Hebt u een account?

 •   Gepersonaliseerde content
 •   Uw producten en ondersteuning

Hebt u een account nodig?

Account maken

Samenvatting van Online privacyverklaring van Cisco

Trust and Transparency Center

Cisco doet er alles aan om krachtige bescherming te bieden voor onze klanten, onze producten en ons bedrijf. We willen graag vertrouwen opbouwen en behouden, risico’s verminderen en doen wat juist is.

De Online privacyverklaring van Cisco en deze samenvatting zijn van toepassing op de websites van Cisco en van onze dochterondernemingen die een koppeling bevatten naar de Privacyverklaring.

Cisco respecteert en zet zich in voor de bescherming van persoonlijke informatie. Onze Privacyverklaring weerspiegelt de huidige wereldwijde beginselen en normen voor de omgang met persoonsgegevens: kennisgeving en keuzemogelijkheid ten aanzien van gegevensgebruik, gegevenstoegang en ‑integriteit, beveiliging, verdere doorgifte en handhaving/toezicht. Hieronder staan enkele hoogtepunten uit de Online privacyverklaring van Cisco

Persoonsgegevens

 • Wij verzamelen persoonsgegevens om diverse redenen, zoals het verwerken van uw bestelling, het provisioneren van een website, product of dienst(“Oplossing”) en het garanderen van het functioneren ervan, het aanbieden van een abonnement op onze nieuwsbrief, het verzenden van bedrijfs- en marketingcommunicatie, het personaliseren van uw ervaring of het verwerken van sollicitaties.
 • We zullen u informeren over het doel van het verzamelen van persoonsgegevens wanneer we deze van u verzamelen en bewaren, om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of indien vereist door toepasselijke wetgeving of voor legitieme doeleinden.
 • We kunnen de verzamelde gegevens combineren met informatie die we via andere bronnen hebben verkregen, zodat we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van die informatie kunnen verbeteren, en ook onze prestaties kunnen verbeteren en onze interactie met u beter op u kunnen afstemmen.
 • We kunnen ook via diverse technieken, waaronder cookies, informatie verzamelen over uw gebruik van onze websites en webgebaseerde Oplossingen.

Kennisgeving en uw keuzes ten aanzien van het gebruik van gegevens

 • We zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en niet voor enig ander doeleinde zonder daartoe eerst uw toestemming te vragen of een rechtsgrond voor het gebruik te hebben.
 • We zullen uw toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens delen met derden voor enig ander doel dan waarvoor u ons deze heeft verstrekt, of deze gebruiken op een manier die niet overeenkomt met wat is beschreven in onze Online privacyverklaring.
 • Zie onze volledige Online privacyverklaring voor meer informatie over uw keuzemogelijkheden met betrekking tot de manier waarop Cisco uw persoonsgegevens kan verwerken of over ons gebruik van cookies of andere webtechnologieën.

Gegevenstoegang en -integriteit

 • Als u uw persoonsgegevens en communicatievoorkeuren wilt bijwerken, kunt u hier klikken of naar de website van het specifieke product of de specifieke service gaan.

Gegevensbeveiliging

 • Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking.

Verdere doorgifte

 • Aangezien Cisco wereldwijd actief is, kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven naar Cisco in de Verenigde Staten, naar een dochteronderneming van Cisco waar ook ter wereld of naar derden die namens ons handelen en zijn gevestigd buiten het land waar de gegevens worden verzameld en waar de normen ten aanzien van gegevensbescherming mogelijk anders zijn.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan derden die niet hebben aangegeven een beschermingsniveau te bieden dat ten minste equivalent is aan het onze.

Belangrijke informatie

 • Ons beleid en onze praktijken inzake privacy- en gegevensbescherming zijn opgezet om te voldoen aan toepasselijke wetgeving wereldwijd en om uw vertrouwen in Cisco te verdienen en te behouden.
 • Cisco is gecertificeerd binnen het kader van de EU-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacyschilden zoals bepaald door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot verzameling, gebruik, verwerking en grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens uit de EU, het VK en Zwitserland. 
  TRUSTe
 • Cisco is ook gecertificeerd in het kader van de Cross Border Privacy Rules en de Privacy Recognition for Processors van de APEC met betrekking tot de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van/naar de lidstaten van de APEC. 
  TRUSTe
  TRUSTe
 • Cisco’s bindende bedrijfsvoorschriften – verwerkingsverantwoordelijke (BCR-C) – garanderen dat bij doorgifte van Europese persoonsgegevens door Cisco wereldwijd voldoende waarborgen worden toegepast.
 • Als u een onopgeloste bezorgdheid over privacy of gegevensgebruik heeft die we niet naar tevredenheid hebben aangepakt, neem dan (kosteloos) contact op met onze in de VS gevestigde externe provider van geschillenbeslechting.

Referenties

Raadpleeg de volledige versie van de Online privacyverklaring van Cisco voor meer informatie over onze privacypraktijken.

Laatst bijgewerkt: mei 2020

Privacyverklaring

Volledige versieVoor informatie over aanvullende Cisco-aanbiedingen, zie de Privacy Data Sheets op het Cisco Trust Center.

Contact opnemen

Privacy Aanvraagformulier

Postadres: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, VS