Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Tìm đối tác

Nhanh nhạy. Thích hợp. Có thể hưởng lợi.

Trở thành đối tác

Đại lý với giá trị gia tăng

Chương trình đối tác Kênh của Cisco chuyên cung cấp giải pháp, đào tạo, công cụ và hỗ trợ nhằm giúp bạn cũng như khách hàng của bạn chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh.

Nhà cung cấp

Với Chương trình dịch vụ đám mây và dịch vụ được quản lý, bạn có thể xây dựng và cung cấp các dịch vụ đám mây và dịch vụ được quản lý.

Nhà phát triển, ISV và IHV

Xây dựng, kiểm tra, tiếp thị và bán các giải pháp phần mềm cũng như phần cứng.

Nhà tích hợp

Thiết kế các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi bằng giải pháp của riêng bạn.

Trợ giúp đăng ký

Các mẹo giúp đơn giản hóa và tiến hành đăng ký đối tác.

Đối tác MSP

Chúng tôi đang tạo điều kiện cho MSP cung cấp các dịch vụ mạng, bảo mật và cộng tác được quản lý và có lợi nhuận cho các khách hàng là những tổ chức có quy mô từ nhỏ đến vừa của họ.