Giải pháp

Từ mạng và trung tâm dữ liệu cho đến hoạt động cộng tác cũng như bảo mật, chúng tôi có các giải pháp CNTT để đáp ứng nhu cầu của tổ chức bạn. Tìm hiểu cách chúng tôi có thể trợ giúp.

Cisco on Cisco: Chia sẻ các câu chuyện CNTT của chúng tôi

Bằng việc chia sẻ trải nghiệm CNTT của Cisco, Cisco on Cisco có thể giúp khách hàng và đối tác sử dụng công nghệ để đạt được kết quả kinh doanh. Hiểu rõ hơn về hoạt động nội bộ của bộ phận CNTT trong Cisco. Tìm hiểu cách chúng tôi giúp các tổ chức chuyển đổi thông qua công nghệ. 

Các trung tâm cùng đổi mới của Cisco

Các trung tâm cùng đổi mới của Cisco phối hợp với các đối tác trong khu vực và trên toàn cầu nhằm tạo ra giải pháp công nghệ mới, giải quyết những khó khăn trong ngành và đóng góp cho doanh nghiệp, xã hội và thế giới.

Các đối tác của Cisco tạo ra sự khác biệt

Tải hướng dẫn của chuyên gia trước, trong và sau khi bạn triển khai công nghệ. 

Hệ sinh thái đối tác tin cậy của chúng tôi có thể hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số cho doanh nghiệp của bạn. 

Giúp các công ty đạt được mục tiêu của họ là phần thưởng của riêng chúng tôi. Chúng tôi mang lại điều đó và còn nhiều hơn thế nữa. 

Chúng tôi khiến hoạt động tiếp thị đối tác doanh nghiệp nhỏ trở nên dễ dàng.