Masz konto?

 •   Spersonalizowana zawartość
 •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Podsumowanie Oświadczenia Cisco o ochronie danych osobowych online

Centrum budowania zaufania i przejrzystości

Cisco dba o utrzymanie silnych zabezpieczeń chroniących naszych klientów, produkty i firmę. Wierzymy w budowanie i utrzymanie zaufania, eliminowanie ryzyka i uczciwe postępowanie.

Publikowane przez Cisco Oświadczenie o ochronie danych osobowych online oraz niniejsze podsumowanie jego treści obowiązuje względem stron internetowych Cisco i naszych podmiotów stowarzyszonych, które publikują łącze do Oświadczenia.

Cisco szanuje i chroni Twoje dane osobowe. Nasze oświadczenie o ochronie prywatności odzwierciedla obecne światowe zasady i standardy postępowania z danymi osobowymi – przejrzystość, uczciwość i odpowiedzialność. Poniżej podaliśmy najważniejsze informacje zawarte w opublikowanym przez Cisco Oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Uwaga: bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Cisco można znaleźć w arkuszach danych dotyczących prywatności, opisach ofert lub innych zawiadomieniach wysyłanych przed lub w momencie zbierania danych. Uwaga: bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Cisco można znaleźć w arkuszach danych dotyczących prywatności, opisach ofert lub innych zawiadomieniach wysyłanych przed lub w momencie zbierania danych.

Dane osobowe

 • Zbieramy dane osobowe z szeregu powodów, na przykład po to, by obsłużyć Twoje zamówienie, zapewnić dostęp do stron internetowych i Rozwiązań, oraz ich funkcjonalność, zapisać Cię na nasz newsletter, wysyłać wiadomości biznesowe i marketingowe, personalizować Twoją interakcję z naszą stroną, a także w związku z podaniem o pracę.
 • Poinformujemy Cię o celu zbierania danych osobowych, które nam powierzasz i które będziemy przechowujemy w tym celu, w innym zgodnym z prawem celu, lub w zgodności z obowiązującym prawem.
 • Możemy łączyć dane, które nam powierzasz z danymi uzyskanymi z innych źródeł po to, by zwiększyć ogólną dokładność i kompletność naszych stron internetowych, a także by doskonalić i lepiej dopasowywać je do interakcji i relacji z Tobą.
 • Możemy także zbierać informacje dotyczące użytkowania przez Ciebie naszych stron internetowych i Rozwiązań internetowych, korzystając z różnych technologii, w tym z plików cookie.

Zawiadomienie i Twój wybór dotyczący wykorzystania danych

 • Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu, w którym je zebraliśmy i bez pytania Cię o zgodę, o ile nie będziemy mieli ku temu postawy prawnej, nie wykorzystamy ich w żadnym innym celu.
 • Przed udostępnieniem Twoich danych osobowych innym podmiotom w jakimkolwiek innym celu niż ten, dla którego je otrzymaliśmy, lub innym niż cele wskazane w pełnym tekście Oświadczenia o ochronie danych osobowych online, poprosimy Cię o zgodę.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat Twoich opcji wyboru dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Cisco lub naszego wykorzystania plików cookie lub innych technologii internetowych, zapoznaj się z pełnym tekstem naszego Oświadczenia.

Dostęp do danych i ich spójność

 • Aby uaktualnić dane osobowe i zmienić preferencje dotyczące komunikacji, kliknij tutaj lub odwiedź stronę internetową z konkretnym produktem lub usługą.

Bezpieczeństwo danych

 • Zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Dalsze przekazywanie

 • Cisco jest organizacją globalną i dlatego może zdarzyć się, że przekażemy Twoje dane osobowe do Cisco w Stanach Zjednoczonych, do innej spółki zależnej w dowolnym miejscu na świecie lub do podmiotów zewnętrznych działających w naszym imieniu poza terenem kraju, w którym zebraliśmy dane i w miejscu, gdzie standardy ochrony danych mogą być inne.
 • Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym, o ile nie zobowiążą się zapewnić takim informacjom co najmniej używanego przez nas poziomu ochrony.

Istotne informacje


Cisco Systems Inc. confirmation seal
 
Cisco Systems Inc. confirmation seal

 • Wiążące zasady firmowe UE — administrator (Binding Corporate Rules – Controller — BCR-C) zapewniają, że europejskie dane osobowe przekazywane przez firmę Cisco w roli administratora na całym świecie są objęte odpowiednimi metodami zabezpieczeń.
 • Cisco posiada certyfikat i przestrzega ramowych ustaleń umowy Privacy Shield zawartej pomiędzy UE a USA oraz Szwajcarią a USA w brzmieniu przyjętym przez amerykański Departament Handlowy w zakresie zbierania, wykorzystywania, przetwarzania i przekazywania transgranicznego danych osobowych z UE i Szwajcarii. 
 • Jeśli masz pytania, uwagi lub wątpliwości związane z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych, kliknij tutaj.
 • Jeśli Twoje obawy dotyczące ochrony danych osobowych lub ich wykorzystania nie zostały rozwiane w zadowalający sposób, skontaktuj się z naszym zewnętrznym dostawcą usług rozstrzygania sporów z siedzibą w USA(bezpłatnie).
 • Dokumenty

  Więcej informacji o naszych praktykach dotyczących ochrony danych osobowych znajdziesz w pełnej wersji Oświadczenia o ochronie danych osobowych online.

  Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2021 r.

  Oświadczenie o ochronie danych osobowych

  Pełna wersja  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ofert Cisco, sprawdź Arkusze Prywatności Danych na stronie Centrum Zaufania Cisco.

  Kontakt z nami

  Formularz do Realizacji Praw Prywatności

  Adres korespondencyjny: Cisco Systems, Inc.
  Dział Prawny
  170 West Tasman Dr.
  San Jose, CA 95134 USA