Masz konto?

 •   Spersonalizowana zawartość
 •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Oświadczenie Cisco o ochronie danych osobowych online

Centrum budowania zaufania i przejrzystości

Cisco dba o utrzymanie silnych zabezpieczeń chroniących naszych klientów, produkty i firmę. Wierzymy w budowanie i utrzymanie zaufania, eliminowanie ryzyka i uczciwe postępowanie.

Cisco Systems, Inc., jej podmioty zależne (zwane łącznie „Cisco”) dbają o ochronę Twojej prywatności i starają się zapewnić pozytywne wrażenia z pobytu na naszych stronach i z korzystania z naszych produktów i usług („Rozwiązanie”, lub „Rozwiązania”).

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych odnosi się do stron internetowych i Rozwiązań Cisco, które zawierają łącze lub odniesienie do tego Oświadczenia, i opisuje sposób, w jaki traktujemy dane osobowe, oraz udostępniane Ci możliwości w zakresie zbierania, wykorzystania oraz sposobu aktualizowania i poprawiania danych osobowych, a także uzyskiwania do nich dostępu. Dodatkowe informacje dotyczące naszych praktyk w zakresie danych osobowych można znaleźć w opisach ofert, dodatkowych oświadczeniach dotyczących ochrony prywatności lub w zawiadomieniach przekazywanych przed zebraniem danych lub w momencie ich zbierania. Na określonych stronach internetowych Cisco mogą znajdować się odrębne Oświadczenia o ochronie danych osobowych, które opisują w jaki sposób traktujemy dane osobowe na tych konkretnych stronach. Jeśli zawiadomienie przekazane w momencie zbierania informacji lub oświadczenie o ochronie danych osobowych odnoszące się do konkretnej strony internetowej lub konkretnego Rozwiązania są sprzeczne z treścią niniejszego Oświadczenia, wówczas treść takiego szczególnego zawiadomienia lub oświadczenia ma moc wiążącą.

Zbieranie Twoich danych osobowych

Możemy zbierać informacje dotyczące Ciebie, w tym dane osobowe, podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych i Rozwiązań oraz interakcji z nami. Dane osobowe to wszystkie informacje, które mogą służyć do zidentyfikowania danej osoby. Mogą to być imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane logowania (numer konta, hasło), preferencje marketingowe, nazwa konta w mediach społecznościowych lub numer karty płatniczej. Jeśli powiążemy inne dane z Twoimi danymi osobowymi, wówczas te powiązane dane także będziemy traktować jako dane osobowe. Zbieramy także dane osobowe od zaufanych podmiotów zewnętrznych i zlecamy zbieranie danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Zbieramy dane osobowe z wielu powodów, np.:

 • Przetwarzanie zamówienia, w tym transakcje płatnicze.
 • zapisanie Cię na newsletter;
 • wysyłanie wiadomości marketingowych;
 • utworzenie konta;
 • umożliwienie korzystania z określonych funkcji naszych Rozwiązań;
 • personalizacja kontaktu z nami;
 • świadczenie obsługi klienta;
 • zarządzanie podaniem o pracę;
 • zbieranie informacji podczas procesu egzaminacyjnego, gdy otrzymujesz opracowany komputerowo test certyfikacyjny.

My oraz osoby trzecie, którym to zadanie zlecamy, możemy łączyć informacje, które stopniowo uzyskujemy od Ciebie podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych i Rozwiązań, z informacjami uzyskiwanymi z innych źródeł. Pomaga to nam zwiększyć ogólną dokładność i kompletność naszych stron internetowych, a także lepiej dopasowywać sposoby interakcji z Tobą.

Jeśli zdecydujesz się przekazać Cisco dane osobowe osoby trzeciej (takie jak imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu), oświadczasz tym samym, że posiadasz upoważnienie tej osoby w tym zakresie. Sytuacja taka dotyczy np. przekazywania znajomemu materiałów referencyjnych lub marketingowych albo też podawania referencji w procesie ubiegania się o pracę. Osoby trzecie mogą zrezygnować z subskrypcji kolejnych wiadomości, korzystając z łącza podanego w pierwszej wiadomości lub pisząc na adres privacy@cisco.com. W niektórych przypadkach Cisco i osoby trzecie mogą zbierać dane automatycznie za pośrednictwem plików cookie (tzw. ciasteczek), dzienników WWW, sygnałów nawigacyjnych i podobnych aplikacji. Informacje te służą lepszemu rozpoznaniu i poprawie jakości użytkowania, parametrów i skuteczności serwisu internetowego oraz dopasowaniu jego treści i ofert do Twoich potrzeb. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w punkcie „Pliki cookie i inne technologie internetowe” poniżej.

powrót do góry

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe na potrzeby prowadzonej przez nas działalności oraz w celu realizacji, poprawy i indywidualizacji naszych stron internetowych i Rozwiązań, wysyłania wiadomości marketingowych i innych wiadomości dotyczących naszej działalności, a także w innych celach dozwolonych obowiązującym prawem. Danych osobowych używamy między innymi do następujących działań:

 • dostarczenie zamówionego Rozwiązania;
 • analizowanie, wsparcie i ulepszanie naszych Rozwiązań oraz Twojego pobytu na naszych stronach;
 • personalizacja stron internetowych, newsletterów i innych komunikatów;
 • administrowanie i przetwarzane Twoich egzaminów certyfikacyjnych;
 • wysyłanie Ci komunikatów, w tym na potrzeby marketingowe i badania zadowolenia klienta, bezpośrednio przez Cisco lub przez naszych partnerów.

Masz prawo w dowolnym terminie zmienić swoje preferencje w zakresie komunikacji. Przeczytaj punkt Twoje wybory i wybór preferencji w zakresie komunikacji

powrót do góry

Dostęp do Twoich danych osobowych i ich dokładność

Potrzebujemy Twojej pomocy, by posiadane przez nas Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. Oferujemy wiele opcji dostępu, poprawiania, ukrywania lub usuwania danych osobowych:

 • Dane osobowe zapisane na stronie Cisco.com i preferencje dotyczące działań online można wyświetlić lub edytować za pomocą narzędzia do zarządzania profilem Cisco.
 • Niektóre podmioty Cisco mogą odgrywać rolę lub pełnić obowiązki „administratorów danych”. Gdy podmiot Cisco działa jako administrator danych, możesz bezpośrednio u tego podmiotu egzekwować swoje prawa do dostępu do danych i wnioskować o ich poprawienie, ukrycie lub wyłączenie na mocy odpowiednich przepisów o ochronie danych, zgodnie z opisem w dokumentacji danego Rozwiązania.
 • Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w związku z uzyskiwaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawianiem, ukrywaniem lub usuwaniem, skontaktuj się z nami bezpośrednio. Dokładamy starań w dobrej wierze, aby realizować uzasadnione wnioski o dostęp do danych lub ich usunięcie, uaktualnienie, ukrycie lub poprawienie. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni. Jeśli nie będziemy w stanie zrealizować Twojego wniosku, podamy Ci stosowne wyjaśnienie.

powrót do góry

Twoje wybory i wybór preferencji w zakresie komunikacji

Dajemy Ci możliwość selekcjonowania informacji dotyczących naszych Rozwiązań. Możesz zarządzać swoimi preferencjami w tym zakresie w następujący sposób:

 • stosownie do instrukcji podanych w każdym otrzymanym od nas e-mailu promocyjnym możesz wycofać się z udziału w konkretnej kampanii mailingowej.
 • Wysyłając nam wiadomość e-mailem lub pocztą na adres: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Upewnij się, że w wiadomości podane jest Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, a także których materiałów nie chcesz już otrzymywać.
 • W przypadku wiadomości SMS („Usług SMS”): odpowiadając „STOP”, „END” lub „QUIT” na otrzymaną wiadomość SMS.

Wybory te nie dotyczą powiadomień dotyczących usług ani innych wymaganych komunikatów, które uznaje się za część określonych Rozwiązań i które możesz okresowo otrzymywać, chyba że przestaniesz używać Rozwiązania lub zrezygnujesz z niego zgodnie z odpowiednimi warunkami. Za Twoją zgodą możemy też udostępniać Twoje dane osobowe partnerom biznesowym lub dostawcom Cisco, aby mogli wysyłać Ci informacje o potencjalnie interesujących Cię produktach lub usługach. Aby zastrzec udostępnianie osobom trzecim informacji na ich potrzeby marketingowe, kliknij tutaj.

Korzystając z naszych stron internetowych lub Rozwiązań albo też przekazując nam dane osobowe, wyrażasz zgodę na nawiązywanie przez nas z Tobą łączności elektronicznej dotyczącej bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i spraw administracyjnych dotyczących korzystania przez Ciebie ze wspomnianych stron internetowych lub Rozwiązań. Jeśli na przykład dowiemy się o naruszeniu systemu bezpieczeństwa, możemy próbować powiadomić Cię o tym elektronicznie, umieszczając odpowiednie zawiadomienie na naszych stronach internetowych, wysyłając Ci wiadomość e-mail lub kontaktując się z Tobą w inny sposób.

powrót do góry

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać osobom trzecim na potrzeby prowadzonej przez nas działalności oraz w celu realizacji, poprawy i indywidualizacji naszych Rozwiązań, wysyłania wiadomości marketingowych i innych wiadomości dotyczących naszej działalności, a także w innych celach dozwolonych obowiązującym prawem lub w innych przypadkach za Twoją zgodą.

Możemy udostępniać dane osobowe:

 • wewnątrz Cisco i dowolnego podmiotu zależnego Cisco na świecie — na potrzeby przetwarzania lub przechowywania danych;
 • partnerom biznesowym lub dostawcom Cisco — by mogli udostępniać Ci informacje o swoich produktach lub usługach. Aby zastrzec udostępnianie przez Cisco osobom trzecim informacji na ich potrzeby marketingowe, kliknij tutaj.
 • partnerom biznesowym, dostawcom usług, upoważnionym przedstawicielom będącym osobami trzecimi lub wykonawcom — w celu dostarczenia zamówionego Rozwiązania, wyświadczenia zamówionej usługi lub realizacji transakcji (do przykładów można tu zaliczyć m.in. przetwarzanie zamówień i transakcji kartą kredytową, hosting stron internetowych, rejestracja na seminaria, pomoc przy działaniach powiązanych ze sprzedażą lub wsparcie posprzedażowe i realizacja wsparcia dla klientów);
 • w związku z jakimkolwiek połączeniem, sprzedażą aktywów spółki, konsolidacją lub restrukturyzacją, finansowaniem lub nabyciem całości lub części przedsiębiorstwa od innej spółki lub na jej rzecz, a także w trakcie negocjacji w związku z powyższymi;
 • w odpowiedzi na zapytanie o informacje wystosowane przez właściwe władze, jeśli uważamy, że ujawnienie takie jest zgodne z obowiązującym prawem lub procedurą prawną lub jest przez nie wymagane;
 • organom władzy wykonawczej, organom administracji państwowej lub innym osobom trzecim w zakresie, w jakim jest to konieczne do zachowania zgodności z procedurą prawną, spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego albo też ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa Cisco, partnerów biznesowych Cisco, Twojego i innych osób, lub w innym wymaganym prawem przypadku;
 • w formie zbiorczej i (lub) anonimowej, której nie można wykorzystać do identyfikacji Twojej osoby;
 • w innym przypadku powiadomimy Cię i poprosimy o wyrażenie zgody.

powrót do góry

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Chcemy chronić powierzone nam dane osobowe i bezpiecznie je przetwarzać zgodnie z treścią niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych. Cisco stosuje fizyczne, administracyjne i techniczne zabezpieczenia, których zadaniem jest ochrona Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Wymóg ochrony takich informacji przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem zawieramy także w umowach z naszymi dostawcami. Internet nie daje jednak 100% bezpieczeństwa i w związku z tym nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych, które nam przekazujesz.

powrót do góry

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe stosownie do potrzeb w związku z celami ich zbierania. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać i wykorzystywać w taki sposób, by spełnić wymagania związane z naszą działalnością biznesową oraz nasze zobowiązania wobec prawa, rozwiązywać spory, chronić nasz majątek i egzekwować postanowienia naszych umów.

Wykorzystanie plików cookie i innych technologii internetowych

Podobnie jak na innych stronach internetowych na stronach Cisco używamy automatycznych narzędzi zbierania danych, takich jak pliki cookie, wbudowane łącza internetowe i sygnały nawigacyjne. Te narzędzia gromadzą określone standardowe informacje, które Twoja przeglądarka wysyła do naszej strony internetowej. Do przykładów takich informacji należą typ przeglądarki oraz adres strony internetowej, z której użytkownik przeszedł na naszą stronę internetową.

Narzędzia te mogą także zbierać następujące informacje:

 • Twój adres IP. Jest to numer automatycznie przydzielany Twojemu komputerowi lub urządzeniu za każdym razem, gdy łączysz się z Internetem. To unikatowy adres przydzielany przez Twojego dostawcę usług internetowych lub dział IT w sieci TCP/IP. Adres IP umożliwia między innymi lokalizację i identyfikację Twojego urządzenia przez serwery WWW.
 • Nawigacja na stronach. Są to np. strony, które przeglądasz, i łącza, które klikasz. Te narzędzia pozwalają ułatwić Ci korzystanie z naszej strony internetowej, usprawnić ten proces, zwiększyć jego wartość dla Ciebie, zapewnić zindywidualizowaną interakcję, a także rozpoznać Cię, gdy wrócisz na naszą stronę. Uzyskaj więcej informacji o tym, w jaki sposób używamy automatycznych narzędzi do zbierania danych, takich jak pliki cookie i widżety.

Dowiedz się, jak zaktualizować swoje preferencje w odniesieniu do tych narzędzi.

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są widżety. Widżety to interaktywne miniprogramy działające na naszej stronie internetowej i udostępniające określone usługi innych firm. Do przykładów widżetów należą elementy wyświetlające wiadomości, komentarze, filmy itp. Widżety mogą służyć do zbierania Twoich danych osobowych, takich jak adres e-mail. Widżety mogą też zapisywać pliki cookie, które umożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie. Informacje zbierane przez widżety są objęte postanowieniami polityki ochrony danych osobowych firmy, która opracowała dany widżet.

Niektóre przeglądarki WWW dają Ci możliwość aktywowania funkcji „nie śledź”, która wysyła do odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych sygnał, że nie chcesz, by twoje działania online były śledzone. Nie jest to jednoznaczne z blokowaniem ani usuwaniem plików cookie, ponieważ przeglądarki z aktywną funkcją „nie śledź” mogą mimo to akceptować takie pliki.

Nie istnieje obecnie żaden standard branżowy określający, jak firmy powinny reagować na sygnały „nie śledź”, choć może on zostać opracowany w przyszłości. Strony internetowe Cisco nie rozpoznają obecnie sygnałów „nie śledź” ani nie reagują na nie. Jeśli w przyszłości się to zmieni, opiszemy to w naszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Dowiedz się więcej na temat funkcji „nie śledź”.

Współpracujemy z partnerami zewnętrznymi w zakresie wyświetlania reklam na naszej stronie internetowej lub zarządzania naszymi reklamami na innych stronach. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą używać plików cookie lub podobnych technologii, aby wyświetlać Ci reklamy na podstawie Twoich zainteresowań i Twojej aktywności w Internecie. Możesz zrezygnować z otrzymywania takich reklam.

Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach:

Uwaga: ogólne, niespersonalizowane reklamy nadal będą wyświetlane.

powrót do góry

Łącza do stron internetowych

Na naszych stronach mogą znajdować się łącza do stron internetowych i usług podmiotów zewnętrznych, które pozostają poza naszą kontrolą i nie są objęte treścią niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych. Zachęcamy do lektury oświadczeń o ochronie danych osobowych opublikowanych na tych (i wszystkich innych odwiedzanych przez Ciebie) stronach internetowych.

powrót do góry

Fora i pokoje czatowe

Jeśli jesteś członkiem forum dyskusyjnego, społeczności lokalnej lub pokoju czatowego na stronie internetowej Cisco, musisz wiedzieć, że podawane przez Ciebie informacje (tzn. Twój profil publiczny) będą szeroko dostępne dla innych osób i mogą być wykorzystane do tego, by się z Tobą kontaktować, wysyłać niechciane wiadomości, a także w celach, nad którymi Cisco nie ma kontroli. Musisz także pamiętać, że na poszczególnych forach i w pokojach czatowych obowiązywać mogą dodatkowe warunki. Cisco nie odpowiada za dane osobowe lub inne informacje, które wysyłasz na takich forach. Aby złożyć wniosek o usunięcie Twoich danych osobowych z naszego blogu lub forum społecznościowego, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@cisco.com. W niektórych przypadkach usunięcie Twoich danych może okazać się niemożliwe; w takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym i podamy jej uzasadnienie.

powrót do góry

Poufność danych dzieci

Cisco zachęca rodziców i opiekunów do aktywnego uczestnictwa w czynnościach wykonywanych przez ich podopiecznych online. Cisco nie zbiera świadomie danych osobowych dzieci bez stosownej zgody rodziców lub opiekunów. Jeśli uważasz, że bez uzyskania stosownej zgody zebraliśmy dane osobowe od osoby uznawanej w Twoim kraju za niepełnoletnią, prosimy o taką informację i kontakt w sposób opisany w punkcie Kontakt z nami — podejmiemy odpowiednie działania, aby zbadać i wyeliminować ten problem.

powrót do góry

Cisco jest organizacją globalną i dlatego może zdarzyć się, że przekażemy Twoje dane osobowe do Cisco w Stanach Zjednoczonych, do innego podmiotu zależnego Cisco w dowolnym miejscu na całym świecie lub do zlokalizowanych w różnych krajach osób trzecich i partnerów biznesowych w sposób opisany powyżej. Korzystając z naszych stron internetowych i Rozwiązań lub przekazując nam swoje dane osobowe (jeśli zezwala na to obowiązujące prawo), zgadasz się na ich przekazanie, przetwarzanie i przechowywanie poza Twoim krajem zamieszkania, gdzie standardy ochrony danych mogą być inne.

Cisco chroni i umożliwia przekazywanie danych osobowych na całym świecie na szereg sposobów:

 • Certyfikat APEC w zakresie ochrony danych osobowych

  Działający w USA agent APEC potwierdza, że stosowany przez Cisco globalny program ochrony prywatności jest zgodny z transgranicznym systemem zasad ochrony prywatności (Cross-Border Privacy Rules System, CBPR) opracowanym przez Wspólnotę Gospodarczą Azji i Pacyfiku (Asia Pacific Economic Cooperation, APEC). System CBPR określa zasady wykorzystywane przez organizacje w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przekazywanych między krajami należącymi do APEC. Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności stosowanych przez APEC oraz o systemie CBPR można znaleźć tutaj. Nasz certyfikat odnosi się do procesów biznesowych w naszych globalnych oddziałach zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przesyłaniem od/do naszych podmiotów stowarzyszonych. Aby wyświetlić ten certyfikat, odwiedź stronę weryfikacyjną, klikając symbol pieczęci TRUSTe.

  TRUSTe
 • Programy Privacy Shield dotyczące ochrony danych osobowych przesyłanych między Unią Europejską (UE) a USA oraz Szwajcarią a USA

  Cisco uczestniczy w programach Privacy Shield dotyczących ochrony danych osobowych przesyłanych między Unią Europejską (UE) a USA oraz Szwajcarią i USA i posiada certyfikat zgodności z zasadami tych programów, określonymi przez Departament Handlu USA i odnoszącymi się do zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii. Cisco zobowiązuje się traktować wszystkie dane osobowe otrzymane z krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i ze Szwajcarii zgodnie z odnośnymi zasadami programów Privacy Shield dotyczących ochrony danych osobowych przesyłanych między Unią Europejską (UE) a USA oraz Szwajcarią a USA. W razie sprzeczności między warunkami niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych a zasadami programów Privacy Shield decydujące znaczenie mają zasady programów Privacy Shield. Aby dowiedzieć się więcej o programach Privacy Shield, odwiedź ich stronę internetową prowadzoną przez Departament Handlu USA. Cisco odpowiada za przetwarzanie otrzymywanych danych osobowych zgodnie z zasadami programów Privacy Shield, w związku z czym przekazuje je osobie trzeciej pełniącej funkcję agenta Cisco. Cisco przestrzega zasad programu Privacy Shield w odniesieniu do wszystkich operacji dalszego przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności za dalsze przekazywanie danych. W określonych sytuacjach Cisco może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z zasadami programu Privacy Shield Cisco podlega władzy wykonawczej Federalnej Komisji Handlowej USA.

  TRUSTe

Jeśli masz wątpliwości, które dotyczą ochrony prywatności danych osobowych przetwarzanych lub przesyłanych przez Cisco zgodnie z zasadami systemu CBPR lub programu Privacy Shield i które nie zostały w sposób satysfakcjonujący rozstrzygnięte przez Cisco, skontaktuj się (nieodpłatnie) z naszym zewnętrznym partnerem odpowiedzialnym za rozstrzyganie sporów, mającym siedzibę w USA. W tym celu kliknij tutaj. Jeśli inne procedury rozstrzygania sporów zostaną wyczerpane, w określonych sytuacjach opisanych dokładniej na stronie internetowej programu Privacy Shield możesz mieć prawo do wystąpienia o arbitraż, a postanowienie organu arbitrażowego będzie wiążące.

powrót do góry

Prawo do poufności w Kalifornii

Mieszkańcy stanu Kalifornia, na podstawie Kodeksu Cywilnego Kalifornii, artykuł 1798.83, mają prawo żądać od przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Kalifornii wykazu osób trzecich, którym przedsiębiorstwo to ujawniło w poprzednim roku dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego. Prawo przewiduje ewentualność, że jeśli przedsiębiorstwo wprowadziło zasady zachowania poufności informacji, które przewidują możliwość udzielenia zgody na wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie (np. agencje reklamowe) lub wycofania tej zgody, to przedsiębiorstwo takie może w zastępstwie przekazać Ci informacje o tym, w jaki sposób możesz wykonać swoje prawa w zakresie ujawniania własnych danych.

Cisco spełnia kryteria pozwalające korzystać z tej drugiej opcji. Wprowadziliśmy kompleksowe zasady zachowania poufności informacji i przekazujemy Ci informacje o możliwości wyrażenia zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych przez osoby trzecie w celach marketingu bezpośredniego lub jej nieudzielenia. W związku z tym nie mamy obowiązku prowadzenia ani ujawniania listy osób trzecich, które otrzymały dane osobowe na cele marketingowe w ubiegłym roku.

Jeśli mieszkasz w Kalifornii i chcesz wiedzieć, w jaki sposób wykonać swoje prawa w zakresie udostępniania danych osobowych osobom trzecim, prześlij nam swoje zapytanie e-mailem.

powrót do góry

Kontakt z nami

Cenimy sobie Twoją opinię. Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych, wyślij wiadomość e-mail naszemu zespołowi ds. prywatności na adres privacy@cisco.com.

powrót do góry

Aktualizacje Oświadczenia o ochronie danych osobowych

Co jakiś czas możemy uaktualniać niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych. Jeśli tak się stanie, umieścimy zmienioną wersję tutaj, podając datę zmiany. Wyrażasz zgodę na to, że będziesz okresowo odwiedzać te strony i zapoznawać się z wprowadzonymi zmianami. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do Oświadczenia o ochronie danych osobowych. możemy także powiadomić Cię o tym inny sposób zanim zmiany takie wejdą w życie, np. publikując zawiadomienie na naszych stronach internetowych lub wysyłając je do Ciebie. Korzystając w dalszym ciągu z naszej strony internetowej po wprowadzeniu takich zmian wyrażasz zgodę na takie zmiany, a także na realizację ich postanowień.

Oświadczenie Cisco o ochronie danych osobowych zostało zmienione i opublikowane w nowej wersji 12 kwietnia 2017 r.

Kliknij tutaj by zapoznać się z poprzednią wersją Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

PodsumowanieKontakt z nami

E-mail: privacy@cisco.com

Adres korespondencyjny: Cisco Systems, Inc.
Dział Prawny
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA