Har du ett konto?

 •   Anpassat innehåll
 •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Sammanfattning av Ciscos onlinesekretesspolicy

Trust and Transparency Center

Cisco arbetar för att upprätthålla ett starkt skydd för våra kunder, produkter och vårt företag. Vi tror på att bygga upp och behålla ett förtroende, minska risker och helt enkelt göra det rätta.

Ciscos onlinesekretesspolicy och denna sammanfattning gäller Ciscos webbplatser och lösningar samt våra dotterbolags webbplatser som länkar till policyn.

Cisco respekterar och arbetar för att skydda personuppgifter. Vår sekretesspolicy återspeglar aktuella globala principer och standarder för hantering av personuppgifter, meddelande och val om dataanvändning, dataåtkomst och -integritet, säkerhet, vidare överföring och genomförande/tillsyn. Nedan ser du några viktiga punkter i Ciscos onlinesekretesspolicy.

Personuppgifter

 • Vi samlar in personuppgifter av flera olika orsaker, till exempel för att bearbeta din order, tillhandahålla webbplatser och lösningar och se till att de fungerar som utlovat, erbjuda dig en prenumeration på nyhetsbrev, skicka affärs- och marknadsföringskommunikation, anpassa din upplevelse eller hantera jobbansökningar.
 • Vi kommer att informera dig om syftet med att samla in personuppgifter när vi samlar in dem från dig och lagra dem för att uppfylla de syften de samlades in i eller enligt tillämplig lagstiftning eller i legitima syften.
 • Vi kan kombinera den information vi samlar in från dig med information som erhålls från andra källor för att göra den mer korrekt och fullständig, och för att hjälpa oss förbättra och skräddarsy vår kommunikation och vårt samarbete med dig på ett bättre sätt.
 • Vi kan även samla in information i samband med din användning av våra webbplatser och webbaserade lösningar med hjälp av olika tekniker, inklusive cookies.

Meddelande och dina val om dataanvändning

 • Vi använder dina personuppgifter i det syfte de samlades in och använder dem inte i annat syfte utan att först be om din tillåtelse eller ha laglig grund till detta.
 • Vi ber om din tillåtelse innan vi delar dina personuppgifter med tredje part i annat syfte än orsaken till att du tillhandahöll dem eller annat som anges i vår onlinesekretesspolicy.
 • Se vår onlineintegritetspolicy för mer information om dina val gällande hur Cisco kan behandla dina personuppgifter eller använda cookies eller andra webbtekniker.

Dataåtkomst och -integritet

 • Om du vill uppdatera dina personuppgifter och kommunikationsinställningar klickar du här eller besöker webbplatsen för den specifika produkten eller tjänsten.

Datasäkerhet

 • Vi arbetar för att skydda dina personuppgifter mot obehörig användning eller avslöjande.

Vidare överföring

 • Som ett globalt företag kan vi överföra dina personuppgifter till Cisco i USA, till Cisco-dotterbolag internationellt eller till tredje parter som agerar för vår räkning utanför det land där data samlas in och där dataskyddsstandarder kan se annorlunda ut.
 • Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part om inte tredje part garanterar att de ger informationen en skyddsnivå som motsvarar den vi tillhandahåller.

Viktig information

 • Våra integritets- och dataskyddspolicyer och praxis är utformade för att uppfylla tillämpliga lagar världen över och skapa och bibehålla ett förtroende för Cisco.
 • Cisco är certifierat enligt bestämmelserna i Privacy Shield mellan EU och USA, samt Schweiz och USA såsom det framläggs av Förenta staternas handelsministerium avseende insamling, användning, behandling och gränsöverskridande överföring av personuppgifter från EU:s medlemsländer, Storbritannien och Schweiz. 
  TRUSTe
 • Cisco är även certifierat under APEC Cross Border Privacy Rules System och Privacy Recognition for Processors gällande hantering och överföring av personuppgifter till/från APEC-ekonomierna. 
  TRUSTe
  TRUSTe
 • Ciscos Binding Corporate Rules – Controller (BCR-C) föreskriver att överföringar av personlig information från Europa som har genomförts av Cisco över hela världen omfattas av tillräckliga skyddsåtgärder.
 • Om du har ett olöst problem avseende integritet eller dataanvändning som vi inte har åtgärdat på ett tillfredsställande sätt kontaktar du vårt utomstående tvistlösningsorgan som är baserat i USA (kostnadsfritt)

Referenser

Mer information om vår integritetspraxis finns i den fullständiga versionen av Ciscos onlinesekretesspolicy.

Senast uppdaterad: Maj 2020

Sekretesspolicy

Fullständig versionFör information om ytterligare Cisco-erbjudanden, se datablad om integritet i Cisco Trust Center

Så når du oss

Privacy Request Form

Post: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, USA