Máte účet?

 •   Personalizovaný obsah
 •   Vaše produkty a podpora

Potřebujete účet?

Vytvořit účet

Shrnutí online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů

Centrum důvěry a transparentnosti

Společnost Cisco se zavázala poskytovat pevnou ochranu našim zákazníkům, produktům a společnosti. Věříme v budování a udržování důvěry, snižování rizik a jednoduše děláme, co považujeme za správné.

Online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů a toto shrnutí platí pro webové stránky společnosti Cisco a webové stránky našich přidružených společností, které odkazují na prohlášení.

Společnost Cisco respektuje vaše osobní údaje a je zavázána je chránit. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů odráží aktuální globální principy a normy při nakládání s osobními údaji – oznamování a volbu ohledně využívání dat, přístup k datům a integritu dat, zabezpečení, další přenos a vynucování/dohled. Níže naleznete některé důležité informace z našeho online prohlášení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

 • Osobní údaje shromažďujeme z řady důvodů, například zpracování objednávky, zasílání novinek, zasílání marketingových sdělení a přizpůsobení zkušeností nebo ve spojení s žádostmi o pracovní místo.
 • Budeme vás informovat o účelu sběru osobních údajů v okamžiku, kdy je od vás získáme a uložíme je v souladu s účelem, za nímž byly shromážděny, podmínkami stanovenými příslušnými zákony nebo legitimními účely.
 • Shromažďované informace můžeme kombinovat s údaji získanými z dalších zdrojů, což nám pomáhá zlepšovat jejich celkovou přesnost a úplnost a lépe přizpůsobovat naši komunikaci s vámi.
 • Také můžeme sbírat informace týkající se vašeho používání našich webových stránek pomocí různých technologií, včetně souborů cookie.

Oznámení a vaše volby ohledně využívání dat

 • Vaše osobní údaje využijeme pro účely, za nimiž byly shromážděny, a nepoužijeme je pro jiné účely bez předchozí žádosti o váš souhlas.
 • Než budeme sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami za jakýmkoli jiným účelem, než pro který jste je poskytli, nebo z jiného důvodu uvedeného v našem online prohlášení o ochraně osobních údajů, požádáme vás o svolení.
 • Co se týče informací týkajících se používání našich webových stránek, můžete ve svém prohlížeči vypnout soubory cookie.

Přístup k datům a jejich integrita

 • Chcete-li aktualizovat své osobní údaje a předvolby komunikace, kontaktujte nás na adrese privacy@cisco.com nebo navštivte webové stránky konkrétního produktu nebo služby.

Zabezpečení dat

 • Jsme rozhodnutí chránit vaše osobní údaje proti neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění.

Další přenos

 • Jako globální společnost můžeme přenášet vaše osobní údaje do společnosti Cisco v USA, do libovolné pobočky společnosti Cisco na celém světě nebo třetím stranám jednajícím naším jménem, které sídlí mimo zemi, kde byla data shromážděna a kde se mohou lišit normy ochrany dat.
 • Nepřenášíme osobní údaje třetím stranám, pokud tyto třetí strany neslíbí, že zajistí údajům stejnou odpovídající úroveň ochrany jako naše společnost.

Důležité informace

 • Dodržujeme zásady ochrany osobních údajů a postupy ochrany dat, abychom kromě dodržování zákonů také získali důvěru ve společnost Cisco.
 • Společnost Cisco byla dříve certifikována v rámci dohody mezi USA a EU o "bezpečném přístavu" a dohody mezi USA a Švýcarskem o "bezpečném přístavu", jak je uvedeno dále americkým Ministerstvem obchodu, co se týče sběru, využívání a ukládání osobních dat z členských zemí Evropské unie a Švýcarska, i když nespoléhá na "bezpečný přístav" za účelem dodržování zákonů v EU. Společnost Cisco stvrdila, že dodržuje důležité principy, volbu, další přenos, zabezpečení, integritu dat, přístup a vynutitelnost ochrany osobních údajů v rámci "bezpečného přístavu". Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora 6. října 2015 ohledně platnosti "bezpečného přístavu" a ve světle vyvíjejících se rámců předpisů se společnost Cisco čas od času může účastnit dalších rámcových dohod schválených příslušnými regulačními úřady.
 • Závazná podniková pravidla společnosti Cisco – kontrolor (BCR-C) uvádějí, že převody evropských osobních údajů prováděné společností Cisco po celém světě mají zajištěnu odpovídající ochranu.

Reference

Další informace o našich postupech ochrany osobních údajů naleznete v úplné verzi online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů.

Poslední aktualizace: dubna 2018

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úplná verzeJak nás můžete kontaktovat

E-mail: privacy@cisco.com

Pošta: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA