Tóm tắt Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của Cisco

Trung tâm Tin cậy và Tính minh bạch

Cisco cam kết luôn bảo vệ khách hàng, sản phẩm và công ty của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng và duy trì lòng tin, giảm rủi ro và chỉ làm những điều đúng đắn.

Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến và bản tóm tắt này áp dụng cho các trang web cũng như sản phẩm và dịch vụ ("Giải pháp) của Cisco liên kết hoặc tham chiếu đến Tuyên bố về quyền riêng tư này, đồng thời mô tả cách chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân và các lựa chọn dành cho bạn liên quan đến việc thu thập, sử dụng, truy cập cũng như cách cập nhật và chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Cisco tôn trọng và cam kết bảo vệ Dữ liệu cá nhân. Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi phản ảnh các nguyên tắc và tiêu chuẩn toàn cầu hiện hành về việc xử lý Dữ liệu cá nhân – tính minh bạch, công bằng và có trách nhiệm.
 • Chúng tôi xây dựng các Chính sách về quyền riêng tư và biện pháp để tuân thủ luật hiện hành trên khắp thế giới, đồng thời để có được và duy trì niềm tin của bạn dành cho Cisco.

Dưới đây là một số điểm nổi bật trong Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi. Lưu ý: Chúng tôi có thể cung cấp thêm thông tin liên quan đến các hoạt động thực tiễn của mình về Dữ liệu cá nhân đối với Giải pháp của Cisco trong các bảng và sơ đồ về dữ liệu quyền riêng tư dành riêng cho Giải pháp cụ thể, mô tả ưu đãi hoặc các thông báo khác được cung cấp trước hoặc tại thời điểm thu thập dữ liệu. 

Thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân

 • Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như xử lý đơn hàng của bạn, cung cấp nhiều trang web cũng như các Giải pháp khác của chúng tôi, cung cấp cho bạn gói đăng ký nhận bản tin, gửi các thông báo tiếp thị và thông điệp kinh doanh, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và xử lý đơn ứng tuyển công việc.
 • Chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ cho các mục đích đã nêu trong Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến hoặc các thông báo quyền riêng tư khác mà chúng tôi có thể cung cấp (ví dụ: Bảng dữ liệu về quyền riêng tư, trang web hoặc các thông báo quyền riêng tư cụ thể dành cho sự kiện, v.v.).
 • Chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập từ bạn theo đúng luật với thông tin lấy từ các nguồn khác để nâng cao độ chính xác và độ hoàn thiện nói chung, đồng thời cải thiện và điều chỉnh hoạt động tương tác cũng như hiệu quả sao cho phù hợp hơn với bạn.
 • Ngoài ra, chúng tôi có thể dùng nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm cả cookie để thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web và Giải pháp chạy trên web.

Thông báo và lựa chọn sử dụng dữ liệu của bạn

 • Chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích thu thập đã nêu và sẽ không sử dụng dữ liệu đó cho mục đích khác khi chưa xin phép bạn trước hoặc khi chưa có cơ sở pháp lý để sử dụng.
 • Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi chia sẻ thông tin đó với bên thứ ba để phục vụ bất kỳ mục đích nào khác với lý do mà theo đó bạn đã cung cấp thông tin hoặc như được nêu khác trong Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi.
 • Để biết thêm thông tin về cách Cisco xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn hoặc về việc Cisco sử dụng cookie và các công nghệ web khác, hãy xem Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến đầy đủ của chúng tôi.

Quyền riêng tư của bạn

 • Các luật bảo vệ dữ liệu trên khắp thế giới cung cấp cho cá nhân một số quyền nhất định liên quan đến Dữ liệu cá nhân của họ. Quyền này có thể bao gồm quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, phản đối hoặc giới hạn hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân hoặc quyền nộp đơn khiếu nại cho cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương. Để tìm hiểu thêm về các quyền riêng tư của bạn, hãy xem Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến của chúng tôi.
 • Để gửi yêu cầu thực thi các quyền riêng tư của bạn hoặc cập nhật tùy chọn liên hệ, vui lòng sử dụng mẫu Yêu cầu về quyền riêng tư.

Bảo mật dữ liệu

 • Chúng tôi cam kết bảo vệ Dữ liệu cá nhân khỏi hành vi sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

Chuyển dữ liệu trên phạm vi quốc tế

 • Là một tổ chức toàn cầu, Cisco Systems, Inc. và các công ty khác trong tập đoàn Cisco Group, cũng như các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp tương ứng của họ hoạt động ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn, Cisco sẽ tuân thủ các cơ chế chuyển dữ liệu đã được phê duyệt, cũng như mọi yêu cầu pháp lý áp dụng tại địa phương.

  Bất kể Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý ở đâu, chúng tôi sẽ đều áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân đó. Ví dụ: chúng tôi tham gia vào các thỏa thuận bảo vệ dữ liệu với nhà cung cấp để yêu cầu họ tuân thủ tiêu chuẩn tối thiểu nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng đã triển khai các biện pháp bảo vệ sau đây:

Câu hỏi, nhận xét hoặc mối quan ngại

Thông tin khác

 • Để tìm hiểu thêm về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng xem phiên bản đầy đủ của Tuyên bố về quyền riêng tư trực tuyến hoặc các thông báo quyền riêng tư khác mà chúng tôi có thể cung cấp (ví dụ: Bảng dữ liệu về quyền riêng tư, các tuyên bố về quyền riêng tư dành riêng cho trang web cụ thể, v.v.).

   Lần cập nhật gần đây nhất: 12 tháng 6 năm 2023

Tuyên bố Quyền riêng tư

Phiên bản Đầy đủĐể biết thêm về các ưu đãi của Cisco, vui lòng xem bảng Dữ liệu bảo mật trên Cisco Trust Center.

Cách Liên hệ với Chúng tôi

Theo mẫu yêu cầu bảo mật

Gửi thư qua đường bưu điện: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA