Hebt u een account?

 •   Gepersonaliseerde content
 •   Uw producten en ondersteuning

Hebt u een account nodig?

Account maken

Samenvatting van Online privacyverklaring van Cisco

Trust and Transparency Center

Cisco doet er alles aan om krachtige bescherming te bieden voor onze klanten, onze producten en ons bedrijf. We willen graag vertrouwen opbouwen en behouden, risico’s verminderen en doen wat juist is.

De Online privacyverklaring van Cisco en deze samenvatting zijn van toepassing op de websites van Cisco en van onze dochterondernemingen die een koppeling bevatten naar de Privacyverklaring.

Cisco respecteert uw persoonsgegevens en doet er alles aan om deze te beschermen. Onze privacyverklaringen weerspiegelen de huidige wereldwijde beginselen en normen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens kennisgeving en keuzemogelijkheid ten aanzien van gegevensgebruik, gegevenstoegang en -integriteit, beveiliging, verdere doorgifte en handhaving/toezicht. Hieronder staan enkele kernonderdelen uit onze Online privacyverklaring.

Persoonsgegevens

 • Wij verzamelen persoonsgegevens om diverse redenen, zoals het verwerken van uw bestelling, het aanbieden van een abonnement op onze nieuwsbrief, het verzenden van marketingcommunicatie, het personaliseren van uw ervaring of het verwerken van sollicitaties.
 • We zullen u op de hoogte brengen van het doel van het verzamelen van persoonsgegevens op het moment dat we dat doen, en behouden deze om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of indien vereist door toepasselijke wetgeving of voor legitieme doeleinden.
 • We kunnen de verzamelde gegevens combineren met informatie die we via andere bronnen hebben verkregen, zodat we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van die informatie kunnen verbeteren en onze interactie met u beter op u kunnen afstemmen.
 • We kunnen ook via diverse technieken, waaronder cookies, informatie verzamelen over uw gebruik van onze websites.

Kennisgeving en uw keuzes ten aanzien van gegevensgebruik

 • We zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor het doeleinde waarvoor deze zijn verzameld en niet voor enig ander doeleinde zonder daartoe eerst uw toestemming te vragen.
 • We zullen uw toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens delen met derden voor enig ander doeleinde dan waarvoor u ons deze hebt verstrekt, of deze gebruiken op een manier die niet overeenkomt met wat is beschreven in onze Online privacyverklaring.
 • U kunt cookies voor uw gebruik van onze websites uitschakelen in uw browser.

Gegevenstoegang en -integriteit

 • Als u uw persoonsgegevens en communicatievoorkeuren wilt bijwerken, kunt u contact opnemen via privacy@cisco.com of naar de website van het specifieke product of de specifieke service gaan.

Gegevensbeveiliging

 • Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegd gebruik of ongeautoriseerde openbaarmaking.

Verdere doorgifte

 • Aangezien Cisco wereldwijd actief is, kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven naar Cisco in de Verenigde Staten, naar een dochteronderneming van Cisco waar ook ter wereld of naar derden die namens ons handelen en zijn gevestigd buiten het land waar de gegevens worden verzameld en waar de normen ten aanzien van gegevensbescherming mogelijk anders zijn.
 • We geven geen persoonsgegevens door naar derden die niet hebben aangegeven een beschermingsniveau te bieden dat equivalent is aan het onze.

Belangrijke informatie

 • We leven privacybeleid en praktijken inzake gegevensbescherming niet alleen na om aan wetgeving te voldoen, maar ook om uw vertrouwen in Cisco verdienen.
 • Cisco heeft een certificaat voor het naleven van de Amerikaans-Europese en Amerikaans-Zwitserse Safe Harbor-kaders zoals bepaald door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit EU-lidstaten en Zwitserland, maar Cisco baseert zich daar niet op om aan EU-wetgeving te voldoen. Cisco heeft verklaard dat het bedrijf zich aan de Safe Harbor Privacy Principles (Veiligehavenbeginselen) houdt ten aanzien van kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie op 6 oktober 2015 ten aanzien van de validiteit van het Safe Harbor-programma, en gezien de zich ontwikkelende regelgevingskaders, kan Cisco deelnemen aan andere kaders die op enig moment door relevante regelgevende autoriteiten worden goedgekeurd.
 • Cisco’s Binding Corporate Rules – Controller (BCR-C) zorgen dat doorgiften van Europese persoonsgegevens die wereldwijd door Cisco worden verricht, door voldoende waarborgen worden beschermd.

Referenties

Raadpleeg de volledige versie van de Online privacyverklaring van Cisco voor meer informatie over onze privacypraktijken.

Laatst bijgewerkt: mei 2018

Privacyverklaring

Volledige versieContact opnemen

E-mail: privacy@cisco.com

Postadres: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, VS