Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của Cisco

Trung tâm Tin cậy và Tính minh bạch

Cisco cam kết luôn bảo vệ khách hàng, sản phẩm và công ty của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng và duy trì lòng tin, giảm rủi ro và chỉ làm những điều đúng đắn.

Cisco Systems, Inc. và các công ty con của Cisco (gọi chung là "Cisco") cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và mang lại cho bạn một trải nghiệm tích cực trên các trang web của chúng tôi cũng như khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ("Giải pháp").

Tuyên bố về quyền riêng tư này áp dụng với các trang web và Giải pháp của Cisco liên kết hoặc tham chiếu đến Tuyên bố về quyền riêng tư này, đồng thời mô tả cách chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân và các lựa chọn dành cho bạn liên quan đến việc thu thập, sử dụng, truy cập cũng như cách cập nhật và chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp thêm thông tin về các biện pháp xử lý Dữ liệu cá nhân đối với Giải pháp của Cisco trong các bảng và sơ đồ về dữ liệu quyền riêng tư theo Giải pháp cụ thể, nội dung mô tả ưu đãi hoặc các thông báo khác được cung cấp trước hoặc tại thời điểm thu thập dữ liệu. Một số trang web và Giải pháp nhất định của Cisco có thể có riêng tài liệu về quyền riêng tư để mô tả cụ thể cách chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân đối với các trang web hoặc Giải pháp đó. Trong phạm vi tuyên bố cụ thể của trang web hoặc Giải pháp khác với Tuyên bố về quyền riêng tư này thì tuyên bố cụ thể đó sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu có sự khác biệt trong các bản dịch không phải bằng tiếng Anh của Tuyên bố về quyền riêng tư này, thì phiên bản tiếng Anh Mỹ sẽ được ưu tiên áp dụng.

Dữ liệu cá nhân là gì?

"Dữ liệu cá nhân" là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng một cách hợp lý để nhận dạng cá nhân hoặc nhờ thông tin đó mà cá nhân có thể được nhận dạng. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin đăng nhập (chẳng hạn như số tài khoản và mật khẩu), thông tin tài khoản mạng xã hội hoặc số thẻ thanh toán.

Các loại Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể xử lý tùy thuộc vào bối cảnh kinh doanh và mục đích thu thập. Các loại dữ liệu này có thể bao gồm:

 • Thông tin liên hệ, gói đăng ký và thông tin chi tiết về tài khoản/thông tin đăng ký cũng như mã định danh trực tuyến
 • Thông tin đăng nhập tài khoản khi chúng tôi yêu cầu phải có tài khoản 
 • Nội dung liên lạc (chẳng hạn như âm thanh, video, văn bản), diễn đàn thảo luận và mạng xã hội hoặc thông tin liên lạc khác khi bạn tương tác với Cisco
 • Thông tin tài chính (chẳng hạn như chi tiết tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng)
 • Thông tin chi tiết về nghề nghiệp cũng như các quan điểm và sở thích khác của cá nhân (chẳng hạn như thông tin được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quản lý quan hệ khách hàng) 
 • Thông tin về người dùng cũng như hoạt động sử dụng các trang web và Giải pháp của chúng tôi, trong đó có Thông tin hệ thống, chẳng hạn như mã nhận dạng thiết bị và dữ liệu đo từ xa (như địa chỉ IP hoặc MAC) khi những dữ liệu như vậy được liên kết hoặc gắn với thiết bị của một cá nhân cụ thể.

Nếu liên kết các dữ liệu khác với Dữ liệu cá nhân của bạn, thì chúng tôi sẽ xem dữ liệu được liên kết đó là Dữ liệu cá nhân.

Thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về bạn (bao gồm cả Dữ liệu cá nhân) khi bạn sử dụng các trang web và Giải pháp của chúng tôi, cũng như khi bạn tương tác với chúng tôi. Chúng tôi cũng lấy Dữ liệu cá nhân từ các nguồn của bên thứ ba đáng tin cậy và thuê bên thứ ba thay mặt chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân theo luật hiện hành.

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ cho mục đích tiến hành hoạt động kinh doanh và giúp đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp của mình; cung cấp, cải thiện và tùy chỉnh các trang web và Giải pháp của chúng tôi; gửi thông báo, thông tin tiếp thị cũng như các thông báo khác; và cho các mục đích hợp pháp khác mà luật hiện hành cho phép.

Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân vì nhiều lý do kinh doanh, chẳng hạn như:

 • Quản lý quan hệ khách hàng và hành chính
 • Xử lý đơn hàng, bao gồm cả lập hóa đơn và thanh toán
 • Khôi phục tài sản và đổi trả sản phẩm
 • Tạo và quản lý tài khoản người dung
 • Cung cấp các trang web và Giải pháp cũng như cho phép dùng một số tính năng nhất định
 • Phân tích, cá nhân hóa, cải thiện độ chính xác và tăng cường trải nghiệm của người dùng, khả năng liên lạc và tương tác
 • Gửi cho bạn các thông báo, bao gồm phục vụ cho mục đích tiếp thị hoặc nhằm đem lại sự hài lòng cho khách hàng, theo cách trực tiếp từ Cisco hoặc thông qua đối tác của chúng tôi 
 • Quản lý các tùy chọn liên lạc. Bạn có thể sửa đổi các tùy chọn liên lạc của mình bất kỳ lúc nào. Xem các lựa chọn dành cho bạn rồi chọn hình thức liên lạc mà bạn ưu tiên ở bên dưới
 • Thực hiện hợp đồng, triển khai Giải pháp và dịch vụ khách hàng
 • Quản lý đơn ứng tuyển công việc
 • Quản lý hoạt động đào tạo, kiểm tra và chứng nhận trực tuyến
 • Tạo điều kiện cho hội nghị, hội thảo trên web và các sự kiện khác
 • Bảo vệ Cisco, người dùng, các trang web và Giải pháp của Cisco, cũng như những người khác.

Nếu chọn cung cấp cho Cisco Dữ liệu cá nhân của bên thứ ba (chẳng hạn như tên, email và số điện thoại), thì nghĩa là bạn tuyên bố rằng bên thứ ba cho phép bạn làm như vậy. Các ví dụ bao gồm việc chuyển tiếp tài liệu tham khảo hoặc tiếp thị cho bạn bè hoặc gửi thư giới thiệu việc làm. Các bên thứ ba có thể hủy đăng ký nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào trong tương lai bằng cách truy cập vào liên kết được cung cấp trong thông báo ban đầu hoặc gửi Yêu cầu về quyền riêng tư.

Trong một số trường hợp, Cisco và các bên thứ ba chúng tôi thuê có thể tự động thu thập dữ liệu thông qua cookie, nhật ký web, beacon web và các ứng dụng tương tự khác. Vui lòng đọc phần Sử dụng cookie và các công nghệ tương tự ở bên dưới để biết thêm thông tin.

Quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi cần bạn trợ giúp để đảm bảo Dữ liệu cá nhân của bạn luôn chính xác và cập nhật. Chúng tôi cung cấp cho bạn các lựa chọn để truy cập, chỉnh sửa, giữ kín hoặc xóa dữ Dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Bạn có thể xem hoặc chỉnh sửa trực tuyến Dữ liệu cá nhân và các lựa chọn ưu tiên của mình trên trang web Cisco.com bằng cách sử dụng Công cụ quản lý hồ sơ của Cisco.
 • Khi Cisco đóng vai trò là "bên kiểm soát dữ liệu", bạn có thể thực thi các quyền truy cập của mình và trực tiếp yêu cầu Cisco chỉnh sửa, giữ kín, phản đối và xóa theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành như được mô tả trong tài liệu dành riêng cho trang web và Giải pháp cụ thể hoặc bằng cách gửi yêu cầu thông qua biểu mẫu Yêu cầu về quyền riêng tư.
 • Khi Cisco đóng vai trò là "bên xử lý dữ liệu" và bạn muốn thực thi các quyền truy cập cũng như yêu cầu chỉnh sửa, giữ kín hoặc xóa, thì Cisco sẽ hướng dẫn bạn liên hệ với bên kiểm soát dữ liệu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
 • Nếu bạn cần được hỗ trợ thêm hoặc cần được trợ giúp về việc truy cập, chỉnh sửa, giữ kín hoặc xóa Dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi . Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 30 ngày hoặc khi thích hợp theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Nếu không thể đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc cần thêm thời gian, chúng tôi sẽ giải thích lý do cho bạn.        

Các lựa chọn dành cho bạn và việc chọn tùy chọn liên lạc

Chúng tôi cung cấp cho bạn lựa chọn nhận các thông tin khác nhau liên quan đến doanh nghiệp, chương trình, trang web và giải pháp của chúng tôi. Bạn có thể quản lý các tùy chọn liên lạc của mình bất cứ lúc nào bằng các phương pháp sau:

 • Làm theo hướng dẫn có trong từng email quảng cáo của chúng tôi để hủy đăng ký nhận email đó
 • Bằng cách hoàn tất và gửi đơn này hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thư tín tại: Cisco Systems, Inc., Privacy Office, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Vui lòng đảm bảo bao gồm tên, địa chỉ email, nội dung thông báo đã nhận được, phương thức gửi (chẳng hạn như bưu điện, email, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn) và bất kỳ thông tin bổ sung nào về tài liệu mà bạn không còn muốn nhận nữa.
 • Đối với các dịch vụ tin nhắn ngắn (“SMS”), hãy trả lời theo cú pháp "STOP", "END" hoặc "QUIT" cho tin nhắn văn bản SMS mà bạn nhận được

Các lựa chọn này không áp dụng cho các thông báo dịch vụ hoặc thông tin liên lạc bắt buộc khác được xem là một phần trong các chương trình, trang web và Giải pháp nhất định mà bạn có thể nhận được theo định kỳ, trừ khi bạn hủy hoặc ngừng sử dụng theo các điều khoản và điều kiện. Khi được bạn cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba (chẳng hạn như các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp của Cisco) để họ có thể gửi cho bạn thông tin về các trang web, chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Để chọn không cho phép Cisco chia sẻ với bên thứ ba nhằm phục vụ cho mục đích tiếp thị của họ, hãy gửi Yêu cầu về quyền riêng tư.

Bằng cách sử dụng các trang web, Giải pháp của chúng tôi hoặc cung cấp Dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên hệ với bạn về các vấn đề quản lý, bảo mật và quyền riêng tư liên quan đến hoạt động sử dụng của bạn. Ví dụ: nếu phát hiện thấy hành vi vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi có thể cố gắng báo cho bạn bằng cách đăng một thông báo lên các trang web của chúng tôi, gửi email hoặc liên hệ với bạn.

Tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn

Bên thứ ba có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ cho mục đích tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi; cung cấp, phân tích, cải thiện, bảo mật và tùy chỉnh các trang web cũng như Giải pháp của chúng tôi; gửi thông báo tiếp thị cũng như các thông báo khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi; và cho các mục đích hợp pháp khác mà luật hiện hành cho phép; hoặc bạn đồng ý.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ theo những cách sau:

 • Trong phạm vi Cisco và bất kỳ công ty con nào của Cisco trên toàn thế giới để phục vụ cho các mục đích xử lý dữ liệu, chẳng hạn như tiếp thị, tiến hành hoạt động kinh doanh, tuân thủ, bảo mật, thực hiện chức năng của trang web/Giải pháp hoặc lưu trữ
 • Chia sẻ với các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý của bên thứ ba được ủy quyền hoặc nhà thầu để cung cấp trang web, Giải pháp, dịch vụ hoặc giao dịch theo yêu cầu. Các ví dụ bao gồm xử lý đơn hàng và các giao dịch thẻ tín dụng, lưu trữ trang web, lưu trữ thông tin đăng ký hội thảo, hỗ trợ các nỗ lực liên quan đến bán hàng hoặc hỗ trợ trước/sau bán hàng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng.
 • Chia sẻ với các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp của Cisco để họ có thể chia sẻ với bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Để chọn không cho phép Cisco chia sẻ với bên thứ ba nhằm phục vụ cho mục đích tiếp thị của họ, hãy gửi Yêu cầu về quyền riêng tư.
 • Liên quan đến hoặc trong quá trình thương lượng, bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản của công ty, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, huy động vốn hay mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi bởi hoặc với một công ty khác
 • Để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của bên thứ ba hoặc cơ quan có thẩm quyền nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là phù hợp hoặc bắt buộc theo bất kỳ luật, quy định hoặc quy trình pháp lý hiện hành nào
 • Với các cán bộ thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba khác khi cần thiết để tuân thủ quy trình pháp lý hoặc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia; bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Cisco, đối tác kinh doanh của Cisco, bạn hoặc những người khác; hay khi được luật hiện hành yêu cầu
 • Ở dạng tổng hợp, ẩn danh và/hoặc loại bỏ thông tin nhận dạng sao cho không thể dùng để nhận dạng bạn
 • Nếu chúng tôi thông báo cho bạn và bạn đồng ý chia sẻ

Bảo mật Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý và phù hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân được ủy thác cho chúng tôi và xử lý Dữ liệu cá nhân đó một cách an toàn theo Tuyên bố về quyền riêng tư này. Cisco triển khai các biện pháp bảo vệ mang tính vật lý, kỹ thuật và tổ chức được thiết kế để giúp bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất, truy cập, tiết lộ, hủy hoại hay thay đổi một cách bất cẩn hoặc trái phép. Trên hợp đồng, chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp của mình bảo vệ thông tin đó khỏi bị mất, truy cập, tiết lộ, hủy hoại hay thay đổi một cách bất cẩn hoặc trái phép.

Lưu giữ và loại bỏ Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết để phục vụ cho các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu kinh doanh, nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp, bảo vệ tài sản cũng như thực thi các quyền và thỏa thuận của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không lưu giữ Dữ liệu cá nhân dưới hình thức nhận dạng được khi (các) mục đích thu thập Dữ liệu cá nhân đã đạt được và không có nhu cầu về mặt pháp lý/kinh doanh để lưu giữ Dữ liệu cá nhân đó. Sau đó, dữ liệu này sẽ bị hủy, xóa, làm ẩn danh tính và/hoặc bị loại bỏ khỏi các hệ thống của chúng tôi.

Sử dụng cookie và các công nghệ tương tự

Cisco sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu tự động như cookie, các liên kết web đã nhúng, pixel, tag và tín hiệu web. Những công cụ này thu thập một số thông tin tiêu chuẩn mà trình duyệt của bạn gửi cho chúng tôi (ví dụ: địa chỉ Giao thức Internet (IP), địa chỉ MAC, hành vi tương tác trên trang web và dữ liệu đo từ xa).

Những công cụ này giúp bạn truy cập vào trang web và Giải pháp của chúng tôi dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và được cá nhân hóa. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin đó để cải thiện trang web và Giải pháp của mình, cung cấp dịch vụ tốt hơn và đem lại giá trị cao hơn, hiểu rõ hơn về mối quan tâm bạn có thể có về các trang web và Giải pháp của chúng tôi, đồng thời cung cấp cho bạn các quảng cáo và nội dung khác phù hợp hơn.

Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi và quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên các hoạt động và sở thích duyệt web của bạn. Trong trường hợp hình thức quảng cáo này của bên thứ ba bị tắt, các quảng cáo chung chung, không được cá nhân hóa sẽ tiếp tục hiển thị.

Để biết thêm thông tin hoặc nếu bạn muốn chọn không nhận quảng cáo dựa trên Internet, hãy xem Cách Cisco dùng các Công cụ thu thập dữ liệu tự động

Để cập nhật các tùy chọn cookie của bạn, hãy nhấp vào liên kết "Cookies" ở cuối trang bất kỳ trên trang web này. Ngoài ra, bạn có thể dùng những công cụ khác để kiểm soát cookie và các công nghệ tương tự. Ví dụ: bạn có thể có các biện pháp kiểm soát trong trình duyệt Internet để giới hạn mức độ sử dụng cookie của các trang web bạn truy cập.

Ra quyết định tự động

Chúng tôi áp dụng cả phương pháp thủ công và tự động để xử lý Dữ liệu cá nhân. Các phương pháp tự động thường được dùng để trợ giúp các phương pháp thủ công theo luật pháp hiện hành. Trong trường hợp việc ra quyết định tự động như đã nêu ở trên có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, chúng tôi sẽ tạo cơ hội để cá nhân bị ảnh hưởng có thể truy vấn về quyết định đó hoặc đưa ra yêu cầu xem xét thủ công. Quá trình xem xét thủ công có thể được nhân viên Cisco thực hiện hoặc do đối tác kinh doanh bên thứ ba đáng tin cậy thay mặt Cisco thực hiện.

Trang web được liên kết

Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web và dịch vụ khác của bên thứ ba nằm ngoài sự kiểm soát của Cisco. Các trang web và dịch vụ này chịu sự điều chỉnh của các chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba tương ứng chứ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên xem các tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên những trang web mà bạn truy cập và các ứng dụng bạn dùng.

Diễn đàn và phòng trò chuyện

Nếu tham gia một diễn đàn thảo luận, cộng đồng địa phương hoặc phòng trò chuyện trên trang web của Cisco, thì bạn nên biết rằng thông tin bạn cung cấp ở đó (chẳng hạn như hồ sơ và nhận xét công khai của bạn) sẽ được cung cấp rộng rãi cho những người khác và có thể được dùng để liên hệ với bạn, gửi cho bạn thư không mong muốn hoặc cho các mục đích mà Cisco hoặc bạn đều không có quyền kiểm soát. Đồng thời, bạn nên biết rằng các diễn đàn cá nhân và phòng trò chuyện có thể có các quy tắc và điều kiện khác nữa. Cisco không chịu trách nhiệm về Dữ liệu cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn gửi trong các diễn đàn này. Để yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của bạn khỏi blog hoặc diễn đàn cộng đồng của chúng tôi, vui lòng gửi Yêu cầu về quyền riêng tư. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không xóa được hết tất cả các Dữ liệu cá nhân và nhận xét. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời và giải thích. 

Quyền riêng tư của trẻ em

Cisco khuyến khích cha mẹ và người giám hộ đóng vai trò tích cực trong các hoạt động trực tuyến của trẻ em. Cisco không cố ý thu thập Dữ liệu cá nhân của trẻ em khi chưa được sự đồng ý thích hợp của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đã thu thập Dữ liệu cá nhân của người nào đó dưới độ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản áp dụng tại quốc gia của bạn khi chưa có được sự đồng ý thích hợp, vui lòng cho chúng tôi biết bằng các phương thức được mô tả trong phần Câu hỏi, nhận xét và cách liên hệ với chúng tôi. Khi đó, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để điều tra cũng như giải quyết vấn đề ngay lập tức.

Chuyển, xử lý và lưu trữ Dữ liệu cá nhân trên phạm vi quốc tế

Vì Cisco là một tổ chức toàn cầu nên chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn cho Cisco tại Hoa Kỳ, cho bất kỳ chi nhánh nào của Cisco trên toàn thế giới hoặc cho các bên thứ ba và đối tác kinh doanh (như mô tả ở trên) tại nhiều khu vực pháp lý trên khắp thế giới. Tương tự, Dữ liệu cá nhân có thể được truy cập từ các quốc gia mà Cisco hoặc công ty con của Cisco hoạt động. Khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn, Cisco sẽ tuân thủ các cơ chế chuyển dữ liệu đã được phê duyệt, cũng như mọi yêu cầu pháp lý áp dụng tại địa phương.  

Khi sử dụng các trang web và Giải pháp của chúng tôi hoặc cung cấp bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi, trong trường hợp luật hiện hành cho phép, bạn xác nhận và đồng ý với việc xử lý, lưu trữ và chuyển thông tin đó ra bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, nơi mà các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu có thể khác.

Cisco bảo vệ và cho phép chuyển Dữ liệu cá nhân trên toàn cầu theo một số cách:

 • Chứng nhận quyền riêng tư của APEC

  Chương trình quyền riêng tư toàn cầu của Cisco, được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư này, tuân thủ Hệ thống quy tắc về quyền riêng tư xuyên biên giới (CBPR) và Sự công nhận quyền riêng tư cho bên xử lý (PRP) của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) Hệ thống CBPR và PRP của APEC cung cấp một khuôn khổ để các tổ chức đảm bảo việc bảo vệ Dữ liệu cá nhân được chuyển giữa các nền kinh tế tham gia APEC. Bạn có thể xem thêm thông tin về Khuôn khổ quyền riêng tư, CBPR và PRP của APEC trên trang web của CBPR. Chứng nhận của chúng tôi áp dụng cho các quy trình trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi trên toàn cầu để xử lý và chuyển Dữ liệu cá nhân tới/từ các đơn vị liên kết của chúng tôi trên khắp thế giới. Để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng xem Thư mục hệ thống APEC CBPR và Thư mục APEC PRP.

  Để biết thêm thông tin về quy mô tham gia của chúng tôi hoặc để gửi câu hỏi về quyền riêng tư thông qua Chương trình quốc gia BBB, Đại diện về trách nhiệm giải trình của chúng tôi, vui lòng nhấp vào dấu chính thức bên dưới.


  Cisco Systems Inc. confirmation seal
   
  Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • Quy tắc ràng buộc doanh nghiệp của Liên minh Châu Âu—Quy tắc điều chỉnh

  Các chính sách và chương trình toàn cầu về quyền riêng tư của Cisco đã được các cơ quan quản lý quyền riêng tư của Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha và các cơ quan quản lý quyền riêng tư có liên quan khác của Châu Âu phê duyệt với vai trò cung cấp thêm biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư, các quyền cơ bản và quyền tự do của cá nhân khi chuyển Dữ liệu cá nhân được bảo vệ theo luật pháp của Châu Âu. Quy tắc ràng buộc trong doanh nghiệp của Cisco—Bên kiểm soát (BCR-C) nêu rõ rằng hoạt động chuyển dữ liệu ra nước ngoài do các pháp nhân của Cisco thực hiện trên toàn cầu sẽ tuân thủ những quy tắc này, với vai trò là bên kiểm soát Dữ liệu cá nhân tại châu Âu được hưởng lợi từ các biện pháp bảo vệ thích hợp .

  Bạn có thể tìm thấy bản sao của BCR-C trong Chính sách quyền riêng tư toàn cầu của chúng tôi. Bạn có thể xem thêm thông tin về BCR trên trang web của Ủy ban Châu Âu.

 • Khuôn khổ quyền riêng tư dữ liệu của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ, Quy định mở rộng của Vương quốc Anh cho Khuôn khổ về quyền riêng tư dữ liệu của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và Khuôn khổ quyền riêng tư dữ liệu của Thụy Sỹ-Hoa Kỳ 

  Liên minh Châu Âu/Vương Quốc Anh. (và Gibraltar)/Thụy Sĩ - Hoa Kỳ về chuyển Dữ liệu cá nhân

  Khi chúng tôi chuyển Dữ liệu cá nhân ra ngoài Liên minh Châu Âu (“EU”), Khu vực kinh tế Châu Âu (“EEA”), Vương Quốc Anh (“Vương Quốc Anh”)(và Gibraltar) và Thụy Sĩ đến các quốc gia không được hưởng lợi từ một quyết định thích đáng, chúng tôi có thể dựa vào Điều khoản theo hợp đồng tiêu chuẩn, Quy tắc ràng buộc doanh nghiệp—Quy tắc điều chỉnh hoặc các cơ chế chuyển dữ liệu hợp pháp khác với các biện pháp bảo vệ thích đáng để bảo vệ Dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, Cisco Systems, Inc. và các công ty con của Cisco có trụ sở tại Hoa Kỳ (gọi chung là "Cisco-Hoa Kỳ") tuân thủ Khuôn khổ về quyền riêng tư dữ liệu của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ (EU-U.S. DPF), Quy định mở rộng của Vương Quốc Anh cho DPF của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và Khuôn khổ về quyền riêng tư dữ liệu của Thụy Sĩ-Hoa Kỳ (Swiss-U.S. DPF) về chuyển Dữ liệu cá nhân từ Liên minh Châu Âu, Khu vực kinh tế Châu Âu, Vương Quốc Anh (và Gibraltar) và Thụy Sĩ đến Hoa Kỳ.

  Khuôn khổ về quyền riêng tư dữ liệu

  Cisco-Hoa Kỳ đã khẳng định với Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng Ciso tuân thủ Nguyên tắc DPF của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân nhận được từ Liên minh Châu Âu và EEA dựa vào DPF của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và từ Vương Quốc Anh (và Gibraltar) dựa vào Quy định mở rộng của Vương Quốc Anh cho DPF của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ. Cisco-Hoa Kỳ cũng đã khẳng định với Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng Ciso tuân thủ Nguyên tắc DPF của Thụy Sĩ-Hoa Kỳ liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân nhận được từ Thụy Sĩ dựa vào DPF của Thụy Sĩ-Hoa Kỳ. Nếu có xung đột giữa các điều khoản trong Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến này và Nguyên tắc DPF của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ, Quy định mở rộng của Vương Quốc Anh cho Nguyên tắc DPF của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và/hoặc Nguyên tắc DPF của Thụy Sĩ-Hoa Kỳ, thì Nguyên tắc DPF sẽ nắm quyền chi phối. Để biết thêm thông tin về chương trình DPF và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web DPF.

  Theo các nguyên tắc DPF, Cisco Hoa Kỳ cam kết những điều sau đây:

  • Cisco Hoa Kỳ chịu trách nhiệm xử lý Dữ liệu cá nhân nhận được và sau đó chuyển cho bên thứ ba hoạt động với tư cách là đại lý thay mặt cho Cisco. Cisco Hoa Kỳ tuân thủ các Nguyên tắc DPF cho tất cả các hoạt động chuyển Dữ liệu cá nhân từ Liên minh Châu Âu, Khu vực kinh tế Châu Âu, Vương Quốc Anh (và Gibraltar) và Thụy Sĩ (để biết ví dụ về hoạt động chuyển như vậy, hãy xem phần Tiết lộ dữ liệu cá nhân ), bao gồm cả các điều khoản về trách nhiệm pháp lý khi chuyển dữ liệu từ nay trở đi. Trong một số trường hợp nhất định, Cisco Hoa Kỳ có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu cá nhân để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về thực thi luật pháp hoặc an ninh quốc gia. Ngoài ra, Cisco Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Dữ liệu cá nhân nhận được từ các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu và Khu vực kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh (và Gibraltar) (xem phần Hoạt động thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để biết các ví dụ về Dữ liệu cá nhân mà Cisco xử lý khi bạn dùng trang web và Giải pháp của chúng tôi cũng như khi tương tác với chúng tôi) căn cứ theo các Nguyên tắc hiện hành của DPF và đảm bảo các cá nhân được thu thập dữ liệu có thể truy cập vào Dữ liệu cá nhân đã thu thập theo quyền cá nhân khi Cisco là Bên kiểm soát Dữ liệu cá nhân (xem phần Quyền riêng tư của bạn). Hơn nữa, Cisco công nhận rằng các cá nhân ở Liên minh Châu Âu, Khu vực kinh tế Châu Âu, Vương Quốc Anh (và Gibraltar) và Thụy Sĩ có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu của họ trong khi dữ liệu đang ở Hoa Kỳ, cũng như có quyền sửa đổi, thay đổi và bổ sung dữ liệu không chính xác hoặc không hoàn chỉnh. Những cá nhân nói trên cũng có quyền yêu cầu xóa thông tin không chính xác đã được xử lý do vi phạm các Nguyên tắc DPF. Những cá nhân chủ thể muốn truy cập vào dữ liệu của họ nên xem phần Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn để biết thông tin về cách liên hệ với chúng tôi hoặc gửi một Yêu cầu về quyền riêng tư trực tuyến.
  • Tuân theo Nguyên tắc DPF của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ, Quy định mở rộng của Vương Quốc Anh cho Nguyên tắc DPF của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và/hoặc Nguyên tắc DPF của Thụy Sĩ-Hoa Kỳ, Cisco Hoa Kỳ cam kết giải quyết các khiếu nại về quyền riêng tư của bạn cũng như về hoạt động thu thập hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến Hoa Kỳ theo các Nguyên tắc DPF. Nếu các cá nhân ở Liên minh Châu Âu, Khu vực kinh tế Châu Âu, Vương Quốc Anh (và Gibraltar) và Thụy Sĩ có câu hỏi hoặc khiếu nại liên quan đến DPF, hay có thắc mắc hoặc mối lo ngại về việc Cisco Hoa Kỳ xử lý hoặc chuyển Dữ liệu cá nhân của họ ra nước ngoài, thì trước tiên, họ nên liên hệ với Cisco Hoa Kỳ bằng cách gửi Yêu cầu về quyền riêng tư trực tuyến.
  • Ngoài ra, Cisco Hoa Kỳ cam kết chuyển những khiếu nại còn tồn đọng về quyền riêng tư theo Nguyên tắc DPF cho một cơ chế giải quyết tranh chấp độc lập của bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ, Dịch vụ DPF do Chương trình quốc gia BBB vận hành. Nếu bạn chưa nhận được xác nhận về khiếu nại một cách kịp thời hoặc nếu khiếu nại của bạn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng thì vui lòng xem https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers để biết thêm thông tin và để đệ trình khiếu nại. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho bạn.
  • Nếu khiếu nại của bạn theo DPF không thể giải quyết được qua các kênh nêu trên thì trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu phân xử bằng trọng tài có tính ràng buộc đối với một số khiếu nại còn tồn đọng chưa được giải quyết bởi cơ chế giải quyết bồi thường khác. Xem https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2.
  • Cisco Hoa Kỳ tuân thủ quyền thực thi pháp luật của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ.
 • Giải quyết khiếu nại

  Cisco cam kết giải quyết các khiếu nại và mối lo ngại về quyền riêng tư của bạn cũng như về hoạt động thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn có mối lo ngại hoặc khiếu nại về quyền riêng tư của mình cũng như hoạt động thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Biểu mẫu yêu cầu về quyền riêng tư.

  Nếu bạn có khiếu nại hoặc mối lo ngại về quyền riêng tư của mình cũng như hoạt động thu thập hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân được chuyển từ Hoa Kỳ theo các Nguyên tắc DPF, vui lòng xem Khuôn khổ về quyền riêng tư dữ liệu.

  Hoặc, bạn có thể liên hệ cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu thuộc thẩm quyền xét xử khu vực của bạn để được trợ giúp. (Lưu ý: Trụ sở chính của Cisco tại Liên minh Châu Âu được đặt ở Hà lan. Do đó, cơ quan đứng đầu của Liên minh Châu Âu là Dutch Autoritiet Persoonsgegevens.)

  Nội dung cập nhật cho Tuyên bố về quyền riêng tư này của Cisco

  Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố về quyền riêng tư này. Nếu sửa đổi Tuyên bố về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ đăng phiên bản sửa đổi ở đây cùng với ngày sửa đổi được cập nhật. Nếu chúng tôi có sự thay đổi quan trọng đối với Tuyên bố về quyền riêng tư, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn bằng các phương pháp khác, chẳng hạn như bằng cách đăng thông báo lên trang web của chúng tôi hoặc gửi thông báo cho bạn. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các nội dung sửa đổi đó có hiệu lực, bạn chấp nhận và đồng ý với nội dung sửa đổi và sẽ tuân theo nội dung sửa đổi đó.

  Tuyên bố về quyền riêng tư của Cisco đã được sửa đổi và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2023.

  Nhấp vào đây để xem phiên bản trước đó của Tuyên bố về quyền riêng tư.

Câu hỏi, nhận xét và cách liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi coi trọng ý kiến của bạn. Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét liên quan tới Tuyên bố về quyền riêng tư này, vui lòng gửi Yêu cầu về quyền riêng tư hoặc gửi email theo địa chỉ:

Giám đốc phụ trách quyền riêng tư
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Chuyên viên về quyền riêng tư tại Mỹ
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Chuyên viên về quyền riêng tư tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA)
Cisco Systems International BV
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Netherlands

Chuyên viên về quyền riêng tư tại Châu Á, Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc (APJC)
Cisco Systems (USA) Pte Ltd
80 Pasir Panjang Road
Level 25, Maple Tree Business City 2,
Singapore 117372

Tuyên bố Quyền riêng tư

Tóm tắtĐể biết thêm về các ưu đãi của Cisco, vui lòng xem bảng Dữ liệu bảo mật trên Cisco Trust Center.

Cách Liên hệ với Chúng tôi

Theo mẫu yêu cầu bảo mật

Gửi thư qua đường bưu điện: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA