Har du ett konto?

 •   Anpassat innehåll
 •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Sammanfattning av Ciscos onlinesekretesspolicy

Trust and Transparency Center

Cisco arbetar för att upprätthålla ett starkt skydd för våra kunder, produkter och vårt företag. Vi tror på att bygga upp och behålla ett förtroende, minska risker och helt enkelt göra det rätta.

Ciscos onlinesekretesspolicy och denna sammanfattning gäller Ciscos webbplatser och våra dotterbolags webbplatser som länkar till policyn.

Cisco respekterar och arbetar för att skydda dina personuppgifter. Våra sekretesspolicyer återspeglar aktuella globala principer och standarder för hantering av personuppgifter meddelande och val om dataanvändning, dataåtkomst och -integritet, säkerhet, vidare överföring och genomförande/tillsyn. Nedan ser du några viktiga punkter i vår onlinesekretesspolicy.

Personuppgifter

 • Vi samlar in personuppgifter av flera olika orsaker, till exempel för att bearbeta din order, erbjuda dig en prenumeration på nyhetsbrev, skicka marknadsföringskommunikation, anpassa din upplevelse eller i samband med en jobbansökan.
 • Vi kommer att informera dig om syftet med att samla in personuppgifter när vi samlar in dem från dig och lagra dem för att uppfylla de syften de samlades in i eller enligt tillämplig lagstiftning eller i legitima syften.
 • Vi kan kombinera den information vi samlar in från dig med information som erhålls från andra källor för att göra den mer korrekt och fullständig, och skräddarsy vår kommunikation med dig på ett bättre sätt.
 • Vi kan även samla in information i samband med din användning av våra webbplatser med hjälp av olika tekniker, inklusive cookies.

Meddelande och dina val om dataanvändning

 • Vi använder dina personuppgifter i det syfte de samlades in och använder dem inte i annat syfte utan att först be om din tillåtelse.
 • Vi ber om din tillåtelse innan vi delar dina personuppgifter med tredje parter i annat syfte än orsaken till att du tillhandahöll dem eller annat som anges i vår onlinesekretesspolicy.
 • För information i samband med din användning av våra webbplatser kan du inaktivera cookies i din webbläsare.

Dataåtkomst och -integritet

 • Om du vill uppdatera dina personuppgifter och kommunikationsinställningar kan du kontakta privacy@cisco.com eller besöka webbplatsen för den specifika produkten eller tjänsten.

Datasäkerhet

 • Vi arbetar för att skydda dina personuppgifter mot obehörig användning eller avslöjande.

Vidare överföring

 • Som ett globalt företag kan vi överföra dina personuppgifter till Cisco i USA, till Cisco-dotterbolag internationellt eller till tredje parter som agerar för vår räkning utanför det land där data samlas in och där dataskyddsstandarder kan se annorlunda ut.
 • Vi överför inte dina personuppgifter till tredje parter om inte dessa tredje parter garanterar att de ger informationen en skyddsnivå som motsvarar den vi tillhandahåller.

Viktig information

 • Vi följer sekretesspolicyer och dataskyddspraxis, inte bara för att följa lagen, utan även för att bygga upp ett förtroende för Cisco.
 • Cisco har tidigare certifierats enligt Safe Harbor-ramverket för USA–EU och Safe Harbor-ramverket för USA–Schweiz enligt USA:s handelsdepartement avseende insamling, användning och lagring av personliga data från EU:s medlemsländer och Schweiz, men är inte beroende av Safe Harbor för att följa EU-lagstiftning. Cisco har certifierat att de följer Safe Harbor-sekretessprinciperna om meddelande, val, vidare överföring, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och genomförande. Till följd av utslaget i EU-domstolen den 6 oktober 2015 gällande Safe Harbors giltighet, och i ljuset av regelramverk som utvecklas, kan Cisco emellanåt delta i andra ramverk som godkänts av relevanta myndigheter.
 • Ciscos Binding Corporate Rules – Controller (BCR-C) föreskriver att överföringar av personlig information från Europa som har genomförts av Cisco över hela världen omfattas av tillräckliga skyddsåtgärder.

Referenser

Mer information om vår sekretesspraxis finns i den fullständiga versionen av Ciscos onlinesekretesspolicy.

Uppdaterades senast: april 2018

Sekretesspolicy

Fullständig versionSå når du oss

E-post: privacy@cisco.com

Post: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, USA