, jeśli uważamy, że ujawnienie takie jest zgodne z obowiązującym prawem lub procedurą prawną lub jest przez nie wymagane.
 • Organom władzy wykonawczej, organom administracji państwowej lub innym osobom trzecim w zakresie, w jakim jest to konieczne do zachowania zgodności z procedurą prawną, spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego albo też ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa Cisco, partnerów biznesowych Cisco, Twojego i innych osób, lub w innym wymaganym prawem przypadku.
 • W zagregowanej, zanonimizowanej i/lub pozbawionej elementów pozwalających na identyfikację formie, której nie da się użyć w celu identyfikacji użytkownika.
 • W innym przypadku, o którym Cię powiadomimy i poprosimy o wyrażenie zgody.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Chcemy chronić powierzone nam dane osobowe i bezpiecznie je przetwarzać zgodnie z treścią niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych. Cisco stosuje fizyczne, administracyjne i techniczne zabezpieczenia, których zadaniem jest ochrona Twoich danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. W umowach z naszymi dostawcami wymagamy również, aby oni chronili takie informacje przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Internet nie daje jednak 100% bezpieczeństwa i w związku z tym nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych, które przekazujesz.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe, aby zrealizować cele do których zostały zebrane. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać i wykorzystywać w taki sposób, by spełnić wymagania związane z naszą działalnością biznesową oraz nasze zobowiązania wobec prawa, rozwiązywać spory, chronić nasz majątek i egzekwować nasze prawa i postanowienia naszych umów.

Wykorzystanie plików cookie i innych technologii internetowych

Podobnie jak na innych stronach internetowych i w Rozwiązaniach internetowych, Cisco używa automatycznych narzędzi do zbierania danych, takich jak pliki cookie, wbudowane odnośniki internetowe i sygnały nawigacyjne. Narzędzia te gromadzą określone standardowe informacje, które przeglądarka wysyła do nas (np. adres IP, adres MAC, sekwencja odwiedzanych stron i telemetria). 

Te narzędzia sprawiają, że korzystanie przez Ciebie ze strony internetowej i Rozwiązań jest łatwiejsze, efektywniejsze i spersonalizowane. Używamy również tych informacji, aby doskonalić naszą stronę internetową i Rozwiązania oraz zapewnić lepszą obsługę i wartość.

Współpracujemy z partnerami zewnętrznymi w zakresie wyświetlania reklam na naszej stronie internetowej i zarządzania naszymi reklamami na innych stronach. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą używać plików cookie lub podobnych technologii, aby wyświetlać Ci reklamy na podstawie Twoich zainteresowań i Twojej aktywności w Internecie. Możesz zrezygnować z takich reklam. Jednak w dalszym ciągu będą wyświetlane reklamy ogólne i niespersonalizowane.

Więcej informacji: Jak Cisco korzysta z narzędzi do automatycznego gromadzenia danych.

Aby zaktualizować swoje preferencje dotyczące plików cookie, otwórz Menedżer zgody na stosowanie plików cookie.

Odnośniki do stron internetowych

Na naszych stronach mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych i usług podmiotów zewnętrznych, które pozostają poza naszą kontrolą i nie są objęte treścią niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie danych osobowych na odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych.

Fora i pokoje czatowe

Jeśli jesteś członkiem forum dyskusyjnego, społeczności lokalnej lub pokoju czatowego na stronie internetowej Cisco, musisz wiedzieć, że podawane przez Ciebie informacje (tzn. Twój profil publiczny) będą szeroko dostępne dla innych osób i mogą być wykorzystane do tego, by się z Tobą kontaktować, wysyłać niechciane wiadomości, a także w celach, nad którymi ani Ty, ani Cisco nie ma kontroli. Musisz także pamiętać, że na poszczególnych forach i w pokojach czatowych obowiązywać mogą dodatkowe warunki. Cisco nie odpowiada za dane osobowe lub inne informacje, które wysyłasz na takich forach. Aby złożyć wniosek o usunięcie Twoich danych osobowych z naszego blogu lub forum społecznościowego, kliknij tutaj. W niektórych przypadkach usunięcie Twoich danych może okazać się niemożliwe; w takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym i podamy uzasadnienie.

Poufność danych dzieci

Cisco zachęca rodziców i opiekunów do aktywnego uczestnictwa w czynnościach wykonywanych przez ich podopiecznych online. Cisco nie zbiera świadomie danych osobowych dzieci bez stosownej zgody rodziców lub opiekunów. Jeśli uważasz, że bez uzyskania stosownej zgody zebraliśmy dane osobowe od osoby poniżej wieku wymaganego w Twoim kraju do wyrażenia zgody, prosimy o taką informację i kontakt w sposób opisany w punkcie Kontakt z nami — podejmiemy odpowiednie działania, aby zbadać i wyeliminować ten problem.

Międzynarodowe przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

Cisco jest organizacją globalną i dlatego może zdarzyć się, że przekażemy Twoje dane osobowe do Cisco w Stanach Zjednoczonych, do innego podmiotu zależnego Cisco w dowolnym miejscu na całym świecie lub do zlokalizowanych w różnych krajach osób trzecich i partnerów biznesowych w sposób opisany powyżej. Korzystając z naszych stron internetowych i Rozwiązań lub przekazując nam swoje dane osobowe (jeśli zezwala na to obowiązujące prawo), uznajesz i akceptujesz ich przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie poza Twoim krajem zamieszkania, gdzie standardy ochrony danych mogą być inne.

Cisco chroni i umożliwia przesyłanie danych osobowych na całym świecie na szereg sposobów:

 • Certyfikat APEC w zakresie ochrony danych osobowych

  Globalny program Cisco dotyczący ochrony prywatności, opisany w niniejszym Oświadczeniu, jest zgodny z Transgranicznym Systemem Reguł Ochrony Prywatności (CBPR) i systemem Privacy Recognition for Processors (PRP) w ramach Współpracy Ekonomicznej Azji i Pacyfiku (APEC). Systemy APEC CBPR i PRP określają zasady wykorzystywane przez organizacje w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przekazywanych między krajami należącymi do APEC. Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności stosowanych przez APEC oraz o systemach CBPR i PRP można znaleźć tutaj. Nasz certyfikat odnosi się do procesów biznesowych w naszych globalnych oddziałach zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przesyłaniem od/do naszych podmiotów stowarzyszonych. Aby wyświetlić nasze certyfikaty, odwiedź strony weryfikacyjne klikając symbole pieczęci TRUSTe.
  TRUSTe
  TRUSTe

  Programy Tarczy Prywatności między Unią Europejską, Wielką Brytanią, Szwajcarią a USA

  Cisco Systems Inc. i jej spółki zależne z siedzibą w USA: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems CapitalCorporation, Cisco WebEx LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security, Inc., Jasper International ServicesLLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC, Rizio, Inc. (dba Voicea) oraz Scientific-Atlanta LLC (nazywane zbiorczo „Cisco-US”) uczestniczą w programie Tarczy Prywatności i zaświadczają zachowanie zgodności z programem i zasadami Tarczy Prywatności pomiędzy UE i USA oraz Szwajcarią i USA, określone przez amerykański Departament Handlu, dotyczące zbierania, użytkowania i przechowywania danych osobowych przekazanych z, odpowiednio, Unii Europejskiej (UE), Zjednoczonego Królestwa (UK) oraz Szwajcarii. Cisco-US zobowiązuje się traktować wszystkie dane osobowe otrzymane z krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE), Zjednoczonego Królestwa (UK) i Szwajcarii zgodnie z odnośnymi zasadami programu Tarczy Prywatności, dotyczącymi ochrony danych osobowych przesyłanych między Unią Europejską (UE) a USA oraz Szwajcarią a USA. W razie sprzeczności między warunkami niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych a zasadami programu Tarczy Prywatności, rozstrzygające znaczenie mają zasady programu Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności odwiedź prowadzoną przez Departament Handlu USA stronę internetową.

  Cisco-US odpowiada za przetwarzanie otrzymywanych danych osobowych zgodnie z zasadami programu Tarczy Prywatności, które następnie przekazuje osobie trzeciej pełniącej funkcję agenta Cisco. Cisco-US przestrzega zasad programu Tarczy Prywatności w odniesieniu do wszystkich trwających operacji przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej (UE), Zjednoczonego Królestwa (UK) i Szwajcarii, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności za dalsze przekazywanie danych. W określonych sytuacjach Cisco-US może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

  W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z zasadami programu Tarczy Prywatności, Cisco-US podlega nadzorowi Federalnej Komisji Handlowej USA.
  TRUSTe

 • Wiążące reguły korporacyjne UE dla administratora

  Globalny program prywatności i zasady firmy Cisco zostały zatwierdzone przez holenderskie, polskie, hiszpańskie i inne odpowiednie europejskie organy nadzorujące prywatność jako zapewniające odpowiednie metody zabezpieczeń chroniące prywatność, podstawowe prawa i swobody osób fizycznych w przypadku przekazywania danych osobowych chronionych przez europejskie przepisy prawa. Wiążące reguły korporacyjne Cisco dla administratora (Binding Corporate Rules – Controller — BCR-C) zapewniają, że europejskie dane osobowe przekazywane przez firmę Cisco na całym świecie są objęte odpowiednimi metodami zabezpieczeń.

  Egzemplarz naszych zasad BCR-C można znaleźć tutaj. Więcej informacji na temat BCR można znaleźć tutaj.

Rozstrzyganie skarg

Jeśli masz nierozstrzygnięte wątpliwości, które dotyczą ochrony prywatności danych osobowych przetwarzanych lub przesyłanych przez Cisco zgodnie z zasadami systemu CBPR lub programu Tarczy Prywatności, lub tego Oświadczenia i które nie zostały w sposób satysfakcjonujący rozstrzygnięte przez Cisco, skontaktuj się (nieodpłatnie) z naszym zewnętrznym partnerem odpowiedzialnym za rozstrzyganie sporów, mającym siedzibę w USA. W tym celu kliknij tutaj. Możesz również skontaktować się z organem nadzorczym ds. ochrony danych w Twojej jurysdykcji w celu uzyskania pomocy (Uwaga: siedziba główna Cisco w UE znajduje się w Holandii. Zatem na terenie Unii Europejskiej podlegamy urzędowi holenderskiemu: Autoritiet Persoonsgegevens). 

Jeśli inne procedury rozstrzygania sporów zostaną wyczerpane, w określonych sytuacjach opisanych dokładniej na stronie internetowej programu Tarczy Prywatności, możesz mieć prawo do wystąpienia o arbitraż, a postanowienie organu arbitrażowego będzie wiążące.

Kontakt z nami

Cenimy sobie Twoją opinię. Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszego Oświadczenia, kliknij tutaj

Aktualizacje Oświadczenia o ochronie danych osobowych

Co jakiś czas możemy uaktualniać niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych. Jeśli tak się stanie, umieścimy zmienioną wersję tutaj, podając datę zmiany. Wyrażasz zgodę na to, że będziesz okresowo odwiedzać te strony i zapoznawać się z wprowadzonymi zmianami. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do Oświadczenia o ochronie danych osobowych, możemy także powiadomić Cię o tym w inny sposób, zanim zmiany te wejdą w życie, np. publikując zawiadomienie na naszych stronach internetowych lub wysyłając je do Ciebie. Korzystając w dalszym ciągu z naszej strony internetowej, po wprowadzeniu tych zmian, wyrażasz zgodę na te zmiany, a także na realizację ich postanowień.

Oświadczenie Cisco o ochronie danych osobowych i prywatności zostały zmienione i obowiązują od 1 maja 2020 roku.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z poprzednią wersją Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Kontakt z nami

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tego Oświadczenia o ochronie prywatności, skontaktuj się z nami, klikając tutaj lub wysyłając je pocztą na adres:

Chief Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Americas Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

EMEAR Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Netherlands

APJC Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapore

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

PodsumowanieAby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ofert Cisco, sprawdź Arkusze Prywatności Danych na stronie Centrum Zaufania Cisco.

Kontakt z nami

Formularz do Realizacji Praw Prywatności

Adres korespondencyjny: Cisco Systems, Inc.
Dział Prawny
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA