Har du ett konto?

 •   Anpassat innehåll
 •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Sammanfattning av Ciscos integritetspolicy

Trust and Transparency Center

Cisco arbetar för att upprätthålla ett starkt skydd för våra kunder, produkter och vårt företag. Vi tror på att bygga upp och behålla ett förtroende, minska risker och helt enkelt göra det rätta.

Ciscos integritetspolicy och denna sammanfattning gäller Ciscos webbplatser och våra dotterbolags webbplatser som länkar till policyn.

Cisco respekterar och arbetar för att skydda personuppgifter. Vår integritetspolicy speglar aktuella globala principer – transparens, rättvisa och ansvarsskyldighet, och standarder för behandling av personuppgifter. Nedan finner du några viktiga punkter från Ciscos integritetspolicy. Observera att det finns mer specifik information om hur Cisco behandlar personuppgifter i våra datablad om integritet, beskrivningar av erbjudanden och andra policyer som tillhandahålls innan eller vid datainsamling.

Personuppgifter

 • Vi samlar in dina personuppgifter av flera olika skäl, till exempel för att bearbeta din beställning, reservera webbplatser och Lösningar, samt möjliggöra deras funktion, erbjuda dig  prenumerationer på nyhetsbrev, skicka affärs- och marknadsföringskommunikationer, anpassa din upplevelse eller hantera jobbansökningar.
 • Vi kommer att informera dig om syftet med att samla in personuppgifter när vi samlar in dem från dig och lagra dem för att uppfylla de syften de samlades in i eller enligt tillämplig lagstiftning eller i legitima syften.
 • Vi kan kombinera den information vi samlar in från dig med information som erhålls från andra källor för att göra den mer korrekt och fullständig, för att hjälpa oss skräddarsy vår kommunikation och förbättra vårt samarbete med dig.
 • Vi kan även samla in information i samband med din användning av våra webbplatser och webbaserade lösningar med hjälp av olika tekniker, inklusive cookies.

Meddelande och dina val om dataanvändning

 • Vi använder dina personuppgifter i det syfte de samlades in för och använder dem inte i annat syfte utan att först be om din tillåtelse eller ha lagstadgad grund för användningen.
 • Vi ber om din tillåtelse innan vi delar dina personuppgifter med tredje parter i annat syfte än orsaken till att du tillhandahöll dem eller annat som anges i vår  integritetspolicy.
 • Det finns mer information om dina val gällande hur Cisco kan behandla dina personuppgifter eller använda cookies eller andra webbtekniker i vår integritetspolicy.

Dataåtkomst och integritet

 • Om du vill uppdatera dina personuppgifter och kommunikationsinställningar kan du klicka här eller besöka webbplatsen för den specifika produkten eller tjänsten.

Datasäkerhet

 • Vi arbetar för att skydda dina personuppgifter mot obehörig användning, utlämnande eller åtkomst.

Vidare överföring

 • Som varandes ett globalt företag kan vi överföra dina personuppgifter till Cisco i USA, till Ciscos internationella dotterbolag eller till tredje parter som agerar för vår räkning utanför det land där data samlas in och där dataskyddsstandarder kan se annorlunda ut.
 • Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part om inte tredje part garanterar att de ger informationen en skyddsnivå som motsvarar den vi tillhandahåller.

Viktig information

 • Våra policyer och metoder för skydd och integritet av personuppgifter är utformade för att följa tillämpliga lagar världen över och bibehålla din tillit till Cisco.
 • Cisco är certifierade enligt APEC:s system för internationella integritetsregler och integritetserkännande för personuppgiftsbitränden gällande hantering av personuppgifter och överföring till/från APEC:s medlemsmarknader. 

  För mer information angående omfattningen av vårt deltagande eller för att skicka en integritetsförfrågan via BBB National Programs som är vårt ansvarighetsombud, vänligen klicka på ikonen nedan:


  Cisco Systems Inc. confirmation seal
   
  Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • Ciscos Binding Corporate Rules – Controller (BCR-C) föreskriver att överföringar av personuppgifter som genomförts av Cisco som personuppgiftsansvarig från Europa till resten av världen  omfattas av tillräckliga skyddsåtgärder.
 • Cisco är certifierat  och följer ramverken för EU-US och Swiss-US Privacy Shield som sammanställts av USA:s handelsdepartement gällande insamling, användning och bearbetning av personuppgifter från EU/EES, Storbritannien och Schweiz. 
 • Klicka här om du har frågor, synpukter eller klagomål gällande denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om ditt klagomål inte kan lösas genom ovanstående kan du kontakta vårt utomstående tvistelösningsombud som är baserat i USA (kostnadsfritt).

Referenser

Mer information om hur vi hanterar integritetsfrågor hittar du i den fullständiga versionen av Ciscos integritetspolicy.

Senast uppdaterad: 10 maj 2021

Integritetespolicy

Fullständig versionFör information om ytterligare Cisco-erbjudanden, se datablad om integritet i Cisco Trust Center

Så når du oss

Privacy Request Form

Post: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, USA