Har du en konto?

  •   Tilpasset innhold
  •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Samhandling

Nye innovasjoner endrer måten du samarbeider du på

Arbeider du på samme måte som for ti år siden?

Tenk på hvordan måten du arbeider på, har utviklet seg. Sannsynligvis er det ikke lenger fra 08:00 til 16:00 hvor alt gjøres på ett kontor. Arbeid i dag krever samhandling og involverer team spredt over flere tidssoner. Harvard Business Review gjennomførte en undersøkelse blant bedriftsledere over hele verden om hvordan samhandling endres innenfor organisasjonene deres.

  • sier at “effektiv kommunikasjon innenfor teamet” har blitt viktigere i løpet av de to siste årene.

  • investerer i mer brukervennlige samhandlingsløsninger.

  • rapporterer at samhandling med eksterne parter har blitt viktigere.

Våre produkter

Cisco Webex Meetings

Fjern møteproblemer og teknologimas med markedets mest brukte og betrodde tjeneste.

Cisco Webex Teams

Legg til rette for at team kan møtes, skape og kommunisere kontinuerlig på én sikker plattform.

Cisco Webex Board

Kombiner videokonferanser, trådløs presentasjon og digitale tavler i én enhet.

Tjenester

Forbedre resultatene med tjenester

Knytt sammen kultur, prosess og teknologi for å gi liv til samhandlingsopplevelsen.

For partnere

Er du Cisco-partner? Logg på for å se flere ressurser.

Ser du etter en løsning fra en Cisco-partner? Koble til partnerøkosystemet.

Logg på