Shrnutí online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů

Centrum důvěry a transparentnosti

Společnost Cisco se zavázala poskytovat vysokou úroveň ochrany našim zákazníkům, produktům a společnostem a datům nám svěřeným. Věříme v budování a udržování důvěry, řízení rizik a etické a zodpovědné chování.

Toto prohlášení o online ochraně osobních údajů a toto shrnutí se vztahují na webové stránky a produkty a služby („řešení“) společnosti Cisco, které odkazují na toto prohlášení o online ochraně osobních údajů, a popisují způsob našeho nakládání s osobními údaji a také vaše možnosti týkající se shromažďování, používání, aktualizace a oprav vašich osobních údajů a přístupu k nim.

 • Společnost Cisco respektuje vaše osobní údaje a zavázala se je chránit. Naše prohlášení o online ochraně osobních údajů odráží současné celosvětové zásady a standardy nakládání s osobními údaji – transparentnost, férovost a odpovědnost.
 • Naše postupy a zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby byly v souladu s platnými zákony na celém světě a aby si získaly a udržely vaši důvěru ve společnost Cisco.

Níže naleznete některé důležité informace z našeho online prohlášení o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme, že další informace o našich postupech týkajících se osobních údajů v souvislosti s řešeními společnosti Cisco mohou být uvedeny v přehledech a mapách ochrany osobních údajů specifických pro konkrétní řešení, v popisech nabídek nebo v jiných oznámeních poskytnutých před shromažďováním údajů nebo v době jejich shromažďování.

Shromažďování a používání osobních údajů

 • Osobní údaje shromažďujeme z řady důvodů, například zpracování objednávky, poskytování webových stránek a jiných řešení, zajištění odběru zpravodajů, zasílání marketingových a obchodních sdělení, přizpůsobení vaší zkušenosti a zpracování žádostí o zaměstnání.
 • Vaše osobní údaje budeme používat k účelům uvedeným v našem prohlášení o online ochraně osobních údajů nebo v jiných případných oznámeních o ochraně osobních údajů, která zpřístupníme (např. naše přehledy ochrany osobních údajů, oznámení o ochraně osobních údajů pro konkrétní webové stránky nebo události atd.).
 • Shromažďované údaje můžeme zákonným způsobem kombinovat s údaji získanými z dalších zdrojů, což nám pomáhá zdokonalovat a zlepšovat jejich celkovou správnost a úplnost a lépe přizpůsobovat naši výkonnost a komunikaci s vámi.
 • Také můžeme sbírat informace týkající se vašeho používání našich webových stránek a webových řešení pomocí různých technologií, včetně souborů cookie.

Oznámení a vaše volby ohledně využívání dat

 • Vaše osobní údaje využijeme pro účely, za nimiž byly shromážděny, a nepoužijeme je pro jiné účely, aniž bychom vás nejprve požádali o svolení nebo aniž bychom k takovému využití měli právní základ.
 • Než budeme sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami za jakýmkoli jiným účelem, než pro který jste je poskytli, nebo z jiného důvodu uvedeného v našem prohlášení o online ochraně osobních údajů, požádáme vás o svolení.
 • Další informace o vašich možnostech ohledně toho, jak může společnost Cisco zpracovávat vaše osobní údaje, nebo ohledně našeho používání souborů cookie či jiných webových technologií naleznete v našem úplném prohlášení o online ochraně osobních údajů.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

 • Různé zákony na ochranu údajů na celém světě poskytují fyzickým osobám určitá práva týkající se jejich osobních údajů. Ta mohou zahrnovat právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz, vznesení námitky nebo omezení jejich zpracování, a dále právo podat stížnost místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o vašich právech na ochranu osobních údajů naleznete v našem prohlášení o online ochraně osobních údajů.
 • Chcete-li podat žádost o uplatnění svých práv na ochranu osobních údajů nebo aktualizovat své preference komunikace, použijte formulář požadavku na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení dat

 • Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje proti neoprávněnému přístupu nebo zpřístupnění.

Mezinárodní předávání údajů

 • Jako globální organizace, společnost Cisco Systems, Inc. a další společnosti skupiny Cisco, jakož i jejich příslušní obchodní partneři a dodavatelé, působí v zemích nacházejících se na celém světě. Společnost Cisco bude vaše osobní údaje předávat v souladu se schválenými mechanismy předávání a platnými místními právními požadavky.

  Bez ohledu na to, kde jsou vaše osobní údaje zpracovávány, uplatňujeme vhodné záruky na ochranu vašich osobních údajů. S našimi dodavateli například uzavíráme dohody o ochraně údajů, které od nich vyžadují dodržování určitého minimálního standardu ochrany vašich osobních údajů. Zavedli jsme také následující záruky:

Otázky, komentáře a potenciální problémy

Další informace

Další informace o našich postupech ochrany osobních údajů naleznete v plné verzi našeho prohlášení o online ochraně osobních údajů nebo v jiných případných oznámeních o ochraně osobních údajů, která zpřístupníme (např. naše přehledy ochrany osobních údajů, oznámení o ochraně osobních údajů pro konkrétní webové stránky atd.).

Poslední aktualizace: 12. června 2023

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úplná verzeInformace odalších nabídkách společnosti Cisco naleznete v datových listech ochrany osobních údajů v centru důvěryhodnosti společnosti Cisco

Jak nás můžete kontaktovat

Formulář žádosti o osobní údaje

Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA