Guest

Tìm đối tác

Đối tác của chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để tích hợp, thiết lập, cung cấp, bán và tư vấn về giải pháp, phần mềm và dịch vụ bạn cần.

Định vị đối tác Hợp tác với các đối tác của chúng tôi

Bạn đã là đối tác?

Xem danh sách hoàn chỉnh về công cụ và tài nguyên hiện có cho đối tác của chúng tôi.

Trở thành đối tác

Đại lý bán lẻ với giá trị gia tăng

Đại lý bán lẻ với giá trị gia tăng

Bán và hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ và giải pháp cho khách hàng của bạn.

Chương trình Đối tác Kênh
Nhà cung cấp

Nhà cung cấp

Thiết lập và cung cấp các dịch vụ được quản lý và dịch vụ đám mây.

Chương trình Dịch vụ Đám mây và Dịch vụ được Quản lý
Nhà tư vấn

Nhà tư vấn

Vận dụng chuyên môn của bạn để xác định kết quả kinh doanh và đem lại kết quả.

Trở thành nhà tư vấn
Nhà phát triển

ISV và IHV

Phát triển, thử nghiệm, tiếp thị, bán và kết nối với các đối tác kênh khác.

DevNetChương trình Đối tác Giải pháp
Nhà tích hợp

Nhà tích hợp

Thiết kế các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi bằng giải pháp của riêng bạn.

Trở thành nhà tích hợp
Tư vấn viên về Vòng đời

Tư vấn viên về vòng đời

Giúp khách hàng áp dụng, mở rộng và gia hạn để thấy giá trị của các giải pháp.

Trở thành tư vấn viên về vòng đời