Máte účet?

 •   Personalizovaný obsah
 •   Vaše produkty a podpora

Potřebujete účet?

Vytvořit účet

Online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů

Centrum důvěry a transparentnosti

Společnost Cisco se zavázala poskytovat vysokou úroveň ochrany našim zákazníkům, produktům a společnostem a datům nám svěřeným. Věříme v budování a udržování důvěry, řízení rizik a etické a zodpovědné chování. 

Společnost Cisco Systems, Inc., a její dceřiné společnosti (souhrnně „Cisco“) usilují o ochranu vašich osobních údajů a zajištění vaší spokojenosti při používání našich webů, produktů a služeb („řešení“).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky a řešení společnosti Cisco, které odkazují na toto prohlášení o ochraně osobních údajů, a popisuje způsob našeho zacházení s osobními údaji a také vaše možnosti týkající se shromažďování, používání, aktualizace a oprav vašich osobních údajů a přístupu k nim. Další informace o našich postupech ohledně osobních údajů naleznete v popisech nabídek, datových listech ochrany osobních údajů nebo dalších poznámkách poskytnutých v okamžiku sběru dat nebo dříve. Některé webové stránky a řešení společnosti Cisco mohou obsahovat samostatnou dokumentaci o ochraně osobních údajů, která popisuje, jak nakládáme s osobními údaji konkrétně v případě těchto webových stránek či řešení. Pokud je konkrétní oznámení pro webové stránky nebo řešení v rozporu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, bude mít přednost to konkrétní oznámení pro dané řešení/stránku.

Co jsou osobní údaje

„Osobní údaje“ představují libovolné informace, které lze použít k identifikaci osoby, a mohou zahrnovat jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, přihlašovací informace (číslo účtu, heslo), informace o účtu na sociálních médiích nebo číslo platební karty.

Mohou také zahrnovat identifikátory zařízení, data a telemetrii (například IP nebo MAC adresa), pokud jsou tato data propojena nebo vázána na zařízení konkrétní osoby.

Pokud spojíme další data s vašimi osobními údaji, budeme daná spojená data považovat za osobní údaje.

Sběr vašich osobních údajů

Můžeme o vás shromažďovat údaje, včetně osobních údajů, při používání našich webových stránek či řešení a komunikaci s naší společností. Také získáváme osobní údaje z důvěryhodných zdrojů třetích stran a zapojujeme do sběru osobních údajů třetí strany, které shromažďují osobní údaje naším jménem.

Osobní údaje shromažďujeme z řady obchodních důvodů, například:

 • Zpracování objednávky, včetně platebních transakcí.
 • Poskytování odběru novinek.
 • Odesílání a správa marketingových sdělení a preferencí.
 • Vytvoření účtu.
 • Poskytování webových stránek a řešení a umožnění používání určitých funkcí.
 • Personalizace, zdokonalování a zlepšování uživatelských zkušeností a řešení.
 • Poskytování zákaznických služeb.
 • Správa žádostí o pracovní místo.
 • Správa online vzdělávání, testování a certifikací.

Naše společnost a třetí strany, se kterými spolupracujeme, může kombinovat informace shromážděné od vás v průběhu času na našich webových stránkách a v řešeních s informacemi získanými z dalších zdrojů. To nám pomáhá zlepšovat přesnost a úplnost a umožňuje nám to lépe přizpůsobovat naši komunikaci s vámi.

Pokud se rozhodnete poskytnout společnosti Cisco osobní údaje třetí strany (například jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo), prohlašujete, že k tomu máte svolení dané třetí strany. Příklady zahrnují přeposlání referenčních nebo marketingových materiálů příteli nebo odeslání doporučení pracovníků. Třetí strany mohou odhlásit odběr jakékoliv budoucí komunikace pomocí odkazu poskytnutého v první zprávě nebo kliknutím sem. V některých případech může společnost Cisco a třetí strany, se kterými spolupracuje, automaticky shromažďovat data pomocí souborů cookie, webových protokolů, webových signálů a dalších podobných aplikací. Tyto informace se využívají k lepšímu pochopení a vylepšení využitelnosti, výkonu a efektivity webových stránek nebo řešení a jako pomoc při personalizaci funkcí, obsahu nebo nabídek na míru uživatelům. Další informace naleznete v části „Soubory cookie a další webové technologie“ níže.

Využívání vašich osobních údajů

 • Vaše osobní údaje můžeme využívat pro účely provozování a jako pomoc při zajištění bezpečnosti našeho podnikání, doručování, vylepšování a přizpůsobení našich webových stránek a řešení, odesílání oznámení, marketingových a dalších sdělení a pro další legitimní účely povolené příslušným zákonem. Některé ze způsobů, jakými můžeme využívat osobní údaje, zahrnují následující:
 • Doručování požadovaného řešení.
 • Analýza, podpora a vylepšování našich webových stránek a řešení a uživatelských zkušeností.
 • Přizpůsobení webových stránek a řešení, novinek a dalších komunikací.
 • Správa a zpracování vašich školení a certifikačních zkoušek.
 • Správa vztahů a komunikace se společností Cisco.
 • Zasílání sdělení, včetně těch zasílaných pro marketingové účely a zjištění spokojenosti zákazníků, buď přímo společností Cisco, nebo našimi partnery.

Předvolby komunikace můžete kdykoliv upravit. Viz část Vaše volby a výběr preferencí komunikace níže.

Přístup k vašim osobním údajům a jejich přesnost

 • Při udržování přesnosti a aktuálnosti vašich osobních údajů potřebujeme vaši pomoc. Poskytujeme možnosti přístupu, oprav, omezení nebo odstranění vašich osobních údajů:
 • Své osobní údaje a předvolby na stránkách Cisco.com můžete zobrazit či upravit online pomocí nástroje Cisco Profile Management Tool.
 • Některé subjekty společnosti Cisco lze v některých případech považovat za „držitele dat“ nebo tak mohou jednat. Pokud subjekt společnosti Cisco jedná jako držitel dat, můžete využít svá práva přístupu a požádat o opravu, omezení nebo deaktivace v rámci platných zákonů na ochranu dat přímo u daného subjektu společnosti Cisco, jak je popsáno v konkrétní dokumentaci k řešení.
 • Pokud potřebujete další pomoc s přístupem, opravou, omezením nebo odstraněním osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat přímo. V dobré víře se snažíme ctít rozumné žádosti o přístup, odstranění, aktualizaci, omezení či opravu údajů. Na žádost odpovíme do 30 dní. Pokud vaší žádosti nebudeme moci vyhovět nebo budeme potřebovat více času, poskytneme vám vysvětlení.
 • Za určitých okolností lze některé subjekty společnosti Cisco v některých případech považovat za „zpracovatele dat“ nebo tak mohou jednat. Pokud subjekt společnosti Cisco funguje jako zpracovatel dat a vy si přejete uplatnit svá práva na přístup a požadovat opravy, potlačení nebo deaktivaci, společnost Cisco vás nasměruje na správce údajů podle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů.

Vaše volby a výběr preferencí komunikace

Poskytujeme vám volbu přijímat různé informace, které souvisí s naším podnikáním, programy, webovými stránkami a řešeními. Předvolby komunikace můžete spravovat pomocí následujících metod:

 • Dodržováním pokynů přiložených v každém propagačním e-mailu od naší společnosti k odhlášení odběru této pošty.
 • Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nebo kontaktováním poštou na adrese: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Nezapomeňte uvést své jméno, e-mailovou adresu a konkrétní příslušné informace o materiálech, které si již nepřejete zasílat.
 • V případě služeb krátkých zpráv (dále jen „služby SMS“), odpovězte textem „STOP“, „END“ nebo „QUIT“ na SMS zprávu, kterou jste obdrželi.

Tyto volby se nevztahují na oznámení o službách nebo jiná požadovaná sdělení, která jsou považována za součást některých programů. webových stránek a řešení, jež můžete pravidelně přijímat, pokud nepřestanete používat nebo nezrušíte používání programu, webových stránek či řešení v souladu se smluvními podmínkami. Vaše osobní údaje můžeme s vaším oprávněním sdílet s obchodními partnery nebo dodavateli společnosti Cisco, aby vás informovali o webových stránkách, programech, produktech nebo službách, které vás mohou zajímat. Chcete-li vyjádřit výslovný nesouhlas s tímto sdílením dat společností Cisco se třetími stranami pro jejich marketingové účely, klikněte sem.

Používáním našich webových stránek, řešení nebo jiným poskytováním osobních údajů naší společnosti souhlasíte, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky ohledně problémů zabezpečení, soukromí a správy týkajících se vašeho používání. Pokud se například dozvíme o průlomu systému zabezpečení, můžeme se vás pokusit upozornit elektronicky zveřejněním oznámení na našich webových stránkách, zasláním e-mailu nebo jinou formou kontaktování.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami pro účely provozování našeho podnikání, doručování, vylepšování, zajištění a přizpůsobení našich webových stránek a řešení, odesílání marketingových a dalších sdělení souvisejících s naším podnikáním a pro další legitimní účely povolené příslušným zákonem nebo jinak s vaším svolením.

Osobní údaje můžeme sdílet následujícími způsoby:

 • V rámci společnosti Cisco a kterékoliv z našich celosvětových dceřiných společností za účelem zpracování dat, jako je marketing, obchodní operace, zabezpečení, funkčnost webových stránek nebo řešení či ukládání.
 • S obchodními partnery nebo dodavateli společnosti Cisco, aby vás mohli informovat o produktech nebo službách. Chcete-li vyjádřit výslovný nesouhlas s tímto sdílením dat společností Cisco se třetími stranami pro jejich marketingové účely, klikněte sem.
 • S obchodními partnery, poskytovateli služeb, autorizovanými agenty třetí strany nebo smluvními dodavateli za účelem poskytování požadovaných webových stránek, řešení, služeb nebo transakcí. Příklady mimo jiné zahrnují: zpracování objednávek a transakcí platebních karet, hostování webových stránek, zajištění registrací k seminářům, pomoc s prodejními aktivitami nebo poprodejní podporou a poskytování podpory zákazníkům.
 • Ve spojení s vyjednáváním libovolné fúze, prodeje majetku společnosti, konsolidace nebo restrukturalizace, financování nebo akvizice celého našeho podnikání nebo jeho části jinou společností či přes jinou společnost nebo během takového vyjednávání.
 • V reakci na žádost kompetentního úřadu nebo třetí osoby o informace, pokud věříme, že je zveřejnění v souladu s příslušnými zákony, předpisy nebo právním procesem nebo je jimi vyžadováno.
 • S výkonnými orgány, vládními úřady nebo dalšími třetími stranami dle potřeby za účelem vyhovění právnímu postupu nebo splnění národních bezpečnostních požadavků; k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Cisco, obchodních partnerů, vás nebo dalších osob nebo v jiném případě vyžadovaném příslušnými zákony.
 • V agregované formě, anonymizované formě a/nebo s odebranými identifikačními údaji, kdy nelze údaje rozumně použít k vaší identifikaci.
 • Pokud vás v jiném případě upozorníme a vy nám udělíte souhlas se sdílením.

Zabezpečení osobních údaj

Snažíme se chránit nám svěřené osobní údaje a jednat s nimi bezpečně v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů. Společnost Cisco implementuje fyzické, administrativní a technické pojistky, které mají chránit vaše osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Také smluvně vyžadujeme, aby naši dodavatelé chránili tyto informace před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. U internetu však nelze zaručit 100% zabezpečení a my nemůžeme zajistit nebo garantovat zabezpečení poskytovaných osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat dle potřeby k plnění účelů, pro které byly shromážděny. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a využijeme dle potřeby k plnění našich obchodních závazků, právních závazků, řešení sporů, ochraně našeho majetku a vynucování našich práv a smluv.

Používání souborů cookie a dalších webových technologií

Podobně jako mnoho webových stránek a webových řešení i společnost Cisco využívá nástroje pro automatický sběr dat, například soubory cookie, vložené webové odkazy a webové signály. Tyto nástroje shromažďují určité standardní informace, které nám váš prohlížeč zasílá (např. adresa internetového protokolu (IP), adresa MAC, chování po kliknutí a telemetrie). 

Tyto nástroje usnadňují, zefektivňují a přizpůsobují vaši návštěvu našich webových stránek a řešení. Tyto informace také používáme ke zlepšení našich webových stránek a řešení a poskytování lepších služeb a hodnoty.

Spolupracujeme se třetími stranami na zobrazování reklam na našich webových stránkách a na správě našich reklam na jiných stránkách. Naši partneři mohou používat soubory cookie či podobné technologie s cílem zobrazovat reklamy založené na vašich aktivitách při prohlížení internetu a vašich zájmech. Můžete se z přijímání této reklamy odhlásit; budou se však i nadále zobrazovat obecné nepersonalizované reklamy.

Více informací viz Jak společnost Cisco používá nástroje na automatické shromažďování údajů.

Chcete-li aktualizovat předvolby souborů cookie, navštivte stránku Správce souhlasu se soubory cookie společnosti Cisco.

Odkazované webové stránky

Můžeme poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran, které jsou mimo naši kontrolu a kterých se netýká toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám projít si prohlášení o ochraně osobních údajů uvedená na webových stránkách, které navštěvujete.

Fóra a chatovací místnosti

Zapojíte-li se do diskusního fóra, místní komunity nebo chatovací místnosti na webových stránkách Cisco, vezměte na vědomí, že zde zadané informace (tj. váš veřejný profil) budou široce dostupné dalším osobám a mohou být využity ke kontaktu s vámi, odesílání nevyžádaných zpráv nebo pro účely, nad kterými společnost Cisco ani vy nemáte kontrolu. Také prosím vezměte na vědomí, že se na jednotlivá fóra a chatovací místnosti mohou vztahovat další pravidla a podmínky. Společnost Cisco není zodpovědná za osobní údaje nebo další informace, které se rozhodnete uvést na těchto fórech. Chcete-li požádat o odstranění osobních údajů z našeho blogu či komunitního fóra, klikněte sem. V některých případech nebudeme moci osobní údaje odebrat, a pokud k tomu dojde, budeme vás o takové situaci informovat a pošleme vám zdůvodnění.

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Cisco doporučuje rodičům a opatrovníkům, aby převzali aktivní roli v online aktivitách svých dětí. Společnost Cisco neshromažďuje vědomě osobní údaje od dětí bez příslušného souhlasu rodičů nebo opatrovníků. Pokud se domníváte, že jsme mohli shromáždit osobní údaje od osoby, která není zletilá ve vaší zemi, bez příslušného souhlasu, dejte nám o tom vědět pomocí metod popsaných v části Kontaktujte nás a my přijmeme náležitá opatření k okamžitému vyšetření a vyřešení této situace.

Mezinárodní přenos, zpracování a ukládání osobních údajů

Jelikož je společnost Cisco globální společnost, můžeme přenášet vaše osobní informace do společnosti Cisco v USA, do libovolné pobočky společnosti Cisco na celém světě nebo třetím stranám a obchodním partnerům, kteří se nacházejí v různých zemích po celém světě, jak je popsáno výše. Používáním našich webových stránek a řešení nebo poskytováním osobních údajů naší společnosti berete na vědomí a souhlasíte, tam kde to povolují příslušné zákony, s přenosem, zpracováním a ukládáním takových informací mimo vaši zemi pobytu, kde se mohou normy ochrany dat lišit.

Společnost Cisco chrání a umožňuje globální přenos osobních údajů několika způsoby:

 • Certifikace společenství APEC k ochraně osobních údajů

Globální program ochrany osobních údajů společnosti Cisco, popsaný v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, je v souladu se systémem pravidel přeshraniční ochrany osobních údajů (CBPR) Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) a s pravidly Uznávání soukromí zpracovatelům (PRP). Systém CBPR společenství APEC a pravidla PRP poskytují organizacím rámec pro zajištění ochrany osobních údajů přenášených mezi ekonomikami, které jsou členy společenství APEC. Další informace o rámci ochrany osobních údajů společenství APEC, systému CBPR a pravidlech PRP zobrazíte zde. Naše certifikace platí pro obchodní procesy v rámci našich globálních operací, které zpracovávají a přenášejí osobní údaje do/z našich poboček po celém světě. Chcete-li naše certifikace zobrazit, přejděte na stránku ověření každé jednotlivé certifikace kliknutím na pečeti společnosti TRUSTe.
TRUSTe
TRUSTe

 • Štíty EU, UK a Švýcarsko–USA na ochranu osobních údajů

Společnost Cisco Systems Inc. a její pobočky v USA: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco Webex LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security, Inc., Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC a Scientific-Atlanta LLC (společně dále jen „Cisco-US“) se účastní a certifikovaly soulad s Privacy Shield Frameworks and Principles dokumentem mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA stanovenou americkým Ministerstvem obchodu a týkají se shromažďování, využívání a uchovávání osobních údajů přenášených z Evropské unie (EU), Spojeného království (UK) a Švýcarska. Společnost Cisco-US se na základě tohoto Privacy Shield Frameworks and Principles dokumentu zavázala podřídit zpracování veškerých osobních údajů obdržených z členských zemí Evropské unie, Spojeného království a Švýcarska příslušným zásadám těchto rámců. Vyskytne-li se jakýkoliv rozpor mezi ustanoveními tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a zásadami štítů na ochranu soukromí, budou za určující považovány zásady štítů na ochranu soukromí. Chcete-li o těchto rámcích štítů na ochranu osobních údajů získat další informace, navštivte webové stránky Privacy Shield Frameworks and Principles na webu Ministerstva obchodu USA.

V souladu s těmito Privacy Shield Frameworks and Principles nese společnost Cisco-US odpovědnost za zpracování osobních údajů, které obdrží a následně odešle třetí straně, která jedná jako prostředník jejím jménem. Společnost Cisco-US dodržuje zásady štítů na ochranu soukromí v případě veškerých následných přenosů osobních údajů z EU, Spojeného království a Švýcarska, včetně ustanovení o odpovědnosti za další přenos. V určitých situacích může být společnost Cisco-US nucena zveřejnit osobní údaje v reakci na zákonnou žádost veřejných orgánů, a to včetně splnění národních bezpečnostních požadavků či požadavků donucovacích orgánů.

Pokud jde o osobní údaje obdržené nebo přenesené v souladu s Privacy Shield Frameworks and Principles, společnost Cisco-US podléhá regulační pravomoci americké Federální obchodní komise (FTC).
TRUSTe

 • Závazná podniková pravidla v EU – kontrolor

Globální program a zásady ochrany osobních údajů společnosti Cisco byly schváleny holandskými, polskými, španělskými a dalšími příslušnými evropskými úřady na ochranu osobních údajů jako poskytující odpovídající ochranu osobních údajů, základních práv a svobod osob pro převody osobních údajů chráněných evropskými zákony. Závazná podniková pravidla společnosti Cisco -- kontrolor (BCR-C) -- uvádějí, že převody evropských osobních údajů prováděné společností Cisco po celém světě mají zajištěnu odpovídající ochranu.

Kopii našich pravidel BCR-C naleznete zde. Další informace o pravidlech BCR naleznete zde.

Řešení reklamací

Pokud máte nevyřešený problém týkající se ochrany osobních údajů, který souvisí s osobními údaji zpracovanými nebo přenesenými společností Cisco v souladu se systémem CBPR, pravidly PRP a/nebo Privacy Shield Frameworks and Principles nebo tímto prohlášením a který společnost Cisco uspokojivě nevyřešila, kontaktujte (bezplatně) našeho partnera pro řešení sporů se sídlem v USA kliknutím na zde. Případně můžete požádat o pomoc úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů ve vaší jurisdikci (Poznámka: Hlavní sídlo společnosti Cisco v EU je v Nizozemsku. Naším hlavním úřadem v EU je proto holandský úřad Autoritiet Persoonsgegevens). 

Za určitých okolností, které jsou úplněji popsány na webových stránkách Privacy Shield Frameworks and Principles, můžete mít nárok použít závaznou arbitráž, pokud byly vyčerpány jiné postupy pro řešení sporů. Za určitých okolností, které jsou úplněji popsány na webových stránkách štítu na ochranu osobních údajů, můžete mít nárok použít závaznou arbitráž, pokud byly vyčerpány jiné postupy pro řešení sporů.

Jak nás můžete kontaktovat

Vážíme si vašich názorů. Máte-li nějaké otázky nebo komentáře související s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, klikněte sem.

Aktualizace tohoto prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Pokud prohlášení o ochraně osobních údajů upravíme, zveřejníme zde upravenou verzi s datem aktualizované revize. Souhlasíte, že budete tyto stránky pravidelně navštěvovat, abyste si byli vědomi všech podobných revizí a mohli si je projít. Pokud provedeme materiální změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, můžeme vás také upozornit jinými prostředky před uvedením změn v platnost, například zveřejněním oznámení na našich webových stránkách nebo zasláním oznámení. Dalším využíváním našich webových stránek po provedení podobných revizí přijímáte a souhlasíte s revizemi a jejich dodržováním.

Prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů byly revidovány jsou platné k 1. květnu 2020.

Kliknutím sem zobrazíte předchozí verzi prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás kliknutím sem nebo zasláním dopisu na adresu:

Hlavní pověřenec pro ochranu osobních údajů
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Severní a Jižní Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro region EMEAR
Cisco Systems, Inc.
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Nizozemsko

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro region APJC
Cisco Systems, Inc.
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapur

Prohlášení o ochraně osobních údajů

ShrnutíInformace odalších nabídkách společnosti Cisco naleznete v datových listech ochrany osobních údajů v centru důvěryhodnosti společnosti Cisco

Jak nás můžete kontaktovat

Formulář žádosti o osobní údaje

Pošta: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA