Ontdek Cisco
Kopen

Hebt u een account?

 •   Gepersonaliseerde content
 •   Uw producten en ondersteuning

Hebt u een account nodig?

Account maken

Samenvatting van Online privacyverklaring van Cisco

Trust and Transparency Center

Cisco doet er alles aan om krachtige bescherming te bieden voor onze klanten, onze producten en ons bedrijf. We willen graag vertrouwen opbouwen en behouden, risico’s verminderen en doen wat juist is.

De Online privacyverklaring van Cisco en deze samenvatting zijn van toepassing op de websites van Cisco en van onze dochterondernemingen die een koppeling bevatten naar de Privacyverklaring.

Cisco gaat respectvol om met persoonsgegevens en doet er alles aan om deze te beschermen. Onze Privacyverklaring weerspiegelt de huidige wereldwijde beginselen en normen voor de omgang met persoonsgegevens: transparantie, behoorlijkheid en verantwoordingsplicht. Hieronder staan enkele kernonderdelen uit de Online privacyverklaring van Cisco. Meer specifieke informatie over de manier waarop Cisco persoonsgegevens verwerkt is opgenomen in Privacy Data Sheets, beschrijvingen van aanbiedingen of andere kennisgevingen die voorafgaand aan of op het moment van gegevensverzameling worden getoond.

Persoonsgegevens

 • Wij verzamelen persoonsgegevens om diverse redenen, zoals het verwerken van uw bestelling, het inrichten van websites en Oplossingen en het garanderen van het functioneren ervan, het aanbieden van een abonnement op onze nieuwsbrief, het verzenden van bedrijfs- en marketingcommunicatie, het personaliseren van uw ervaring of het verwerken van sollicitaties.
 • We zullen u op de hoogte brengen van het doel van het verzamelen van persoonsgegevens op het moment dat we dat doen, en bewaren deze om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of indien vereist door toepasselijke wetgeving of voor legitieme doeleinden.
 • We kunnen de verzamelde gegevens combineren met informatie die we via andere bronnen hebben verkregen, zodat we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van die informatie kunnen verbeteren, onze prestaties kunnen verbeteren en onze interactie met u beter op u kunnen afstemmen.
 • We kunnen ook via diverse technieken, waaronder cookies, informatie verzamelen over uw gebruik van onze websites en webgebaseerde Oplossingen.

Kennisgeving en uw keuzes ten aanzien van gegevensgebruik

 • We zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor het doeleinde waarvoor deze zijn verzameld en niet voor enig ander doeleinde zonder daartoe eerst uw toestemming te vragen of een rechtsgrond voor het gebruik te hebben.
 • We zullen uw toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens delen met derden voor enig ander doeleinde dan waarvoor u ons deze heeft verstrekt, of deze gebruiken op een manier die niet overeenkomt met wat is beschreven in onze volledige Online privacyverklaring.
 • Zie onze volledige Online privacyverklaring voor meer informatie over uw keuzemogelijkheden met betrekking tot de manier waarop Cisco uw persoonsgegevens kan verwerken of over ons gebruik van cookies of andere webtechnologieën.

Gegevenstoegang en -integriteit

 • Als u uw persoonsgegevens en communicatievoorkeuren wilt bijwerken, kunt u hier klikken of naar de website van het specifieke product of de specifieke service gaan.

Gegevensbeveiliging

 • Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegd gebruik of ongeautoriseerde vrijgave.

Verdere doorgifte

 • Aangezien Cisco wereldwijd actief is, kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven naar Cisco in de Verenigde Staten, naar een dochteronderneming van Cisco waar ook ter wereld of naar derden die namens ons handelen en zijn gevestigd buiten het land waar de gegevens worden verzameld en waar de normen ten aanzien van gegevensbescherming mogelijk anders zijn.
 • We geven geen persoonsgegevens door naar derden die niet hebben aangegeven een beschermingsniveau te bieden dat ten minste equivalent is aan het onze.

Belangrijke informatie

 • Onze beleidsregels en praktijken voor de bescherming en privacy van persoonsgegevens zijn opgezet om te voldoen aan toepasselijke wetgeving wereldwijd en om uw vertrouwen in Cisco te verdienen en te behouden.
 • Cisco is ook gecertificeerd in het kader van de Cross Border Privacy Rules en de Privacy Recognition for Processors van de APEC met betrekking tot de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van/naar de lidstaten van de APEC. 

  Voor meer informatie over de omvang van onze deelname, of om een privacyverzoek in te dienen via BBB National Programs, onze verantwoordingsagent, gelieve op het officiële zegel hieronder te klikken:

Cisco Systems Inc. confirmation seal Cisco Systems Inc. confirmation seal

Referenties

Raadpleeg de volledige versie van de Online privacyverklaring van Cisco voor meer informatie over onze privacypraktijken.

Laatst bijgewerkt: 10 mei 2021

Privacyverklaring

Volledige versieVoor informatie over aanvullende Cisco-aanbiedingen, zie de Privacy Data Sheets op het Cisco Trust Center.

Contact opnemen

Privacy Aanvraagformulier

Postadres: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, VS