Máte účet?

 •   Personalizovaný obsah
 •   Vaše produkty a podpora

Potřebujete účet?

Vytvořit účet

Shrnutí online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů

Centrum důvěry a transparentnosti

Společnost Cisco se zavázala poskytovat vysokou úroveň ochrany našim zákazníkům, produktům a společnostem a datům nám svěřeným. Věříme v budování a udržování důvěry, řízení rizik a etické a zodpovědné chování.

Online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů a toto shrnutí platí pro webové stránky a řešení společnosti Cisco a webové stránky našich přidružených společností, které odkazují na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost Cisco respektuje vaše osobní údaje a je zavázána je chránit. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů odráží aktuální globální principy a normy při nakládání s osobními údaji – oznamování a volbu ohledně využívání dat, přístup k datům a integritu dat, zabezpečení, další přenos a vynucování/dohled. Níže naleznete některé důležité informace z našeho online prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Cisco.

Osobní údaje

 • Osobní údaje shromažďujeme z řady důvodů, například zpracování objednávky, poskytování webových stránek a řešení a umožnění jejich fungování, zasílání novinek, zasílání obchodních a marketingových sdělení, přizpůsobení zkušeností nebo správa žádostí o pracovní místo.
 • Budeme vás informovat o účelu sběru osobních údajů v okamžiku, kdy je od vás získáme a uložíme je v souladu s účelem, za nímž byly shromážděny, podmínkami stanovenými příslušnými zákony nebo legitimními účely.
 • Shromažďované informace můžeme kombinovat s údaji získanými z dalších zdrojů, což nám pomáhá zdokonalovat a zlepšovat jejich celkovou přesnost a úplnost a lépe přizpůsobovat naši výkonnost a komunikaci s vámi.
 • Také můžeme sbírat informace týkající se vašeho používání našich webových stránek a webových řešení pomocí různých technologií, včetně souborů cookie.

Oznámení a vaše volby ohledně využívání dat

 • Vaše osobní údaje využijeme pro účely, za nimiž byly shromážděny, a nepoužijeme je pro jiné účely bez předchozí žádosti o váš souhlas nebo bez právního základu pro jejich použití.
 • Než budeme sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami za jakýmkoliv jiným účelem, než pro který jste je poskytli, nebo z jiného důvodu uvedeného v našem online prohlášení o ochraně osobních údajů, požádáme vás o svolení.
 • Další informace o vašich možnostech ohledně toho, jak může společnost Cisco zpracovávat vaše osobní údaje, nebo ohledně našeho používání souborů cookie či jiných webových technologií naleznete v našem úplném online prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přístup k datům a jejich integrita

 • Chcete-li aktualizovat své osobní údaje a předvolby komunikace, klikněte sem nebo navštivte webové stránky konkrétního produktu nebo služby.

Zabezpečení dat

 • Jsme rozhodnutí chránit vaše osobní údaje proti neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění.

Další přenos

 • Jako globální společnost můžeme přenášet vaše osobní údaje do společnosti Cisco v USA, do libovolné pobočky společnosti Cisco na celém světě nebo třetím stranám jednajícím naším jménem, které sídlí mimo zemi, kde byla data shromážděna a kde se mohou lišit normy ochrany dat.
 • Nepřenášíme osobní údaje třetím stranám, pokud tyto třetí strany neslíbí, že zajistí údajům minimálně stejnou odpovídající úroveň ochrany jako naše společnost.

Důležité informace

 • Naše zásady a postupy ochrany osobních údajů a dat jsou navrženy tak, aby byly v souladu s platnými zákony po celém světě a získaly a udržely vaši důvěru ve společnost Cisco.
 • Společnost Cisco má certifikaci dle evropsko-amerického a americko-švýcarského rámce štítu na ochranu soukromí (Privacy Shield Frameworks and Principles), tak jak je stanoven americkým Ministerstvem obchodu, co se týče sběru, využívání, zpracovávání a ukládání osobních údajů z členských zemí EU, Velké Británie Švýcarska.
  TRUSTe
 • Společnost Cisco je také certifikována podle systému přeshraniční ochrany osobních údajů APEC a Uznávání soukromí zpracovatelům ohledně nakládání s osobními údaji a přenosů do/z členských ekonomik APEC. 
  TRUSTe
  TRUSTe
 • Závazná podniková pravidla společnosti Cisco – kontrolor (BCR-C) uvádějí, že převody evropských osobních údajů prováděné společností Cisco po celém světě mají zajištěnu odpovídající ochranu.
 • Pokud máte nevyřešené obavy týkající se ochrany osobních údajů nebo použití dat, které jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se na našeho externího poskytovatele řešení sporů se sídlem v USA (zdarma)

Reference

Další informace o našich postupech ochrany osobních údajů naleznete v úplné verzi online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů.

Poslední aktualizace: Květnu 2020

 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úplná verzeInformace odalších nabídkách společnosti Cisco naleznete v datových listech ochrany osobních údajů v centru důvěryhodnosti společnosti Cisco

Jak nás můžete kontaktovat

Formulář žádosti o osobní údaje”

Pošta: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA