Έχετε λογαριασμό;

 •   Εξατομικευμένο περιεχόμενο
 •   Τα προϊόντα σας και υποστήριξη

Χρειάζεστε λογαριασμό;

Δημιουργία λογαριασμού

Ηλεκτρονική Δήλωση προστασίας απορρήτου της Cisco

Κέντρο Εμπιστοσύνης και Διαφάνειας

Η Cisco έχει δεσμευτεί στη συνεχή παροχή ισχυρής προστασίας για τους πελάτες, τα προϊόντα και την εταιρεία μας. Πιστεύουμε στην καλλιέργεια και στη διατήρηση της εμπιστοσύνης, στον περιορισμό του κινδύνου και ότι πρέπει απλώς να κάνουμε ό,τι είναι σωστό.

Η Cisco Systems, Inc. και οι θυγατρικές της (συνολικά η «Cisco») δεσμεύονται ότι θα προστατεύουν το απόρρητό σας και θα σας παρέχουν μια θετική εμπειρία στις διαδικτυακές τοποθεσίες μας και κατά τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας («Λύση» ή «Λύσεις»).

Η παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου ισχύει για τις διαδικτυακές τοποθεσίες και Λύσεις της Cisco που παρέχουν σύνδεσμο προς ή αναφέρουν την παρούσα Δήλωση και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα καθώς και τις επιλογές που έχετε αναφορικά με τη συλλογή, χρήση και πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πώς αυτά μπορούν να επικαιροποιούνται και να διορθώνονται. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για τα προσωπικά δεδομένα υπάρχουν στις περιγραφές των προσφορών, στις συμπληρωματικές δηλώσεις προστασίας απορρήτου ή στις ανακοινώσεις που παρέχονται πριν ή κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων. Ορισμένες διαδικτυακές τοποθεσίες της Cisco ενδέχεται να έχουν τη δική τους δήλωση προστασίας απορρήτου που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ειδικά για τις εν λόγω τοποθεσίες. Στον βαθμό που μια ανακοίνωση κατά τον χρόνο συλλογής των πληροφοριών ή μια δήλωση προστασίας απορρήτου συγκεκριμένης διαδικτυακής τοποθεσίας ή Λύσης συγκρούονται με την παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου, η εν λόγω ειδικότερη ανακοίνωση ή συμπληρωματική δήλωση προστασίας απορρήτου θα υπερισχύουν.

Συλλογή των προσωπικών δεδομένων σας

Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων, σχετικά με εσάς ενώ χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες και τις Λύσεις μας και έρχεστε σε επαφή μαζί μας. «Προσωπικά δεδομένα» είναι οι πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου, όπως το ονοματεπώνυμο, η φυσική διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία σύνδεσης (αριθμός λογαριασμού, κωδικός πρόσβασης), διαφημιστικές προτιμήσεις, στοιχεία λογαριασμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ο αριθμός κάρτας πληρωμής. Σε περίπτωση που συνδέσουμε άλλα δεδομένα με τα προσωπικά δεδομένα σας, θα διαχειριζόμαστε τα εν λόγω συνδεδεμένα δεδομένα ως προσωπικά δεδομένα. Επίσης, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από έμπιστες τρίτες πηγές και χρησιμοποιούμε τρίτους για να συλλέξουν προσωπικά δεδομένα που θα μας βοηθήσουν.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για διάφορους λόγους, όπως:

 • Για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών πληρωμής.
 • Για να σας παρέχουμε τη δυνατότητα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο μας.
 • Για την αποστολή ανακοινώσεων μάρκετινγκ.
 • Για τη δημιουργία λογαριασμού.
 • Για να επιτρέπεται η χρήση ορισμένων χαρακτηριστικών των Λύσεών μας.
 • Για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
 • Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών.
 • Για τη διαχείριση μιας αίτησης εργασίας.
 • Για τη συλλογή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης όταν σας χορηγείται ένα τεστ πιστοποίησης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Εμείς και οι τρίτοι που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς κατά καιρούς και στις διαδικτυακές τοποθεσίες και Λύσεις μας με πληροφορίες που αποκτάμε από άλλες πηγές. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τη γενικότερη ακρίβεια και πληρότητά τους και, επίσης, να προσαρμόσουμε καλύτερα τις επαφές μας με εσάς.

Αν επιλέξετε να παράσχετε στη Cisco τα προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου (όπως το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του), δηλώνετε ότι έχετε την άδεια του τρίτου προσώπου να το κάνετε. Παραδείγματα αυτής της συμπεριφοράς είναι η προώθηση υλικού αναφοράς ή διαφημιστικού υλικού σε ένα φίλο ή οι επαγγελματικές συστάσεις. Οι τρίτοι μπορούν να σταματήσουν να γίνονται δέκτες κάθε μελλοντικής επικοινωνίας μέσω του συνδέσμου που παρέχεται στο αρχικό μήνυμα ή επικοινωνώντας στη διεύθυνση privacy@cisco.com. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Cisco και τρίτοι τους οποίους χρησιμοποιούμε ενδέχεται να συλλέγουν αυτόματα δεδομένα μέσω cookies, web logs, web beacons και άλλων παρόμοιων εφαρμογών. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να γίνουν καλύτερα κατανοητές και να βελτιωθούν η δυνατότητα χρήσης, οι επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής τοποθεσίας, καθώς και για να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο ή τις προσφορές έτσι ώστε να σας ενδιαφέρουν. Παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα «Cookies και άλλες διαδικτυακές τεχνολογίες» που ακολουθεί πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Τρόποι χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, την παροχή, τη βελτίωση και την προσαρμογή των διαδικτυακών τοποθεσιών και Λύσεών μας, την αποστολή ανακοινώσεων μάρκετινγκ ή άλλου περιεχομένου σε σχέση με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και για άλλους νόμιμους λόγους που επιτρέπονται από το ισχύον δίκαιο. Στους τρόπους πιθανής χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Για την παροχή μιας Λύσης που ζητήσατε.
 • Για την ανάλυση, υποστήριξη και βελτίωση των Λύσεών μας και της online εμπειρίας σας.
 • Για την εξατομίκευση διαδικτυακών τοποθεσιών, ενημερωτικών δελτίων και άλλων επικοινωνιών.
 • Για τη χορήγηση και επεξεργασία των εξετάσεων πιστοποίησής σας.
 • Για την αποστολή ανακοινώσεων σε εσάς, μεταξύ άλλων για λόγους μάρκετινγκ ή ικανοποίησης πελατών, είτε απευθείας από τη Cisco είτε από τους συνεργάτες μας.

Μπορείτε να επεξεργάζεστε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στην ενότητα Οι επιλογές σας και η επιλογή των προτιμήσεων επικοινωνίας σας πιο κάτω.

Πρόσβαση και ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας προκειμένου να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ακριβή και ενημερωμένα. Σας παρέχουμε διάφορες επιλογές σε σχέση με την πρόσβαση, διόρθωση, αφαίρεση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Μπορείτε να βλέπετε ή να επεξεργάζεστε ηλεκτρονικά τα προσωπικά δεδομένα και τις προτιμήσεις σας όπως εμφανίζονται στο Cisco.com χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Διαχείρισης Προφίλ της Cisco.
 • Ορισμένοι οργανισμοί της Cisco ενδέχεται να ενεργούν ως ή να θεωρούνται «υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων». Όταν ένας οργανισμός της Cisco ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασής σας και να ζητήσετε τη διόρθωση, αφαίρεση ή απενεργοποίηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων απευθείας από τον εν λόγω οργανισμό της Cisco, όπως περιγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της συγκεκριμένης Λύσης.
 • Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια ή βοήθεια σε σχέση με την πρόσβαση, διόρθωση, αφαίρεση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. Καταβάλλουμε καλόπιστες προσπάθειες ώστε να ικανοποιούμε εύλογα αιτήματα για πρόσβαση, διαγραφή, επικαιροποίηση, αφαίρεση ή διόρθωση των δεδομένων σας. Θα απαντούμε στο αίτημά σας εντός 30 ημερών. Εάν δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας παρέχουμε αιτιολόγηση της άρνησής μας.

Οι επιλογές σας και η επιλογή των προτιμήσεων επικοινωνίας σας

Σας δίνουμε την επιλογή να λαμβάνετε μια ποικιλία πληροφοριών σε σχέση με τις Λύσεις μας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας με τις εξής μεθόδους:

 • Ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε προωθητικό email που σας αποστέλλουμε για να σταματήσετε να λαμβάνετε τη συγκεκριμένη αλληλογραφία.
 • Αποστέλλοντάς μας ένα μήνυμα μέσω email ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Βεβαιωθείτε ότι αναφέρετε το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και συγκεκριμένες σχετικές πληροφορίες για το υλικό που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε.
 • Για υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (Υπηρεσίες SMS), απαντώντας STOP, END ή QUIT στο κείμενο SMS που λάβατε.

Οι επιλογές αυτές δεν ισχύουν για τις ειδοποιήσεις υπηρεσιών ή λοιπή υποχρεωτική επικοινωνία που θεωρούνται μέρος ορισμένων Λύσεων, τις οποίες ενδέχεται να λαμβάνετε κατά καιρούς, εκτός αν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε ή ακυρώσετε τη Λύση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την άδειά σας, ενδέχεται επίσης να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στους επιχειρηματικούς συνεργάτες ή προμηθευτές της Cisco έτσι ώστε να μπορούν να σας αποστέλλουν πληροφορίες για προϊόντα ή υπηρεσίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Για τη μη κοινοποίηση των στοιχείων σας σε τρίτους για λόγους μάρκετινγκ, κάνετε κλικ εδώ.

Αν χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες μας, τις Λύσεις μας ή μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα με άλλον τρόπο, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε ηλεκτρονικά μαζί σας για θέματα ασφαλείας, απορρήτου και διοικητικά θέματα σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών από εσάς. Παραδείγματος χάριν, αν πληροφορηθούμε ότι υπήρξε παραβίαση του συστήματος ασφαλείας, ενδέχεται να επιχειρήσουμε να σας ειδοποιήσουμε ηλεκτρονικά αναρτώντας μια ανακοίνωση στις διαδικτυακές τοποθεσίες μας, αποστέλλοντας ένα email ή επικοινωνώντας με άλλον τρόπο μαζί σας.

Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους για τη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, την παροχή, τη βελτίωση και την προσαρμογή των Λύσεών μας, την αποστολή ανακοινώσεων μάρκετινγκ ή άλλου περιεχομένου σε σχέση με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και για άλλους νόμιμους λόγους που επιτρέπονται από το ισχύον δίκαιο ή, διαφορετικά, κατόπιν δικής σας συναίνεσης.

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα με τους εξής τρόπους:

 • Εντός της Cisco και σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της παγκοσμίως για λόγους επεξεργασίας ή αποθήκευσης δεδομένων.
 • Στους επιχειρηματικούς συνεργάτες ή προμηθευτές της Cisco έτσι ώστε να μπορούν να σας ενημερώνουν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Για τη μη κοινοποίηση από τη Cisco των στοιχείων σας σε τρίτους για λόγους μάρκετινγκ, κάνετε κλικ εδώ.
 • Στους επιχειρηματικούς συνεργάτες, προμηθευτές υπηρεσιών, εξουσιοδοτημένους τρίτους αντιπροσώπους ή εργολήπτες για την παροχή μιας ζητούμενης Λύσης, υπηρεσίας ή συναλλαγής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα: για την επεξεργασία παραγγελιών και συναλλαγών με πιστωτική κάρτα, τη φιλοξενία διαδικτυακών τοποθεσιών, τη φιλοξενία διαδικασιών δήλωσης συμμετοχής σε σεμινάρια, τη βοήθεια σε προσπάθειες που αφορούν τις πωλήσεις ή την υποστήριξη μετά την πώληση και την παροχή υποστήριξης πελατών.
 • Σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση εταιρικής περιουσίας, ενοποίηση ή αναδιάρθρωση, χρηματοδότηση ή εξαγορά του συνόλου ή μέρος της επιχείρησής μας από ή προς άλλη εταιρεία.
 • Στο πλαίσιο της ανταπόκρισης σε ένα αίτημα για ενημέρωση από μια αρμόδια αρχή αν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση στοιχείων είναι σύμφωνη ή απαιτείται από το ισχύον δίκαιο, τους κανονισμούς ή τις νομικές διαδικασίες.
 • Στην αστυνομία, τις κρατικές αρχές ή άλλους τρίτους καθόσον είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες διαδικασίες ή την ικανοποίηση των απαιτήσεων εθνικής ασφάλειας, την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της Cisco, των επιχειρηματικών συνεργατών της, τη δική σας ή άλλων προσώπων ή όπως αλλιώς απαιτείται από το ισχύον δίκαιο.
 • Σε σωρευτική, ανώνυμη ή/και αποχαρακτηρισμένη μορφή που εύλογα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας.
 • Αν σας ειδοποιήσουμε σχετικά και δώσετε τη συναίνεσή σας για την κοινοποίηση των στοιχείων σας.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Σκοπεύουμε να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστευθήκατε και να τα διαχειριζόμαστε με ασφάλεια σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου. Η Cisco εφαρμόζει φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Επίσης, απαιτούμε βάσει συμβάσεων από τους προμηθευτές μας να προστατεύουν αυτές τις πληροφορίες από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και αποκάλυψη. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το διαδίκτυο είναι 100% ασφαλές και δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε.

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται. Θα διατηρούμε και θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, να τηρούμε τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, να επιλύουμε διαφορές, να προστατεύουμε τα περιουσιακά στοιχεία μας και να εφαρμόζουμε τις συμφωνίες μας.

Χρήση των cookies και άλλων διαδικτυακών τεχνολογιών

Όπως συμβαίνει σε πολλές διαδικτυακές τοποθεσίες, η Cisco χρησιμοποιεί εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων, όπως cookies, ενσωματωμένα web links και web beacons. Τα εργαλεία αυτά συλλέγουν ορισμένες τυποποιημένες πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Πληροφορίες αυτού του είδους είναι, παραδείγματος χάριν, ο τύπος του προγράμματος περιήγησής σας και η διεύθυνση της διαδικτυακής τοποθεσίας από την οποία φτάσατε στη δική μας διαδικτυακή τοποθεσία.

Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 • Τη διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Ίντερνετ) σας. Πρόκειται για έναν αριθμό που αποδίδεται αυτόματα στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας όποτε συνδέεστε στο διαδίκτυο. Είναι μια μοναδική διεύθυνση που αποδίδεται από τον πάροχο υπηρεσιών Ίντερνετ που χρησιμοποιείτε ή το τμήμα πληροφορικής σε ένα δίκτυο TCP/IP. Μεταξύ άλλων, η διεύθυνση ΙΡ επιτρέπει στους διακομιστές ιστού να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν τη συσκευή σας.
 • Τις επισκέψεις σας στο διαδίκτυο. Παραδείγματος χάριν, ενδεικτικά, τις σελίδες που βλέπετε και τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ. Τα εργαλεία αυτά μας βοηθούν να κάνουμε την επίσκεψή σας στη διαδικτυακή τοποθεσία μας ευκολότερη, πιο αποδοτική και πολύτιμη παρέχοντας μια προσαρμοσμένη στα μέτρα σας εμπειρία και αναγνωρίζοντάς σας όταν επιστρέφετε. Αποκτήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων, όπως cookies και widgets.

Μάθετε πώς να ενημερώνετε τις επιλογές σας σε σχέση με αυτά τα εργαλεία.

Η διαδικτυακή τοποθεσία μας περιλαμβάνει widget. Τα widget είναι διαδραστικά μίνι προγράμματα που λειτουργούν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας με στόχο να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες άλλων εταιρειών. Παραδείγματος χάριν, προβολή ειδήσεων, απόψεων, βίντεο κ.α. Μέσω των widget, ενδέχεται να συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες όπως η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Επίσης, τα widget μπορούν να χρησιμοποιούν cookies για την ομαλή λειτουργία τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από ένα widget διέπονται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που δημιούργησε το widget.

Μερικά προγράμματα περιήγησης ενδέχεται να σας δίνουν τη δυνατότητα να ενεργοποιείτε μια λειτουργία απαγόρευσης παρακολούθησης που αποστέλλει σήματα στις διαδικτυακές τοποθεσίες που επισκέπτεστε, επισημαίνοντας ότι δεν θέλετε να παρακολουθούνται οι online δραστηριότητές σας. Η λειτουργία αυτή διαφέρει από τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή των cookies, διότι τα προγράμματα περιήγησης με ενεργοποιημένη τη λειτουργία απαγόρευσης παρακολούθησης μπορούν να εξακολουθούν να αποδέχονται cookies.

Δεν υφίσταται κάποιο πρότυπο στον χώρο σχετικά με το πώς πρέπει να ανταποκρίνονται οι εταιρείες σε σήματα απαγόρευσης παρακολούθησης, αν και στο μέλλον ενδέχεται να θεσπιστεί κάποιο. Επί του παρόντος, οι διαδικτυακές τοποθεσίες της Cisco δεν αναγνωρίζουν και δεν ανταποκρίνονται σε σήματα απαγόρευσης παρακολούθησης. Αν το κάνουμε στο μέλλον, θα περιγράψουμε τον τρόπο που θα το κάνουμε στην παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου. Αποκτήστε περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία «απαγόρευση παρακολούθησης».

Συνεργαζόμαστε με τρίτους για την προβολή διαφημίσεων στη διαδικτυακή τοποθεσία μας ή για τη διαχείριση των διαφημίσεών μας σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες. Οι τρίτοι συνεργάτες μας μπορούν να χρησιμοποιούν cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες προκειμένου να σας παρέχουν διαφημίσεις βάσει των δραστηριοτήτων περιήγησης και των ενδιαφερόντων σας. Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε αυτές τις διαφημίσεις.

Πώς θα αρνηθείτε τη λήψη διαδικτυακών διαφημίσεων:

Σημείωση: Οι γενικής φύσης, μη εξατομικευμένες διαφημίσεις θα συνεχίσουν να προβάλλονται.

Συνδεδεμένες διαδικτυακές τοποθεσίες

Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες και υπηρεσίες τρίτων που δεν ελέγχουμε και οι οποίες δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου. Σας προτρέπουμε να εξετάζετε τις δηλώσεις προστασίας απορρήτου που δημοσιεύονται στις εν λόγω (και σε όλες τις) διαδικτυακές τοποθεσίες που επισκέπτεστε.

Φόρουμ και chat room

Αν συμμετέχετε σε ένα φόρουμ συζήτησης, τοπικές κοινότητες ή chat room σε μια διαδικτυακή τοποθεσία της Cisco, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε εκεί (δηλ. το δημόσιο προφίλ σας) θα είναι ευρέως διαθέσιμες σε άλλα άτομα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας, να σας στείλει ανεπιθύμητα μηνύματα ή για σκοπούς που δεν ελέγχει ούτε η Cisco ούτε εσείς. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίσετε ότι κάθε φόρουμ και chat room ενδέχεται να έχει επιπρόσθετους κανόνες και προϋποθέσεις. Η Cisco δεν ευθύνεται για τα προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να υποβάλετε σε αυτά τα φόρουμ. Για να ζητήσετε την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων από το blog ή το φόρουμ της κοινότητάς μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@cisco.com. Σε μερικές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορούμε να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα οπότε θα σας ειδοποιήσουμε για την αδυναμία αφαίρεσης των δεδομένων και τον λόγο αυτής.

Η προστασία του απορρήτου των παιδιών

Η Cisco προτρέπει τους γονείς και κηδεμόνες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις online δραστηριότητες των παιδιών τους. Η Cisco δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα από παιδιά χωρίς τη δέουσα γονική συναίνεση ή τη συναίνεση του κηδεμόνα. Αν πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από ένα άτομο που δεν έχει τη νόμιμη ηλικία συναίνεσης στη χώρα σας χωρίς τη δέουσα συναίνεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, παρακαλούμε ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που περιγράφονται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διερευνήσουμε και να διευθετήσουμε άμεσα το ζήτημα.

Συναίνεση για τη μεταφορά, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σας

Καθώς η Cisco είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στη Cisco στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε οποιαδήποτε θυγατρική της Cisco ανά την υφήλιο ή σε τρίτους και επιχειρηματικούς συνεργάτες κατά τα περιγραφόμενα πιο πάνω, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Αν χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες και τις Λύσεις μας ή μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα, όπου αυτό επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, συναινείτε στη μεταφορά, επεξεργασία και αποθήκευση αυτών των πληροφοριών εκτός της χώρας κατοικίας σας όπου τα πρότυπα περί προστασίας των δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν.

Η Cisco προστατεύει και επιτρέπει την παγκόσμια μεταφορά προσωπικών δεδομένων με διάφορους τρόπους:

 • Πιστοποίηση προστασίας του απορρήτου στο πλαίσιο της APEC

  O Πράκτορας Λογοδοσίας της APEC στις ΗΠΑ πιστοποίησε ότι το παγκόσμιο πρόγραμμα προστασίας του απορρήτου της Cisco συμμορφώνεται με το Διασυνοριακό Σύστημα Κανόνων περί Προστασίας του Απορρήτου (CBPRs) στο πλαίσιο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού (APEC). To CBPRs παρέχει ένα πλαίσιο προκειμένου οι οργανισμοί να διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που μεταβιβάζονται μεταξύ των οικονομιών μελών της APEC. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πλαίσιο Προστασίας Απορρήτου της APEC και το CBPRs μπορείτε να βρείτε εδώ. Η πιστοποίησή μας ισχύει για τις επιχειρηματικές διαδικασίες μας σε ολόκληρο το φάσμα των παγκόσμιων εργασιών μας που αφορούν την επεξεργασία και μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων προς/από τις συνδεόμενες εταιρείες μας ανά τον κόσμο. Για να δείτε την πιστοποίησή μας, επισκεφθείτε τη σελίδα επικύρωσης κάνοντας κλικ στη σφραγίδα TRUSTe.

  TRUSTe
  TRUSTe
 • Ασπίδες Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ

  Η Cisco συμμετέχει και έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωσή της με τα Πλαίσια και τις Αρχές των Ασπίδων Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ, όπως καθορίζονται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αναφορικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την Ελβετία, αντίστοιχα. Η Cisco δεσμεύεται στην υποβολή όλων των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται από κράτη μέλη της ΕΕ και την Ελβετία, βάσει των Πλαισίων των Ασπίδων Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ, στις ισχύουσες Αρχές των Πλαισίων. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων της παρούσας Δήλωσης προστασίας απορρήτου και των Αρχών των Ασπίδων Προστασίας Απορρήτου, θα κατισχύουν οι τελευταίες. Για να μάθετε περισσότερα για τα Πλαίσια των Ασπίδων Προστασίας Απορρήτου, επισκεφθείτε τη συναφή διαδικτυακή τοποθεσία του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Η Cisco είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει βάσει των Πλαισίων των Ασπίδων Προστασίας Απορρήτου και στη συνέχεια διαβιβάζει τα δεδομένα σε έναν τρίτο που ενεργεί ως εκπρόσωπος για λογαριασμό της. Η Cisco συμμορφώνεται με τις Αρχές των Ασπίδων Προστασίας Απορρήτου για όλες τις περαιτέρω μεταβιβάσεις προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ και την Ελβετία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί ευθύνης για τις περαιτέρω μεταβιβάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Cisco υποχρεούται ενδεχομένως να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα βάσει νόμιμων αιτημάτων δημόσιων αρχών, όπως αναφορικά με την ικανοποίηση απαιτήσεων εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου. Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται ή μεταβιβάζονται σύμφωνα με το Πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου, η Cisco υπόκειται στις εξουσίες συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ.

  TRUSTe

   

 • Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες στην ΕΕ - Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

  Το παγκόσμιο πρόγραμμα και οι πολιτικές περί προστασίας απορρήτου της Cisco έχουν εγκριθεί από τις ολλανδικές, πολωνικές, ισπανικές και άλλες αρμόδιες ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές της προστασίας απορρήτου καθώς θεωρείται ότι παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία του απορρήτου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προστατεύονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου. Οι Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες - Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (BCR-C) της Cisco προβλέπουν την εφαρμογή επαρκών διασφαλίσεων για τη διαβίβαση ευρωπαϊκών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τη Cisco παγκοσμίως.

  Αντίγραφο των κανόνων BCR-C δημοσιεύεται εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες BCR-C δημοσιεύονται εδώ.

Εάν έχετε κάποιο θέμα προστασίας του απορρήτου που δεν έχει επιλυθεί σχετικά με την επεξεργασία ή τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων από τη Cisco σύμφωνα με το CBPRs ή/και την Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου, το οποίο η Cisco δεν χειρίστηκε ικανοποιητικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε (χωρίς χρέωση) με έναν τρίτο πάροχο επίλυσης διαφορών που εδρεύει στις ΗΠΑ, κάνοντας κλικ εδώ. Υπό ορισμένες συνθήκες που περιγράφονται αναλυτικότερα στη διαδικτυακή τοποθεσία της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου, ενδέχεται να δικαιούστε να επικαλεστείτε την εφαρμογή δεσμευτικής διαιτησίας κατόπιν εξάντλησης των λοιπών διαδικασιών επίλυσης διαφορών.

Τα δικαιώματα προστασίας του απορρήτου σας στην Καλιφόρνια

Οι κάτοικοι της πολιτείας της Καλιφόρνια σύμφωνα με το άρθρο 1798.83 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνια έχουν το δικαίωμα να ζητούν από εταιρείες που διεξάγουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Καλιφόρνια έναν κατάλογο με όλους τους τρίτους στους οποίους η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους για λόγους άμεσου μάρκετινγκ. Εναλλακτικά, ο νόμος προβλέπει ότι αν η εταιρεία έχει μια πολιτική απορρήτου που σας δίνει την επιλογή αποδοχής ή άρνησης της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας από τρίτους (όπως διαφημιστές) για λόγους μάρκετινγκ, η εταιρεία μπορεί αντ'αυτού να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς θα ασκήσετε τις επιλογές σας σχετικά με τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας.

Η Cisco έχει υιοθετήσει την εναλλακτική επιλογή. Διαθέτουμε μια αναλυτική δήλωση προστασίας απορρήτου και σας παρέχουμε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να επιλέξετε την αποδοχή ή την άρνηση χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας από τρίτους για λόγους άμεσου μάρκετινγκ. Επομένως, δεν υποχρεούμαστε να διατηρούμε ή να γνωστοποιούμε κατάλογο των τρίτων που έλαβαν τα προσωπικά δεδομένα σας για λόγους μάρκετινγκ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Αν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια και ζητάτε πληροφορίες σχετικά με το πώς θα ασκήσετε τις επιλογές σας αναφορικά με την αποκάλυψη δεδομένων σε τρίτους, αποστείλετέ μας email με το αίτημά σας.

Πώς θα επικοινωνείτε μαζί μας

Εκτιμούμε τη γνώμη σας. Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου, αποστείλετε email στην ομάδα απορρήτου μας στη διεύθυνση privacy@cisco.com.

Αναθεωρήσεις της παρούσας Δήλωσης προστασίας απορρήτου της Cisco

Κατά καιρούς ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου. Αν τροποποιήσουμε τη Δήλωση προστασίας απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη έκδοση εδώ, με ενημερωμένη ημερομηνία έκδοσης. Συμφωνείτε να επισκέπτεστε αυτές τις σελίδες κατά καιρούς για να λαμβάνετε γνώση και να εξετάζετε οποιεσδήποτε αναθεωρημένες εκδόσεις. Αν προχωρήσουμε σε ουσιώδεις αλλαγές στη Δήλωση προστασίας απορρήτου μας, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε και με άλλους τρόπους πριν την έναρξη ισχύος των αλλαγών, όπως μέσω της δημοσίευσης ανακοίνωσης στις διαδικτυακές τοποθεσίες μας ή αποστολής σχετικής ειδοποίησης σε εσάς. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας μετά την έναρξη ισχύος των εν λόγω αναθεωρημένων εκδόσεων, αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτές και συμφωνείτε να τις τηρείτε.

Η Δήλωση προστασίας απορρήτου της Cisco αναθεωρήθηκε και δημοσιεύτηκε στις 20 Απριλίου 2018.

Κάνετε κλικ εδώ για την προηγούμενη έκδοση της δήλωσης προστασίας απορρήτου.

Δήλωση προστασίας απορρήτου

ΠερίληψηΠώς θα επικοινωνείτε μαζί μας

Email: privacy@cisco.com

Mail: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA