Bạn có tài khoản?

 •   Nội dung được cá nhân hóa
 •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Công việc Hàng đầu

Tải xuống

Tải xuống công cụ, trình điều khiển, bản cập nhật hay phần mềm mới cho phần mềm tại chỗ hiện có của bạn.

Quản lý

Theo dõi, quản lý và chuyển nhượng giấy phép mà bạn đã mua

Cập nhật

Duyệt qua danh sách tất cả bản cập nhật phần mềm và bản nâng cấp chính cho phần mềm có sẵn, chẳng hạn như Truyền thông Hợp nhất.

Dịch vụ nổi bật

Dịch vụ Hỗ trợ Phần mềm

Bảo vệ khoản đầu tư của bạn với tổ hợp dịch vụ mạnh mẽ bao gồm bản nâng cấp và cập nhật cùng với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24 giờ.

Đạt 365% ROI

Tìm hiểu cách bạn cũng có thể tiết kiệm chi phí đáng kể nhờ Phần mềm Cisco ONE

Đọc báo cáo chính thức

Tải xuống đồ họa thông tin

  Sau đây là cách bạn có thể mua phần mềm Cisco

  Chọn phương thức mua phù hợp với quy trình lập ngân sách và mức sử dụng của bạn. Tìm hiểu thêm về Nhà bán lẻ của Cisco. Hỗ trợ tài chính cho giao dịch mua phần mềm của bạn với chi phí hợp lý hơn với các sản phẩm tài chính Cisco Capital.

  Có thể giao dịch

  Mua sản phẩm bạn cần (theo gói hay mua riêng), khi bạn cần, từng sản phẩm trên cơ sở một lần. Chọn giấy phép vĩnh viễn hoặc đăng ký kỳ hạn. Bạn có thể mua trực tuyến nếu có thỏa thuận mua trực tiếp với chúng tôi.

  Thỏa thuận Cấp phép Doanh nghiệp

  Nhận quyền truy cập trên toàn doanh nghiệp vào gói phần mềm Cisco ở mức giá cố định với tùy chọn trả góp.

   Tài nguyên dành cho đối tác

   Bạn đang tìm kiếm giải pháp từ đối tác của Cisco? Kết nối với hệ sinh thái đối tác của chúng tôi.