Imate nalog?

 •   Personalizovani sadržaj
 •   Vaši proizvodi i podrška

Treba vam nalog?

Kreirajte nalog

Sažetak Izjave o privatnosti na mreži kompanije Cisco

Centar za poverenje i transparentnost

U kompaniji Cisco posvećeni smo održavanju zaštite naših klijenata, proizvoda i kompanije. Nastojimo da izgradimo i održimo poverenje, smanjimo rizik i da postupamo onako kako je ispravno.

Izjava o privatnosti na mreži kompanije Cisco i ovaj sažetak odnose se na veb-lokacije kompanije Cisco i veb-lokacije naših povezanih društava koje sadrže veze ka ovoj Izjavi.

Cisco poštuje vaše lične podatke i posvećen je njihovoj zaštiti. Naše izjave o privatnosti odražavaju aktuelne globalne principe i standarde upotrebe ličnih podataka obaveštenja i izbora u pogledu upotrebe podataka, pristupa podacima i njihovog integriteta, bezbednosti, daljeg prenosa i sprovođenja propisa vezanih za njihovu zaštitu i nadzora nad istim. U nastavku teksta su istaknuti najvažniji delovi naše Izjave o privatnosti na mreži.

Lični podaci

 • Prikupljamo lične podatke iz različitih razloga kao, na primer, radi obrade vaših narudžbina, omogućavanja prijave za primanje biltena, slanja marketinških saopštenja, prilagođavanja proizvoda i usluga vašim potrebama ili u vezi sa prijavama za posao.
 • Obavestićemo vas o razlogu sakupljanja ličnih podataka, o tome kada ih prikupljamo od vas i zadržavamo kako bismo ispunili cilj prikupljanja tih podataka ili zbog toga što tako nalažu važeći zakoni ili u legitimne svrhe.
 • Možda ćemo kombinovati podatke koje prikupljamo od vas sa podacima prikupljenim iz drugih izvora. To nam pomaže da poboljšamo opštu preciznost i celovitost, a takođe i da bolje prilagodimo našu interakciju sa vama.
 • Takođe ćemo možda prikupljati podatke koji se odnose na vašu upotrebu naših veb-lokacija putem upotrebe raznih tehnologija, uključujući kolačiće.

Obaveštenja i vaši izbori u pogledu upotrebe podataka

 • Koristićemo vaše lične podatke iz razloga zbog kojih su prikupljeni i nećemo ih koristiti u druge svrhe bez da prethodno zatražimo dozvolu od vas.
 • Zatražićemo vašu dozvolu pre nego što podelimo vaše lične podatke sa trećim licima iz bilo kog razloga, osim onog zbog kog ste ih dostavili ili iz razloga inače navedenih u našoj Izjavi o privatnosti na mreži.
 • Za informacije koje se odnose na vašu upotrebu naših veb-lokacija, možete da isključite kolačiće na vašem pretraživaču.

Pristup podacima i njihov integritet

 • Da biste ažurirali svoje lične podatke i parametre za saopštenja, kontaktirajte privacy@cisco.com ili posetite veb-lokaciju za konkretan proizvod ili uslugu.

Bezbednost podataka

 • Cisco je posvećen zaštiti vaših ličnih podataka od neovlašćene upotrebe ili objavljivanja.

Dalji prenos

 • Kao globalna kompanija, možda ćemo izvršiti prenos vaših ličnih podataka u Cisco u Sjedinjenim Američkim Državama ili u bilo koju od Cisco filijala širom sveta ili ih proslediti trećim licima koja posluju u naše ime i smeštena su van zemlje u kojoj su podaci prikupjeni, a gde se standardi o zaštiti podataka možda razlikuju.
 • Nećemo preneti vaše lične podatke trećim licima osim ukoliko ta lica ne obećaju da će podacima obezbediti isti nivo zaštite koji im mi pružamo.

Važne informacije

 • Poštujemo načela privatnosti i prakse zaštite podataka ne samo u cilju poštovanja zakona već i da bismo izgradili poverenje u kompaniju Cisco.
 • Cisco je posedovao sertifikat u okviru sporazuma „Sigurna luka“ (Safe Harbour) sklopljenog između SAD i Evrope, kao i sertifikat u okviru sporazuma „Sigurna luka“ sklopljenog između SAD i Švajcarske, u skladu sa odredbama Ministarstva trgovine SAD u pogledu prikupljanja, upotrebe i zadržavanja ličnih podataka iz zemalja članica Evropske unije i Švajcarske, mada se ne oslanja na te sporazume u pogledu pridržavanja zakona EU. Tim sertifikatima se potvrđuje da ova kompanija poštuje načela privatnosti utvrđena sporazumom „Sigurna luka“ u pogledu izdavanja obaveštenja, davanja izbora, daljeg prenosa podataka, bezbednosti, integriteta podataka, pristupa podacima i primene zakonskih propisa. Nakon presude Evropskog suda pravde, 6. oktobra 2016, o prestanku važenja sporazuma „Sigurna luka“, i s obzirom na razvoj zakonskih okvira, Cisco će možda povremeno učestvovati i u drugim okvirnim sporazumima koje odobre relevantni regulatorni organi.
 • Obavezujuća korporativna pravila kompanije Cisco – kontrolor (BCR-C) nalažu da transferi evropskih ličnih podataka koje vrši Cisco širom sveta budu zaštićeni na adekvatan način.

Reference

Ukoliko želite da saznate više o našim praksama u pogledu privatnosti, pogledajte punu verziju Izjave o privatnosti kompanije Cisco.

Datum poslednje izmene: Maj 2018.

Izjava o privatnosti

Puna verzijaKako da nas kontaktirate

adresa elektronske pošte: privacy@cisco.com

Poštanska adresa primaoca: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA