Have an account?

  •   Personalized content
  •   Your products and support

Need an account?

Create an account

Informatie over kopen

Kopen van een Cisco-partner

Zoek oplossingen, genereer offertes en plaats bestellingen met de hulp van gecertificeerde Cisco-partners/resellers. 

Overleggen met een Cisco-adviseur

Cisco-adviseurs kunnen advies bij productimplementaties bieden en u in contact brengen met een Cisco-partner/reseller.

Terugbelafspraak met pre-sales maken

Geregistreerde klant of partner

Meld u aan om uw aankoopopties te bekijken. Bekijk opgeslagen kostenramingen (of deals en offertes als u een partner bent) op Cisco Commerce (CCW).