Sammanfattning av Ciscos integritetspolicy

Trust and Transparency Center

Cisco arbetar för att upprätthålla ett starkt skydd för våra kunder, produkter och vårt företag. Vi tror på att bygga upp och behålla ett förtroende, minska risker och helt enkelt göra det rätta.

Ciscos online integritetspolicy och denna sammanfattning gäller Ciscos webbplatser och produkter och tjänster (”lösningar”) som länkar eller hänvisar till integritetspolicyn. Den beskriver hur vi hanterar personuppgifter och de val som är tillgängliga för dig avseende insamling, användning, åtkomst samt hur du uppdaterar och ändrar dina personuppgifter.

 • Cisco respekterar och arbetar för att skydda personuppgifter. Vår integritetspolicy speglar aktuella globala principer och standarder för hantering av personuppgifter – transparens, rättvisa och ansvarsskyldighet.
 • Våra integritetspolicyer och vår praxis är utformade för att uppfylla tillämpliga lagar världen över och skapa och bibehålla förtroende för Cisco.

Nedan anges några viktiga punkter i vår online integritetspolicy. Obs! Du hittar mer information om hur vi hanterar personuppgifter gällande Ciscos lösningar i lösningsspecifika datablad ("privacy data sheets”) och datakartor (”privacy data maps”), beskrivningar eller annan information som tillhandahålls innan eller vid insamlingen av uppgifterna.

Insamling och användning av personuppgifter

 • Vi samlar in personuppgifter av flera olika orsaker, till exempel för att bearbeta din beställning, tillhandahålla våra olika webbplatser och andra lösningar, erbjuda dig en prenumeration på nyhetsbrev, skicka affärs- och marknadsföringskommunikation, anpassa din upplevelse eller hantera jobbansökningar.
 • Vi använder dina personuppgifter i de syften som anges i vår integritetspolicy eller andra integritetsmeddelanden som vi kan göra tillgängliga (t.ex. våra integritetsdatablad, webbplats- eller evenemangsspecifika integritetsmeddelanden etc.).
 • Vi kan lagligen kombinera den information vi samlar in från dig med information som erhålls från andra källor för att göra den mer korrekt och fullständig, samt för att hjälpa oss att förbättra och skräddarsy vår kommunikation och vårt samarbete med dig på ett bättre sätt.
 • Vi kan även samla in information i samband med din användning av våra webbplatser och webbaserade lösningar med hjälp av olika tekniker, inklusive cookies.

Meddelande och dina val om dataanvändning

 • Vi använder dina personuppgifter i det syfte de samlades in och använder dem inte i annat syfte utan att först be om din tillåtelse eller ha lagstadgad grund för användningen.
 • Vi ber om din tillåtelse innan vi delar dina personuppgifter med tredje part i annat syfte än orsaken till att du tillhandahöll dem eller annat som anges i vår integritetspolicy.
 • Det finns mer information om dina val gällande hur Cisco kan behandla dina personuppgifter eller använda cookies eller andra webbtekniker i vår fullständiga integritetspolicy.

Dina integritetsrättigheter

 • Olika dataskyddslagar i olika delar av världen ger enskilda personer vissa rättigheter när det gäller deras personuppgifter. Detta kan innefatta rätten att få tillgång till, korrigera, radera, invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter, eller att lämna in ett klagomål till en lokal dataskyddsmyndighet. Se integritetspolicyn för mer information om dina integritetsrättigheter.
 • För att skicka in en begäran om att utöva dina integritetsrättigheter eller för att uppdatera dina kommunikationspreferenser, använd formuläret för integritetsförfrågningar.

Datasäkerhet

 • Vi arbetar för att skydda dina personuppgifter mot obehörig användning eller avslöjande.

Internationella dataöverföringar

 • Cisco Systems, Inc. och andra företag i Cisco-koncernen samt deras respektive affärspartner och leverantörer är verksamma globalt. Cisco överför dina personuppgifter i enlighet med godkända mekanismer samt eventuella tillämpliga lokala rättsliga krav.

  Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi ingår till exempel dataskyddsavtal med våra leverantörer som kräver att de följer en minimistandard för att skydda dina personuppgifter. Vi har också infört följande skyddsåtgärder:

Frågor, kommentarer och klagomål

Mer information

 • Om du vill veta mer om vår integritetspraxis kan du läsa den fullständiga versionen av vår online integritetspolicy eller andra dataskyddsnotiser som vi kan komma att göra tillgängliga (t.ex. våra lösningsspecifika datablad och webbplatsspecifika dataskyddsnotiser).

Senast uppdaterad: 12 juni 2023

Integritetespolicy

Fullständig versionFör information om ytterligare Cisco-erbjudanden, se datablad om integritet i Cisco Trust Center

Så når du oss

Privacy Request Form

Post: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, USA