Bạn có tài khoản?

 •   Nội dung được cá nhân hóa
 •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Tóm tắt Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của Cisco

Trung tâm Tin cậy và Tính minh bạch

Cisco cam kết luôn bảo vệ khách hàng, sản phẩm và công ty của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng và duy trì lòng tin, giảm rủi ro và chỉ làm những điều đúng đắn.

Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến ca Cisco và ni dung tóm tt này áp dng cho các trang web ca Cisco cũng như các trang web công ty con ca chúng tôi liên kết ti Tuyên b này.

Cisco tôn trọng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân. Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi phản ánh các tiêu chuẩn và nguyên tắc toàn cầu hiện tại về cách xử lý thông tin cá nhân – thông báo và lựa chọn sử dụng dữ liệu, quyền truy cập dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu, bảo mật, chuyển tiếp và thực thi/giám sát dữ liệu. Dưới đây là một số điểm nổi bật trong Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của Cisco.

Thông tin cá nhân

 • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân vì nhiều lý do, chẳng hạn như xử lý đơn đặt hàng của bạn, cung cấp trang web và Giải pháp (đồng thời đảm bảo hoạt động của trang web và Giải pháp), cung cấp thuê bao nhận bản tin cho bạn, gửi các thông báo tiếp thị và kinh doanh, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn hoặc quản lý đơn xin việc.
 • Chúng tôi sẽ thông báo mục đích khi thu thập thông tin cá nhân từ bạn, đồng thời lưu giữ thông tin đó để thực hiện các mục đích đã định hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành hay cho các mục đích hợp pháp.
 • Chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập từ bạn với thông tin lấy từ các nguồn khác để nâng cao độ chính xác và độ hoàn thiện nói chung, đồng thời cải thiện và điều chỉnh hoạt động tương tác và hiệu quả hoạt động sao cho phù hợp hơn với bạn.
 • Ngoài ra, chúng tôi có thể dùng nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm cả cookie để thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web và Giải pháp chạy trên web.

Thông báo và lựa chọn sử dụng dữ liệu của bạn

 • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích đã định và không dùng cho mục đích khác khi chưa được bạn cho phép trước hoặc chưa có cơ sở pháp lý để sử dụng.
 • Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi chia sẻ thông tin đó với bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào khác với lý do bạn cung cấp hoặc như được nêu khác trong Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của chúng tôi.
 • Để biết thêm thông tin về cách Cisco xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc về việc Cisco sử dụng cookie và các công nghệ web khác, hãy xem Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến đầy đủ của chúng tôi.

Quyền truy cập và tính toàn vẹn dữ liệu

 • Để cập nhật thông tin cá nhân và tùy chọn thông báo của bạn, hãy nhấp vào đây hoặc truy cập vào trang web của dịch vụ hoặc sản phẩm cụ thể.

Bảo mật dữ liệu

 • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn nhằm tránh việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

Chuyển tiếp

 • Với tư cách là một công ty toàn cầu, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho Cisco tại Hoa Kỳ, cho mọi chi nhánh của Cisco trên toàn thế giới hoặc cho các bên thứ ba hoạt động nhân danh chúng tôi ở ngoài quốc gia mà dữ liệu được thu thập, nơi mà các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu có thể khác.
 • Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi họ cam kết bảo vệ thông tin ở mức tối thiểu là tương đương với mức chúng tôi đặt ra.

Thông tin quan trọng

 • Chúng tôi xây dựng các chính sách, phương thức bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư để tuân thủ luật hiện hành trên toàn thế giới, đồng thời tạo dựng và duy trì niềm tin mà bạn đặt ở Cisco.
 • Cisco được chứng nhận theo khuôn khổ Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu – Hoa Kỳ và Thụy Sĩ – Hoa Kỳ mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng, xử lý và chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới từ Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ.  TRUSTe
 • Cisco cũng được chứng nhận theo Hệ thống Quy tắc Trao đổi dữ liệu cá nhân Xuyên Biên giới và Sự công nhận Quyền riêng tư cho Đơn vị xử lý của APEC về việc xử lý và chuyển dữ liệu cá nhân đến/từ các nền kinh tế thành viên trong APEC. TRUSTe TRUSTe
 • Quy tắc Ràng Buộc Doanh nghiệp của Cisco – Quy tắc điều chỉnh (BCR-C) nêu rõ rằng các hoạt động trao đổi thông tin cá nhân ở Châu Âu do Cisco toàn cầu thực hiện đều được hưởng lợi từ các biện pháp an toàn thích hợp này.
 • Nếu bạn có mối quan ngại về quyền riêng tư hoặc việc sử dụng dữ liệu mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp biện pháp giải quyết tranh chấp của bên thứ ba ở Mỹ (miễn phí)

Tài liệu tham khảo

Để tìm hiểu thêm về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư, hãy xem phiên bản đầy đủ của Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của Cisco.

Cập nhật lần cuối: tháng 5 năm 2020

Tuyên bố Quyền riêng tư

Phiên bản Đầy đủĐể biết thêm về các ưu đãi của Cisco, vui lòng xem bảng Dữ liệu bảo mật trên Cisco Trust Center.

Cách Liên hệ với Chúng tôi

Theo mẫu yêu cầu bảo mật

Gửi thư qua đường bưu điện: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA