Guest

Trung tâm Dữ liệu và Đám mây Kết hợp

Năng lực tập trung, thông báo theo ngữ cảnh. Cung cấp qua nhiều điện toán đám mây
liên kết.

Tìm hiểu thêm
Phân tích, Đơn giản hóa, Tự động hóa, Bảo vệ

Phân tích. Đơn giản hóa. Tự động hóa. Bảo vệ.

Cisco kết hợp chúng với một chính sách nhất quán trên toàn bộ miền đám mây kết hợp. 

Đọc nhanh

Lợi ích

Hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số

Hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số

Cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ vận hành với tốc độ và quy mô của đám mây và DevOps.

Đạt được sự linh hoạt và bảo mật

Đạt được sự linh hoạt và bảo mật

Cung cấp cơ sở hạ tầng tự phục vụ, theo yêu cầu kết hợp khả năng bảo mật của một trung tâm dữ liệu với tính linh hoạt của một đám mây chung.

Tăng hiệu suất của ứng dụng

Tăng hiệu suất của ứng dụng

Sử dụng chức năng nối mạng, điện toán, lưu trữ, phân tích và ngăn xếp tập trung hàng đầu cho các địa điểm sử dụng đám mây kết hợp và tại chỗ.

Hãy lựa chọn trung tâm dữ liệu ASAP của chúng tôi để...

Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng

Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng

Tăng cường hiệu suất, quy mô và bảo mật.

Đơn giản hóa các hoạt động

Đơn giản hóa các hoạt động

Nhận dịch vụ tự động hóa, chính sách thống nhất và sự hỗ trợ của hơn 50 đối tác trong hệ sinh thái.

Xây dựng một ngăn xếp ứng dụng trên nền tảng đám mây

Xây dựng một ngăn xếp ứng dụng trên nền tảng đám mây

Tận dụng các vùng chứa và công cụ DevOps tự phục vụ.

Chọn đám mây kết hợp của bạn

Chọn đám mây kết hợp của bạn

Di chuyển dữ liệu và khối lượng công việc một cách an toàn, mở rộng chính sách tại chỗ và trên các đám mây cũng như định chuẩn hiệu suất ứng dụng.

Truy cập chức năng phân tích trong thời gian thực

Truy cập chức năng phân tích trong thời gian thực

Theo dõi sự phụ thuộc vào từng ứng dụng và quy trình, tại chỗ và trong đám mây.

Khám phá các công nghệ và giải pháp của chúng tôi

Mạng Trung tâm Dữ liệu

Mạng Trung tâm Dữ liệu

Tăng tính linh hoạt và đơn giản hóa hoạt động với sự linh hoạt của kiến trúc.

Điện toán và Lưu trữ

Điện toán và Lưu trữ

Hợp nhất các chức năng điện toán, lưu trữ, nối mạng để đơn giản hóa và tăng tốc độ triển khai.

Tự động hóa và Điều phối

Tự động hóa và Điều phối

Tự động hóa các tác vụ CNTT, rút ngắn thời gian triển khai ứng dụng và tối ưu hóa các quy trình.

Phân tích và Bảo mật

Phân tích và Bảo mật

Phân tích 100% ứng dụng của bạn trong thời gian thực và bảo vệ dữ liệu cũng như tài nguyên của bạn.

Công nghệ nổi bật

Cisco Tetration Analytics

Cisco Tetration Analytics

Có được tầm nhìn với khả năng nghiên cứu sâu rộng trên tất cả mọi thứ trong trung tâm dữ liệu của bạn trong thời gian thực.

Cơ sở hạ tầng lấy Ứng dụng làm Trọng tâm

Cisco ACI

Sử dụng giải pháp SDN đầu ngành của chúng tôi để tự động hóa và đơn giản hóa việc cung cấp dịch vụ mạng và các hoạt động.

Cisco HyperFlex

Cisco HyperFlex

Triển khai cơ sở hạ tầng thích ứng để có được khả năng siêu tập trung hoàn chỉnh, toàn diện.

Cisco CloudCenter

Cisco CloudCenter

Triển khai và quản lý ứng dụng một cách an toàn cho trung tâm dữ liệu cũng như các môi trường đám mây riêng và chung.

Đạt được các kết quả ASAP của bạn nhờ các dịch vụ

Tetration

Thời gian đạt được giá trị ngắn hơn, khả năng áp dụng toàn diện và các chính sách được tối ưu hóa nhờ các dịch vụ.

Cơ sở hạ tầng lấy Ứng dụng làm Trọng tâm

Triển khai mọi ứng dụng ở mọi nơi. Dịch vụ ACI giúp chuyển đổi trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo của bạn và triển khai đám mây.

HyperFlex

Nhận được sự trợ giúp tại chỗ của chuyên gia để di chuyển dữ liệu và ứng dụng một cách nhanh chóng, dễ dàng và an toàn hơn sang các giải pháp Cisco HyperFlex.

Quản lý Đám mây

Nhận trợ giúp và chuyên môn triển khai về Cisco CloudCenter.

Sự phát triển của Trung tâm Dữ liệu

Sự phát triển của Trung tâm Dữ liệu

Đạt được thay đổi, kiến thức chuyên sâu, bảo mật thực sự trong thời gian thực.

Đọc CNTT Không giới hạn

Công ty chứng khoán giảm được các sự cố máy chủ và phát triển sản phẩm mới nhanh hơn

Công ty chứng khoán giảm được các sự cố máy chủ và phát triển sản phẩm mới nhanh hơn

"Việc triển khai Trung tâm Dữ liệu Tích hợp IBM VersaStack trên nền tảng giải pháp Cisco ACI (Cisco Application Centric Infrastructure) đã cho phép MSI đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhờ khả năng phát triển sản phẩm nhanh chóng và có được một nền tảng mạng tin cậy."

Đọc toàn bộ câu chuyện

 

Dành cho đối tác

Bạn đang tìm kiếm giải pháp từ đối tác của Cisco? Kết nối với hệ sinh thái đối tác của chúng tôi.

Xem tất cả Tài nguyên Trung tâm Dữ liệu.