Вече имате акаунт?

 •   Персонализирано съдържание
 •   Вашите продукти и поддръжка

Трябва Ви акаунт?

Създаване на акаунт

Онлайн декларация за поверителност на Cisco

Център за доверие и прозрачност

Cisco е поела ангажимент за поддържане на строга защита по отношение на своите клиенти, продукти и компанията. Ние вярваме в изграждането и поддържането на доверие, намаляването на риска и просто правим това, което е правилно.

Cisco Systems, Inc. и нейните филиали (заедно „Cisco“) са поели ангажимент да защитават Вашата поверителност и да гарантират Вашите положителни преживявания в нашите уебсайтове и при използването на нашите продукти и услуги („Решение“ или „Решения“).

Тази декларация за поверителност се прилага към уебсайтовете и решенията на Cisco, които препращат към или се позовават на тази декларация, и описва начина, по който обработваме лична информация, и предлаганите на Вас възможности за избор относно събирането, използването, достъпа до лична информация, както и начините за актуализиране и коригиране на Вашата лична информация. Допълнителна информация за нашите практики по отношение на личната информация може да е предоставена в описания на оферти, допълнения към декларацията за поверителност или в уведомления, предоставяни преди или по времето на събиране на данни. Някои уебсайтове на Cisco може да имат собствена декларация за поверителност, която описва начина на обработка на лична информация специално за тези уебсайтове. До степента, в която предоставено по времето на събиране на данни уведомление или специфична за уебсайт или решение декларация за поверителност са в противоречие с тази декларация за поверителност, преимущество ще има подобно уведомление или специфичната декларация за поверителност.

Събиране на лична информация

Възможно е да събираме данни, в това число лична информация за Вас, когато използвате нашите уебсайтове и решения, и взаимодействате с нас. „Лична информация“ е всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на лице, и може да включва име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, информация за вход (номер на акаунт, парола), маркетингови предпочитания,информация за акаунт в социална мрежа или номер на карта за плащане. Ако свързваме други данни с Вашата лична информация, ще третираме тези свързани данни като лична информация. Ние събираме също лична информация от доверени източници – трети страни и ангажираме трети страни със събиране на лична информация, за да ни съдействат.

Събираме лична информация по различни причини, като:

 • Обработка на Ваша поръчка, включително платежни транзакции.
 • Предоставяне на абонамент за новини.
 • Изпращане на съобщения с цел маркетинг.
 • Създаване на акаунт.
 • Активиране на използването на някои свойства на нашите решения.
 • Персонализиране на Вашия опит.
 • Осигуряване на обслужване на клиенти.
 • Управление на приложение за работа.
 • Събиране на информация по време на тестовия процес на встъпителен прием, когато Ви се предоставя сертификационен тест на компютърна основа.

Ние и третите страни, които сме ангажирали, може да комбинираме информацията, която събираме за Вас във времето от нашите уебсайтове и решения, с информация, получена от други източници. Това ни помага да подобрим нейната обща точност и пълнота, както и да персонализираме нашето взаимодействие с Вас.

Ако изберете да предоставите на Cisco лична информация за трета страна (като име, имейл и телефонен номер), Вие декларирате, че имате разрешението на третата страна да направите това. Примерите включват препращане на референтен или маркетингов материал на приятел или колеги. Третите страни могат да се отпишат от всякаква бъдеща комуникация като последват препратката, предоставена в първоначалното съобщение, или се свържат с privacy@cisco.com. В някои случаи Cisco и трети страни, които ангажираме, може автоматично да събира информация чрез „бисквитки“, уеб дневници, уеб сигнали и други подобни приложения. Тази информация се използва за по-добро разбиране и подобряване на използваемостта, работата и ефективността на уебсайта, както и за персонализиране на съдържанието или офертите към Вас. Моля, прочетете раздела „Бисквитки“ и други уебтехнологии“ по-долу за още информация.

Използване на Вашата лична информация

Възможно е да използваме Вашата лична информация за целите на нашия бизнес, за предоставяне, подобряване и персонализиране на нашите уебсайтове и решения, за изпращане на маркетингови и други съобщения, свързани с нашия бизнес, както и за други легитимни цели, разрешени от приложимото законодателство. Някои от начините, по които може да използваме лична информация, включват:

 • Предоставяне на решение, което сте поискали.
 • Анализиране, поддръжка и подобряване на нашите решения и Вашия онлайн опит.
 • Персонализиране на уебсайтове, бюлетини с новини и други съобщения.
 • Управление и обработка на Вашите сертификационни изпити.
 • Изпращане на съобщения, включително за целите на маркетинга или удовлетворението на клиентите, или директно от Cisco, или от наши партньори.

Може да редактирате Вашите предпочитания за съобщения по всяко време. Вижте по-долу „Вашият избор и избор на предпочитания за съобщения“.

Достъп до и точност на Вашата лична информация

Нуждаем от Вашата помощ, за да поддържаме Вашата лична информация точна и актуална. Ние предоставяме редица възможности за достъп до, коригиране, скриване или изтриване на Вашата лична информация.

 • Може да прегледате или редактирате Вашата лична информация и предпочитания в Cisco.com онлайн, чрез използване на Инструмент за управление на профила в Cisco.
 • Някои подразделения на Cisco може да действат или да се разглеждат като „оператори на данни“. Когато подразделение на Cisco действа в качеството на оператор на данни, може да упражните правата си за достъп и да поискате корекции, скриване или деактивиране според приложимото законодателство за защита на данни директно от това подразделение на Cisco, както е описано в специфичната за решението документация.
 • Ако се нуждаете от допълнително съдействие или помощ за достъпа, коригирането, скриването или изтриването на Вашата лична информация, моля, не се колебайте да осъществите директен контакт с нас. Ние полагаме добросъвестни усилия за обработка на приемливи искания за достъп, изтриване, актуализиране, скриване или корекция на Вашите данни. Ще отговорим на Вашето искане в рамките на 30 дни. Ако не сме в състояние да обработим Вашето искане, ще Ви предоставим обяснение за това.

Вашият избор и избор на предпочитания за съобщения

Ние Ви предоставяме избора за получаване на разнообразна информация, свързана с нашите решения. Може да управлявате Вашите предпочитания за съобщения чрез следните методи:

 • Като следвате инструкциите, включени във всеки промоционален имейл от нас, за да се отпишете от това конкретно разпращане на писма.
 • Като ни изпратите съобщение по имейл или по пощата до: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Моля, уверете се, че сте включили Вашето име, адрес, имейл адрес и специфична информация за материала, който вече не желаете да получавате.
 • За услуги с кратки съобщения („SMS услуги“), като отговорите със „STOP“, „END“ или „QUIT“ на SMS съобщението, което сте получили.

Този избор не се прилага към получаването на задължителни сервизни съобщения или други необходими съобщения, които се разглеждат като част от определени решения, каквито може периодично да получавате докато не спрете да използвате или анулирате Вашето решение в съответствие с условията. С Ваше разрешение е възможно да споделяме Вашата лична информация с бизнес партньори или дистрибутори на Cisco, така че те да имат възможност да Ви изпращат информация за продукти или услуги, които може да Ви интересуват. За да да се откажете от такова споделяне с трети страни за техните маркетингови цели, щракнете тук.

С използването на нашите уебсайтове, решения или като ни предоставяте по друг начин лична информация, Вие се съгласявате, че може да контактуваме с Вас по електронен път относно безопасността, поверителността и административни въпроси, свързани с Вашето използване. Например ако научим за пробив в системата за безопасност, ще се опитаме да Ви уведомим по електронен път чрез публикуване на уведомление на нашите уебсайтове, чрез изпращане на имейл до Вас или по друг начин.

Споделяне на Вашата лична информация

Възможно е да споделяме Вашата лична информация с трети страни за целите на нашия бизнес, за предоставяне, подобряване и персонализиране на нашите решения, за изпращане на маркетингови и други съобщения, свързани с нашия бизнес, както и за други легитимни цели, разрешени от приложимото законодателство.

Може да споделяме лична информация по следните начини:

 • В рамките на Cisco и с всеки от нашите световни филиали за целите на обработката или съхранението на данни.
 • С бизнес партньори или дистрибутори на Cisco, така че те да имат възможност да споделят информация с Вас за техните продукти или услуги. За да да се откажете от споделяне от Cisco с трети страни за техните маркетингови цели, щракнете тук.
 • С бизнес партньори, обслужващи дистрибутори, оторизирани агенти на трети страни или подизпълнители, с цел предоставяне на поискано решение, услуга или транзакция. Примерите включват, но не се ограничават до: обработка на поръчки и транзакции с кредитни карти, хостинг на уебсайтове, хостинг на регистрация на семинар, оказване на съдействие при свързани с продажби усилия или следпродажбена поддръжка и осигуряване на обслужване на клиентите.
 • Във връзка с или по време на преговори, сливане, продажба на активи на компанията, консолидиране или преструктуриране, финансиране или придобиване на целия или на част от нашия бизнес от или продажбата му на друга компания.
 • В отговор на искане за информация от компетентен орган, ако вярваме, че разкриването е в съответствие с или се изисква по друг начин от всяко приложимо законодателство, разпоредба или правен процес.
 • С правоприлагащи органи, държавни органи или други трети страни, както е необходимо за спазване юридическия процес или националните изисквания за безопасност, защита на правата, собствеността или безопасността на Cisco, нейните бизнес партньори, Вас или други лица, или когато по друг начин се изисква от приложимото законодателство.
 • В обобщена, анонимна и/или безлична форма, която не може разумно да се използва, за да бъдете идентифицирани.
 • Ако по друг начин Ви уведомим и Вие се съгласите със споделянето.

Безопасност на Вашата лична информация

Ние възнамеряваме да пазим доверената ни лична информация и да я третираме безопасно, в съответствие с тази декларация за поверителност. Cisco осигурява физически, административни и технически мерки, разработени за защита на Вашата лична информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване. Изискваме също по договор и нашите доставчици да защитават такава информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване. Интернет пространството обаче не е 100 % сигурно и ние не можем да гарантираме безопасността на всяка една лична информация, която ни предоставяте.

Съхраняване на лична информация

Ние ще съхраняваме Вашата лична информация както е необходимо за нуждите, за които тя е била събрана. Ще съхраняваме и използваме Вашата лична информация както е необходимо за да отговаря на нашите бизнес и правни задължения, за разрешаване на спорове, защита на нашите активи и изпълнение на нашите споразумения.

Използване на „бисквитки“ и други уеб технологии

Както много други уебсайтове, Cisco използва автоматични инструменти за събиране на данни, като „бисквитки“, вградени уеб препратки и уеб сигнали. Тези инструменти събират определена стандартна информация, която Вашият браузър изпраща към нашия уебсайт. Примерите включват вида на Вашия браузър и адреса на уебсайта, от който сте дошли в нашия уебсайт.

Те може да събират също и информация за:

 • Вашият Internet Protocol (IP) адрес. Това е номер, който автоматично се присвоява на Вашия компютър или устройство, когато се свързвате с интернет. Той представлява уникален адрес, присвоен от Вашия доставчик на интернет или ИТ отдела на ТСР/ІР мрежа. Освен другите неща ІР адресът позволява на уебсървърите да откриват местоположението и да идентифицират Вашето устройство.
 • Поведение на последователни щраквания. Това включва, например, страниците, които преглеждате и препратките, върху които щраквате. Тези инструменти улесняват посещението на нашия уебсайт, правят го по-ефикасно и по-ценно, като Ви предоставят персонализиран опит и Ви разпознават при връщане. Получете още информация за начина, по който използваме инструменти за автоматично събиране на данни, като „бисквитки“ и притурки.

Научете как да актуализирате Вашия избор по отношение на тези инструменти.

Нашият уебсайт включва притурки. Притурките са интерактивни мини-програми, които функционират в нашия сайт, за да предоставят специфични услуги от други компании. Примерите включват показване на новини, мнения, видео и още. Възможно е чрез притурки да се събира лична информация, например адреса на Вашата електронна поща. Притурките може също да задават „бисквитки“, които да позволяват правилното им функциониране. Информацията, събирана от притурка, се ръководи от политиката за поверителност на компанията, която е създала притурката.

Някои уеб браузъри може да Ви предоставят възможността за активиране на функцията „без проследяване“, която изпраща сигнали до уебсайтовете, които посещавате, посочвайки Вашето нежелание за проследяване на Вашите онлайн дейности. Това е различно от блокирането или изтриването на „бисквитки“, тъй като браузърите с активирана функция „Без проследяване“ все пак може да приемат „бисквитки“.

Понастоящем не съществува секторен стандарт за това как компаниите трябва да реагират на сигналите „Без проследяване“, въпреки че е възможно създаването на такъв в бъдеще. Уебсайтовете на Cisco понастоящем не разпознават и не реагират на сигналите „Без проследяване“. Ако в бъдеще правим това, ще опишем начина в тази декларация за поверителност. Вижте още информация за функцията „Без проследяване“.

Ние си партнираме с трети страни за показване на реклама в наш уебсайт или за управление на наша реклама в други сайтове. Нашите партньори-трети страни може да използват „бисквитки“ или подобни технологии, за да Ви предоставят реклами въз основа на Вашето сърфиране и интереси. Вие можете да отклоните тези реклами.

Как да отклоните реклама на база интереси:

Забележка: ще продължат да се показват общи, неперсонализирани реклами.

Свързани уебсайтове

Възможно е да осигуряваме препратки към уебсайтове на трети страни и услуги, които са извън нашия контрол и не се покриват от тази декларация за поверителност. Насърчаваме Ви да прегледате декларациите за поверителност, публикувани на уебсайтовете (и на всички уебсайтове), които посещавате.

Форуми и стаи за чат

Ако участвате в дискусионен форум, местни общности или стая за чат на уебсайт на Cisco, трябва да знаете, че информацията, която предоставяте там (т. е. Вашият публичен профил), ще е достъпна за широк кръг от хора и би могла да се използва за контакт с Вас, за изпращане на непоискани съобщения или за цели, върху които нито Cisco, нито Вие имате контрол. Също така имайте предвид, че индивидуални форуми и стаи за чат може да имат допълнителни правила и условия. Cisco не носи отговорност за личната информация или всяка друга информация, която решавате да предоставите в тези форуми. За да поискате премахване на Вашата лична информация от наш блог или форум на общност, свържете се с нас на адрес privacy@cisco.com. В някои случаи няма да сме в състояние да премахнем Вашата лична информация и тогава ще Ви уведомим за причината, поради която не можем да направим това.

Поверителност на децата

Cisco насърчава родителите и попечителите да играят активна роля в онлайн дейностите на техните деца. Cisco не събира умишлено лична информация от деца без съответното родителско или попечителско съгласие. Ако смятате, че е възможно да събираме лична информация от някое лице под приложимата за даване на съгласие във Вашата държава възраст и без съответното съгласие, моля, уведомете ни с помощта на описаните в раздела „Връзка с нас“ методи и ние ще предприемем необходимите мерки за бързо разследване и решаване на въпроса.

Съгласие за прехвърляне, обработка и съхранение на лична информация

Тъй като Cisco е глобална организация, ние може да прехвърляме Ваша лична информация към Cisco в САЩ, към всеки един филиал на Cisco по света или към трети страни и бизнес партньори, както е описано по-горе, които се намират в различни държави на света. С използването на нашите уебсайтове и решения или предоставянето на всякаква лична информация, където приложимото законодателство разрешава, Вие се съгласявате с прехвърлянето, обработката и съхранението на тази информация извън Вашата държава на местоживеене, където стандартите за защита на данни може да са различни.

Cisco поддържа мерки за безопасност и извършва глобалното прехвърляне на лична информация по няколко начина.

 • APEC сертификат за поверителност

  Отговорният агент за APEC в САЩ удостоверява, че глобалната програма за поверителност на Cisco отговаря на системата с регламенти за международна поверителност (CBPR) на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC). CBPR осигурява рамка за организациите, за да се гарантира защитата на лична информация, прехвърляна между участващите в APEC икономики. Повече информация за рамката за поверителност на APEC и CBPR можете да намерите тук. Сертификатът се отнася за нашите бизнес процеси за глобални операции, обработващи и прехвърлящи лична информация към/от наши филиали по света. За да видите нашия сертификат, моля, посетете страницата за одобрение чрез щракване върху печата TRUSTe.

  TRUSTe

   

 • TRUSTe

   

 • Щитове за поверителност ЕС-САЩ и Швейцария-САЩ

  Cisco участва и е сертифицирала спазването на рамките на щита за поверителност ЕС-САЩ и Швейцария-САЩ и принципите, определени от Министерството на търговията на САЩ, по отношение на събирането, използването и запазването на лична информация, прехвърляна от Европейския съюз (ЕС) и Швейцария съответно. Cisco се ангажира да предава всички лични данни, получени от държави членки на Европейския съюз (ЕС) и Швейцария, съгласно рамката на щитовете за поверителност ЕС-САЩ и Швейцария-САШ, в съответствие с приложимите рамкови принципи. При наличие на някакъв конфликт между условията в тази декларация за поверителност и принципите на щита за поверителност, ръководни ще са принципите на щита за поверителност. За да научите повече за тези рамки на щита за поверителност, посетете сайта. Cisco носи отговорност за обработката на лични данни, които получава според тези рамки на щита за поверителност и след това прехвърля към трета страна, действаща като агент от нейно име. Cisco спазва принципите на щита за поверителност за всички изходящи от ЕС и Швейцария прехвърляния на лични данни, включително условията за отговорност при изходящи прехвърляния. При определени ситуации от Cisco може да се изисква да разкрие лични данни в отговор на законни искания от обществени органи, в това число за спазване на изискванията за национална сигурност или правоприлагане. По отношение на личните данни, получени или прехвърлени в съответствие с рамката на щита за сигурност, Cisco е предмет на регулаторните правомощия за правоприлагане на Федералната комисия по търговия на САЩ.

  TRUSTe

   

 • Обвързващи корпоративни правила на ЕС - контролер

  Глобалната програма за поверителност и политиките на Cisco са одобрени от холандски, полски, испански и други съответни европейски регулатори на поверителността като осигуряващи адекватни гаранции за защита на поверителността, фундаменталните права и свободата на лицата за прехвърляне на лична информация, защитена съгласно европейското законодателство. Обвързващите корпоративни правила на Cisco – контролер (BCR-C) гарантират, че прехвърлянията на европейска лична информация от Cisco по света притежават адекватни гаранции.

  Копие от нашите BCR-C може да се намери тук. Повече информация за BCR-C може да се намери тук.

Ако имате нерешен проблем с поверителността, свързан с лични данни, обработени или прехвърлени от Cisco в съответствие с CBPR, щита за поверителност и/или „Безопасното пристанище“ между Швейцария и САЩ, който Cisco не е решила по задоволителен начин, моля, свържете се (безплатно) с нашия намиращ се в САЩ агент страна за разрешаване на спорове с трети страни чрез щракване тук. При определени условия, описани по-подробно в уебсайта на щита за поверителност, Вие може да имате право да поискате задължителен арбитраж, когато другите процедури за разрешаване на спорове са изчерпани.

Права за поверителност в Калифорния

Съгласно Гражданския кодекс на Калифорния § 1798.83, жителите на щата Калифорния имат правото да поискат от компаниите, извършващи дейност в Калифорния, списък на всички трети страни, на които компанията е разкрила лична информация през предходната година за директни маркетингови цели. Като алтернатива в законодателството се предвижда, че ако компанията има политика на поверителност, която дава право на избор или за отказ, или за съгласие за използване на Вашата лична информация от трети страни (като рекламодатели) за маркетингови цели, компанията може вместо това да Ви предостави информация за начина на упражняване на вариантите за избор на разкриване.

Cisco е получила ценз за алтернативния вариант. Ние разполагаме с изчерпателна декларация за поверителност и Ви предоставяме подробности за начина, по който можете или да се откажете, или да се съгласите вашата лична информация да бъде използвана от трети страни за директни маркетингови цели. Поради това ние не сме длъжни да поддържаме или разкриваме списък на третите страни, които са получили Ваша лична информация за маркетингови цели през предходната година.

Ако сте жител на Калифорния и поискате информация за начина на упражняване на избора за разкриване на трети страни, моля, изпратете ни по имейл Вашето искане.

Връзка с нас

Ние ценим Вашето мнение. Ако имате въпроси или коментари, свързани с тази декларация за поверителност, моля, изпратете имейл на нашия екип по поверителността на адрес privacy@cisco.com.

Актуализации към тази декларация за поверителност на Cisco

Възможно е периодично да актуализираме тази декларация за поверителност. Ако променим нашата декларация за поверителност, ще публикуваме преразгледаната версия тук, с посочване на датата на редакцията. Вие се съгласявате периодично да посещавате тези страници, за да се запознаете с и прегледате всички такива редакции. Ако направим съществени промени в нашата декларация за поверителност, може да Ви уведомим и по други начини преди промените да влязат в сила, като например чрез публикуване на уведомление в нашите уебсайтове или изпращана на уведомление до Вас. Продължавайки да използвате нашия уебсайт след влезли в сила подобни редакции, Вие приемате и се съгласявате с редакциите и сте обвързани с тях.

Декларацията за поверителност на Cisco е преразгледана и публикувана на 20 април 2018 г.

Щракнете тук за предишната версия на декларацията за поверителност.

Декларация за поверителност

РезюмеВръзка с нас

Имейл: privacy@cisco.com

Поща: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134 USA