Imate nalog?

 •   Personalizovani sadržaj
 •   Vaši proizvodi i podrška

Treba vam nalog?

Kreirajte nalog

Izjava o privatnosti na mreži kompanije Cisco

Centar za poverenje i transparentnost

U kompaniji Cisco posvećeni smo održavanju zaštite naših klijenata, proizvoda i kompanije. Nastojimo da izgradimo i održimo poverenje, smanjimo rizik i da postupamo onako kako je ispravno.

U kompaniji Cisco Systems, Inc. i njenim filijalama (zajednički naziv: „Cisco”) posvećeni smo zaštiti vaše privatnosti i nastojimo da vam pružimo pozitivno iskustvo dok koristite naše veb-lokacije, proizvode i usluge („Rešenje” ili „Rešenja”).

Ova Izjava o privatnosti se odnosi na veb-lokacije i Rešenja kompanije Cisco koja sadrže veze ka ovoj Izjavi ili referencu na istu, i u njoj su opisani način na koji koristimo lične podatke i opcije koje su vam dostupne u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem ličnih podataka, pristupom njima, kao i načinom njihovog ažuriranja i korigovanja. Dodatne informacije o našoj praksi korišćenja ličnih podataka možete pronaći u opisima ponuda, dodatnim izjavama o privatnosti ili u obaveštenjima koja se dostavljaju pre ili u trenutku prikupljanja podataka. Može se desiti da određene veb-lokacije kompanije Cisco imaju sopstvenu izjavu o privatnosti u kojoj je opisano kako koristimo lične podatke u okviru tih veb-lokacija. Ukoliko je neko obaveštenje, dostavljeno u trenutku prikupljanja – ili izjava o privatnosti specifična za određenu veb-lokaciju ili Rešenje – u suprotnosti sa ovom Izjavom o privatnosti, takvo obaveštenje ili dodatna izjava o privatnosti imaju prednost.

Prikupljanje ličnih podataka

Možda ćemo prikupiti podatke o vama, između ostalog i one lične, dok koristite naše veb-lokacije i Rešenja tokom vaše interakcije sa nama. „Lični podatak” je svaki podatak koji može da se iskoristi za identifikaciju osobe, i može da obuhvata ime, adresu, adresu elektronske pošte, broj telefona, podatke za prijavljivanje (broj naloga, lozinku), izabrane opcije u pogledu marketinga, podatke o nalogu na društvenoj mreži ili broj platne kartice. Ako povežemo ostale podatke sa vašim ličnim podacima, te povezane podatke ćemo tretirati kao lične podatke. Takođe prikupljamo lične podatke iz poverljivih izvora trećih lica i angažujemo treća lica da nam pomažu u prikupljanju ličnih podataka.

Prikupljanje ličnih podataka obavljamo iz različitih razloga, na primer u svrhu:

 • obrade vaše narudžbine, uključujući platne transakcije;
 • dostavljanja prijave za primanje biltena;
 • slanja marketinških saopštenja;
 • kreiranja naloga;
 • omogućavanja upotrebe određenih funkcija naših Rešenja;
 • prilagođavanja proizvoda i usluga vašim potrebama;
 • pružanja korisničke podrške;
 • upravljanja aplikacijama za posao;
 • prikupljanja informacija tokom postupka prijema radi testiranja, nakon što vam bude dodeljen digitalni test za sertifikaciju.

Sa trećim licima koje angažujemo možemo da kombinujemo vaše podatke koje smo vremenom prikupili preko naših veb-lokacija i Rešenja, sa podacima dobijenim iz drugih izvora. To nam pomaže da poboljšamo opštu preciznost i celovitost, a takođe i da bolje prilagodimo interakciju sa vama.

Ako izaberete da kompaniji Cisco dostavite lične podatke trećeg lica (na primer, ime, adresu elektronske pošte i broj telefona), potvrđujete da za to imate dozvolu te osobe. Pod tim se podrazumevaju prosleđivanje referentnog ili marketinškog materijala prijatelju ili slanje preporuka za posao. Treća lica mogu otkazati buduću komunikaciju putem veze koja je data u prvobitnoj poruci ili putem e-pošte privacy@cisco.com.

U nekim slučajevima može se desiti da Cisco i treća lica koja angažujemo automatski prikupe podatke putem kolačića, mrežnih dnevnika, veb-osluškivača i drugih sličnih aplikacija. Ove informacije koristimo u cilju boljeg razumevanja i poboljšavanja iskoristivosti, učinka i efektivnosti veb-lokacije, kao i da bismo lakše prilagodili sadržaj illi ponude vašim potrebama. Radi dobijanja dodatnih informacija pročitajte odeljak "Kolačići i ostale veb-tehnologije" u nastavku teksta.

povratak na vrh strane

Upotrebe vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke možemo da koristimo za potrebe svog poslovanja, dostavljanja, unapređivanja i prilagođavanja svojih veb-lokacija i Rešenja, slanja marketinških i drugih saopštenja u vezi sa našim poslovanjem, kao i u druge legitimne svrhe koje dopušta važeći zakon. Lične podatke možemo da koristimo, između ostalog, i prilikom:

 • dostavljanja Rešenja koje ste zatražili;
 • analiziranja, davanja podrške našim Rešenjima i njihovog unapređivanja, i kao podršku vašem iskustvu na mreži i njegovog poboljšavanja.
 • prilagođavanja veb-lokacija, biltena i ostalih saopštenja vašim potrebama;
 • dodeljivanja i obrade vaših sertifikacionih ispita;
 • slanja saopštenja, između ostalog u svrhu marketinga ili korisničkog zadovoljstva, direktno od strane kompanije Cisco ili od strane naših partnera;

U svakom trenutku možete da izmenite parametre za saopštenja. U nastavku teksta pogledajte odeljak Vaši izbori i odabir parametara za saopštenja.

povratak na vrh strane

Pristupanje vašim ličnim podacima i njihova tačnost

Potrebna nam je vaša pomoć prilikom održavanja tačnosti vaših ličnih podataka i njihovog ažuriranja. Pružamo veći broj opcija za pristupanje vašim ličnim podacima, njihovo korigovanje, obustavljanje ili brisanje:

 • Možete pregledati ili urediti svoje lične podatke i parametre na lokaciji Cisco.com na mreži pomoću alatke Cisco Profile Management Tool.
 • Neki Cisco entiteti će možda delovati u svojstvu "kontrolora podataka" ili će se takvima smatrati. Kada Cisco entitet deluje u svojstvu kontrolora podataka, imate pravo da pristupite svojim podacima i da zatražite da ih prepravite, obustavite ili da izvršite deaktivaciju u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka, direktno kod dotičnog Cisco entiteta kao što je opisano u dokumentaciji vezanoj za konkretno Rešenje.
 • Ako vam je potrebna dodatna podrška ili pomoć u pogledu pristupa svojim ličnim podacima, njihovog ispravljanja, obustavljanja ili brisanja, možete nas kontaktirati direktno. Trudimo se da ispoštujemo razumne zahteve za pristup vašim podacima ili za njihovo brisanje, ažuriranje, obustavljanje ili korigovanje. Odgovorićemo na vaš zahtev u roku od 30 dana. Ako nismo u mogućnosti da ispunimo vaš zahtev, dostavićemo vam objašnjenje.

povratak na vrh strane

Vaši izbori i odabir parametara za saopštenja

Nudimo vam mogućnost izbora u pogledu primanja različitih informacija vezanih za naša Rešenja. Možete da upravljate parametrima za saopštenjima na sledeće načine:

 • praćenjem uputstava sadržanih u svakoj od promotivnih elektronskih poruka koje vam šaljemo, ukoliko želite da otkažete prijem takvih poruka;
 • možete da nam pošaljete poruku putem elektronske pošte ili poštom na adresu: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Vodite računa da unesete ime, adresu elektronske pošte i konkretne, relevantne informacije o materijalu koji više ne želite da primate.
 • U pogledu usluga kratkih poruka („SMS usluge”) pošaljite odgovor „STOP”, „END” ili „QUIT” na tekstualnu SMS poruku koju ste dobili.

Ovi izbori ne važe u slučaju primanja servisnih obaveštenja ili drugih neophodnih saopštenja koja se smatraju delom određenih Rešenja, koja možete da dobijate povremeno, osim ukoliko prestanete da koristite ili otkažete Rešenje u skladu sa uslovima i odredbama njegovog korišćenja.

Uz vašu saglasnost, možda ćemo podeliti vaše lične podatke i sa poslovnim partnerima ili prodavcima kompanije Cisco, da bi oni mogli da vam pošalju informacije o proizvodima ili uslugama koje vas mogu zanimati. Ukoliko ne želite da se vaši lični podaci dele sa trećim licima u marketinške svrhe, pritisnite ovde.

Korišćenjem naših veb-lokacija, Rešenja ili dostavljanjem svojih ličnih podataka nama na neki drugi način, saglasni ste da možemo da komuniciramo s vama elektronskim putem po pitanju bezbednosti, privatnosti i administrativnih problema koji se odnose na vašu upotrebu. Na primer, ukoliko saznamo da je došlo do narušavanja bezbednosnog sistema, možda ćemo pokušati da vas obavestimo elektronskim putem tako što ćemo vam poslati obaveštenje na našim veb-lokacijama ili slanjem elektronske poruke ili tako što ćemo vas kontaktirati na neki drugi način.

povratak na vrh strane

Deljenje vaših ličnih podataka

Možda ćemo podeliti vaše lične podatke sa trećim licima za potrebe svog poslovanja, dostavljanja, unapređivanja naših Rešenja i njihovog prilagođavanja vašim potrebama, slanja marketinških i drugih saopštenja vezanih za naše poslovanje, kao i u druge zakonske svrhe koje dopušta važeći zakon, ili na drugi način uz vaše dopuštenje.

Deljenje ličnih podataka možemo da obavimo na sledeće načine:

 • u okviru kompanije Cisco i bilo koje od naših filijala širom sveta, u cilju obrade ili skladištenja podataka;
 • sa poslovnim partnerima ili prodavcima kompanije Cisco, kako bi oni mogli da sa vama podele informacije vezane za njihove proizvode ili usluge. Ukoliko ne želite da Cisco deli vaše lične podatke sa trećim licima u marketinške svrhe, pritisnite ovde;
 • sa poslovnim partnerima, prodavcima usluga, ovlašćenim nezavisnim agentima ili izvođačima radova, u cilju omogućavanja traženog Rešenja, usluge ili transakcije. Primeri obuhvataju, ali se ne ograničavaju na: obradu narudžbina i transakcija kreditnim karticama, uslugu iznajmljivanja prostora za veb-lokacije (veb hosting), registraciju za učešće u seminarima, podršku prodajnim naporima ili podršku nakon prodaje proizvoda ili usluga, kao i pružanje korisničke podrške;
 • u vezi sa spajanjem, prodajom imovine kompanije, konsolidacijom ili restrukturisanjem, finansiranjem ili kupovinom celokupnog našeg poslovanja ili dela poslovanja od strane neke druge kompanije, ili u vezi sa prodajom drugoj kompaniji, ili tokom pregovora o svemu navedenom;
 • u odgovoru na zahtev za informacije koji je uputio nadležni organ, ukoliko smatramo da je objavljivanje u skladu sa važećim zakonom, uredbom ili pravnim postupkom, ili ukoliko taj zakon, uredba ili pravni postupak nalažu objavljivanje tih informacija;
 • sa policijskim službenicima, državnim organima ili ostalim trećim licima, ukoliko je potrebno ispoštovati pravni postupak ili ispuniti zahteve u pogledu nacionalne bezbednosti, zaštititi prava, imovinu ili bezbednost kompanije Cisco, njenih poslovnih partnera, vas ili drugih lica ili ako je drugačije propisano važećim zakonom;
 • u zbirnom i/ili anonimnom obliku koji iz opravdanih razloga ne može da se koristi za vašu identifikaciju;
 • ako vas na drugačiji način obavestimo i vi pristanete na deljenje.

povratak na vrh strane

Bezbednost vaših ličnih podataka

Nastojimo da zaštitimo lične podatke koji su nam povereni i da ih tretiramo na bezbedan način, u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti. Cisco sprovodi fizičke, administrativne i tehničke mere kreirane u cilju zaštite vaših ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili objavljivanja. Takođe ugovorom zahtevamo od naših dostavljača da zaštite takve informacije od neovlašćenog pristupa, upotrebe i objavljivanja. Međutim, bezbednost interneta se ne može potpuno garantovati i mi ne možemo da obezbedimo niti da garantujemo sigurnost bilo kog ličnog podatka koji nam dostavite.

povratak na vrh strane

Zadržavanje vaših ličnih podataka

Zadržaćemo vaše lične podatke koliko je potrebno da bismo ispunili ciljeve radi kojih su ti podaci prikupljeni. Vaše lične podatke ćemo zadržati i koristiti koliko je neophodno da bismo ispoštovali svoje poslovne zahteve, pravne obaveze, rešili sporove, zaštitili našu aktivu i izvršili svoje ugovore.

Upotreba kolačića i drugih veb-tehnologija

Poput mnogih veb-lokacija, Cisco koristi alatke za automatsko prikupljanje podataka, poput kolačića, umetnutih veb-veza i veb-osluškivača. Pomoću ovih alatki se prikupljaju određene standardne informacije koje vaš pretraživač šalje našoj veb-lokaciji, poput tipa vašeg pretraživača i adrese veb-lokacije sa koje ste došli na našu veb-lokaciju. Takođe mogu da prikupe informacije o:

 • Vašoj IP adresi (adresa Internet protokola). To je broj koji se automatski dodeljuje vašem računaru ili uređaju kad god se povežete na Internet. On omogućava veb-serverima da pronađu i identifikuju vaš uređaj; to je jedinstvena adresa koju su vaš pružalac Internet usluga ili odeljenje informacionih sistema na TCP/IP mreži dodelili vašem uređaju.
 • Ponašanje posetilaca veb-lokacije („klik-strim“ ponašanje) Na primer, strane koje gledate i veze koje pritiskate.

Ove alatke nam omogućavaju da učinimo vaše posete našim veb-lokacijama lakšim, efikasnijim i značajnijim tako što vam pružamo prilagođeno korisničko iskustvo i prepoznajemo vas kada se vratite. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o tome kako koristimo alatke za automatsko prikupljanje podataka, poput kolačića i vidžeta, i o vašim izborima u vezi s ovim alatkama, pogledajte naše Obaveštenje o kolačićima.

Naša veb-lokacija obuhvata vidžete, interaktivne mini-programe koji rade na našoj lokaciji kako bi omogućili posebne usluge druge kompanije (na primer, prikazivanje vesti, mišljenja, muzike i ostalih sadržaja). Preko takvih vidžeta je moguće prikupiti lične podatke kao, na primer, vašu adresu elektronske pošte. Putem vidžeta je takođe moguće postaviti kolačiće kako bi se omogućio njihov pravilan rad. Podaci koje prikupljaju vidžeti podležu politici privatnosti kompanije koja je kreirala vidžet.

Neki veb-pretraživači mogu da vam omoguće aktiviranje funkcije „ne prati“, koja šalje signale veb-lokacijama koje posećujete, koji naznačuju da ne želite da vaše aktivnosti na mreži budu praćene. To se razlikuje od blokiranja ili brisanja kolačića, pošto pretraživači sa omogućenom funkcijom „ne prati“ mogu i dalje da prihvataju kolačiće. Trenutno ne postoji tehnički standard kojim se uređuje način na koji kompanije treba da reaguju na signale „ne prati“, iako se može desiti da se takav standard razvije u budućnosti. U ovom trenutku, naše veb-lokacije ne prepoznaju signale „ne prati” i ne odgovaraju na njih. Ukoliko to ubuduće budemo radili, opisaćemo postupak u ovoj Izjavi o privatnosti. Saznajte detaljnije informacije o funkciji "ne prati".

Sklapamo partnerstva sa trećim licima da bismo prikazali oglas na svojoj veb-lokaciji ili da bismo upravljali svojim oglasima na drugim lokacijama. Naši nezavisni partneri mogu da koriste kolačiće ili slične tehnologije kako bi vam pružili oglase na osnovu vaših aktivnosti pregledanja i interesovanja. Ako ne želite više da dobijate oglase na osnovu svojih interesovanja, kliknite ovde (odnosno, ukoliko se nalazite u Evropskoj Uniji, kliknite ovde). Imajte na umu da će generički, nepersonalizovani oglasi i dalje biti prikazivani.

povratak na vrh strane

Povezane veb-lokacije

Možda ćemo omogućiti veze ka veb-lokacijama i uslugama trećih lica koje su van naše kontrole i nisu pokrivene ovom Izjavom o privatnosti. Savetujemo vam da pregledate izjave o privatnosti objavljene na tim veb-lokacijama koje posećujete (odnosno, na svim veb-lokacijama).

povratak na vrh strane

Forumi i pričaonice

Ako učestvujete u diskusiji na forumu, lokalnim zajednicama ili u pričaonici na veb-lokaciji kompanije Cisco, treba da znate da će informacije koje tu dostavljate (tj. vaš javni profil) biti stavljene na raspolaganje drugima i da ih drugi mogu upotrebiti da vas kontaktiraju, da vam pošalju nepoželjne poruke ili za potrebe nad kojima nemate kontrolu ni vi ni Cisco. Takođe imajte u vidu da pojedinačni forumi i pričaonice možda imaju dodatna pravila i uslove. Cisco nije odgovoran za lične informacije ili bilo koje druge informacije koje odlučite da dostavite na ovim forumima. Da biste zatražili uklanjanje vaših ličnih podataka sa našeg bloga ili foruma zajednice korisnika, kontaktirajte nas putem adrese privacy@cisco.com. U nekim slučajevima možda nećemo moći da uklonimo vaše lične podatke i tom prilikom ćemo vas obavestiti ukoliko nismo u mogućnosti da to uradimo i zašto.

povratak na vrh strane

Privatnost dece

Cisco podstiče roditelje i staratelje da preuzmu aktivnu ulogu u aktivnostima na mreži svoje dece. Cisco ne prikuplja namerno lične podatke dece bez odgovarajuće saglasnosti roditelja ili staratelja. Ako smatrate da smo bez odgovarajuće saglasnosti prikupili lične podatke lica za koje je zbog uzrasta neophodna njihova saglasnost shodno važećem zakonu u vašoj zemlji, obavestite nas na način opisan u odeljku Kontaktirajte nas, a mi ćemo preduzeti odgovarajuće mere da blagovremeno istražimo problem i da ga rešimo.

povratak na vrh strane

Pristanak na prenos, obradu i skladištenje ličnih podataka

U kompaniji Cisco, kao jednoj globalnoj organizaciji, možda ćemo izvršiti prenos vaših ličnih podataka u Cisco u Sjedinjenim Američkim Državama, u bilo koju od Cisco filijala širom sveta ili trećim licima i poslovnim partnerima koji se nalaze u raznim zemljama širom sveta, na način kako je opisano gore u tekstu. Korišćenjem naših veb-lokacija i Rešenja ili dostavljanjem svojih ličnih podataka nama, kada to dozvoljava važeći zakon, pristajete na prenos, obradu i skladištenje takvih podataka van zemlje u kojoj živite, u kojoj se standardi o zaštiti podataka mogu razlikovati.

Cisco na različite načine omogućava globalni prenos ličnih podataka i preduzima mere da ih zaštiti:

 • Sertifikacija privatnosti od strane APEC-a

  APEC-ov organ za verifikaciju u SAD potvrdio je da je globalni program privatnosti kompanije Cisco usklađen sa prekograničnim sistemom pravila za privatnost (CBPR) Organizacije za azijsko-pacifičku ekonomsku saradnju (APEC). Prekogranični sistem pravila za privatnost pruža okvir za organizacije kako bi se obezbedila zaštita ličnih podataka prenetih između privreda članica APEC-a. Više informacija o APEC-ovom okviru privatnosti i prekograničnom sistemu pravila za privatnost možete pronaći ovde.

  Naša sertifikacija se odnosi na naše poslovne procese u našem globalnom poslovanju, kojima se lični podaci obrađuju i prenose našim filijalama širom sveta, i primaju od njih. Da biste videli naš sertifikat, posetite stranicu za validaciju tako što ćete kliknuti na pečat TRUSTe.

  TRUSTe
 • Štit privatnosti između EU i SAD

  Cisco učestvuje u Okviru štita privatnosti između EU i SAD i potvrdio je svoju usklađenost sa njim. Oslanjajući se na Okvir štita privatnosti, Cisco je posvećen podvrgavanju svih ličnih podataka dobijenih od država članica Evropske unije (EU) važećim principima ovog okvira. Više informacija o Okviru štita privatnosti potražite na veb-lokaciji Štita privatnosti Ministarstva trgovine SAD.

  Kompanija Cisco je odgovorna za obradu ličnih podataka koje dobije, unutar Okvira štita privatnosti, a koje zatim prenese trećem licu koje postupa kao agent u njeno ime. Cisco postupa u skladu sa principima Štita privatnosti za sve dalje prenose ličnih podataka iz EU, uključujući i odredbe o odgovornosti za dalji prenos. U određenim situacijama, od kompanije Cisco se može zahtevati da otkrije lične podatke kao odgovor na zakonite zahteve državnih organa, između ostalog radi ispunjenja zahteva u pogledu nacionalne bezbednosti ili sprovođenja zakona.

  Što se tiče ličnih podataka primljenih ili prenetih u skladu sa Okvirom štita privatnosti, Cisco podleže regulatornim izvršnim ovlašćenjima Savezne trgovinske komisije SAD.

  TRUSTe
 • Sertifikat „Sigurna luka“ između Švajcarske i SAD

  Cisco poseduje sertifikat u okviru sporazuma „Sigurna luka“ sklopljenog između Švajcarske i SAD, u skladu sa odredbama Ministarstva trgovine SAD u pogledu prikupljanja, upotrebe, obrade i zadržavanja ličnih podataka iz zemalja članica Evropske unije i Švajcarske. Ukoliko želite da saznate više o programu „Sigurna luka“ i da pregledate sertifikate kompanije Cisco, kliknite ovde.

Ako imate nerešeno pitanje u vezi sa privatnošću u pogledu ličnih podataka koje je kompanija Cisco obradila ili prenela u skladu sa prekograničnim sistemom pravila za privatnost, Štitom privatnosti i/ili „Sigurnom lukom“ između Švajcarske i SAD, na koje kompanija Cisco nije odgovorila na zadovoljavajući način, obratite se (besplatno) našoj nezavisnoj agenciji za rešavanje sporova u SAD tako što ćete kliknuti ovde. Pod određenim uslovima, koji su detaljnije opisani na veb-lokaciji Štita privatnosti, možete imati pravo da se pozovete na obavezujuću arbitražu ukoliko su iscrpljeni drugi postupci za rešavanje sporova.

povratak na vrh strane

Vaša prava na privatnost u Kaliforniji

Stanovnici države Kalifornija, shodno Građanskom zakonu Kalifornije § 1798.83, imaju pravo da zahtevaju od kompanija koje posluju u Kaliforniji spisak svih trećih lica kojima je kompanija obelodanila lične podatke tokom prethodne godine, za potrebe direktnog marketinga. Kao moguću opciju zakon predviđa da ako kompanija ima politiku privatnosti koja pruža bilo mogućnost izuzeća ili davanja saglasnosti za upotrebu vaših ličnih podataka od strane trećih lica (poput oglašivača) za marketinške svrhe, kompanija vam umesto toga može pružiti informacije o tome kako da napravite izbor u pogledu obelodanjivanja svojih ličnih podataka.

Cisco se kvalifikovao za ovu alternativnu opciju. Posedujemo sveobuhvatnu izjavu o privatnosti i pružamo vam više detalja o tome kako se možete odlučiti za izuzeće ili davanje saglasnosti da treća lica koriste vaše lične podatke za potrebe direktnog marketinga. Zbog toga se od nas ne zahteva da zadržimo ili obelodanimo spisak trećih lica koja su dobila vaše lične podatke radi marketinga tokom prethodne godine.

Ukoliko ste stanovnik države Kalifornija i zahtevate podatke o tome kako možete da napravite izbor u vezi sa obelodanjivanjem vaših ličnih podataka trećim licima, pošaljite nam zahtev putem elektronske pošte.

povratak na vrh strane

Kako da nas kontaktirate

Cenimo vaša mišljenja. Ukoliko imate pitanja ili primedbe u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti, pošaljite elektronsku poruku našem timu za privatnost na adresu privacy@cisco.com.

povratak na vrh strane

Ažurirane verzije ove Izjave o privatnosti kompanije Cisco

Povremeno ćemo izvršiti ažuriranje ove Izjave o privatnosti. Ako izmenimo Izjavu o privatnosti, ovde ćemo objaviti ažuriranu verziju sa datumom poslednje revizije. Saglasni ste da ćete povremeno posećivati ove strane kako biste saznali za te revizije i pregledali ih. Ako napravimo materijalne promene u našoj Izjavi o privatnosti, možemo vas takođe obavestiti o tome putem drugih sredstava pre stupanja na snagu tih izmena, na primer, objavom napomene na našim veb-lokacijama ili tako što ćemo vam poslati obaveštenje. Ukoliko nastavite sa korišćenjem naše veb-lokacije nakon stupanja na snagu takvih revizija, podrazumeva se da prihvatate revizije i da ste saglasni sa njima.

Izjava o privatnosti kompanije Cisco je revidirana i objavljena 28. septembra 2016. godine.

Pritisnite ovde za prethodnu verziju Izjave o privatnosti.

Izjava o privatnosti

SažetakKako da nas kontaktirate

adresa elektronske pošte: privacy@cisco.com

Poštanska adresa primaoca: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA