Oppsummering av Ciscos erklæring om personvern på nettet

Senter for tillit og innsyn

Cisco forplikter seg til å beskytte både kundene, produktene og selskapet. Vi har tro på å bygge og ivareta tillit, redusere risiko og simpelthen gjøre det rette.

Personvernerklæringen på nettet og denne oppsummeringen gjelder for Cisco-nettsteder, -produkter og -tjenester («Løsninger») som kobler til eller refererer til denne erklæringen, og beskriver hvordan vi behandler personopplysninger, alternativene dine angående innsamling, bruk og tilgang samt hvordan du oppdaterer og korrigerer personopplysningene dine.

 • Cisco respekterer og er forpliktet til å beskytte personopplysninger. Personvernerklæringen vår på nettet gjenspeiler de gjeldende globale prinsippene og standardene for behandling av personopplysninger – åpenhet, rettferdighet og ansvarlighet.
 • Personvernerklæringen og praksisene er ment å overholde gjeldende lover verden rundt for å etablere og bevare tillit til Cisco.

Nedenfor ser du noen av hovedpunktene i personvernerklæringen på nettet. Merk, mer informasjon om rutinene våre for personopplysninger i forbindelse med Ciscos løsninger finnes i løsningsspesifikke dataark og kart om personvern, tilbudsbeskrivelser eller andre varsler som gis før eller på tidspunktet dataene samles inn.

Innsamling og bruk av personopplysninger

 • Vi samler inn opplysningene dine av en rekke årsaker, som kan inkludere for å kunne behandle bestillingen din, levere nettsteder og andre løsninger, la deg abonnere på nyhetsbrevet vårt, sende deg forretnings- og markedsføringskommunikasjon, skreddersy brukeropplevelsen din og behandle jobbsøknader.
 • Vi bruker personopplysningene dine til formålene som er angitt i vår personvernerklæring på nettet eller andre personvernerklæringer som vi kan gjøre tilgjengelig (f.eks. våre personverndatablader, nettsteds- eller hendelsesspesifikke personvernerklæringer osv.).
 • Vi kan lovlig kombinere informasjon vi samler inn om deg, med informasjon fra andre kilder for å sikre at informasjonen vi har, er så nøyaktig og fullstendig som mulig, og for å hjelpe oss forbedre og skreddersy kommunikasjonen og ytelsen vår.
 • Vi kan også innhente informasjon om din bruk av våre nettsteder og nettbaserte løsninger gjennom ulik teknologi, inkludert informasjonskapsler.

Varsler og dine valg når det gjelder databruk

 • Vi vil bruke personopplysningene dine til formålet de ble samlet inn for, og vi bruker dem ikke til andre formål uten å spørre deg om tillatelse først eller uten å ha et juridisk grunnlag for det.
 • Vi ber deg om tillatelse før vi deler dine personopplysninger med tredjeparter for andre formål enn de du har godkjent, eller på andre måter som beskrevet i vår personvernerklæring på nettet.
 • Se hele personvernerklæringen på nettet for mer informasjon om alternativene dine for hvordan Cisco kan behandle personopplysningene dine eller om bruken av informasjonskapsler eller andre nett-teknologier.

Dine personvernrettigheter

 • Ulike databeskyttelseslover rundt om i verden gir enkeltpersoner visse rettigheter angående sine egne personopplysninger. Dette kan inkludere retten til å få tilgang til, korrigere, slette, protestere mot eller begrense behandlingen av personopplysninger, eller å sende inn en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighet. Se personvererklæringen på nettet for å finne ut mer om personvernrettighetene dine.
 • Hvis du vil sende inn en forespørsel om å utøve personvernrettighetene dine eller oppdatere kommunikasjonspreferansene dine, kan du bruke skjemaet for personverforespørsler.

Datasikkerhet

 • Vi er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert bruk og videreformidling.

Internasjonale dataoverføringer

 • Som en global organisasjon opererer Cisco Systems, Inc. og andre Cisco Group-selskaper, samt deres respektive forretningspartnere og leverandører, i land rundt om i hele verden. Cisco vil overføre dine personopplysninger i samsvar med godkjente overføringsmekanismer, samt gjeldende lokale juridiske krav.
   

  Uansett hvor dine personopplysninger behandles, implementerer vi passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. Vi inngår for eksempel databeskyttelsesavtaler med våre leverandører som krever at de overholder en minimumsstandard for beskyttelse av personopplysningene dine. Vi har også implementert disse beskyttelsene:

  • Cisco er sertifisert under APECs system for personvernregler mellom land og anerkjennelse av personvern for databehandlere angående behandling personopplysninger og overføring av personopplysninger til/fra APEC-medlemsland. Klikk på det offisielle merket nedenfor for mer informasjon om omfanget av vår deltakelse eller for å sende inn en henvendelse gjennom BBB National Programs, vår agent for ansvarlighet:


   Cisco Systems Inc. confirmation seal
    
   Cisco Systems Inc. confirmation seal
  • I henhold til Ciscos bindende bedriftsregler – behandlingsansvarlig (BCR-C) skal overføringer som blir utført globalt av Cisco-enheter som er bundet av disse reglene som en behandlingsansvarlig for europeiske personopplysninger, ha på plass passende sikkerhetstiltak.
  • Cisco er også sertifisert og oppfyller rammeverkene EU-US and Swiss-US Privacy Shield som fremsatt av USAs handelsdepartement vedrørende innsamling, bruk og behandling av personopplysninger i EU/EØS, Storbritannia og Sveits.
  • Cisco kan også bruke EUs standard kontraktklausuler (og/eller deres tilsvarende versjoner for Storbritannia og Sveits) til å gi ytterligere beskyttelse for personopplysninger som samles inn fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Storbritannia og Sveits.
 • Spørsmål, kommentarer eller bekymringer

 • Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer angående denne personvernerklæringen eller behandlingen av personopplysningene dine, kan du bruke skjemaet for personverførespørsler.
 • Hvis du har uløste bekymringer i forhold til personvern eller data som vi ikke har gitt tilfredsstillende svar på, kan du kontakte vår tredjepartsleverandør av tvistebehandling i USA (kostnadsfritt).

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om personvernpraksisene, kan du se den fullstendige versjonen av vår personvererklæring på nettet eller andre personvernsmerknader som vi kan gjøre tilgjengelige (f.eks. dataark for personvern, nettstedsspesifikke personvernsmerknader osv.).

Sist oppdatert: 12. juli 2023

Personvernerklæring

Fullstendig versjonDu kan se i Dataark om personvern på Cisco Trust Center for informasjon om ytterligere Cisco-tilbud

Slik kontakter du oss

Skjema for personvernsforespørsel

Post: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA