Guest

ศูนย์ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ Unified Data Center

Featured Products

ระบบการประมวลผลข้อมูลแบบผสานรวม

ระบบการประมวลผลข้อมูลแบบผสานรวม

ปรับขยายการบริการที่นำเสนอและลดความซับซ้อนของข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าศูนย์ข้อมูล การจัดการ ระบบพลังงาน ระบบทำความเย็น และการเดินสายไฟ

Cisco UCS B-Series Blade Servers

Cisco UCS B-Series Blade Servers

 • เพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และขนาดสำหรับแอพพลิเคชันแบบเสมือนจริงและไม่ใช่จำลองเสมือนจริง
 • ปรับใช้แอพพลิเคชันได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและจัดการการเชื่อมต่อได้ตามต้องการ
 • รับหน่วยความจำและความสามารถ I/O เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
 • ลดจำนวนอะแดปเตอร์ สายไฟ และสวิตช์เข้าถึงเลเยอร์ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ LAN และ SAN
1460521260439

Cisco UCS 5100 Series Blade Server Chassis

 • จัดการติดตั้งเบลดเซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS B-Series ครึ่งความกว้างได้ถึง 8 ตัว หรือเต็มความกว้าง 4 ตัว
 • ปรับใช้งานแฟบริคแบบรวมศูนย์และเทคโนโลยีขยายแฟบริคสำหรับศูนย์ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ลดความหนาแน่นด้วยการใช้พื้นที่น้อยลงพร้อมกับลดการใช้พื้นที่ของเครื่อง
 • ลดองค์ประกอบทางกายภาพ ลดการจัดการระบบจัดเก็บแบบแยกอิสระ และปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล
Cisco UCS C-Series Rack Servers

Cisco UCS C-Series Rack Servers

 • ปรับปรุงต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) และเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ
 • สร้างความสมดุลให้กับความเรียบง่าย ประสิทธิภาพ และความหนาแน่นสำหรับระบบเสมือนจริงในระดับการผลิต โครงสร้างพื้นฐานของเว็บ และภาระงานของศูนย์ข้อมูล
 • เพิ่มคุณประโยชน์ของ Cisco Unified Computing ด้วย Cisco Extended Memory และเทคโนโลยี Virtual Interface Card
Cisco UCS Manager

Cisco UCS Manager

 • จัดการเซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS ผ่านเซิร์ฟเวอร์แบบเบลดและแร็คเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก โดยเป็นหน่วยลอจิคัลเดียวที่พร้อมใช้งานสูง
 • ช่วยให้สามารถเห็นสถานะและสามารถควบคุม UCS ให้กับคู่ค้าด้านอีโคซิสเต็มส์ของการจัดการ โดยใช้ XML API ที่ครอบคลุม
 • จัดเตรียมและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานได้โดยอัตโนมัติและง่ายดาย ซึ่งทำให้มีเวลามากขึ้นเพื่อคิดริเริ่มกลยุทธ์ใหม่ๆ
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพและความคล่องตัวด้านไอทีด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งโปรแกรมได้โดยอัตโนมัติ
 • QoS ที่ขึ้นกับนโยบายและการปฏิบัติตามการรักษาความปลอดภัยจะมีการดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วย UCS Manager Service Profiles และแม่แบบ
Cisco UCS Central

Cisco UCS Central

 • จัดการโดเมนของ Cisco UCS จำนวนมากได้ง่ายดายในศูนย์ข้อมูลและภูมิภาคต่างๆ ที่มีแม่แบบและนโยบายที่เป็นสากล
 • แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อผิดพลาดแบบรวมศูนย์เพื่อแก้ไขปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้นและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านไอทีด้วยการอัพเกรดคลังข้อมูลแบบรวมศูนย์และเฟิร์มแวร์ที่ขึ้นกับนโยบายโดยอัตโนมัติ
 • ใช้อินเตอร์เฟสเดียวกันกับ UCS Manager และรักษาการควบคุมการเข้าถึงตามหน้าที่ (RBAC) สำหรับทั้งระดับ UCS Manager และ UCS Central
1460521672307

Cisco Cloupia

 • ผสานการจัดการให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ และระบบเสมือน
 • พร้อมการจัดการทางกายภาพและทรัพยากรเสมือนที่ครอบคลุม
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ IT
 • เพิ่มความยืดหยุ่นในระบบ IT เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดทางธุรกิจ
Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects

Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects

 • แสดงอัตราของสาย ซึ่งมีการคงสัญญาณ 10 GE และ Fibre Channel over Ethernet (FCoE) ด้วยการเชื่อมต่อ Fibre Channel SAN ในระบบ
 • มีพอร์ตมากกว่าสองเท่าจากรุ่นก่อนหน้านี้ พร้อมกับการเชื่อมต่อพอร์ตอเนกประสงค์
 • ลดขอบเขตในการปรับใช้สภาพแวดล้อมการทำงานแบบเสมือนจริงสำหรับศูนย์ข้อมูล
 • มีการเชื่อมต่อสายเดี่ยวสำหรับ LAN, SAN และการจัดการแบบรวมศูนย์ อันได้แก่ แร็คเซิร์ฟเวอร์
 • สนับสนุนการกำหนดโซนพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบและพื้นที่เก็บข้อมูลที่ติดตั้งโดยตรง
ตัวขยายแฟบริค Cisco UCS สำหรับตัวเครื่องเบลดเซิร์ฟเวอร์ UCS

ตัวขยายแฟบริค Cisco UCS สำหรับตัวเครื่องเบลดเซิร์ฟเวอร์ UCS

 • ผนวกรวม LAN, SAN และการเชื่อมต่อการจัดการกับเบลดเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกัน โดยใช้ฮาร์ดแวร์เดียวกัน
 • มีความยืดหยุ่นสำหรับ LAN Ethernet/FCoE 1/10 GE หรือ SAN Native Fibre Channel
 • ปรับปรุงการใช้แบนด์วิดท์ผ่านโหลดบาลานซ์ด้วยช่องทางพอร์ต
 • จัดการแหล่งจ่ายไฟเข้าเครื่อง พัดลม และเบลด ตามการขยายแฟบริค
ตัวขยายแฟบริค Cisco Nexus สำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์ UCS

ตัวขยายแฟบริค Cisco Nexus สำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์ UCS

 • รวมแร็คเซิร์ฟเวอร์ UCS เข้ากับโดเมน UCS Manager ได้อย่างไม่สะดุดด้วยเบลดเซิร์ฟเวอร์ UCS
 • เชื่อมต่อแร็คเซิร์ฟเวอร์กับ UCS Fabric Interconnect ด้วยสายเดียวสำหรับ I/O และการจัดการ
 • ผนวกรวม LAN, SAN และการเชื่อมต่อการจัดการกับเบลดเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกัน โดยใช้ฮาร์ดแวร์เดียวกัน
 • ปรับใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องและใช้การจัดการที่ง่ายอยู่เสมอด้วยการผสานรวมกับ UCS Fabric Interconnect และ UCS Manager
Cisco UCS 1200 Series VICs

Cisco UCS 1200 Series VICs

 • มีแบนด์วิดท์ของเซิร์ฟเวอร์การรวมได้สูงสุดถึง 80 Gbps
 • สถาปัตยกรรมแบบสายเดียว - ลดความซับซ้อนของเครือข่ายและลดต้นทุน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและการแสดงผลของ Virtual Machine โดยใช้ Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
 • ใช้ได้กับทั้งเบลดและแร็คเซิร์ฟเวอร์ของ Cisco
B-Series Blade Server VICs

B-Series Blade Server VICs

 • ลด TCO โดยรวมเอา NICs, HBAs, สายเคเบิล, สวิตช์และเซิร์ฟเวอร์จริงไว้ด้วยกัน
 • ยุบรวมโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโดยใช้ Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
 • นำเสนอความสัมพันธ์และการแสดงผลนโยบาย I/O เพื่อช่วยให้สามารถเปิดใช้งานการสื่อสารภาระงานแบบเคลื่อนที่
 • ส่งเสริม Hypervisor และการผสานรวม Cisco UCS Manager
C-Series Blade Server VICs

C-Series Blade Server VICs

 • แสดงแบนด์วิดท์การรวมได้ถึง 20 Gbps ในตัวเครื่องที่ปรับปรุงสำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์
 • ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO) โดยการรวมการ์ดเครือข่าย, Host Bus Adapter และอุปกรณ์อื่นๆ
 • ยุบรวมโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโดยใช้ Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
 • ให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนโยบาย I/O และการรับรู้สถานะ เพื่อให้เกิดการสื่อสารเคลื่อนที่ของภาระงาน
 • ช่วยให้สามารถผสานรวมกับโดเมนของ UCS Manager
UCS Storage Accelerators

UCS Storage Accelerators

 • เข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น พร้อมลดการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บ
 • เพิ่มข้อมูลแคชอย่างชาญฉลาดและลดความซับซ้อน
 • เพิ่มสมรรถภาพแอปพลิเคชันสำหรับฐานข้อมูล
 • ปรับปรุงสมรรถภาพของเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันแบบเสมือน
Graphics Processing Units (GPUs)

Graphics Processing Units (GPUs)

 • ปรับปรุงสมรรถภาพด้วยการลดโหลดที่ได้รับการคำนวณค่าอย่างละเอียดไปที่ GPU
 • ใช้การประมวลผลแบบขนานสำหรับแอปพลิเคชัน
 • ปรับปรุงสมรรถภาพกราฟิก VDI สำหรับสภาวะแวดล้อมระบบเสมือน
 • ปรับเสริมผลผลิตสำหรับผู้ใช้ด้วยแอปพลิเคชันที่รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น
UCS E-Series Servers

UCS E-Series Servers

 • ตัวเครื่องความกว้างหนึ่งเท่าและสองเท่าภายในเครื่อง Cisco ISR G2
 • เซิร์ฟเวอร์ระดับศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กที่มีตัวประมวลผล Intel® Xeon® E3 และ E5-2400 series
 • การจัดการเบลดโดยเฉพาะด้วยระบบควบคุมการจัดการรวม ซึ่งเป็นการจัดการอย่างคงที่ด้วย Cisco UCS C-Series แบบสแตนด์อโลน
 • ฮาร์ดแวร์ที่พร้อมสำหรับการจำลองเสมือนจริงที่มีการสนับสนุน Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Citrix Xen Server
 • สามารถโฮสต์แอพพลิเคชันในระบบ ทั้งที่เป็นระบบทางกายภาพและระบบเสมือนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจ
Cisco R Series Racks

Cisco R Series Racks

 • เหมาะสำหรับระบบการทำงานของศูนย์ข้อมูลที่มีความสำคัญสูงต่อภารกิจ ซึ่งต้องมีความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ของโครงสร้างและการรักษาความปลอดภัย
 • ส่งมอบพลังงาน การทำความเย็นและการจัดการสายเคเบิลอย่างดีเยี่ยม
 • ปรับแต่งให้เหมาะสมและรับรองสำหรับการใช้งานกับ Cisco Unified Computing System
 • เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ชั้นวาง พลังงานและบริการ
Cisco RP Series Power Distribution Units

Cisco RP Series Power Distribution Units

 • ให้การจ่ายพลังงานที่มีความยืดหยุ่น เชื่อถือได้และใช้งานง่าย พร้อมการปกป้องวงจรสาขา
 • จ่ายไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพได้ถึง 24 ช่องจ่าย
 • ป้องกันสภาวะโหลดเกินและลดความยุ่งยากของการเดินสายจากชั้นวาง
 • ปรับแต่งให้เหมาะสมและรับรองสำหรับการใช้งานกับ Cisco Unified Computing System
การรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูล

เสริมสร้างการรักษาความปลอดภัยสำหรับแอพพลิเคชัน โครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลที่สำคัญของคุณ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้มั่นใจในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Cisco ASA 5585-X Adaptive Security Appliance

Cisco ASA 5585-X Adaptive Security Appliance

 • นำเสนอการป้องกันการคุกคามที่ชาญฉลาด และบริการการสื่อสารที่มีความปลอดภัยสูง
 • ปกป้องแอพพลิเคชันมัลติมีเดียที่มีการทำงานสูงและมีความไวต่อเวลาแฝง
 • ผสานรวมไฟร์วอลล์, การรักษาความปลอดภัยการสื่อสารแบบรวมศูนย์ และเทคโนโลยี VPN
 • ใช้ความสามารถในการปรับขยายและการปกป้องการลงทุน
Cisco Virtual Security Gateway (VSG)

Cisco Virtual Security Gateway (VSG)

 • ผสานรวมกับ Cisco Nexus 1000V Switches และไฮเปอร์ไวเซอร์
 • บังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยที่ระดับคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
 • แยกแอพพลิเคชันในศูนย์ข้อมูลเสมือนจริงและสภาพแวดล้อมที่มีผู้ร่วมใช้หลายราย
 • บังคับใช้การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการจัดการการรักษาความปลอดภัยและเซิร์ฟเวอร์
 • ปรับปรุงการแสดงผลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ไฟร์วอลล์แบบ Cloud ASA 1000V

ไฟร์วอลล์แบบ Cloud ASA 1000V

 • ให้การรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้หลายราย และการทำงานของเกตเวย์เริ่มต้น
 • ป้องกันการโจมตีทางเครือข่าย โดยใช้แพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัย ASA ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
 • เสริมประสิทธิภาพของ VSG เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานแบบ Cloud ส่วนบุคคลและสาธารณะ
 • ใช้ Cisco Nexus 1000V เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพการทำงาน
 • จัดการโดย Virtual Network Management Center (VNMC) แบบไดนามิกที่มีผู้ใช้หลายราย
ระบบสวิชชิ่งของศูนย์ข้อมูล

ระบบสวิชชิ่งของศูนย์ข้อมูล

เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ ทำให้การทำงานง่ายขึ้น และคุ้มครองการลงทุนของคุณด้วยความยืดหยุ่นในเชิงสถาปัตยกรรมด้วยระบบสวิตชิ่งของศูนย์ข้อมูล

Cisco Nexus 9000 Series

Cisco Nexus 9000 Series

 • ช่วยเสริมพื้นฐานระบบสวิตช์สำหรับ Cisco Application Centric Infrastructure (ACI)
 • รองรับได้สูงถึง 1.92 เทราบิตต่อสล็อต
 • นำเสนอ Ethernet ความเร็วสูงถึง 1,10 และ 40 กิกะบิต ในปัจจับัน และพร้อมสำหรับ 100 GE ที่จะมีการใช้งานในอนาคต
 • ใช้งานได้ทั้งใน Cisco NX-OS ตามมาตรฐาน เช่นเดียวกับโหมด ACI
 • นำเสนอการเชื่อมต่อ การปรับเส้นทาง และรองรับ gateway สำหรับระบบ LAN ขยายแบบเสมือน (VXLAN)
Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

 • นำเสนอความจุสูงสุดถึง 1.3 เทราบิตต่อสล็อต 83+ เทราบิตต่อเครื่อง
 • ให้การปรับขนาดอีเทอร์เน็ตสูง 1,10, 40 และ 100 กิกะบิต
 • นำเสนอชุดคุณสมบัติศูนย์ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งหมด
 • มอบบริการที่ทันสมัยและมีความพร้อมใช้งานที่สูงซึ่งมี In-Service Software Upgrade (ISSU) ที่เหนือกว่า
 • เหมาะสำหรับการเข้าถึงศูนย์ข้อมูล การรวม และการใช้งานหลัก
Cisco Nexus 6000 Series

Cisco Nexus 6000 Series

 • ให้โซลูชัน 10 GE และ 40 GE ซึ่งมีความหนาแน่นสูงในฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็กแบบวางชั้น (Rack-Unit - RU)
 • ให้ฟังก์ชันการทำงานที่พรั่งพร้อมและบูรณาการแบบ Layer 2 และ 3 ที่อัตราสายในและมีเวลาหน่วงต่ำ
 • นำเสนอประสิทธิภาพการทำงานด้วยการสนับสนุนสถาปัตยกรรม Cisco Fabric Extender (FEX) และชุดเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง
 • รองรับ 40 GE Fibre Channel over Ethernet (FCoE) สำหรับการใช้งานร่วมกันของ LAN และ SAN
 • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าใช้งานที่มีความหนาแน่นสูงและการปรับใช้งานร่วมกันในพื้นที่จำกัด
Cisco Nexus 5000 Series

Cisco Nexus 5000 Series

 • ผนวกศูนย์ข้อมูลพร้อมปกป้องการลงทุนด้วย I/O แบบรวมศูนย์
 • ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO)
 • ลดความซับซ้อนในโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล
 • เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจผ่านระบบเสมือนของศูนย์ข้อมูลที่แพร่หลาย
 • ปรับปรุงเสถียรภาพทางธุรกิจด้วยการทำงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Cisco Nexus 3000 Series

Cisco Nexus 3000 Series

 • นำเสนอการใช้งานที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
 • นำเสนอ Cisco Algo Boost พร้อมการควบคุม การดูแลที่ชัดเจนและง่ายดาย
 • การจัดการที่เรียบง่ายพร้อม Python scripting, Embedded Event Manager (EEM), และเครื่องมือระบบจัดการ XML
 • เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจด้วยโซลูชันระบบเครือข่ายที่ควบคุมโดยระบบเครือข่ายที่ควบคุมโดยโปรแกรม (SDN) รวมถึง OpenFlow และ Cisco OnePK
Cisco Nexus 2000 Series

Cisco Nexus 2000 Series

 • บริการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ 100 MB, 1 GE ถึง 10 GE พร้อมด้วยอัพลิงก์ 10 และ 40 GE
 • ประหยัดพื้นที่สำหรับรูปแบบโครงสร้างของเครือข่าย Top-of-Rack (ToR)
 • ลดค่าใช้จ่ายและการใช้พื้นที่สำหรับการเดินสายเคเบิลของศูนย์ข้อมูลด้วยการเดินสายเคเบิลระหว่างแร็คที่เพิ่มประสิทธิภาพ
 • ขยายขอบเขตไปยังเซิร์ฟเวอร์ Blade ของคู่ค้า เช่น HP และ Fujitsu
Cisco NX-OS for Nexus Switches

Cisco NX-OS for Nexus Switches

 • สร้างจากระบบจัดเตรียมใช้งาน LAN และ SAN ที่ผ่านการรับรอง
 • สนับสนุนตระกูลผลิตภัณฑ์ระบบสวิตชิ่งของ Cisco Nexus และ MDS
 • นำเสนอความพร้อมใช้งานสูง บริการระบบเสมือน และการผนวกรวม
 • ให้ความยืดหยุ่นสำหรับการผสานรวมนวัตกรรมใหม่และการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม
การจัดการและการทำงานอัตโนมัติของศูนย์ข้อมูล

การจัดการและการทำงานอัตโนมัติของศูนย์ข้อมูล

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยผลิตภัณฑ์ระบบไอทีที่ทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา สามารถดูข้อมูลได้ชัดเจนละเอียด และเสริมความแข็งแกร่งในการควบคุมการทำงาน

Cisco UCS Director

Cisco UCS Director

 • ส่งมอบระบบ IT ประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับกลยุทธ์ธุรกิจให้ได้ดียิ่งขึ้น
 • โครงสร้างนโยบายและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน จะช่วยลดเวลาในการนำไปใช้งาน
 • รองรับโครงสร้างที่โปร่งใส เป็นระบบเสมือน และมองเห็นได้ชัดเจน
Cisco Prime Network Services Controller

Cisco Prime Network Services Controller

 • เปิดใช้งานระบบคลาวด์ไฮบริด พร้อมระบบเคลื่อนที่ VM เชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูลองค์กรและคลาวด์สาธารณะ
 • ระบบจัดการการบริการเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว พร้อมนโยบายแบบไดนามิก ตามแม่แบบ และโปรไฟล์การรักษาความปลอดภัย
Cisco UCS Manager

Cisco UCS Manager

 • จัดการเซิร์ฟเวอร์ Cisco UCS ให้เป็นหนึ่งเอนทิตี้ทั้งในรูปแบบ Blade Chassis และเซิร์ฟเวอร์แบบติดตั้งกับแร็ค
 • แสดงข้อมูล UCS อย่างละเอียดและการควบคุมเครื่องมือของระบบในระดับที่สูงกว่า
 • ลดความซับซ้อนสำหรับการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน และเปลี่ยนจากการบำรุงรักษาเป็นกลยุทธ์ในการทำงาน
 • ช่วยปรับปรุงประสิทธิผลด้านไอทีและความคล่องตัวทางธุรกิจผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งโปรแกรมได้
Cisco Data Center Network Manager

Cisco Data Center Network Manager

 • ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นในเครือข่ายรุ่นใหม่แบบเสมือนและแบบรวมศูนย์
 • ช่วยให้สามารถดูข้อมูลได้อย่างชัดเจนละเอียดจากจุดเดียวทั่วทั้งเทคโนโลยี SAN และ LAN
 • จัดเตรียมเพื่อใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี NX-OS และ SAN ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถได้อย่างชัดเจนละเอียด
Cisco Network Services Manager

Cisco Network Services Manager

 • นำเสนอความสามารถในการสร้างระดับการบริการได้หลายระดับ
 • กำหนดความสามารถและทรัพยากรที่สามารถใช้ได้ในแต่ละระดับ
 • ระบุวิธีกำหนดและการนำไปใช้งานสำหรับ VLAN ความสามารถในการให้บริการ และเครื่องแบบเสมือน
Cisco Prime Service Catalog

Cisco Prime Service Catalog

 • นำเสนอระบบบริการผู้ใช้สำหรับทั้งระบบคลาวด์และการใช้งานระบบ IT ในสถานที่ทำงาน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ รักษาแม่แบบ และเพิ่มความพึงพอใจในการบริการ IT ให้แก่ลูกค้า
Cisco Intelligent Automation for Cloud

Cisco Intelligent Automation for Cloud

 • กลุ่มซอฟต์แวร์ที่นำเสนอการจัดการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพในระบบคลาวด์
 • สนับสนุนรูปแบบคลาวด์ทั้งหมด รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานแบบเสมือนและทางกายภาพ
 • ช่วยตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในด้านความเร็วและความสามารถในการปรับใช้อย่างเหมาะสม
Cisco Tidal Enterprise Scheduler

Cisco Tidal Enterprise Scheduler

 • กำจัดข้อผิดพลาดและความล่าช้าอันเนื่องมาจากเครื่องมือช่วยในการวางกำหนดการงานหลายรายการ
 • สร้างมาตรฐานการวางกำหนดการงานรายการเดียวสำหรับองค์กร
 • ครอบคลุมแอพพลิเคชันแพลตฟอร์มอย่างทั่วถึง
 • ดำเนินการและติดตามกระบวนการวางกำหนดการโดยอัตโนมัติ
Cisco Process Orchestrator

Cisco Process Orchestrator

 • นำเสนอแพลตฟอร์มเดี่ยวสำหรับกระบวนการทำงานด้านไอทีแบบอัตโนมัติ
 • สนับสนุนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมจำนวนมาก
 • ช่วยให้ระบบอัตโนมัติดำเนินการได้ง่ายขึ้นโดยใช้ระบบการพัฒนาเวิร์กโฟลว์ที่แสดงให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน
Cisco Tidal Intelligent Automation สำหรับ SAP

Cisco Tidal Intelligent Automation สำหรับ SAP

 • กำหนดการตอบรับในกรณีปัญหาสำหรับ SAP, การจัดการงาน และการดำเนินการแก้ไขแบบอัตโนมัติ
 • จัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
 • เร่งการทำงานระบบอัตโนมัติโดยใช้เนื้อหา SAP ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ระบบเครือข่ายการจัดเก็บ

ระบบเครือข่ายการจัดเก็บ

โซลูชัน Cisco MDS สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นทางสถาปัตยกรรม

Cisco MDS 9700 Series Multilayer Directors

Cisco MDS 9700 Series Multilayer Directors

 • ความจุในการสวิตชิ่งเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แบบเสมือนจริง และระบบคลาวด์ในอนาคต
 • สูงสุด 384 พอร์ตชนิดช่องทางแบบไฟเบอร์อัตราในสาย 16-Gbps หรือแบบ 10-Gbps FCoE
 • ส่วนประกอบที่ทำงานซ้ำซ้อนอย่างเต็มรูปแบบและการออกแบบที่รองรับความผิดพลาดได้
 • นวัตกรรมแบบหลายโปรโตคอลสำหรับความยืดหยุ่นทางสถาปัตยกรรม
Cisco MDS 9500 Series Multilayer Directors

Cisco MDS 9500 Series Multilayer Directors

 • ได้รับการออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลเสมือนจริงขนาดใหญ่
 • ช่องทางแบบไฟเบอร์ 1/2/4/8-Gbps สูงสุด 528 พอร์ต
 • บริการเครือข่ายอัจฉริยะ
 • แพลตฟอร์มสำหรับแอพพลิเคชันการจัดเก็บอัจฉริยะ
Cisco MDS 9200 Series Multilayer Fabric Switches

Cisco MDS 9200 Series Multilayer Fabric Switches

 • การผสานรวมหลายโปรโตคอลและหลายบริการที่ทันสมัย
 • การขยาย SAN ที่มีประสิทธิภาพสูง
 • บริการจัดเก็บอัจฉริยะ
 • รูปทรงกะทัดรัด
Cisco MDS 9100 Multilayer Fabric Switches

Cisco MDS 9100 Multilayer Fabric Switches

 • ความสามารถระดับองค์กร เช่น การจำลองเสมือนและการรักษาความปลอดภัย
 • ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และพร้อมใช้งานสูง
 • ความสามารถในการปรับขยายการทำงานที่คุ้มค่าและเพิ่มทีละส่วน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริง
 • การกำหนดค่าและการจัดการที่ง่ายดาย
Cisco NX-OS Software for MDS 9000

Cisco NX-OS Software for MDS 9000

 • ซอฟต์แวร์การทำงานระดับองค์กรที่อ้างอิง SAN-OS
 • ระบบการทำงานสำหรับ SAN และ LAN แบบผสานรวม
 • สามารถเปิดใช้งาน VM-aware SAN
 • สนับสนุการบริการจัดเก็บข้อมูลขั้นสูงภายในโครงสร้าง
ระบบเครือข่ายเสมือน

ระบบเครือข่ายเสมือน

รับบริการแบบหลายผู้เช่าที่มีความปลอดภัยสูงโดยการเพิ่มเทคโนโลยีข้อมูลเชิงลึกเสมือนจาก Cisco ไปยังเครือข่ายศูนย์ข้อมูลของคุณ

Cisco Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

Cisco Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

 • มีคุณสมบัติต่างๆ ของ NX-OS ขั้นสูงและระบบนิเวศสำหรับคู่ค้าที่มีการเชื่อมโยง
 • นวัตกรรมของสถาปัตยกรรมการบริการเครือข่ายให้การสนับสนุนระบบที่มีผู้เช่าหลายรายแบบปรับขนาดได้
 • นำเสนอประสบการณ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกันระหว่างระบบที่ใช้จริงและระบบเสมือน รวมถึงไฮเปอร์ไวเซอร์
 • ทำงานร่วมกับ Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (SCVMM) ได้อย่างไร้ที่ติ
Cisco Nexus 1000V for VMware vSphere

Cisco Nexus 1000V for VMware vSphere

 • ผสานการทำงานโดยตรงกับไฮเปอร์ไวเซอร์ VMware vSphere
 • นำเสนอการบริการเครือข่ายเสมือนที่รองรับตัวเครื่อง เช่น การทำงานระบบ VM แบบเคลื่อนที่ในระบบคลาวด์
 • ผลักดันการจัดเตรียมใช้งานเซิร์ฟเวอร์เสมือนได้เร็วขึ้น และทำให้การจัดการง่ายขึ้น
 • ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ นำเสนอข้อมูลที่สอดคล้อง และแสดงข้อมูลเครือข่ายอย่างชัดเจน
Cisco Nexus 1000V InterCloud

Cisco Nexus 1000V InterCloud

 • ขยายขอบเขตระบบคลาวด์ส่วนตัวสำหรับองค์กรไปสู่ระบบคลาวด์สาธารณะ
 • นำเสนอนโยบายและการให้บริการเครือข่ายที่สอดคล้องกันทั่วทั้งระบบคลาวด์ส่วนตัวและระบบคลาวด์สาธารณะ
 • นำเสนอความโปร่งใสของแอพพลิเคชันด้วยส่วนต่อท้ายแบบ Layer 2
 • ใช้แถบกั้นหน้าเดี่ยวสำหรับการจัดการที่เรียบง่าย
 • รูปแบบเสมือนจะช่วยให้สามารถจัดเตรียมเพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้น
Cisco Nexus 1100 Series Cloud Services Platform

Cisco Nexus 1100 Series Cloud Services Platform

 • แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะจะให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเสมือนที่สำคัญ
 • ออฟโหลดเซิร์ฟเวอร์สำหรับแอพพลิเคชันจากโหนดบริการเสมือนที่ทำงานอยู่
 • ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลเสมือน
 • แยกการจัดการนโยบายการรักษาความปลอดภัยออกจากการจัดการ VMware เสมือน
Cisco Virtual Security Gateway สำหรับสวิตช์ Nexus 1000V

Cisco Virtual Security Gateway สำหรับสวิตช์ Nexus 1000V

 • ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Cisco Nexus 1000V vPath และอาศัยการทำงานของไฮเปอร์ไวเซอร์ เพราะสามารถใช้งาน Cisco Nexus 1000V ในไฮเปอร์ไวเซอร์จำนวนมาก
 • นำเสนอสถาปัตยกรรมการรักษาความปลอดภัยตามโซนที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน มีประสิทธิภาพสูง ทำงานเร็ว และขยายขนาดได้
 • มอบการบังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยและการมองเห็นในระดับเครื่องเสมือนที่เป็นไปตามการทำงานแบบเคลื่อนที่ VM
 • แยกแอพพลิเคชันแบบลอจิคัลในศูนย์ข้อมูลเสมือนและในระบบที่มีผู้ร่วมใช้หลายราย
 • ให้ความสะดวกในการปรับใช้งานและประสบการณ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกัน (การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรักษาความปลอดภัยและผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์)