Har du en konto?

  •   Tilpasset innhold
  •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Samarbeid

Nye innovasjoner endrer teamsamarbeidet.

Arbeider du på samme måte som for ti år siden?

Tenk på hvordan måten du arbeider på, har utviklet seg. Sannsynligvis er det ikke lenger 8 til 4. Og alt gjøres ikke på ett kontor. Arbeid i dag krever samarbeid og involverer team som er spredt over flere tidssoner. Harvard Business Review gjennomførte en undersøkelse blant bedriftsledere over hele verden om hvordan samarbeid endres innenfor organisasjonene deres.

  • sier at “effektiv kommunikasjon innenfor teamet” har blitt viktigere i løpet av de to siste årene.

  • investerer i mer brukervennlige samarbeidsløsninger.

  • rapporterer at samarbeid med eksterne parter har blitt viktigere.

Teknologi som setter samarbeid først

Gjør arbeidet mer intuitivt med brukervennlig samarbeidsteknologi.

Aktuelle produkter

Cisco Webex Meetings

Fjern møteproblemer og teknologimas med markedets mest brukte og betrodde tjeneste.

Cisco Webex Teams

Legg til rette for at team kan møtes, skape og kommunisere kontinuerlig på én sikker plattform.

Cisco Webex Board

Kombiner videokonferanser, trådløs presentasjon og digitale tavler i én enhet.

Kasusstudier og innsikt

Få analyseinnsikt

Finn ut hvordan analytikere sammenligner Ciscos samarbeidsprodukter og -tjenester med konkurrentenes.

Utforsk kasusstudier

Finn historier om organisasjoner som bruker samarbeidsteknologien vår til innovasjon og konkurranse.

Tjenester

Forbedre resultatene med tjenester

Knytt sammen kultur, prosess og teknologi for å gi liv til samarbeidsopplevelsen.

For partnere

Er du Cisco-partner? Logg på for å se flere ressurser.

Ser du etter en løsning fra en Cisco-partner? Koble til partnerøkosystemet.

Logg på