Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của Cisco

Trung tâm Tin cậy và Tính minh bạch

Cisco cam kết luôn bảo vệ khách hàng, sản phẩm và công ty của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng và duy trì lòng tin, giảm rủi ro và chỉ làm những điều đúng đắn.

Cisco Systems, Inc. và các công ty con của Cisco (gọi chung là "Cisco") cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và mang lại cho bạn một trải nghiệm tích cực trên các trang web của chúng tôi cũng như khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ("Giải pháp").

Tuyên bố Quyền riêng tư này áp dụng cho các trang web và Giải pháp của Cisco liên kết hoặc tham chiếu đến Tuyên bố Quyền riêng tư này, đồng thời mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân cũng như các lựa chọn dành cho bạn liên quan đến việc thu thập, sử dụng, truy cập và cách cập nhật cũng như chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin bổ sung về các phương thức bảo vệ thông tin cá nhân trong các mô tả chào hàng, bảng dữ liệu quyền riêng tư hoặc các thông báo khác được cung cấp trước hoặc tại thời điểm thu thập dữ liệu. Một số trang web và Giải pháp nhất định của Cisco có thể có tài liệu về quyền riêng tư của riêng họ để mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân đối với các trang web và Giải pháp đó theo cách riêng. Trong trường hợp thông báo cụ thể của một trang web hoặc Giải pháp mẫu thuẫn với Tuyên bố Quyền riêng tư này, thông báo cụ thể đó sẽ được ưu tiên thực hiện.

Thông tin Cá nhân là gì

"Thông tin cá nhân" là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân và có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin đăng nhập (số tài khoản, mật khẩu), thông tin tài khoản mạng xã hội hoặc số thẻ thanh toán.

Ngoài ra, thông tin cá nhân cũng có thể bao gồm mã nhận dạng thiết bị, dữ liệu và phép đo từ xa (chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc MAC) khi dữ liệu đó liên kết hoặc gắn với thiết bị của một người cụ thể.

Nếu chúng tôi liên kết dữ liệu khác với thông tin cá nhân của bạn, thì chúng tôi sẽ coi dữ liệu được liên kết đó là thông tin cá nhân.

Thu thập Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về bạn (bao gồm cả thông tin cá nhân) khi bạn sử dụng các trang web và Giải pháp của chúng tôi cũng như tương tác với chúng tôi. Chúng tôi cũng lấy thông tin cá nhân từ các nguồn của bên thứ ba đáng tin cậy và thuê bên thứ ba thu thập thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân vì nhiều lý do kinh doanh, chẳng hạn như:

 • Xử lý đơn hàng của bạn, bao gồm các giao dịch thanh toán.
 • Cung cấp thông tin đăng ký bản tin cho bạn.
 • Gửi và quản lý các tùy chọn/thông tin tiếp thị.
 • Tạo tài khoản.
 • Cung cấp các trang web và Giải pháp cũng như cho phép sử dụng một số tính năng nhất định.
 • Cá nhân hóa, cải thiện và tăng cường trải nghiệm người dùng cũng như Giải pháp.
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng.
 • Quản lý đơn xin việc.
 • Quản lý hoạt động đào tạo, kiểm tra và chứng nhận trực tuyến.

Chúng tôi và các bên thứ ba mà chúng tôi thuê có thể kết hợp thông tin thu thập được từ bạn (qua các trang web và Giải pháp của chúng tôi theo thời gian) với thông tin lấy từ các nguồn khác. Điều này giúp chúng tôi cải thiện độ chính xác và độ hoàn thiện, cũng như giúp chúng tôi điều chỉnh các hoạt động tương tác của mình sao cho phù hợp hơn với bạn.

Nếu bạn chọn cung cấp cho Cisco thông tin cá nhân của bên thứ ba (chẳng hạn như tên, email và số điện thoại), bạn tuyên bố rằng bạn được bên thứ ba cho phép làm như vậy. Các ví dụ bao gồm chuyển tiếp tài liệu tham khảo hoặc tiếp thị cho bạn bè hoặc gửi thư giới thiệu việc làm. Các bên thứ ba có thể truy cập vào đường liên kết có trong thư ban đầu hoặc nhấp vào đây để hủy nhận thông báo trong tương lai. Trong một số trường hợp, Cisco và các bên thứ ba chúng tôi thuê có thể tự động thu thập dữ liệu thông qua cookie, nhật ký web, beacon web và các ứng dụng tương tự khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn và cải thiện tính hữu dụng, hiệu suất cũng như độ hiệu quả của trang web hoặc Giải pháp, đồng thời góp phần điều chỉnh các tính năng, nội dung hoặc sản phẩm/dịch vụ cho phù hợp với bạn. Vui lòng đọc phần "Cookie và các Công nghệ Web Khácbên dưới để biết thêm thông tin.

Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn

 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiến hành kinh doanh và giúp đảm bảo tính bảo mật của hoạt động kinh doanh, cung cấp, cải thiện và tùy chỉnh các trang web và Giải pháp của chúng tôi, gửi thông báo, thông báo tiếp thị cũng như các thông báo khác và cho các mục đích hợp pháp khác mà luật hiện hành cho phép. Dưới đây là một số cách mà chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân:
 • Cung cấp Giải pháp mà bạn đã yêu cầu.
 • Phân tích, hỗ trợ và cải thiện các trang web và Giải pháp của chúng tôi cũng như trải nghiệm người dùng.
 • Cá nhân hóa các trang web và Giải pháp, bản tin cũng như các thông báo khác.
 • Quản lý và xử lý các kỳ thi chứng nhận và đào tạo của bạn.
 • Quản lý mối quan hệ và hoạt động tương tác của bạn với Cisco.
 • Gửi cho bạn các thông báo, bao gồm thông báo cho mục đích tiếp thị hoặc cho mục đích đem lại sự hài lòng cho khách hàng, một cách trực tiếp hoặc thông qua đối tác của chúng tôi.

Bạn có thể sửa đổi các tùy chọn thông báo của mình bất kỳ lúc nào. Xem các Lựa chọn của bạn và Chọn Tùy chọn Thông báo bên dưới.

Quyền truy cập và Độ chính xác của Thông tin Cá nhân của bạn

 • Chúng tôi cần bạn trợ giúp để giữ cho thông tin cá nhân của bạn luôn chính xác và cập nhật. Chúng tôi cung cấp cho bạn các tùy chọn để truy cập, chỉnh sửa, ẩn giấu hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn:
 • Bạn có thể xem hoặc chỉnh sửa trực tuyến thông tin cá nhân và các tùy chọn của bạn trên Cisco.com bằng cách sử dụng Công cụ Quản lý Hồ sơ của Cisco.
 • Một số thực thể của Cisco có thể đóng vai trò là hoặc được xem là "đơn vị kiểm soát dữ liệu". Khi một thực thể của Cisco đang đóng vai trò là đơn vị kiểm soát dữ liệu, bạn có thể thực thi các quyền truy cập của mình và trực tiếp yêu cầu thực thể đó của Cisco chỉnh sửa, ẩn giấu hoặc hủy kích hoạt theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành như được mô tả trong tài liệu của Giải pháp cụ thể.
 • Nếu bạn cần được trợ giúp thêm hoặc cần được trợ giúp về việc truy cập, chỉnh sửa, ẩn giấu hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi không ngừng nỗ lực đáp ứng các yêu cầu chính đáng nhằm truy cập, xóa, cập nhật, ẩn giấu hoặc chỉnh sửa dữ liệu của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày. Nếu không thể đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc cần thêm thời gian, chúng tôi sẽ giải thích lý do cho bạn.
 • Trong một số trường hợp nhất định, một số thực thể của Cisco có thể đóng vai trò là hoặc được xem là "đơn vị xử lý dữ liệu". Khi một thực thể của Cisco đang đóng vai trò là đơn vị xử lý dữ liệu và bạn muốn thực thi các quyền của mình về việc truy cập và yêu cầu chỉnh sửa, ẩn giấu hoặc hủy kích hoạt, Cisco sẽ chuyển bạn đến đơn vị kiểm soát dữ liệu đó theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Các Lựa chọn và Chọn các Tùy chọn Thông báo của bạn

Bạn có lựa chọn là nhận nhiều thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, chương trình, trang web và Giải pháp của chúng tôi. Bạn có thể quản lý tùy chọn thông báo của mình bằng các phương pháp sau:

 • Làm theo hướng dẫn có trong từng email quảng cáo của chúng tôi để hủy đăng ký nhận thư.
 • Hoàn thành và gửi biểu mẫu này hoặc liên hệ với chúng tôi qua thư theo địa chỉ: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Xin đảm bảo cung cấp tên, địa chỉ email của bạn và thông tin cụ thể, có liên quan về tài liệu mà bạn không muốn nhận nữa.
 • Đối với dịch vụ tin nhắn ngắn ("Dịch vụ SMS"), hãy trả lời bằng cú pháp "DỪNG", "KẾT THÚC" hoặc "THOÁT" cho tin nhắn văn bản SMS bạn đã nhận được.

Những lựa chọn này không áp dụng cho các thông báo dịch vụ hoặc thông báo bắt buộc khác được xem là một phần của một số chương trình, trang web và Giải pháp nhất định mà bạn có thể nhận được theo định kỳ trừ khi bạn ngừng sử dụng hoặc hủy chương trình, trang web hoặc Giải pháp đó theo các điều khoản và điều kiện của Giải pháp. Khi được bạn cho phép, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp của Cisco để họ có thể gửi cho bạn thông tin về các trang web, chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Để chọn không cho phép Cisco chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ, vui lòng nhấp vào đây.

Khi sử dụng các trang web, Giải pháp của chúng tôi hoặc tham gia hay cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên hệ với bạn theo hình thức điện tử về các vấn đề bảo mật, quyền riêng tư và quản lý có liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web hoặc Giải pháp đó. Ví dụ: nếu chúng tôi phát hiện thấy hành vi vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn theo hình thức điện tử bằng cách đăng một thông báo lên các trang web của chúng tôi, gửi email hoặc liên hệ với bạn.

Chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba cho các mục đích tiến hành kinh doanh, cung cấp, cải thiện, bảo vệ và tùy chỉnh các trang web và Giải pháp của mình, gửi thông báo tiếp thị cũng như các thông báo khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cho các mục đích hợp pháp khác mà luật hiện hành cho phép hoặc bạn đồng ý.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân theo các cách sau:

 • Chia sẻ trong phạm vi Cisco và bất kỳ công ty con nào của chúng tôi trên toàn thế giới với mục đích xử lý dữ liệu, chẳng hạn như tiếp thị, hoạt động kinh doanh, bảo mật, chức năng trang web hoặc Giải pháp, hoặc lưu trữ.
 • Chia sẻ với các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp của Cisco để họ có thể chia sẻ với bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Để chọn không cho phép Cisco chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ, vui lòng nhấp vào đây.
 • Chia sẻ với các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý của bên thứ ba được ủy quyền hoặc nhà thầu để cung cấp trang web, Giải pháp, dịch vụ hoặc giao dịch theo yêu cầu. Các ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: xử lý đơn đặt hàng và các giao dịch thẻ tín dụng, lưu trữ trang web, lưu trữ thông tin đăng ký hội thảo, trợ giúp các nỗ lực liên quan đến bán hàng hoặc hỗ trợ hậu mãi và hỗ trợ khách hàng.
 • Liên quan đến hoặc trong quá trình thương lượng, bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản của công ty, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, huy động vốn hay mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi bởi hoặc với một công ty khác.
 • Để đáp ứng yêu cầu về thông tin của bên thứ ba hoặc cơ quan có thẩm quyền nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ tuân theo hay theo yêu cầu của bất kỳ luật, quy định hoặc quy trình pháp lý hiện hành nào.
 • Với các viên chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba khác khi cần thiết để tuân thủ quy trình pháp lý hoặc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia; bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Cisco, đối tác kinh doanh của Cisco, bạn hoặc những người khác; hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành.
 • Ở dạng tổng hợp, ẩn danh và/hoặc loại bỏ thông tin nhận dạng để khó có thể dùng để nhận dạng bạn.
 • Nếu chúng tôi thông báo khác cho bạn và bạn đồng ý chia sẻ.

Bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi có kế hoạch bảo vệ thông tin cá nhân được ủy thác cho chúng tôi và xử lý thông tin cá nhân đó một cách an toàn theo Tuyên bố Quyền riêng tư này. Cisco thực hiện các biện pháp bảo vệ vật lý, hành chính và kỹ thuật được xây dựng để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn nhằm ngăn ngừa hành động tiêu hủy, làm thất thoát, điều chỉnh một cách vô ý hoặc trái pháp luật hay tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Trên hợp đồng, chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp của mình bảo vệ thông tin đó nhằm ngăn ngừa hành động tiêu hủy, làm thất thoát, điều chỉnh một cách vô ý hoặc trái pháp luật hay tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo mức độ bảo mật tuyệt đối trên Internet và không thể đảm bảo bảo mật mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp.

Lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện các mục đích đã định. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu kinh doanh, nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp, bảo vệ tài sản cũng như thực thi các quyền và thỏa thuận của chúng tôi.

Sử dụng Cookie và các Công nghệ Web khác

Giống như nhiều trang web và Giải pháp dựa trên web, Cisco sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu tự động như cookie, các liên kết web nhúng và beacon web. Những công cụ này thu thập một số thông tin tiêu chuẩn nhất định mà trình duyệt của bạn gửi cho chúng tôi (ví dụ: địa chỉ Giao thức Internet (IP), địa chỉ MAC, hành vi tương tác trên trang web và phép đo từ xa). 

Những công cụ này giúp bạn truy cập vào trang web và Giải pháp của chúng tôi dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và nhận được nội dung phù hợp hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để cải thiện trang web và Giải pháp của chúng tôi cũng như cung cấp dịch vụ và giá trị tốt hơn.

Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi và quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên các hoạt động và sở thích duyệt web của bạn. Bạn có thể chọn không nhận quảng cáo này, tuy nhiên, quảng cáo chung, không được cá nhân hóa sẽ tiếp tục hiển thị.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Cách Cisco Sử dụng các Công cụ Thu thập Dữ liệu Tự động.

Để cập nhật các tùy chọn cookie, hãy truy cập vào Trình quản lý Sự đồng ý sử dụng Cookie của Cisco.

Các Trang web được Liên kết

Chúng tôi có thể cung cấp những liên kết tới các trang web và dịch vụ khác của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và không được đề cập đến trong Tuyên bố Quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại tuyên bố quyền riêng tư được đăng trên các trang web mà bạn truy cập.

Diễn đàn và Phòng Trò chuyện

Nếu bạn tham gia diễn đàn thảo luận, cộng đồng địa phương hoặc phòng trò chuyện trên trang web của Cisco, thì bạn nên biết rằng thông tin bạn cung cấp ở đó (nghĩa là hồ sơ công khai của bạn) sẽ được cung cấp rộng rãi cho người khác và có thể được sử dụng để liên hệ với bạn, gửi cho bạn thư không mong muốn hoặc cho các mục đích mà Cisco hoặc bạn đều không có quyền kiểm soát. Đồng thời, bạn nên biết rằng các diễn đàn cá nhân và phòng trò chuyện có thể có các quy tắc và điều kiện khác nữa. Cisco không chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn gửi trong các diễn đàn này. Để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi blog hoặc diễn đàn cộng đồng của chúng tôi, hãy nhấp vào đây. Trong một số trường hợp, chúng tôi không được xóa thông tin cá nhân của bạn, nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và giải thích lý do.

Quyền riêng tư của Trẻ em

Cisco khuyến khích cha mẹ và người giám hộ đóng vai trò tích cực trong các hoạt động trực tuyến của trẻ em. Cisco không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em khi chưa được sự đồng ý thích đáng của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin cá nhân từ người nào đó dưới độ tuổi đồng thuận hiện hành tại quốc gia bạn khi chưa được sự đồng ý thích hợp, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách dùng các phương pháp được mô tả trong phần Liên hệ với Chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để điều tra cũng như giải quyết vấn đề ngay.

Xử lý, Lưu trữ và Chuyển Dữ liệu Cá nhân Ra nước ngoài

Vì Cisco là một tổ chức toàn cầu nên chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho Cisco tại Hoa Kỳ, cho mọi chi nhánh của Cisco trên toàn thế giới hoặc cho các bên thứ ba và đối tác kinh doanh (như mô tả ở trên) tại các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Khi sử dụng các trang web và Giải pháp của chúng tôi hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi, trong trường hợp luật hiện hành cho phép, bạn thừa nhận và đồng ý việc xử lý, lưu trữ và chuyển thông tin đó ra bên ngoài quốc gia cư trú của mình, nơi mà các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu có thể khác.

Cisco bảo vệ và cho phép chuyển thông tin cá nhân trên toàn cầu theo một số cách:

 • Chứng nhận Quyền riêng tư của APEC

Chương trình quyền riêng tư toàn cầu của Cisco, đã mô tả trong Tuyên bố Quyền riêng tư này, tuân thủ Hệ thống Quy tắc Trao đổi dữ liệu cá nhân Xuyên Biên giới (CBPRs) và Sự công nhận Quyền riêng tư cho Đơn vị xử lý (PRP) của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Hệ thống CBPR và PRP của APEC cung cấp một khuôn khổ cho các tổ chức để đảm bảo biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân được chuyển giữa các nền kinh tế APEC tham gia. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về Khuôn khổ Quyền riêng tư, CBPRs và PRP của APEC tại đây. Chứng nhận của chúng tôi áp dụng cho các quy trình kinh doanh tại các cơ sở toàn cầu của chúng tôi để xử lý và chuyển thông tin cá nhân tới/từ các đơn vị liên kết của chúng tôi trên toàn thế giới. Để xem các chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập vào trang xác nhận của mỗi chứng nhận bằng cách nhấp vào các dấu TRUSTe.TRUSTeTRUSTe

 • Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ – Hoa Kỳ

Cisco Systems Inc. và các công ty con của Cisco ở Mỹ: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco WebEx LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security, Inc., Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC, Rizio, Inc. (dba Voicea) và Scientific-Atlanta LLC (gọi chung là “Cisco-US”) tham gia và đã chứng nhận rằng Cisco tuân thủ các Nguyên tắc và Khuôn khổ Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu – Hoa Kỳ và Hoa Kỳ – Thụy Sĩ mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân được chuyển từ Liên minh Châu Âu (EU), Vương quốc Anh (UK) và Thụy Sĩ. Cisco-US cam kết xử lý tất cả thông tin cá nhân nhận được từ các nước thành viên của Liên minh Châu Âu (EU), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, dựa trên Khuôn khổ Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu – Hoa Kỳ và Thụy Sĩ – Hoa Kỳ, theo Nguyên tắc hiện hành của Khuôn khổ. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản trong Tuyên bố Quyền riêng tư này và các Nguyên tắc trong Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư, thì các Nguyên tắc trong Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư sẽ được ưu tiên áp dụng. Để tìm hiểu thêm về Khuôn khổ Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư này, hãy truy cập vào trang web về Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Cisco-US chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân nhận được, theo Khuôn khổ Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư, và sau đó chuyển cho bên thứ ba đóng vai trò là một đại lý thay mặt cho Cisco. Cisco-US tuân thủ các Nguyên tắc trong Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư cho tất cả hoạt động chuyển tiếp thông tin cá nhân từ Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, bao gồm các điều khoản về trách nhiệm pháp lý khi chuyển tiếp dữ liệu. Trong một số trường hợp nhất định, Cisco-US có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu về thực thi luật pháp hoặc an ninh quốc gia.

Đối với thông tin cá nhân nhận được hoặc chuyển theo Khuôn khổ Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư, Cisco-US tuân thủ các quyền hạn thực thi quy định của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ.TRUSTe

 • Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp của Liên minh Châu Âu - Quy tắc điều chỉnh

Các chính sách và chương trình quyền riêng tư toàn cầu của Cisco đã được các cơ quan quản lý chính sách của Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha và các cơ quan quản lý chính sách có liên quan khác của Châu Âu phê duyệt vì chương trình này cung cấp các biện pháp an toàn thích hợp để bảo về quyền riêng tư, quyền cơ bản và quyền tự do của cá nhân khi trao đổi thông tin cá nhân được bảo vệ theo luật pháp của Châu Âu. Quy tắc Ràng Buộc Doanh nghiệp của Cisco -- Quy tắc điều chỉnh (BCR-C) -- nêu rõ rằng các hoạt động trao đổi thông tin cá nhân ở Châu Âu do Cisco toàn cầu thực hiện đều được hưởng lợi từ các biện pháp an toàn thích hợp này.

Bạn có thể tìm thấy bản sao của BCR-C tại đây. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về BCR tại đây.

Giải quyết Khiếu nại

Nếu bạn có mối quan ngại về quyền riêng tư chưa được giải quyết liên quan đến dữ liệu cá nhân được Cisco xử lý hoặc chuyển theo CBPRs, PRP và/hoặc Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư hoặc tuyên bố này mà Cisco chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ (miễn phí) với nhà cung cấp biện pháp giải quyết tranh chấp của bên thứ ba ở Hoa Kỳ bằng cách nhấp vào tại đây. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với cơ quan giám sát vấn đề bảo vệ dữ liệu ở khu vực tài phán của bạn để được hỗ trợ (Lưu ý: Trụ sở chính của Cisco ở Liên minh Châu Âu đặt tại Hà Lan. Do đó, cơ quan đứng đầu của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu là Dutch Autoritiet Persoonsgegevens). 

Trong một số điều kiện nhất định được mô tả đầy đủ hơn trên trang web của Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư, bạn có quyền yêu cầu phân xử bằng trọng tài ràng buộc khi đã thực hiện hết các thủ tục giải quyết tranh chấp khác. Trong một số điều kiện nhất định được mô tả đầy đủ hơn trên trang web của Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư, bạn có quyền yêu cầu phân xử bằng trọng tài ràng buộc khi đã thực hiện hết các thủ tục giải quyết tranh chấp khác.

Cách Liên hệ với Chúng tôi

Chúng tôi coi trọng ý kiến của bạn. Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét liên quan tới Tuyên bố Quyền riêng tư này, vui lòng nhấp vào đây

Nội dung cập nhật cho Tuyên bố Quyền riêng tư này của Cisco

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố Quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi sửa đổi Tuyên bố Quyền riêng tư, chúng tôi sẽ đăng phiên bản sửa đổi ở đây cùng với ngày sửa đổi được cập nhật. Bạn đồng ý truy cập vào các trang này theo định kỳ để biết và xem lại mọi nội dung sửa đổi đó. Nếu chúng tôi thay đổi tài liệu đối với Tuyên bố Quyền riêng tư, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn bằng các phương pháp khác trước khi các thay đổi có hiệu lực, chẳng hạn như bằng cách đăng thông báo lên trang web của chúng tôi hoặc gửi thông báo cho bạn. Khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các nội dung sửa đổi đó có hiệu lực, bạn chấp nhận và đồng ý với nội dung sửa đổi và sẽ tuân theo nội dung sửa đổi đó.

Tuyên bố Quyền riêng tư của Cisco đã được sửa đổi và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2020.

.

Nhấp vào đây để xem phiên bản trước của tuyên bố quyền riêng tư.

Cách Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét liên quan tới Tuyên bố Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào đây hoặc gửi thư đến địa chỉ:

Giám đốc Phụ trách Quyền riêng tư
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.

San Jose, CA 95134 USA

Nhân viên Phụ trách Quyền riêng tư tại Mỹ
Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Nhân viên Phụ trách Quyền riêng tư tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi
Cisco Systems, Inc.

Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Netherlands

Nhân viên Phụ trách Quyền riêng tư tại Châu Á – Thái Bình Dương
Cisco Systems, Inc.

80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapore

Tuyên bố Quyền riêng tư

Tóm tắtĐể biết thêm về các ưu đãi của Cisco, vui lòng xem bảng Dữ liệu bảo mật trên Cisco Trust Center.

Cách Liên hệ với Chúng tôi

Theo mẫu yêu cầu bảo mật

Gửi thư qua đường bưu điện: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA