Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Kiến trúc mạng kỹ thuật số Cisco (Cisco DNA)

Mạng dựa trên mục đích không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp và CNTT. Đó là một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực mạng, được xây dựng dựa trên Cisco DNA.

Đọc blog thông báo

Mạng dựa trên mục đích được phát triển trên nền tảng DNA của Cisco

Cisco DNA dựa vào phần mềm để tự động hóa và đảm bảo các dịch vụ giữa mạng trung tâm, mạng WAN và mạng chi nhánh của bạn. Dựa trên nền tảng mở và có thể mở rộng, Cisco DNA cho phép bạn xây dựng giá trị trên mạng này, để bạn có thể hợp lý hóa các hoạt động và xúc tiến đổi mới CNTT và kinh doanh.

Giải pháp quan trọng đối với tổ chức của bạn

Khám phá 6 lý do hàng đầu để chọn Cisco DNA. Hãy xem hướng dẫn thiết kế của ngành.

Tự động hóa mạng của bạn

Mang lại quy mô và khả năng linh hoạt trong kinh doanh bằng cách tự động hóa một chính sách trên toàn bộ mạng truy cập.

Giảm bớt chi phí liên quan đến WAN

Đơn giản hóa mạng diện rộng của bạn mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng, độ bảo mật hoặc độ tin cậy.

Đảm bảo hiệu suất mạng

Khắc phục sự cố nhanh hơn và tăng năng suất CNTT nhờ ngữ cảnh cung cấp thông tin chuyên sâu có giá trị hành động.

Phát hiện và giảm bớt mối đe dọa

Giải quyết các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật ở bất cứ nơi nào trong mạng của bạn, bao gồm cả những lỗ hổng và mối đe dọa trong lưu lượng được mã hóa.

Một loại WAN mới, được thiết kế cho mọi đám mây

Tìm hiểu cách Cisco SD-WAN đạt được mục đích kinh doanh bằng cách kết nối an toàn mọi người dùng với đám mây bất kỳ bằng trải nghiệm ứng dụng mong muốn vào bất cứ lúc nào.

Các sản phẩm giúp bạn khai mở toàn bộ giá trị của Cisco DNA

Duyệt tìm các sản phẩm cũng như dịch vụ mạng thực và ảo nổi bật đã có sẵn Cisco DNA của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các giải pháp mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Định tuyến

Đơn giản hóa kiến trúc WAN và giúp triển khai, quản lý và vận hành dễ dàng hơn.

Bảo mật mạng

Kết nối an toàn nhờ tính năng quản lý tập trung giúp giảm chi phí.

Chuyển mạch

Đơn giản hóa cách thức mua và sử dụng giải pháp Kiến trúc mạng kỹ thuật số (Cisco DNA) dành cho thiết bị chuyển mạch.

Quản lý mạng

Đơn giản hóa công tác quản lý, tự động hóa quy trình và sử dụng phân tích để tối ưu hóa hiệu suất mạng, ứng dụng và thiết bị của bạn.

Không dây

Giờ đây, danh mục truy cập của Catalyst 9000 bao gồm cả thiết bị chuyển mạch và bộ điều khiển không dây.

Đổi mới bằng phần mềm Cisco DNA

Các gói đăng ký phần mềm Cisco DNA đáp ứng những trường hợp sử dụng thiết bị chuyển mạch, không dây và định tuyến thông qua ba cấp đăng ký:
Cisco DNA Essentials, Cisco DNA Advantage và Cisco DNA Premier.

Phần mềm định tuyến

Đơn giản hóa kiến trúc WAN và giúp triển khai, quản lý và vận hành dễ dàng hơn.

Phần mềm chuyển mạch

Phân khúc mạng của bạn để bảo mật, tuân thủ và các quy trình phức tạp. Tập trung hóa quá trình quản lý chính sách.

Phần mềm không dây

Cung cấp hiệu suất mạng không dây vượt trội cho môi trường có độ bảo mật cao. Nhận khả năng hiển thị từ đầu cuối đến đầu cuối và hướng dẫn khắc phục.

Bắt đầu lộ trình tiến tới mạng dựa trên mục đích

Ngày nay, các tổ chức không ngừng lựa chọn nhiều công nghệ hơn để cạnh tranh trong kỷ nguyên số hóa này.
Hãy bắt đầu giải quyết những nhu cầu cấp bách nhất của bạn bằng mạng dựa trên mục đích được xây dựng dựa trên Cisco DNA.

Hãy xúc tiến hành trình của bạn bằng các Dịch vụ của Cisco

Với kinh nghiệm đã được kiểm chứng, các phương pháp hay nhất và các công cụ đổi mới, chúng tôi giúp bạn tự tin chuyển sang mạng an toàn, tự động hóa và dựa trên mục đích.

Câu chuyện thành công của khách hàng

Tin tức và sự kiện

Bảo vệ biên đám mây mới của bạn

Cung cấp giải pháp bảo mật phù hợp ở nơi phù hợp trên toàn SD-WAN của bạn, bằng cách vô cùng đơn giản.

Các thiết bị chuyển mạch Catalyst 9200 Series mới

Làm quen với các thiết bị chuyển mạch Catalyst 9000 mới nhất để triển khai ở thị trường trung và các nhánh đơn giản.

Dòng Catalyst 9000 mở rộng

Giờ đây, danh mục truy cập của Catalyst 9000 bao gồm cả thiết bị chuyển mạch và bộ điều khiển không dây.

Xây dựng mạng dựa trên mục đích bằng DevNet

Bắt đầu viết mã bằng các API mở trên nền tảng Trung tâm Cisco DNA. Xây dựng những ứng dụng thúc đẩy đổi mới CNTT và doanh nghiệp.

Tài nguyên

Dành cho đối tác

Bạn là đối tác của Cisco? Hãy đăng nhập để xem thêm tài nguyên.

Bạn đang tìm kiếm giải pháp từ đối tác của Cisco? Hãy kết nối với hệ sinh thái đối tác của chúng tôi.