Máte účet?

 •   Personalizovaný obsah
 •   Vaše produkty a podpora

Potřebujete účet?

Vytvořit účet

Shrnutí online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů

Centrum důvěry a transparentnosti

Společnost Cisco se zavázala poskytovat vysokou úroveň ochrany našim zákazníkům, produktům a společnostem a datům nám svěřeným. Věříme v budování a udržování důvěry, řízení rizik a etické a zodpovědné chování.

Online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů a toto shrnutí platí pro webové stránky společnosti Cisco a webové stránky našich přidružených společností, které odkazují na prohlášení.

Společnost Cisco respektuje vaše osobní údaje a je zavázána je chránit. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů odráží současné celosvětové zásady a standardy nakládání s osobními údaji – transparentnost, spravedlnost a odpovědnost. Níže naleznete některé důležité informace z našeho prohlášení společnosti Cisco o online ochraně osobních údajů. Konkrétnější informace o tom, jak společnost Cisco zpracovává osobní údaje, lze nalézt v informačních listech o ochraně osobních údajů, v popisech nabídek nebo v jiných oznámeních poskytnutých před shromažďováním údajů nebo v době jejich shromažďování.

Osobní údaje

 • Osobní údaje shromažďujeme z řady důvodů, například zpracování objednávky, zajištění webových stránek a řešení a umožnění jejich funkčnosti, zasílání novinek, zasílání marketingových a obchodních sdělení a přizpůsobení zkušeností nebo v souvislosti se správou žádostí o zaměstnání.
 • Budeme vás informovat o účelu shromažďování osobních údajů v okamžiku, kdy je od vás získáme a uložíme je v souladu s účelem, za nímž byly shromážděny, podmínkami stanovenými příslušnými zákony nebo legitimními účely.
 • Shromažďované informace můžeme kombinovat s údaji získanými z dalších zdrojů, což nám pomáhá zdokonalovat a zlepšovat jejich celkovou přesnost a úplnost a lépe přizpůsobovat naši výkonnost a komunikaci s vámi.
 • Také můžeme sbírat informace týkající se vašeho používání našich webových stránek a webových řešení pomocí různých technologií, včetně souborů cookie.

Oznámení a vaše volby ohledně využívání dat

 • Vaše osobní údaje využijeme pro účely, za nimiž byly shromážděny, a nepoužijeme je pro jiné účely bez předchozí žádosti o váš souhlas.
 • Než budeme sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami za jakýmkoli jiným účelem, než pro který jste je poskytli, nebo z jiného důvodu uvedeného v našem online prohlášení o ochraně osobních údajů, požádáme vás o svolení.
 • Další informace o vašich možnostech ohledně toho, jak může společnost Cisco zpracovávat vaše osobní údaje, nebo ohledně našeho používání souborů cookie či jiných webových technologií naleznete v našem úplném Online prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přístup k údajům a jejich integrita

 • Chcete-li aktualizovat své osobní údaje a předvolby komunikace, klikněte zde nebo navštivte webové stránky konkrétního produktu nebo služby.

Zabezpečení dat

 • Jsme rozhodnutíi chránit vaše osobní údaje proti neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění.

Další přenos

 • Jako globální společnost můžeme přenášet vaše osobní údaje do společnosti Cisco v USA, do libovolné pobočky společnosti Cisco na celém světě nebo třetím stranám jednajícím naším jménem, které sídlí mimo zemi, kde byla data shromážděna a kde se mohou lišit normy ochrany dat.
 • Nepřenášíme osobní údaje třetím stranám, pokud tyto třetí strany neslíbí, že zajistí údajům minimálně stejnou odpovídající úroveň ochrany jako naše společnost.

Důležité informace

 • Naše zásady a postupy ochrany osobních údajů a soukromí jsou navrženy tak, aby byly v souladu s platnými zákony na celém světě a aby si získaly a udržely vaši důvěru ve společnost Cisco.
 • Společnost Cisco je certifikována podle systému APEC Cross Border Privacy Rules systemPrivacy Recognition for Processors, pokud jde o nakládání s osobními údaji a jejich předávání do/z členských zemí APEC. 

  Pro více informací týkající se rozsahu účasti společnosti Cisco na národních programech BBB, nebo podání žádosti ve věci osobních údajů skrze národní programy BBB, který je náš zodpovědný zástupce, prosím klikněte na oficiální emblém níže.


  Cisco Systems Inc. confirmation seal
   
  Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • Závazná podniková pravidla společnosti Cisco – kontrolor (BCR-C) uvádějí, že převody evropských osobních údajů prováděné společností Cisco jako kontrolorem po celém světě mají zajištěnu odpovídající ochranu.
 • Společnost Cisco je také certifikována a dodržuje rámce EU-US and Swiss-US Privacy Shield stanovené americkým ministerstvem obchodu, pokud jde o shromažďování, používání a zpracování osobních údajů z EU/EHP, Spojeného království a Švýcarska. 
 • Pokud máte dotazy, připomínky nebo obavy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo nakládání s vašimi osobními údaji, klikněte zde.
 • Pokud máte nevyřešený problém týkající se ochrany soukromí nebo používání údajů, který jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se na našeho poskytovatele řešení sporů, který sídlí v USA (zdarma).

Reference

Další informace o našich postupech ochrany osobních údajů naleznete v úplné verzi online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů.

Poslední aktualizace: 10. května 2021

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úplná verzeInformace odalších nabídkách společnosti Cisco naleznete v datových listech ochrany osobních údajů v centru důvěryhodnosti společnosti Cisco

Jak nás můžete kontaktovat

Formulář žádosti o osobní údaje

Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA