Masz konto?

 •   Spersonalizowana zawartość
 •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Podsumowanie Oświadczenia Cisco o ochronie danych osobowych online

Centrum budowania zaufania i przejrzystości

Cisco dba o utrzymanie silnych zabezpieczeń chroniących naszych klientów, produkty i firmę. Wierzymy w budowanie i utrzymanie zaufania, eliminowanie ryzyka i uczciwe postępowanie.

Publikowane przez Cisco Oświadczenie o ochronie danych osobowych online oraz niniejsze podsumowanie jego treści obowiązuje względem stron internetowych Cisco i naszych podmiotów stowarzyszonych, które publikują łącze do Oświadczenia.

Cisco szanuje i chroni Twoje dane osobowe. Obowiązujące u nas zasady ochrony danych osobowych odpowiadają obecnym globalnym normom i zasadom dotyczącym postępowania z danymi osobowymi w zakresie zawiadomień oraz wyboru dotyczącego ich wykorzystania, dostępu i spójności danych, bezpieczeństwa, dalszego przekazywania i realizacji uprawnień/nadzoru. Poniżej podaliśmy najważniejsze informacje zawarte w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych online.

Dane osobowe

 • Zbieramy dane osobowe z szeregu powodów, na przykład po to, by obsłużyć Twoje zamówienie, zapisać Cię na nasz newsletter, wysyłać wiadomości marketingowe, personalizować Twoją interakcję z naszą stroną, a także w związku z podaniem o pracę.
 • Poinformujemy Cię o celu zbierania danych osobowych, które nam powierzasz i które będziemy przechowujemy w tym celu, w innym zgodnym z prawem celu, lub w zgodności z obowiązującym prawem.
 • Możemy łączyć dane, które nam powierzasz z danymi uzyskanymi z innych źródeł po to, by zwiększyć ogólną dokładność i kompletność naszych stron internetowych, a także by lepiej dopasowywać je do interakcji z Tobą.
 • Możemy także zbierać informacje dotyczące Twojego użytkowania naszych stron internetowych korzystając z różnych technologii, w tym z plików cookie.

Zawiadomienie i Twój wybór dotyczący wykorzystania danych

 • Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu, w którym je zebraliśmy i bez pytania Cię o zgodę nie wykorzystamy ich w żadnym innym celu.
 • Przed udostępnieniem Twoich danych osobowych innym podmiotom w jakimkolwiek innym celu niż ten, dla którego je otrzymaliśmy, lub innym niż cele wskazane w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych online poprosimy Cię o zgodę.
 • Zbieranie informacji dotyczących Twojego użytkowania naszych stron internetowych możesz wyłączyć wyłączając pliki cookie w swojej przeglądarce.

Dostęp do danych i ich spójność

 • Aby uaktualnić dane osobowe i zmienić preferencje dotyczące komunikacji, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@cisco.com lub wejdź na stronę konkretnego produktu lub usługi.

Bezpieczeństwo danych

 • Zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Dalsze przekazywanie

 • Cisco jest organizacją globalną i dlatego może zdarzyć się, że przekażemy Twoje dane osobowe do Cisco w Stanach Zjednoczonych, do innej spółki zależnej w dowolnym miejscu na świecie lub do podmiotów zewnętrznych działających w naszym imieniu poza terenem kraju, w którym zebraliśmy dane i w miejscu, gdzie standardy ochrony danych mogą być inne.
 • Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym, o ile nie zobowiążą się zapewnić takim informacjom używanego przez nas poziomu ich ochrony.

Istotne informacje

 • Stosujemy zasady ochrony danych osobowych nie tylko dlatego, by działać zgodnie z prawem, lecz także po to, by zbudować zaufanie do Cisco.
 • Firma Cisco posiadała certyfikat uczestnika ram prawnych "bezpiecznej przystani" obowiązującego między USA i UE oraz ram prawnych "bezpiecznej przystani" między USA i Szwajcarią w brzmieniu przyjętym przez Departament (Ministerstwo) Handlu USA w zakresie zbierania, wykorzystania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii, jednakże nie stosuje warunków programu w ramach wypełniania swoich obowiązków na podstawie prawa UE. Cisco zaświadcza, że spełnia wymagania Zasad zachowania poufności danych w ramach "bezpiecznej przystani"w zakresie zawiadamiania, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, spójności danych, dostępu do nich i realizowania uprawnień z tego tytułu. W następstwie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. dotyczącego ważności ram prawnych "bezpiecznej przystani" oraz w świetle kierunków rozwoju ram regulacyjnych w tym zakresie, Cisco może być w przyszłości uczestnikiem innych ram regulacyjnych przyjętych przez właściwe urzędy regulacyjne.
 • Wiążące zasady firmowe UE — administrator (Binding Corporate Rules – Controller — BCR-C) zapewniają, że europejskie dane osobowe przekazywane przez firmę Cisco na całym świecie są objęte odpowiednimi metodami zabezpieczeń.

Dokumenty

Więcej informacji o naszych praktykach dotyczących ochrony danych osobowych znajdziesz w pełnej wersji Oświadczenia o ochronie danych osobowych online.

Ostatnia aktualizacja: kwietnia 2018 r.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Pełna wersjaKontakt z nami

E-mail: privacy@cisco.com

Adres korespondencyjny: Cisco Systems, Inc.
Dział Prawny
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA