Har du en konto?

  •   Tilpasset innhold
  •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Produkter, løsninger og tjenester

Ønsker du hjelp til å finne produkter fra Cisco som passer dine behov? Du er på riktig sted. Hvis du ønsker hjelp til feilsøking, dokumentasjon, annen støtte eller nedlastinger, kan du gå til området for teknisk support.

Løsninger

Cisco kan gi organisasjonen løsninger for alt fra nettverk og datasenter til samhandling og sikkerhet. Finn alternativene som er best egnet for din bedrift.

Tjenester fra Cisco Customer Experience

Kundestøttetjenester

Teknisk støtte levert av eksperter i verdensklasse og veiledet av innsikt fra løsning av millioner av saker hvert år over hele verden.

Driftskritiske tjenester

Ekspertene våre, informert av analyse, innsikt og automatisering, skaper holdbar, tilpassbar og transformativ IT, overalt.

Administrerte tjenester

Proaktiv administrasjon, overvåking og optimalisering av IT-miljøet for å akselerere verdiskapningen på en sikker måte.

Avanserte tjenester

Ekspertengasjementer innen nye teknologier fra strategi og design til implementering med mindre risiko.