Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Cách mua hàng

Các đối tác của Cisco mà bạn đã bao gồm

Hầu hết khách hàng làm việc với đối tác của Cisco để mua sản phẩm của Cisco. Đối tác trải qua khóa đào tạo toàn diện để được Cisco chứng nhận cho phép bán các sản phẩm chính hãng của Cisco. Đối tác và một số khách hàng có mối quan hệ giao dịch trực tiếp sử dụng Cisco Commerce để báo giá, định cấu hình, định giá và đặt hàng.

Mua hàng từ đối tác của Cisco

Tìm giải pháp, tạo báo giá, đặt hàng nhờ sự trợ giúp của các đối tác và đại lý được Cisco chứng nhận.

Nhận bản dự toán tại Cisco Commerce

Đăng nhập để xem các tùy chọn mua hàng của bạn. Xem các bản dự toán đã lưu (hoặc các giao dịch và báo giá nếu bạn là đối tác) bằng Cisco Commerce.