Imate nalog?

 •   Personalizovani sadržaj
 •   Vaši proizvodi i podrška

Treba vam nalog?

Kreirajte nalog

Cisco onlajn izjava o privatnosti

Centar za poverenje i transparentnost

U kompaniji Cisco posvećeni smo održavanju zaštite naših klijenata, proizvoda i kompanije. Nastojimo da izgradimo i održimo poverenje, smanjimo rizik i da postupamo onako kako je ispravno.

Cisco Systems, Inc. i njegove podružnice (zajedničkim nazivom „Cisco“) posvećeni su zaštiti vaše privatnosti i pružanju pozitivnog korisničkog iskustva na našim veb sajtovima, kao i prilikom upotrebe naših proizvoda i usluga („Rešenje“ ili „Rešenja“).

Izjava o privatnosti se odnosi na veb sajtove i Rešenja kompanije Cisco koja sadrže vezu do ove Izjave ili se pozivaju na nju i opisuje kako rukujemo ličnim podacima, kao i opcije koje su vam na raspolaganju u pogledu prikupljanja, upotrebe, pristupa, ažuriranja i ispravljanja vaših ličnih podataka. Dodatne informacije o našoj praksi u vezi sa ličnim podacima mogu da budu navedene u opisima ponuda, dodatnim izjavama o privatnosti ili obaveštenjima dostavljenim pre ili u vreme prikupljanja podataka. Određeni veb sajtovi kompanije Cisco mogu imati sopstvenu izjavu o privatnosti koja opisuje kako rukujemo ličnim podacima na tim sajtovima. Ukoliko obaveštenje navedeno prilikom prikupljanja ili izjava o privatnosti specifična za određeni veb sajt ili Rešenje odstupaju od ove Izjave o privatnosti, pomenuto specifično obaveštenje ili dodatna izjava o privatnosti imaju prednost.

Prikupljanje vaših ličnih podataka

Možemo da prikupljamo podatke, uključujući i lične podatke, o vama dok koristite naše veb sajtove i Rešenja i komunicirate sa nama. „Lični podaci“ su svi podaci koji se mogu koristiti za identifikaciju neke osobe i mogu uključivati ime, adresu, imejl adresu, broj telefona, podatke za prijavljivanje (broj naloga, lozinku), marketinška podešavanja, podatke o nalogu na društvenim mrežama ili broj platne kartice. Ukoliko sa vašim ličnim podacima povežemo neke druge podatke, i te povezane podatke ćemo tretirati kao vaše lične podatke. Lične podatke prikupljamo i od pouzdanih trećih lica, a možemo i angažovati treća lica da prikupljaju lične podatke koji bi nam pomogli.

Lične podatke prikupljamo iz mnoštva različitih razloga, kao što su:

 • Obrada vaše porudžbine, uključujući i platne transakcije.
 • Pružanje pretplate na bilten.
 • Slanje marketinških poruka.
 • Pravljenje naloga.
 • Omogućavanje upotrebe određenih funkcija naših Rešenja.
 • Personalizacija korisničkog iskustva.
 • Pružanje korisničke podrške.
 • Upravljanje prijavama za posao.
 • Prikupljanje podataka tokom procesa prijava za testiranje dok radite test za sertifikaciju na računaru.

Mi i treće strane koje angažujemo možemo da kombinujemo podatke koje vremenom prikupimo od vas putem svojih veb sajtova i Rešenja sa podacima dobijenim iz drugih izvora. Ovo nam pomaže da poboljšamo sveukupnu preciznost i celovitost podataka, kao i da prilagodimo komunikaciju sa vama.

Ukoliko odlučite da kompaniji Cisco ustupite lične podatke trećeg lica (poput imena, imejl adrese i broja telefona), tvrdite da imate dozvolu tog trećeg lica da to učinite. Tu, na primer, spada prosleđivanje referentnih ili marketinških materijala prijatelju ili slanje preporuka za posao. Treća lica mogu da otkažu pretplatu na buduće poruke time što će pratiti vezu navedenu u prvoj poruci ili tako što će poslati poruku na privacy@cisco.com. U nekim situacijama, Cisco i treće strane koje angažujemo mogu da automatski prikupljaju podatke putem kolačića, veb evidencija, veb monitora i drugih sličnih aplikacija. Ovi podaci se koriste da bismo bolje razumeli i unapredili funkcionalnost, performanse i efikasnost veb sajta i da bismo sadržaj ili ponude prilagodili vama. Za više informacija pročitajte odeljak „Kolačići i druge veb tehnologije“ u nastavku.

Upotreba vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke možemo da koristimo u svrhu poslovanja, pružanja, unapređenja i prilagođavanja svojih veb sajtova i Rešenja, za slanje marketinških i drugih poruka u vezi sa našim poslovnim aktivnostima, kao i u druge legitimne svrhe dozvoljene važećim zakonima. Neki od načina na koje možemo da koristimo vaše lične podatke uključuju:

 • Pružanje Rešenja koje ste tražili.
 • Analizu, podršku i unapređenje naših Rešenja i vašeg onlajn iskustva.
 • Personalizaciju veb sajtova, biltena i drugih poruka.
 • Priređivanje i obradu ispita za sertifikaciju.
 • Slanje poruka, uključujući marketinške poruke i ankete o zadovoljstvu korisnika, neposredno iz kompanije Cisco ili putem naših partnera.

Podešavanja poruka možete urediti u bilo kom trenutku. Pogledajte odeljak „Vaši izbori i podešavanja poruka“ u nastavku.

Pristup vašim ličnim podacima i njihova ispravnost

Potrebna nam je vaša pomoć da bi vaši lični podaci bili ispravni i ažurirani. Nudimo vam više opcija za pristup ličnim podacima, kao i za njihovo ispravljanje, skrivanje ili brisanje:

 • Svoje lične podatke i podešavanja na Cisco.com možete pogledati ili urediti onlajn pomoću alatke Cisco Profile Management Tool.
 • Neki Cisco entiteti mogu da delaju kao ili da se smatraju za „kontrolere podataka“. Kada Cisco entitet dela kao kontroler podataka, možete iskoristiti svoja prava na pristup i zahtevati ispravke, skrivanje ili deaktivaciju u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka neposredno kod tog Cisco entiteta, onako kako je opisano u dokumentaciji relevantnog Rešenja.
 • Ukoliko vam bude potrebna dodatna podrška ili pomoć sa pristupom, ispravkama, skrivanjem ili brisanjem ličnih podataka, slobodno nam se obratite direktno. U dobroj nameri ćemo se potruditi da ispunimo razumne zahteve za pristup, brisanje, ažuriranje, skrivanje ili ispravljanje vaših podataka. Na vaš zahtev ćemo odgovoriti u roku od 30 dana. Ukoliko ne budemo u stanju da ispunimo vaš zahtev, dostavićemo vam obrazloženje.

Vaši izbori i podešavanja poruka

Pružamo vam mogućnost da primate mnoštvo informacija u vezi sa našim Rešenjima. Podešavanjima poruka možete upravljati na sledeće načine:

 • Tako što ćete slediti uputstva koja dobijete u svakom promotivnom imejlu koji vam pošaljemo da biste otkazali pretplatu na tu konkretnu listu.
 • Time što ćete nam poslati imejl ili pismo na adresu: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Proverite da li ste naveli svoje ime, imejl adresu i konkretne relevantne podatke o materijalu koji više ne želite da primate.
 • Za SMS („SMS usluge“), time što ćete odgovoriti sa „STOP“, „END“ ili „QUIT“ na SMS poruku koju ste primili.

Ovi izbori se ne odnose na obaveštenja o uslugama ili druge zahtevane poruke koje se smatraju za deo određenih Rešenja, a koja možete povremeno primati, osim ukoliko prestanete da koristite ili otkažete Rešenje u skladu sa njegovim uslovima i odredbama. Uz vašu dozvolu, možemo da delimo vaše lične podatke i sa Cisco poslovnim partnerima ili prodavcima kako bi vam oni slali informacije o proizvodima i uslugama za koje biste mogli da budete zainteresovani. Da biste odbili saglasnost za ovo deljenje sa trećim stranama u reklamne svrhe, kliknite ovde.

Time što koristite naš veb sajt, Rešenja ili nam na drugi način dajete svoje lične podatke, pristajete na to da vam šaljemo elektronske poruke koje se odnose na bezbednost, privatnost i administrativna pitanja u vezi sa navedenom upotrebom. Na primer, ukoliko saznamo da je došlo do bezbednosnog propusta, možemo pokušati da vas o tome obavestimo putem obaveštenja na svojim veb sajtovima, slanjem imejla ili tako što ćemo sa vama stupiti u kontakt na drugi način.

povratak na vrh strane

Deljenje vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke možemo da delimo sa trećim stranama u svrhu poslovanja, pružanja, unapređenja i prilagođavanja svojih Rešenja, slanja marketinških i drugih poruka u vezi sa našim poslovnim aktivnostima, kao i u druge legitimne svrhe dozvoljene važećim zakonima, ili u druge svrhe sa vašim odobrenjem.

Vaše lične podatke možemo da delimo na sledeće načine:

 • U okviru kompanije Cisco i naših podružnica širom sveta u svrhu obrade ili skladištenja podataka.
 • Sa Cisco poslovnim partnerima ili prodavcima, kako bi oni sa vama delili informacije o svojim proizvodima i uslugama. Da biste odbili saglasnost da Cisco deli ove podatke sa trećim stranama u reklamne svrhe, kliknite ovde.
 • Sa poslovnim partnerima, prodavcima usluga, ovlašćenim agentima trećih strana ili ugovaračima radi pružanja zahtevanog Rešenja, usluge ili transakcije. Ovi primeri uključuju, ali nisu i ograničeni na: obradu porudžbina i transakcija putem kreditnih kartica, hostovanje veb sajtova, hostovanje prijava za seminare, pomoć u aktivnostima vezanim za prodaju ili podršku posle prodaje, kao i pružanje korisničke podrške.
 • U vezi sa ili tokom pregovora o spajanju, prodaji sredstava kompanije, konsolidaciji, restrukturiranju, finansiranju ili akviziciji svih ili određenih delova naše kompanije od strane druge kompanije.
 • Kao odgovor na zahtev za informacijama od strane nadležnog organa ukoliko verujemo da je obelodanjivanje tih podataka u skladu sa ili na drugi način obavezno zbog bilo kog važećeg zakona, propisa ili pravnog procesa.
 • Sa predstavnicima zakona, vlasti ili trećim stranama ukoliko je to neophodno za usaglašavanje sa pravnim procesima ili da bi se ispunili zahtevi vezani za državnu bezbednost, da bi se zaštitila prava, svojina ili bezbednost kompanije Cisco, njenih poslovnih partnera, vas ili drugih ili na neki drugi način propisan važećim zakonima.
 • U objedinjenom, anonimnom i neidentifikujućem obliku koji ne može u razumnoj meri da se koristi za vašu identifikaciju.
 • Ukoliko vas na drugi način obavestimo, a vi pristanete na deljenje.

Bezbednost vaših ličnih podataka

Nameravamo da zaštitimo lične podatke koje ste nam poverili, kao i da sa njima postupamo bezbedno u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti. Cisco primenjuje fizičke, administrativne i tehničke odbrambene mehanizme koji su osmišljeni da zaštite vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili objavljivanja. Takođe, ugovorno obavezujemo i svoje dobavljače na zaštitu ovih podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili objavljivanja. S druge strane, nemoguće je garantovati potpunu bezbednost na internetu, te ne možemo da obezbedimo ili garantujemo za bezbednost ličnih podataka koje nam pružite.

Zadržavanje vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke ćemo zadržati da bismo ispunili svrhe u koje su i bili prikupljeni. Vaše lične podatke ćemo zadržati i koristiti po potrebi kako bismo odgovorili na poslovne zahteve, pravne obaveze, rešavali sporove, štitili sredstva i primenjivali dogovore.

Upotreba kolačića i drugih veb tehnologija

Kao i mnogi drugi veb sajtovi, Cisco koristi alatke za automatsko prikupljanje podataka, kao što su kolačići, ugrađene veb veze i veb monitori. Ove alatke prikupljaju neke standardne podatke koje vaš pregledač šalje našem veb sajtu. To su, na primer, tip pregledača i adresa veb sajta sa kog ste došli na naš veb sajt.

Ove alatke mogu da prikupljaju i podatke o:

 • Vašoj internet protokol (IP) adresi. Ovo je broj koji se automatski dodeljuje vašem računaru ili uređaju kad god se povežete na internet. To je jedinstvena adresa koju vam je dodelio dobavljač internet usluga ili IT odeljenje na TCP/IP mreži. Između ostalog, IP adresa omogućava veb serverima da lociraju i identifikuju vaš uređaj.
 • Putanji korisnika. Ovo, na primer, uključuje stranice koje gledate i veze na koje ste kliknuli. Ove alatke čine vašu posetu našem sajtu jednostavnijom, efikasnijom i korisnijom time što vam pružaju prilagođeno iskustvo i prepoznaju vas kada se vratite. Saznajte više o tome kako koristimo alatke za automatsko prikupljanje podataka, kao što su kolačići i vidžeti.

Saznajte kako da ažurirate svoje izbore vezane za ove alatke.

Naš veb sajt sadrži vidžete. Vidžeti su interaktivni mini-programi koji se pokreću na našem sajtu kako bi pružali određene usluge drugih kompanija. Tu, na primer, spada prikaz vesti, mišljenja, video zapisa i još mnogo toga. Lični podaci, poput vaše imejl adrese, mogu biti prikupljeni putem vidžeta. Vidžeti mogu i da postavljaju kolačiće da bi ispravno funkcionisali. Informacije koje prikuplja vidžet regulišu se politikom privatnosti kompanije koja ga je napravila.

Neki veb pregledači vam nude opciju da omogućite funkciju „bez praćenja“, koja veb sajtovima koje posećujete šalje signal da ne želite da se vaše onlajn aktivnosti prate. Ovo se razlikuje od blokiranja ili brisanja kolačića jer pregledači sa uključenom funkcijom „bez praćenja“ i dalje mogu da primaju kolačiće.

Trenutno ne postoji industrijski standard za to kako bi kompanije trebalo da reaguju na signale „bez praćenja“, ali je moguće da se takav standard pojavi u budućnosti. Veb sajtovi kompanije Cisco trenutno ne prepoznaju i ne reaguju na signale „bez praćenja“. Ukoliko se to kasnije promeni, promenu ćemo opisati u ovoj Izjavi o privatnosti. Saznajte više o „bez praćenja“.

Sklapamo partnerske odnose sa trećim stranama da bismo prikazivali oglase na svom veb sajtu ili da bismo upravljali svojim oglašavanjem na drugim sajtovima. Naši partneri trećih strana mogu da koriste kolačiće ili slične tehnologije kako bi vam prikazivali oglašavanje zasnovano na vašim aktivnostima pregledanja i interesovanjima. Možete odbiti saglasnost za ovaj vid oglašavanja.

Kako odbiti saglasnost za oglašavanje zasnovano na interesovanjima:

Napomena: Generički, neprilagođeni oglasi nastaviće da se prikazuju.

Povezani veb sajtovi

Možemo da navodimo veze ka veb sajtovima i uslugama trećih strana koji su van naše kontrole i koji nisu obuhvaćeni ovom Izjavom o privatnosti. Preporučujemo vam da pročitate izjave o privatnosti objavljene na tim veb sajtovima (kao i na svim veb sajtovima koje posećujete).

Forumi i sobe za ćaskanje

Ukoliko učestvujete u forumu za diskusiju, lokalnim zajednicama ili sobi za ćaskanje na Cisco veb sajtu, treba da budete svesni da su podaci koje tu navodite (tj. vaš javni profil) široko dostupni drugima, te da mogu biti upotrebljeni da bi se sa vama stupilo u kontakt, da vam se pošalju neželjene poruke i za svrhe nad kojima ni vi ni Cisco nemate nikakvu kontrolu. Takođe, imajte na umu da pojedini forumi i sobe za ćaskanje mogu imati dodatna pravila i uslove. Cisco nije odgovoran za lične podatke niti za bilo koje druge informacije koje odlučite da delite putem tih foruma. Da biste podneli zahtev za uklanjanje ličnih podataka sa našeg bloga ili foruma zajednice, obratite nam se na privacy@cisco.com. Ponekad se može dogoditi da ne možemo da uklonimo vaše lične podatke i u tom slučaju ćemo vas obavestiti da je to nemoguće i zašto.

Privatnost dece

Cisco roditeljima i starateljima preporučuje da aktivno učestvuju u onlajn aktivnostima svoje dece. Cisco svesno ne prikuplja lične podatke od dece bez odgovarajućeg odobrenja roditelja ili staratelja. Ukoliko verujete da smo, bez odgovarajućeg odobrenja, možda prikupili lične podatke osobe koja je po zakonima vaše zemlje maloletna, obavestite nas o tome na način opisan u odeljku „Obratite nam se“, a mi ćemo brzo preuzeti odgovarajuće mere da istražimo i razrešimo tu situaciju.

Odobrenje za prenos, obradu i skladištenje ličnih podataka

Pošto je Cisco globalna organizacija, vaše lične podatke možemo preneti u Cisco u SAD, u bilo koju Cisco podružnicu širom sveta ili trećim stranama i poslovnim partnerima u različitim zemljama širom sveta na način opisan iznad. Upotrebom naših veb sajtova i Rešenja ili pružanjem ličnih podataka, gde je to u skladu sa važećim zakonom, pristajete na prenos, obradu i skladištenje takvih podataka van zemlje u kojoj stanujete i u kojoj standardi za zaštitu podataka mogu biti drugačiji.

Cisco štiti i omogućava globalni prenos ličnih podataka na više različitih načina:

 • APEC sertifikacija privatnosti

  APEC agent za odgovornost u SAD potvrdio je da globalni program privatnosti kompanije Cisco odgovara sistemu Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross-Border Privacy Rules System (CBPRs). CBPRs obezbeđuje strukturu pomoću koje organizacije štite lične podatke koji se prenose između zemalja APEC-a. Više informacija o APEC strukturi privatnosti i CBPRs možete pronaći ovde. Naša sertifikacija se odnosi na poslovne procese u našim globalnim operacijama koje obrađuju i prenose lične podatke iz ili ka našim filijalama širom sveta. Da biste pogledali našu sertifikaciju, posetite stranicu sa validacijom klikom na TRUSTe žig.

  TRUSTe

  TRUSTe
 • EU-US i Swiss-US Privacy Shield pravni okviri

  Cisco učestvuje u i sertifikovao je usaglašenost sa EU-US i Swiss-US Privacy Shield pravnim okvirima i principima koje je ustanovilo Ministarstvo trgovine SAD u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i zadržavanjem ličnih podataka prenetih iz Evropske unije (EU) i Švajcarske. Cisco tretira sve lične podatke primljene iz zemalja-članica EU i Švajcarske, prema EU-US i Swiss-US Privacy Shield pravnim okvirima, u skladu sa primenjivim principima ovih pravnih okvira. Ukoliko postoji neusaglašenost između uslova iz ove Izjave o privatnosti i Privacy Shield principa, preovladavaju Privacy Shield principi. Da biste saznali više o ovim Privacy Shield pravnim okvirima, posetite Privacy Shield sajt Ministarstva trgovine SAD. Cisco je odgovoran za obradu ličnih podataka koje primi, u skladu sa ovim Privacy Shield pravnim okvirima, kao i za njihovo naknadno prenošenje trećoj strani koja dela kao agent u njegovo ime. Cisco je usaglašen sa Privacy Shield principima za sve buduće prenose ličnih podataka iz EU i Švajcarske, uključujući odredbe o odgovornosti za kasniji prenos. U određenim situacijama, Cisco će možda morati da otkrije lične podatke na osnovu zahteva državnih organa, uključujući i ispunjenje zahteva vezanih za državnu bezbednost ili policiju. Za lične podatke primljene ili prenete u skladu sa Privacy Shield pravnim okvirom, Cisco podleže regulatornim ovlašćenjima Federalne trgovinske komisije SAD.

  TRUSTe

   

 • Obavezujuća korporativna pravila EU – kontrolor

  Holandska, poljska, španska i druga relevantna evropska regulatorna tela za privatnost potvrdila su da Globalni program i smernice privatnosti kompanije Ciscopružaju adekvatne garancije za zaštitu privatnosti, osnovnih prava i sloboda ličnosti u pogledu prenosa ličnih informacija koje su zaštićene evropskim zakonima. Obavezujuća korporativna pravila kompanije Cisco – kontrolor (BCR-C) nalažu da transferi evropskih ličnih podataka koje vrši Cisco širom sveta budu zaštićeni na adekvatan način.

  Primerak pravila BCR-C možete pronaći ovde. Više informacija o BCR-ovima možete pronaći ovde.

Ukoliko imate nedoumice u vezi sa ličnim podacima koje Cisco obrađuje i prenosi u skladu sa CBPRs i/ili Privacy Shield pravnim okvirom na koje Cisco nije u potpunosti odgovorio, obratite se (besplatno) našem spoljnom saradniku za razrešenje sporova time što ćete kliknuti ovde. Pod određenim uslovima koji su podrobnije opisani na Privacy Shield veb sajtu, možete imati pravo da pokrenete obavezujuću arbitraciju pošto se iscrpe sve ostale procedure za razrešenje sporova.

Prava na privatnost u Kaliforniji

Građani države Kalifornija, na osnovu Građanskog zakonika Kalifornije § 1798.83, imaju pravo da od kompanija koje posluju u Kaliforniji zatraže listu svih trećih strana kojima je kompanija otkrila lične podatke tokom prethodne godine u svrhu direktnog marketinga. Pored toga, zakon predviđa da, ako kompanija ima politiku privatnosti koja vam omogućava da odobrite ili odbijete saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka trećim stranama (kao što su oglašivači) u svrhe marketinga, kompanija može da vam pruži informacije o tome kako da iskoristite opcije za otkrivanje vaših podataka.

Na Cisco se odnosi ova alternativna opcija. Imamo temeljnu izjavu o privatnosti i pružamo vam detaljne informacije o tome kako možete da odobrite ili odbijete saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka trećim stranama u svrhe direktnog marketinga. Stoga, nemamo obavezu da vodimo ili otkrivamo listu trećih strana koje su tokom prethodne godine dobile vaše lične podatke u svrhe marketinga.

Ako stanujete u Kaliforniji i zatražite informacije o tome kako da iskoristite opcije za otkrivanje podataka trećim stranama, pošaljite nam zahtev imejlom.

Kako da nam se obratite

Stalo nam je do vašeg mišljenja. Ukoliko imate pitanja ili komentare u vezi sa ovom izjavom o privatnosti, pošaljite imejl našem timu za privatnost na privacy@cisco.com.

Ažuriranje Cisco izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti možemo povremeno da ažuriramo. Ukoliko izmenimo Izjavu o privatnosti, novu verziju ćemo objaviti ovde, uz datum revizije. Pristajete na to da povremeno posećujete ove stranice kako biste se upoznali sa ovim promenama. Ukoliko u Izjavu o privatnosti unesemo materijalne izmene, možemo vas obavestiti i drugim sredstvima, na primer postavljanjem objave na svojim veb sajtovima ili slanjem obaveštenja, pre nego što te izmene stupe na snagu. Ako nastavite da koristite naš veb sajt po stupanju tih revizija na snagu, prihvatate ih, slažete se sa njima i poštujete ih.

Cisco izjava o privatnosti revidirana je i objavljena 4. Maj 2018.

Kliknite ovde za prethodnu verziju Izjave o privatnosti.

Izjava o privatnosti

SažetakKako da nas kontaktirate

adresa elektronske pošte: privacy@cisco.com

Poštanska adresa primaoca: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA