Samenvatting van Online privacyverklaring van Cisco

Trust and Transparency Center

Cisco doet er alles aan om krachtige bescherming te bieden voor onze klanten, onze producten en ons bedrijf. We willen graag vertrouwen opbouwen en behouden, risico’s verminderen en doen wat juist is.

De Online privacyverklaring van Cisco en deze samenvatting zijn van toepassing op de websites van Cisco en van onze dochterondernemingen die een koppeling bevatten naar de Privacyverklaring.

 • Cisco gaat respectvol om met persoonsgegevens en doet er alles aan om deze te beschermen. Onze Online privacyverklaring weerspiegelt de huidige wereldwijde beginselen en normen voor de omgang met persoonsgegevens: transparantie, behoorlijkheid en verantwoordingsplicht.
 • Onze privacybeleidsregels en praktijken zijn opgezet om te voldoen aan toepasselijke wetgeving wereldwijd en om uw vertrouwen in Cisco te verdienen en te behouden.

Hieronder staan enkele kernonderdelen uit de Online privacyverklaring van Cisco. Specifiekere informatie over de manier waarop Cisco persoonsgegevens verwerkt is opgenomen in Privacy Data Sheets en Maps (privacygegevensbladen en ‑diagrammen), beschrijvingen van aanbiedingen of andere kennisgevingen die voorafgaand aan of op het moment van gegevensverzameling worden getoond.

Verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens

 • We verzamelen persoonsgegevens om diverse redenen, zoals het verwerken van uw bestelling, het inrichten van websites en andere producten en diensten (“Oplossingen”), het aanbieden van een abonnement op onze nieuwsbrief, het verzenden van bedrijfs- en marketingcommunicatie, het personaliseren van uw ervaring of het verwerken van sollicitaties.
 • We zullen uw persoonsgegevens gebruiken zoals vermeld in de Online privacyverklaring van Cisco of andere privacyverklaringen die we beschikbaar stellen (zoals onze Privacy Data Sheets, evenement- of locatiegebonden privacyverklaringen, enz.).
 • We kunnen de verzamelde gegevens combineren met informatie die we via andere bronnen hebben verkregen, zodat we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van die informatie kunnen verbeteren, onze prestaties kunnen verbeteren en onze interactie met u beter op u kunnen afstemmen.
 • We kunnen ook via diverse technieken, waaronder cookies, informatie verzamelen over uw gebruik van onze websites en webgebaseerde Oplossingen.

Kennisgeving en uw keuzes ten aanzien van gegevensgebruik

 • We zullen uw persoonsgegevens niet voor enig ander doeleinde gebruiken zonder daartoe eerst uw toestemming te vragen, of als dit wettelijk niet is toegestaan.
 • We zullen uw toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens delen met derden voor enig ander doeleinde dan waarvoor u ons deze heeft verstrekt, of deze gebruiken op een manier die niet overeenkomt met wat is beschreven in onze Online privacyverklaring.

Uw privacyrechten

 • Diverse wetten inzake gegevensbescherming wereldwijd verzekeren personen van bepaalde rechten aangaande hun persoonsgegevens. Hieronder kan vallen het recht op toegang tot, het wijzigen van, het protesteren tegen of het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens, of het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. Voor meer informatie over uw privacyrechten, zie de Online privacyverklaring.
 • Gebruik het Privacy-aanvraagformulier om gebruik te maken van uw privacyrechten of om uw communicatievoorkeuren bij te werken.

Gegevensbeveiliging

 • Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegd gebruik of ongeautoriseerde vrijgave.

Internationale gegevensdoorgifte

 • Cisco Systems, Inc., andere bedrijven van de Cisco Group en hun respectievelijke zakelijke partners en leveranciers zijn wereldwijd actief en doen zaken vanuit verschillende landen. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar andere landen en vanuit deze landen worden ingezien. Sommige van deze landen kunnen wetten inzake gegevensbescherming hebben die niet evenveel bescherming bieden voor persoonsgegevens. In dit soort gevallen implementeren wij aanvullende waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij sluiten bijvoorbeeld overeenkomsten aangaande gegevensbescherming met onze leveranciers. Hierbij zeggen leveranciers toe dat zij zullen voldoen aan de minimumeisen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. We hebben ook de volgende waarborgen geïmplementeerd:

Vragen, opmerkingen of zorgen

Meer informatie

 • Raadpleeg de volledige versie van de Online privacyverklaring van Cisco of andere privacyverklaringen die we beschikbaar stellen (zoals onze Privacy Data Sheets, locatiegebonden privacyverklaringen, enz.) voor meer informatie over onze privacypraktijken.

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2022

Privacyverklaring

Volledige versieVoor informatie over aanvullende Cisco-aanbiedingen, zie de Privacy Data Sheets op het Cisco Trust Center.

Contact opnemen

Privacy Aanvraagformulier

Postadres: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, VS