Har du en konto?

 •   Tilpasset indhold
 •   Dine produkter og support

Brug for en konto?

Opret en konto

Opsummering af Ciscos erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger online

Center for tillid og gennemsigtighed

Cisco er engageret i at fastholde stærk beskyttelse for vores kunder, produkter og virksomhed. Vi stræber efter at opbygge og vedligeholde tillid, reducere risiko og simpelthen gøre, hvad der er rigtigt.

Ciscos erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger online og denne opsummering er gældende for Ciscos websteder og vores søsterselskabers websteder, der linker til erklæringen.

 • Cisco respekterer og stræber efter at beskytte personlige oplysninger. Vores onlineerklæring om beskyttelse af personlige oplysninger afspejler vores nuværende globale principper og standarder for håndtering af personlige oplysninger – gennemsigtighed, rimelighed og ansvarlighed.
 • Vores politikker om og praksis for beskyttelse af personlige oplysninger er beregnet til at overholde gældende love i hele verden og til at opnå og bevare din tillid til Cisco.

Nedenfor ses nogle af hovedpunkterne i Ciscos erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger online. Bemærk, at mere specifikke oplysninger om, hvordan Cisco behandler personlige oplysninger, kan ses i dataarkene og -kortene om beskyttelse af personlige oplysninger, tilbudsbeskrivelser eller andre bemærkninger, der leveres i forbindelse med, før eller på tidspunktet for dataindsamlingen.

Indsamling og brug af dine personlige oplysninger

 • Vi indsamler personlige oplysninger af forskellige grunde, som kan omfatte behandling af din ordre, levering af vores forskellige websites og andre produkter og tjenester ("Løsninger"), levering af et abonnement på et nyhedsbrev til dig, afsendelse af virksomheds- og marketingkommunikation, tilpasning af din oplevelse og behandling af jobansøgninger.
 • Vi bruger dine personlige oplysninger til de formål, der er angivet i vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger online eller andre meddelelser, som vi kan gøre tilgængelige (f.eks. vores dataark om beskyttelse af personlige oplysninger, meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger på websites, ved særlige arrangementer etc.).
 • Vi kan kombinere de oplysninger, vi indsamler fra dig med oplysninger fra andre kilder for at hjælpe os med at forbedre deres overordnede præcision og fuldstændighed og for at hjælpe os med at forbedre og bedre at tilpasse vores interaktioner med og præstation over for dig.
 • Vi kan også indsamle oplysninger i relation til din brug af vores websites og webbaserede Løsninger via brugen af forskellige teknologier, inklusive cookies.

Meddelelse om og dine valg i forbindelse med databrug

 • Vi bruger ikke dine personlige oplysninger til andre formål  uden først at bede om tilladelse fra dig eller i den udstrækning, som er tilladt ved gældende lovgivning.
 • Vi beder om tilladelse fra dig, før vi deler dine personlige oplysninger med tredjeparter til ethvert andet formål end den grund af hvilken, du opgav dem, eller ellers som angivet i vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger online.

Dine rettigheder ift. beskyttelse af personlige oplysninger

 • Forskellige databeskyttelseslove verden over giver enkeltpersoner visse rettigheder vedrørende deres personlige oplysninger. Disse kan omfatte retten til at tilgå, rette, slette, gøre indsigelser mod eller begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger eller indsende en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed. Du kan få mere at vide om dine rettigheder ift. beskyttelse af personlige oplysninger i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger online.
 • Du kan indsende en klage for at gøre brug af dine rettigheder ift. beskyttelse af personlige oplysninger ved at bruge formularen for anmodninger om beskyttelse af personlige oplysninger.

Datasikkerhed

 • Vi er engageret i at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret brug eller fremlæggelse.

Internationale dataoverførsler

 • Som en global organisation driver Cisco Systems, Inc. og andre virksomheder i Cisco-koncernen samt deres respektive forretningspartnere og leverandører virksomhed i lande over hele verden. Dine personlige data kan overføres eller tilgås fra disse lande, hvoraf nogle kan have en databeskyttelseslovgivning, der ikke er lige så omfattende, hvad angår beskyttelse af personlige oplysninger.  I disse situationer anvender vi ekstra sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger. Vi indgår f.eks. databeskyttelsesaftaler med vores leverandører, der betyder, at de skal overholde en minimumstandard for beskyttelse af dine personlige oplysninger. Vi har også implementeret følgende sikkerhedsforanstaltninger:
 • Cisco er certificeret i henhold til APEC-systemet for grænseoverskridende regler om beskyttelse af personlige oplysninger (Cross Border Privacy Rules) og databehandleres anerkendelse af personlige oplysninger (Privacy Recognition for Processors) med hensyn til behandling og overførsel af personlige oplysninger til/fra APEC-medlemslande. Du kan få mere at vide om omfanget af vores deltagelse eller insende en forespørgsel om beskyttelse af personlige oplysninger via BBB National Programs, som er vores ansvarlighedsagent, ved at klikke på det officielle mærke nedenfor:

    

   Cisco Systems Inc. confirmation seal   Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • Ciscos bindende virksomhedsregler for dataansvarlige (BCR-C) omfatter, at der skal benyttes ekstra sikkerhedsforanstaltninger for overførsler af personlige oplysninger fra EU foretaget af Cisco som dataansvarlig verden over.
 • Cisco er også certificeret til og overholder rammeaftalerne for EU-US og Swiss-US Privacy Shield som defineret af det amerikanske handelsministerium (U.S. Department of Commerce) angående indsamling, brug og behandling af personlige oplysninger fra EU/EØS, Storbritannien og Schweiz.
 • Cisco kan også anvende EU's standardkontraktklausuler for at levere ekstra sikkerhedsforanstaltninger for personlige oplysninger, der er indsamlet fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien og Schweiz.

Spørgsmål, kommentarer eller bekymringer

 • Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller bekymringer angående denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller behandlingen af dine personlige oplysninger, bedes du bruge formularen for anmodninger om beskyttelse af personlige oplysninger.
 • Hvis du har en udestående bekymring vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger eller databrug, som vi ikke har håndteret på tilfredsstillende vis, bedes du kontakte vores tredjepartssamarbejdspartner i USA med henblik på løsning af tvisten (gratis).

Flere oplysninger

 • Du kan få mere at vide om vores praksis angående beskyttelse af personlige oplysninger ved at læse hele versionen af Ciscos erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger online eller andre meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger, som vi kan gøre tilgængelige (f.eks. vores dataark om beskyttelse af personlige oplysninger, meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger knyttet til specifikke websites etc.).

Senest opdateret: den 1. juli 2022

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Fuld versionHvis du vil have mere at vide om yderligere Cisco-tilbud, skal du se dataarkene om beskyttelse af personlige oplysninger på Cisco Trust Center

Sådan kan du kontakte os

Anmodningsformular for beskyttelse af personlige oplysninger

Mail: Cisco Systems, Inc.
Juridisk afdeling
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA