Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Tìm đối tác

Đối tác của chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để tích hợp, xây dựng, mua và tư vấn về giải pháp, phần mềm và dịch vụ bạn cần.

Công cụ định vị đối tác Làm việc với các đối tác của chúng tôi

Trở thành đối tác

Nhà bán lẻ với giá trị gia tăng

Chương trình đối tác Kênh của Cisco chuyên cung cấp giải pháp, đào tạo, công cụ và hỗ trợ nhằm giúp bạn cũng như khách hàng của bạn chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh.

Nhà cung cấp

Với Chương trình dịch vụ đám mây và dịch vụ được quản lý, bạn có thể xây dựng và cung cấp các dịch vụ đám mây và dịch vụ được quản lý.

Nhà phát triển, ISV và IHV

Xây dựng, kiểm tra, tiếp thị và bán các giải pháp phần mềm cũng như phần cứng.

Nhà tích hợp

Thiết kế các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi bằng giải pháp của riêng bạn.

Tư vấn viên về vòng đời

Giúp khách hàng áp dụng, mở rộng và gia hạn để thấy giá trị của các giải pháp.

Trợ giúp đăng ký

Các mẹo giúp đơn giản hóa và tiến hành đăng ký đối tác.

 

Theo dõi Đối tác của Cisco trên Twitter, Facebook, YouTube, Cộng đồng Ciscoblog Cisco.