Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Tìm đối tác

Đối tác của chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để tích hợp, thiết lập, cung cấp, bán và tư vấn về giải pháp, phần mềm và dịch vụ bạn cần.

Công cụ định vị đối tác Làm việc với các đối tác của chúng tôi

Trở thành đối tác

Nhà bán lẻ với giá trị gia tăng

Bán và hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ và giải pháp cho khách hàng của bạn.

Nhà cung cấp

Thiết lập và cung cấp các dịch vụ được quản lý và dịch vụ đám mây.

ISV và IHV

Phát triển, thử nghiệm, tiếp thị, bán và kết nối với các đối tác kênh khác.

Nhà tích hợp

Thiết kế các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi bằng giải pháp của riêng bạn.

Tư vấn viên về vòng đời

Giúp khách hàng áp dụng, mở rộng và gia hạn để thấy giá trị của các giải pháp.