Bạn có tài khoản?

 •   Nội dung được cá nhân hóa
 •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Tóm tắt Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của Cisco

Trung tâm Tin cậy và Tính minh bạch

Cisco cam kết luôn bảo vệ khách hàng, sản phẩm và công ty của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng và duy trì lòng tin, giảm rủi ro và chỉ làm những điều đúng đắn.

Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của Cisco và nội dung tóm tắt này áp dụng cho các trang web của Cisco cũng như các trang web công ty con của chúng tôi liên kết tới Tuyên bố này.

Cisco tôn trọng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân. Tuyên bố Quyền riêng tư phản ánh các nguyên tắc và tiêu chuẩn toàn cầu hiện tại về xử lý thông tin cá nhân – sự minh bạch, công bằng và trách nhiệm giải trình. Dưới đây là một số điểm nổi bật trong Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến. của Cisco. Lưu ý, những thông tin cụ thể hơn về cách Cisco xử lý thông tin cá nhân có thể được cung cấp trong Bảng dữ liệu Quyền riêng tư, hoặc các thông báo khác được cung cấp trước hoặc tại thời điểm thu thập dữ liệu.

Thông tin cá nhân

 • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như xử lý đơn hàng của bạn, cung cấp trang web và các Giải pháp và mở chức năng của chúng, đăng ký bản tin cho bạn, gửi các thông báo tiếp thị, gửi thông điệp kinh doanh và tiếp thị, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn hoặc quản lý đơn xin việc.
 • Chúng tôi sẽ thông báo mục đích khi thu thập thông tin cá nhân từ bạn, đồng thời lưu giữ thông tin đó để thực hiện các mục đích đã định hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành hay cho các mục đích hợp pháp.
 • Chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập từ bạn với thông tin lấy từ các nguồn khác để nâng cao độ chính xác và độ hoàn thiện nói chung, đồng thời cải thiện và điều chỉnh hoạt động tương tác và hiệu quả hoạt động sao cho phù hợp hơn với bạn.
 • Ngoài ra, chúng tôi có thể dùng nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm cả cookie để thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web và Giải pháp chạy trên web.

Thông báo và lựa chọn sử dụng dữ liệu của bạn

 • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích thông tin đã được thu thập và sẽ không sử dụng thông tin đó cho mục đích khác khi chưa xin phép bạn trước hoặc có cơ sở pháp lý của việc sử dụng.
 • Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào khác với lý do bạn cung cấp thông tin hoặc như được nêu khác trong Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến đầy đủ của chúng tôi.
 • Để biết thêm thông tin về cách Cisco xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc về việc Cisco sử dụng cookie và các công nghệ web khác, hãy xem Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến đầy đủ của chúng tôi.

Quyền truy cập và tính toàn vẹn dữ liệu

 • Để cập nhật thông tin cá nhân và tùy chọn thông báo của bạn, hãy nhấp vào đây hoặc truy cập trang web dịch vụ hay sản phẩm cụ thể.

Bảo mật dữ liệu

 • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn nhằm tránh việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

Chuyển tiếp

 • Với tư cách là một công ty toàn cầu, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho Cisco tại Hoa Kỳ, cho mọi công ty con của Cisco trên toàn thế giới hoặc cho các bên thứ ba hoạt động nhân danh chúng tôi ở bên ngoài quốc gia mà dữ liệu được thu thập, nơi mà các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu có thể khác.
 • Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi họ cam kết bảo vệ thông tin ở mức tối thiểu là tương đương với mức chúng tôi đặt ra.

Thông tin quan trọng

 • Quy tắc Ràng Buộc Doanh nghiệp của Cisco - Quy tắc điều chỉnh (BCR-C) nêu rõ rằng các hoạt động trao đổi thông tin cá nhân ở Châu Âu do Cisco toàn cầu thực hiện với tư cách là bên kiểm soát đều được hưởng lợi từ các biện pháp an toàn thích hợp này.
 • Cisco cũng đã được chứng nhận và tuân thủ khuôn khổ Bảo vệ Dữ liệu Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và Thụy Sỹ-Hoa Kỳ như được nêu bởi Bộ thương mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân từ Liên minh Châu Âu/Khu vực kinh tế châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sỹ.
 • Nếu bạn có thắc mắc, nhận xét hoặc quan ngại liên quan tới Tuyên bố Quyền riêng tư này hoặc sự đối xử đối với thông tin cá nhân của bạn, vui lòng nhấp vào đây.
 • Nếu bạn có mối quan ngại về quyền riêng tư hoặc việc sử dụng dữ liệu còn tồn đọng mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng thì vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bên thứ ba tại Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí).

Tài liệu tham khảo

Để tìm hiểu thêm về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư, hãy xem phiên bản đầy đủ của Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của Cisco.

Lần cập nhật gần đây nhất: Ngày 10 tháng 5 năm 2021

Tuyên bố Quyền riêng tư

Phiên bản Đầy đủĐể biết thêm về các ưu đãi của Cisco, vui lòng xem bảng Dữ liệu bảo mật trên Cisco Trust Center.

Cách Liên hệ với Chúng tôi

Theo mẫu yêu cầu bảo mật

Gửi thư qua đường bưu điện: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA