Bạn có tài khoản?

 •   Nội dung được cá nhân hóa
 •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Tóm tắt Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của Cisco

Trung tâm Tin cậy và Tính minh bạch

Cisco cam kết luôn bảo vệ khách hàng, sản phẩm và công ty của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng và duy trì lòng tin, giảm rủi ro và chỉ làm những điều đúng đắn.

Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của Cisco và nội dung tóm tắt này áp dụng cho các trang web của Cisco cũng như các trang web công ty con của chúng tôi liên kết tới Tuyên bố này.

Cisco tôn trọng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi phản ánh các tiêu chuẩn và nguyên tắc toàn cầu hiện tại về cách xử lý thông tin cá nhân thông báo và lựa chọn sử dụng dữ liệu, quyền truy cập dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu, bảo mật, chuyển tiếp và thực thi/giám sát dữ liệu. Dưới đây là một số điểm nổi bật trong Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của chúng tôi.

Thông tin Cá nhân

 • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như xử lý đơn hàng của bạn, cung cấp đăng ký bản tin cho bạn, gửi các thông báo tiếp thị, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn hoặc liên quan đến đơn xin việc.
 • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn mục đích thu thập thông tin cá nhân khi chúng tôi thu thập từ bạn và lưu giữ thông tin đó để thực hiện cho các mục đích mà thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành hay cho các mục đích hợp pháp.
 • Chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi thu thập từ bạn với thông tin lấy được từ các nguồn khác để giúp chúng tôi cải thiện độ chính xác và độ hoàn thiện tổng thể, đồng thời giúp chúng tôi điều chỉnh các hoạt động tương tác của mình cho phù hợp hơn với bạn.
 • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi thông qua sử dụng các công nghệ khác nhau, kể cả cookie.

Thông báo và Lựa chọn Sử dụng Dữ liệu của bạn

 • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích thông tin được thu thập và sẽ không sử dụng thông tin đó cho mục đích khác khi chưa xin phép bạn trước.
 • Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào khác với lý do bạn cung cấp thông tin hoặc như được nêu khác trong Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của chúng tôi.
 • Để biết thêm thông tin về việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt của mình.

Quyền truy cập và Tính toàn vẹn Dữ liệu

 • Để cập nhật thông tin cá nhân và tùy chọn thông báo của bạn, vui lòng liên hệ privacy@cisco.com hoặc truy cập trang web dịch vụ hay sản phẩm cụ thể.

Bảo mật Dữ liệu

 • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

Chuyển tiếp

 • Với tư cách là một công ty toàn cầu, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho Cisco tại Hoa Kỳ, cho mọi chi nhánh của Cisco trên toàn thế giới hoặc cho các bên thứ ba hoạt động nhân danh chúng tôi ở ngoài quốc gia mà dữ liệu được thu thập, nơi mà các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu có thể khác.
 • Chúng tôi không chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi họ cam kết cung cấp mức bảo vệ tương đương cho thông tin mà chúng tôi cung cấp.

Thông tin Quan trọng

 • Chúng tôi tuân theo các chính sách quyền riêng tư và phương pháp bảo vệ dữ liệu không chỉ để tuân thủ luật pháp mà còn để giành được lòng tin và sự tin tưởng vào Cisco.
 • Cisco đã chứng nhận trước đó theo khuôn khổ chương trình Đảm bảo An toàn của Hoa Kỳ-Liên minh châu Âu (EU) và khuôn khổ chương trình Đảm bảo An toàn của Hoa Kỳ-Thụy Sĩ như quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu cá nhân từ các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ dù không dựa vào khuôn khổ chương trình Đảm bảo An toàn để tuân thủ luật EU. Cisco đã chứng nhận rằng Cisco tuân thủ Nguyên tắc Quyền riêng tư của chương trình Đảm bảo An toàn đối với thông báo, lựa chọn, chuyển tiếp, bảo mật, tính toàn vẹn dữ liệu, quyền truy cập và thực thi dữ liệu. Sau khi có quy định của Tòa án Công lý châu Âu vào ngày 6 tháng 10 năm 2015 về tính hiệu lực của khuôn khổ chương trình Đảm bảo An toàn và nhờ có việc phát triển các khuôn khổ theo quy định, đôi khi Cisco có thể tham gia vào các khuôn khổ khác do cơ quan quản lý thích hợp phê chuẩn.
 • Quy tắc Ràng Buộc Doanh nghiệp của Cisco - Quy tắc điều chỉnh (BCR-C) nêu rõ rằng các hoạt động trao đổi thông tin cá nhân ở Châu Âu do Cisco toàn cầu thực hiện đều được hưởng lợi từ các biện pháp an toàn thích hợp này.

Tài liệu tham khảo

Để tìm hiểu thêm các hoạt động thực tiễn về quyền riêng tư, hãy xem phiên bản đầy đủ của Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của Cisco.

Cập nhật lần cuối: Tháng 5 năm 2018

Tuyên bố Quyền riêng tư

Phiên bản Đầy đủCách Liên hệ với Chúng tôi

Email: privacy@cisco.com

Gửi thư qua đường bưu điện: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA