Bạn có tài khoản?

 •   Nội dung được cá nhân hóa
 •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của Cisco

Trung tâm Tin cậy và Tính minh bạch

Cisco cam kết luôn bảo vệ khách hàng, sản phẩm và công ty của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng và duy trì lòng tin, giảm rủi ro và chỉ làm những điều đúng đắn.

Cisco Systems, Inc. và các chi nhánh của Cisco (gọi chung là "Cisco") cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và mang lại cho bạn một trải nghiệm tích cực trên các trang web của chúng tôi cũng như khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ("Giải pháp" hoặc "Các giải pháp").

Tuyên bố Quyền riêng tư này áp dụng cho các trang web của Cisco và Các giải pháp liên kết hoặc tham chiếu đến Tuyên bố này đồng thời mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân và các lựa chọn dành cho bạn liên quan đến việc thu thập, sử dụng, truy cập và cách cập nhật cũng như sửa thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin bổ sung về các hoạt động thực tiễn của mình đối với thông tin cá nhân trong các mô tả chào hàng, tuyên bố quyền riêng tư bổ sung hoặc trong các thông báo được cung cấp trước hoặc tại thời điểm thu thập dữ liệu. Một số trang web nhất định của Cisco có thể có tuyên bố quyền riêng tư của riêng họ để mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân đối với các trang web đó theo cách riêng. Trong trường hợp một thông báo được cung cấp tại thời điểm thu thập hoặc một tuyên bố quyền riêng tư dành riêng cho trang web hoặc Giải pháp xung đột với Tuyên bố Quyền riêng tư này thì thông báo cụ thể hoặc tuyên bố quyền riêng tư bổ sung đó sẽ giữ quyền kiểm soát.

Thu thập Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu, bao gồm thông tin cá nhân, về bạn khi bạn sử dụng trang web và Các giải pháp của chúng tôi cũng như tương tác với chúng tôi. "Thông tin cá nhân" là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân và có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin đăng nhập (số tài khoản, mật khẩu), tùy chọn tiếp thị, thông tin tài khoản mạng xã hội hoặc số thẻ thanh toán. Nếu chúng tôi liên kết dữ liệu khác với thông tin cá nhân của bạn thì chúng tôi sẽ coi dữ liệu được liên kết đó là thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn của bên thứ ba đáng tin cậy và thuê bên thứ ba thu thập thông tin cá nhân để hỗ trợ chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như:

 • Xử lý đơn hàng của bạn, bao gồm các giao dịch thanh toán.
 • Cung cấp thông tin đăng ký bản tin cho bạn.
 • Gửi các thông báo tiếp thị.
 • Tạo tài khoản.
 • Cho phép sử dụng một số tính năng nhất định trong các Giải pháp của chúng tôi.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng.
 • Quản lý đơn xin việc.
 • Thu thập thông tin trong quá trình thực hiện kiểm tra khi hoạt động kiểm tra chứng nhận trên máy tính được thực hiện đối với bạn.

Chúng tôi và các bên thứ ba mà chúng tôi thuê có thể kết hợp thông tin chúng tôi thu thập từ bạn theo thời gian và trên các trang web cũng như Các giải pháp của chúng tôi với thông tin lấy được từ các nguồn khác. Điều này giúp chúng tôi cải thiện độ chính xác và độ hoàn thiện tổng thể cũng như điều chỉnh các hoạt động tương tác của mình cho phù hợp hơn với bạn.

Nếu bạn chọn cung cấp cho Cisco thông tin cá nhân của bên thứ ba (chẳng hạn như tên, email và số điện thoại), bạn tuyên bố rằng bạn được bên thứ ba cho phép làm như vậy. Các ví dụ bao gồm chuyển tiếp tài liệu tham khảo hoặc tiếp thị cho bạn bè hoặc gửi thư giới thiệu việc làm. Các bên thứ ba có thể hủy đăng ký không nhận bất kỳ thông báo nào trong tương lai bằng cách truy cập vào liên kết được cung cấp trong thông báo ban đầu hoặc liên hệ với privacy@cisco.com.

Trong một số trường hợp, Cisco và các bên thứ ba chúng tôi thuê có thể tự động thu thập dữ liệu thông qua cookie, nhật ký web, beacon web và các ứng dụng tương tự khác. Thông tin này được sử dụng để hiểu rõ hơn và cải thiện tính hữu dụng, hiệu suất cũng như hiệu quả của trang web, đồng thời giúp điều chỉnh nội dung hoặc các sản phẩm/dịch vụ cho phù hợp với bạn. Vui lòng đọc phần "Cookie và Công nghệ Web Khác" bên dưới để biết thêm thông tin.

Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiến hành kinh doanh, cung cấp, cải thiện và tùy chỉnh các trang web và Các giải pháp của chúng tôi, gửi thông báo tiếp thị cũng như các thông báo khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cho các mục đích hợp pháp khác mà luật hiện hành cho phép. Dưới đây là một số cách mà chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân:

 • Cung cấp Giải pháp mà bạn đã yêu cầu.
 • Phân tích, hỗ trợ và cải thiện Các giải pháp của chúng tôi cũng như trải nghiệm trực tuyến của bạn.
 • Cá nhân hóa trang web, bản tin và các thông báo khác.
 • Quản lý và xử lý các kỳ thi chứng nhận của bạn.
 • Gửi cho bạn các thông báo, bao gồm thông báo cho mục đích tiếp thị hoặc cho mục đích đem lại sự hài lòng cho khách hàng, một cách trực tiếp hoặc thông qua đối tác của chúng tôi.

Bạn có thể chỉnh sửa các tùy chọn thông báo của mình bất kỳ lúc nào. Xem các Lựa chọn của bạn và Chọn Tùy chọn Thông báo bên dưới.

Quyền truy cập và Độ chính xác Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi cần bạn trợ giúp trong việc giữ cho thông tin cá nhân của bạn chính xác và cập nhật. Chúng tôi cung cấp cho bạn một số tùy chọn để truy cập, sửa, nén hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn:

 • Bạn có thể xem hoặc chỉnh sửa trực tuyến thông tin cá nhân và các tùy chọn của bạn trên Cisco.com bằng cách sử dụng Công cụ Quản lý Hồ sơ của Cisco.
 • Một số pháp nhân của Cisco có thể đóng vai trò là hoặc được xem là "bên kiểm soát dữ liệu". Khi một pháp nhân của Cisco đang đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu, bạn có thể thực thi các quyền truy cập của mình và trực tiếp yêu cầu pháp nhân đó của Cisco sửa, nén hoặc hủy kích hoạt theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành như được mô tả trong tài liệu về Giải pháp cụ thể.
 • Nếu bạn cần được trợ giúp thêm hoặc cần được trợ giúp về việc truy cập, sửa, nén hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi không ngừng nỗ lực đáp ứng các yêu cầu chính đáng nhằm truy cập, xóa, cập nhật, nén hoặc sửa dữ liệu của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày. Nếu không thể đáp ứng yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giải thích lý do cho bạn.

Các Lựa chọn và Chọn các Tùy chọn Thông báo của bạn

Chúng tôi cung cấp cho bạn lựa chọn nhận nhiều thông tin khác nhau liên quan đến Các giải pháp của chúng tôi. Bạn có thể quản lý tùy chọn thông báo của mình bằng các phương pháp sau:

 • Làm theo hướng dẫn có trong từng email quảng cáo của chúng tôi để hủy đăng ký nhận thư cụ thể đó.
 • Gửi thông báo cho chúng tôi qua email hoặc qua thư tới: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Xin đảm bảo cung cấp tên, địa chỉ email của bạn và thông tin cụ thể, có liên quan về tài liệu mà bạn không muốn nhận nữa.
 • Đối với dịch vụ nhắn tin ngắn ("Dịch vụ SMS"), hãy trả lời DỪNG, "KẾT THÚC" hoặc "THOÁT" cho tin nhắn văn bản SMS bạn đã nhận được.

Các lựa chọn này không áp dụng cho các thông báo dịch vụ hoặc thông báo bắt buộc khác được xem là một phần của một số Giải pháp nhất định mà bạn có thể nhận được theo định kỳ trừ khi bạn ngừng sử dụng hoặc hủy Giải pháp đó theo các điều khoản và điều kiện của Giải pháp.

Khi được bạn cho phép, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp của Cisco để họ có thể gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Để chọn không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị của họ, hãy nhấp vào đây.

Bằng cách sử dụng trang web, Các giải pháp của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên hệ với bạn theo hình thức điện tử về các vấn đề bảo mật, quyền riêng tư và quản lý có liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web hoặc giải pháp đó. Ví dụ: nếu chúng tôi phát hiện thấy hành vi vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn theo hình thức điện tử bằng cách đăng một thông báo lên các trang web của chúng tôi, gửi email hoặc liên hệ với bạn.

Chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba cho các mục đích tiến hành kinh doanh, cung cấp, cải thiện và tùy chỉnh Các giải pháp của mình, gửi thông báo tiếp thị cũng như các thông báo khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cho các mục đích hợp pháp khác mà luật hiện hành cho phép hoặc bạn đồng ý.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân theo các cách sau:

 • Bên trong Cisco và bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi trên khắp thế giới cho các mục đích xử lý hoặc lưu trữ dữ liệu.
 • Với các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp của Cisco để họ có thể chia sẻ với bạn thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Để chọn không cho phép Cisco chia sẻ với bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ, hãy nhấp vào đây.
 • Với các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý của bên thứ ba được ủy quyền hoặc nhà thầu để cung cấp Giải pháp, dịch vụ hoặc giao dịch được yêu cầu. Các ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn đối với: xử lý đơn hàng và các giao dịch thẻ tín dụng, các trang web lưu trữ, đăng ký hội thảo lưu trữ, hỗ trợ các nỗ lực liên quan đến bán hàng hoặc hỗ trợ hậu mãi và cung cấp hỗ trợ cho khách hàng.
 • Liên quan đến hoặc trong quá trình thương lượng, bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản của công ty, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, huy động vốn hay mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi bởi hoặc với một công ty khác.
 • Để đáp ứng yêu cầu về thông tin của cơ quan có thẩm quyền nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ tuân theo hay được yêu cầu khác theo bất kỳ luật, quy định hoặc thủ tục pháp lý hiện hành nào.
 • Với các cán bộ thực thi luật pháp, cơ quan có thẩm quyền của chính phủ hoặc các bên thứ ba khác khi cần thiết để tuân thủ quy trình pháp lý hoặc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia; bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Cisco, đối tác kinh doanh của Cisco, bạn hoặc những người khác hay khi được luật hiện hành yêu cầu khác.
 • Ở dạng tổng hợp, ẩn danh và/hoặc loại bỏ thông tin nhận dạng để khó có thể dùng để nhận dạng bạn.
 • Nếu chúng tôi thông báo khác cho bạn và bạn đồng ý chia sẻ.

Bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi có kế hoạch bảo vệ thông tin cá nhân được ủy thác cho chúng tôi và xử lý thông tin cá nhân đó một cách an toàn theo Tuyên bố Quyền riêng tư này. Cisco triển khai các biện pháp bảo vệ vật lý, hành chính và kỹ thuật được thiết kế để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Trên hợp đồng, chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp của mình bảo vệ thông tin đó khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật an toàn 100% cho Internet và không thể đảm bảo bảo mật mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện các mục đích mà thông tin được thu thập. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu kinh doanh, nghĩa vụ pháp lý, giải quyết các tranh chấp, bảo vệ tài sản và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Sử dụng Cookie và Công nghệ Web khác

Giống như nhiều trang web, Cisco sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu tự động như cookie, các liên kết web nhúng và các beacon web. Các công cụ này thu thập một số thông tin tiêu chuẩn nhất định mà trình duyệt của bạn gửi tới trang web của chúng tôi như loại trình duyệt và địa chỉ trang web đưa bạn đến trang web của chúng tôi. Các công cụ này cũng có thể thu thập thông tin về:

 • Địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn. Đây là một số tự động được gán cho máy tính hoặt thiết bị của bạn bất cứ khi nào bạn kết nối Internet. Số này cho phép máy chủ web định vị và nhận dạng thiết bị của bạn, đây là địa chỉ duy nhất mà nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc bộ phận hệ thống thông tin trên mạng TCP/IP gán cho thiết bị của bạn.
 • Hành vi luồng nhấp. Ví dụ: các trang bạn xem và các liên kết bạn nhấp.

Các công cụ này giúp bạn truy cập trang web của chúng tôi dễ hơn, hiệu quả hơn và hữu ích hơn bằng cách cung cấp cho bạn một trải nghiệm tùy chỉnh và nhận diện bạn khi bạn quay lại. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu tự động như cookie và tiện ích cùng với các lựa chọn của bạn liên quan đến các công cụ này, vui lòng xem Thông báo về Cookie của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi bao gồm các tiện ích - các chương trình nhỏ tương tác chạy trên trang web của chúng tôi để cung cấp những dịch vụ cụ thể từ một công ty khác (như hiển thị tin tức, ý kiến, nhạc, v.v.). Các tiện ích đó có thể thu thập thông tin cá nhân như địa chỉ email của bạn. Các tiện ích cũng có thể đặt cookie để cho phép tiện ích hoạt động bình thường. Thông tin mà tiện ích thu thập được quản lý theo chính sách quyền riêng tư của công ty tạo ra tiện ích đó.

Một số trình duyệt web có thể cho phép bạn bật tính năng "không theo dõi" để gửi tín hiệu đến trang web mà bạn truy cập, biểu thị rằng bạn không muốn bị theo dõi các hoạt động trực tuyến của mình. Điều này khác với chặn hoặc xóa cookie vì trình duyệt được bật tính năng "không theo dõi" vẫn có thể chấp nhận cookie. Hiện không có tiêu chuẩn nào trong ngành về cách thức các công ty nên phản hồi với tín hiệu "không theo dõi" mặc dù một tiêu chuẩn có thể được phát triển trong tương lai. Hiện tại, trang web của chúng tôi không nhận ra và phản hồi với tín hiệu "không theo dõi". Nếu chúng tôi thực hiện việc này trong tương lai, chúng tôi sẽ mô tả cách thức trong Tuyên bố Quyền riêng tư này. Tìm hiểu thêm về tính năng "không theo dõi".

Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi hoặc quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên các hoạt động và sở thích duyệt web của bạn. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo theo sở thích, hãy nhấp vào đây (hoặc nếu bạn thuộc Liên minh châu Âu, hãy nhấp vào đây). Xin lưu ý rằng, các quảng cáo chung chung, không mang tính cá nhân sẽ tiếp tục được hiển thị.

Các Trang web được Liên kết

Chúng tôi có thể cung cấp những liên kết tới các trang web và dịch vụ khác của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và không được đề cập đến trong Tuyên bố Quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại tuyên bố quyền riêng tư được đăng trên các trang web đó (và tất cả trang web) mà bạn truy cập.

Diễn đàn và Phòng Trò chuyện

Nếu bạn tham gia một diễn đàn thảo luận, cộng đồng địa phương hoặc phòng trò chuyện trên trang web của Cisco thì bạn nên biết rằng thông tin bạn cung cấp ở đó (nghĩa là hồ sơ công khai của bạn) sẽ được cung cấp rộng rãi cho những người khác và có thể được sử dụng để liên hệ với bạn, gửi cho bạn thư không mong muốn hoặc cho các mục đích mà Cisco hoặc bạn đều không có quyền kiểm soát. Đồng thời, bạn nên biết rằng các diễn đàn cá nhân và phòng trò chuyện có thể có các quy tắc và điều kiện bổ sung. Cisco không chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn gửi trong các diễn đàn này. Để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi blog hoặc diễn đàn cộng đồng của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@cisco.com. Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể xóa thông tin cá nhân của bạn, nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và giải thích lý do.

Quyền riêng tư của Trẻ em

Cisco khuyến khích cha mẹ và người giám hộ đóng vai trò tích cực trong các hoạt động trực tuyến của trẻ em. Cisco không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em khi chưa được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ thích hợp. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin cá nhân từ người nào đó dưới độ tuổi đồng thuận thích hợp tại quốc gia bạn khi chưa được sự đồng ý thích hợp, vui lòng cho chúng tôi biết bằng các phương pháp được mô tả trong phần Liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để điều tra cũng như giải quyết vấn đề ngay.

Đồng ý Chuyển, Xử lý và Lưu trữ Thông tin Cá nhân

Vì Cisco là một tổ chức toàn cầu nên chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho Cisco tại Hoa Kỳ, cho mọi chi nhánh của Cisco trên toàn thế giới hoặc cho các bên thứ ba và đối tác kinh doanh như được mô tả ở trên đóng tại các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Bằng cách sử dụng các trang web và Các giải pháp của chúng tôi hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi, nếu luật pháp hiện hành cho phép, bạn đồng ý chuyển, xử lý và lưu trữ thông tin đó bên ngoài quốc gia cư trú của mình, nơi mà các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu có thể khác.

Cisco bảo vệ và cho phép chuyển thông tin cá nhân trên toàn cầu theo một số cách:

 • Chứng nhận Bảo mật của APEC

  Đại diện về Trách nhiệm giải trình của APEC tại Hoa Kỳ đã chứng nhận rằng chương trình bảo mật toàn cầu của Cisco tuân thủ Hệ thống Quy tắc Bảo mật Xuyên Biên giới (CBPR) của tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). CBPR cung cấp một khuôn khổ cho các tổ chức để đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân được chuyển giữa các nền kinh tế APEC tham gia. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về Khuôn khổ Bảo mật của APEC và CBPR tại đây.

  Chứng nhận của chúng tôi áp dụng cho các quy trình kinh doanh trên các cơ sở toàn cầu của chúng tôi có xử lý và chuyển thông tin cá nhân tới/từ các chi nhánh của chúng tôi trên toàn thế giới. Để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập trang xác thực TRUSTe bằng cách nhấp vào dấu niêm phong TRUSTe.

 • Bảo vệ Quyền riêng tư tại Châu Âu-Hoa Kỳ

  Cisco tham gia vào và đã chứng nhận rằng Cisco tuân thủ Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư của Châu Âu-Hoa Kỳ. Cisco cam kết xử lý tất cả các dữ liệu cá nhân nhận được từ các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), dựa trên Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư, theo Nguyên tắc hiện hành của Khuôn khổ. Để tìm hiểu thêm về Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư, hãy truy cập trang web về Bảo vệ Quyền riêng tư của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.TRUSTe

   

  Cisco chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân nhận được, theo Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư, và sau đó chuyển cho bên thứ ba hoạt động như một đại lý thay mặt cho Cisco. Cisco tuân thủ Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư cho tất cả hoạt động chuyển dữ liệu cá nhân trong tương lai từ Liên minh châu Âu, bao gồm các điều khoản về trách nhiệm pháp lý khi chuyển dữ liệu trong tương lai. Trong một số trường hợp nhất định, Cisco có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, bao gồm đáp ứng các yêu cầu về thực thi luật pháp hoặc an ninh quốc gia.

  Đối với dữ liệu cá nhân được nhận hoặc chuyển theo Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư, Cisco tuân thủ các quyền hạn thực thi quy định của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ.

 • Chứng nhận chương trình Đảm bảo An toàn Hoa Kỳ-Thụy Sĩ

  Cisco được chứng nhận theo khuôn khổ chương trình Đảm bảo An toàn của Hoa Kỳ-Thụy Sĩ như quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng, xử lý và lưu giữ dữ liệu cá nhân từ các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ. Để tìm hiểu thêm về chương trình Đảm bảo An toàn và xem chứng nhận của Cisco, hãy nhấp vào đây.

 • Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp của Châu Âu - Quy tắc điều chỉnh

  Các chính sách và chương trình bảo mật toàn cầu của Cisco đã được các cơ quan quản lý chính sách của Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha và các cơ quan quản lý chính sách có liên quan khác của Châu Âu phê duyệt vì chương trình này cung cấp các biện pháp an toàn thích hợp để bảo về quyền riêng tư, quyền cơ bản và quyền tự do của cá nhân khi trao đổi thông tin cá nhân được bảo vệ theo luật pháp của Châu Âu. Quy tắc Ràng Buộc Doanh nghiệp của Cisco - Quy tắc điều chỉnh (BCR-C) nêu rõ rằng các hoạt động trao đổi thông tin cá nhân ở Châu Âu do Cisco toàn cầu thực hiện đều được hưởng lợi từ các biện pháp an toàn thích hợp này.

  Bạn có thể tìm thấy bản sao của BCR-C tại đây. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về BCR tại đây.

Nếu bạn có lo ngại về quyền riêng tư chưa được giải quyết liên quan đến dữ liệu cá nhân được Cisco xử lý hoặc chuyển theo CBPR, khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư và/hoặc Đảm bảo An Toàn của Hoa Kỳ-Thụy Sĩ mà Cisco chưa giải quyết thỏa đáng, xin vui lòng liên hệ (miễn phí) với nhà cung cấp giải pháp cho tranh chấp với bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ bằng cách nhấp vào đây. Trong một số điều kiện nhất định được mô tả đầy đủ hơn trên trang web Bảo vệ Quyền riêng tư, bạn có quyền yêu cầu phân xử bằng trọng tài ràng buộc khi đã thực hiện hết các thủ tục giải quyết tranh chấp khác.

Quyền đối với Quyền riêng tư của bạn tại California

Theo Bộ luật Dân sự của California § 1798.83, công dân tại Bang California có quyền yêu cầu các công ty tiến hành kinh doanh tại California cung cấp danh sách tất cả các bên thứ ba mà công ty đã tiết lộ thông tin cá nhân trong năm trước đó cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Ngoài ra, luật pháp quy định rằng nếu công ty có chính sách quyền riêng tư cung cấp lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý cho bên thứ ba (như nhà quảng cáo) sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị thì công ty đó có thể cung cấp cho bạn thông tin về cách thực hiện các tùy chọn tiết lộ của bạn.

Cisco có đủ tư cách để đưa ra tùy chọn thay thế. Chúng tôi có tuyên bố quyền riêng tư toàn diện và cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách bạn có thể chọn đồng ý hoặc không đồng ý cho bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Do đó, chúng tôi không bắt buộc phải lưu giữ hoặc tiết lộ danh sách các bên thứ ba đã nhận được thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trong năm trước đó.

Nếu bạn là công dân tại California và yêu cầu thông tin về cách thực hiện các lựa chọn tiết lộ của bên thứ ba, vui lòng gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi qua email.

Cách Liên hệ với Chúng tôi

Chúng tôi coi trọng ý kiến của bạn. Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét liên quan tới Tuyên bố Quyền riêng tư này, vui lòng gửi email cho nhóm quản lý quyền riêng tư của chúng tôi theo địa chỉ privacy@cisco.com.

Cập nhật Tuyên bố Quyền riêng tư này của Cisco

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố Quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi sửa đổi Tuyên bố Quyền riêng tư, chúng tôi sẽ đăng phiên bản sửa đổi ở đây cùng với ngày sửa đổi được cập nhật. Bạn đồng ý truy cập các trang này theo định kỳ để biết và xem lại mọi nội dung sửa đổi đó. Nếu chúng tôi thay đổi tài liệu đối với Tuyên bố Quyền riêng tư, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn bằng các phương pháp khác trước khi các thay đổi có hiệu lực, chẳng hạn như bằng cách đăng thông báo lên trang web của chúng tôi hoặc gửi thông báo cho bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các nội dung sửa đổi đó có hiệu lực, bạn chấp nhận và đồng ý với nội dung sửa đổi và sẽ tuân theo nội dung sửa đổi đó.

Tuyên bố Quyền riêng tư của Cisco đã được sửa đổi và đăng kể từ ngày 5 Tháng 5 năm 2018.

Nhấp vào đây để xem phiên bản trước của tuyên bố quyền riêng tư.

Tuyên bố Quyền riêng tư

Tóm tắtCách Liên hệ với Chúng tôi

Email: privacy@cisco.com

Gửi thư qua đường bưu điện: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA