Ciscos erklæring om personvern på nettet

Senter for tillit og innsyn

Cisco forplikter seg til å beskytte både kundene, produktene og selskapet. Vi har tro på å bygge og ivareta tillit, redusere risiko og simpelthen gjøre det rette.

Cisco Systems, Inc. og tilhørende datterselskaper (samlet omtalt som «Cisco») forplikter seg til å ivareta personvernet ditt og levere en positiv brukeropplevelse for nettstedene, produktene og tjenestene våre («løsningene»).

Personvernerklæringen gjelder for Cisco-nettsteder og -løsninger som kobler til eller refererer til denne erklæringen, og beskriver hvordan vi behandler personopplysninger, alternativene dine angående innsamling, bruk og tilgang samt hvordan du oppdaterer og korrigerer personopplysningene dine. Du kan finne mer informasjon om rutinene våre for personopplysninger i forhold til Ciscos tilbud i dataark og kart om personvern, tilbudsbeskrivelser eller andre varsler som gis før eller på tidspunktet dataene samles inn. Enkelte Cisco-nettsteder kan ha egen personverndokumentasjon som beskriver hvordan vi håndterer personopplysninger spesifikt for disse nettstedene eller løsningene. Hvis et bestemt varsel for et nettsted eller en løsning avviker fra denne personvernerklæringen, er det det spesifikke varselet som gjelder. Hvis det er avvik i oversatte, ikke-engelske versjoner av denne personvernerklæringen, er det den amerikansk-engelske versjonen som gjelder.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som rimelig kan brukes til å identifisere et individ. Dette kan omfatte navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, påloggingsinformasjon (kontonummer, passord), informasjon om kontoer i sosiale medier eller betalingskortnummer.

Typene personopplysninger som vi kan behandler, avhenger av forretningskonteksten og formålene de ble samlet inn for. De kan omfatte:

 • informasjon om kontaktopplysninger, abonnementer, registreringer, identifikatorer på nettet, sosiale medier, diskusjonsforumer eller kommunikasjon
 • kommunikasjonsinnhold (f.eks. lyd, video eller tekst)
 • informasjon om atferd på nettet og bruk av produkter
 • økonomisk informasjon (f.eks. bankkonto)
 • detaljer om en persons forretninger eller andre interesser og synspunkter (f.eks. der informasjon er lagret i en database for kunderelasjonshåndtering), og
 • informasjon om brukeren av produktene og tjenestene våre, inkludert systeminformasjon, f.eks. enhetsidentifikatorer og telemetri (f.eks. IP- eller MAC-adresser) når slike data er koblet eller knyttet til en bestemt persons enhet

Hvis vi knytter andre data til personopplysningene dine, håndterer vi de tilknyttede dataene som personopplysninger.

Innsamling og bruk av personopplysningene dine

Vi kan samle inn data, herunder personopplysninger om deg, når du bruker nettstedene og løsningene våre og samhandler med oss. Vi samler også inn personopplysninger fra pålitelige tredjepartskilder og bruker tredjeparter til å samle inn personopplysninger på våre vegne.

Vi kan bruke personopplysningene dine i vår forretningsdrift og for å levere, forbedre og tilpasse nettsteder og løsninger, sende varsler, markedsføringsmateriale og annen informasjon, samt til andre legitime formål så lenge disse er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

Vi samler inn opplysningene dine av en rekke forretningsårsaker, blant annet for å kunne gjøre følgende:

 • ordrebehandling, derunder fakturering og betaling
 • håndtering og administrasjon av kunderelasjoner
 • opprettelse og administrasjon av brukerkontoer
 • tilrettelegging av nettsteder og løsninger og muliggjøring av visse funksjoner
 • analyse, personlig tilpasning, forbedring av nøyaktighet og forbedring av brukervennlighet, kommunikasjon og interaksjoner
 • sende informasjon til deg, direkte fra Cisco eller via partnere, for eksempel i tilknytning til markedsføring eller kundetilfredshet
 • administrasjon av kommunikasjonsinnstillinger. Du kan endre kommunikasjonsinnstillingene dine når som helst. Se Dine alternativer og valg av kommunikasjonsinnstillinger nedenfor
 • oppfylling av kontrakt, levering av løsninger og kundeservice
 • behandling av jobbsøknader
 • administrasjon av utdanning på nettet, prøver og sertifiseringer
 • tilrettelegging av konferanser, webinarer og andre arrangementer

Hvis du velger å gi Cisco personopplysninger tilhørende en tredjepart (slik som navn, e-post eller telefonnummer), bekrefter du med dette at du har tredjepartens tillatelse til å dele disse opplysningene. Eksempler inkluderer videresending av referanse- eller markedsføringsmateriell til en venn eller sending av jobbreferanser. Tredjeparter kan avslutte abonnementet på fremtidig kommunikasjon via koblingen i den første meldingen eller ved å klikke her.

I enkelte tilfeller kan Cisco og tredjeparter samle inn data automatisk gjennom informasjonskapsler, nettlogger, nettsporere og andre lignende funksjoner. Les avsnittet om bruk av Informasjonskapsler og annen nett-teknologi nedenfor for å få mer informasjon.

Tilgang til og riktigheten av personopplysningene dine og utøvelse av rettighetene dine

Vi trenger din hjelp for å sikre at personopplysningene dine er riktige og oppdaterte til enhver tid. Du har en rekke alternativer for å få tilgang til, korrigere, skjule eller slette personopplysningene dine:

 • Du kan se eller redigere personopplysningene dine for Cisco.com og innstillingene dine på nettet via Ciscos verktøy for profiladministrasjon.
 • Når Cisco fungerer som behandlingsansvarlig, er dine rettigheter til å få tilgang til og be om endring, skjuling eller deaktivering underlagt personvernlovene som gjelder for denne Cisco-enheten, som beskrevet i dokumentasjonen for den spesifikke løsningen, eller ved å sende inn en forespørsel via skjemaet for personvernforespørsler.
 • Når Cisco fungerer som databehandler og du ønsker å utøve rettighetene dine til å få tilgang til og be om endring, skjuling eller deaktivering, kommer Cisco til å henvise deg til behandlingsansvarlig underlagt gjeldende personvernlover.
 • Hvis du trenger ytterligere hjelp, eller hjelp med tilgang til, korrigering av, skjuling av eller sletting av personopplysningene dine, kan du ta direkte kontakt med oss. Vi svarer på henvendelser innen 30 dager. Hvis vi ikke kan imøtekomme forespørselen din eller trenger mer tid, forklarer vi hvorfor.

Dine alternativer og valg av kommunikasjonsinnstillinger

Vi gir deg muligheten til å motta et utvalg av informasjon knyttet til bedriften vår, programmene våre, nettstedet vårt og løsningene våre. Du kan når som helst administrere innstillingene dine for kommunikasjonen ved bruk av følgende metoder:

 • Følg instruksjonene inkludert i markedsførings-e-poster fra oss for å slutte å motta denne typen e-poster.
 • Fyll ut og send inn dette skjemaet eller ved å kontakte oss per brev på: Cisco Systems, Inc., Privacy Office, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Sørg for at du tar med navn, e-postadresse, kommunikasjonen du har mottatt, leveringsmåten (dvs. brev, e-post, telefonanrop, tekstmelding) og eventuell annen informasjon om materialet du ikke lenger ønsker å motta.
 • For tekstmeldingstjenester (SMS-tjenester) kan du svare på en tekstmelding du har mottatt, med STOP, END, eller QUIT.

Disse valgene gjelder ikke for mottak av tjenestemeldinger eller annen obligatorisk informasjon som anses som en del av enkelte programmer, nettsteder og løsninger, og som du muligens kommer til å motta med jevne mellomrom, med mindre du avbryter eller slutter å bruke disse i henhold til gjeldende vilkår. Med din tillatelse kan vi dele personopplysningene dine med Ciscos forretningspartnere eller selgere, slik at de kan dele informasjon om nettsteder, programmer, produkter eller tjenester du kanskje kan ha interesse av. Hvis du vil velge bort denne typen videreformidling fra Cisco til tredjeparter for markedsføringsformål, kan du klikke her.

Gjennom å bruke nettstedene og løsningene våre eller gjennom å engasjere deg på annen måte eller å oppgi personopplysninger til oss, godtar du at vi kan kommunisere med deg om sikkerhet, personvern og administreringsspørsmål tilknyttet din bruk. Hvis vi f.eks. oppdager et sikkerhetsbrudd i systemene våre, kan vi forsøke å varsle deg ved å legge ut et varsel på nettstedene våre, ved å sende deg en e-post eller ta kontakt på andre måter.

Deling av personopplysninger

Vi kan dele personopplysningene dine med tredjeparter i forbindelse med vår forretningsdrift for å levere, analysere, forbedre, sikre og tilpasse nettstedene og løsningene våre, sende markedsføringsmateriale og annen informasjon knyttet til virksomheten vår, samt til andre legitime formål så lenge disse er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning eller med din tillatelse.

Vi kan dele dine personopplysninger på følgende måter:

 • Innen Cisco eller andre av våre datterselskaper over hele verden, med formål om databehandling, for eksempel markedsføring, forretningsdrift, overholdelse, sikkerhet, funksjonalitet på nettstedet eller i løsningen, eller lagring.
 • Med forretningspartnere, tjenesteleverandører, autoriserte tredjepartsagenter eller entreprenører for å levere eller muliggjøre en ønsket løsning, tjeneste eller transaksjon. Dette omfatter behandling av bestillinger eller kredittkorttransaksjoner, vertsfunksjon for nettsteder, seminarregistrering, hjelp til salgsrelatert arbeid eller ettersalgstøtte samt levering av kundestøtte
 • Med Ciscos forretningspartnere eller selgere, slik at de kan dele informasjon med deg om produktene eller tjenestene de tilbyr. Hvis du vil velge bort denne typen videreformidling fra Cisco til tredjeparter for markedsføringsformål, kan du klikke her.
 • I forbindelse med, eller under forhandlinger om, eventuelle sammenslåinger, salg av selskapets eiendeler, konsolidering eller restrukturering, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av vår virksomhet av eller til et annet selskap.
 • Som svar på en informasjonsforespørsel fra en kompetent myndighet eller tredjepart i tilfeller der vi mener videreformidling står i henhold til, eller på andre måter kreves av gjeldende lovgivning, forskrifter eller juridiske prosesser.
 • Med rettshåndhevende tjenestepersoner, offentlige myndigheter eller andre tredjeparter slik det er nødvendig for å etterfølge rettslige prosesser eller krav for nasjonal sikkerhet, beskytte Ciscos rettigheter, eiendom eller sikkerhet, samt Ciscos forretningspartnerne, deg eller andre, slik det kreves av gjeldende lovgivning.
 • I samlet, anonymisert og/eller deidentifisert form, slik at dataene ikke kan brukes til å identifisere deg.
 • I andre tilfeller der vi varsler deg og du samtykker til delingen.

Beskyttelse av personopplysninger

Vi iverksetter rimelige og passende tiltak for å beskytte personopplysninger som formidles til oss, og for å behandle disse på en sikker måte i henhold til personvernerklæringen. Cisco bruker fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetsmetoder som er utviklet for å beskytte personopplysningene dine fra uheldig eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang. Kontraktene våre krever også at leverandørene vi samarbeider med, beskytter slik informasjon fra utilsiktet eller uautorisert tilgang, tap, endring, uautorisert videreformidling eller tilgang.

Oppbevaring og avhending av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysningene dine slik det er nødvendig for å oppnå formålene som dataene ble samlet inn for. Vi beholder og bruker dine personopplysninger slik det er nødvendig for å overholde våre bedriftskrav eller juridiske forpliktelser, løse tvister, beskytte våre eiendeler og håndheve våre rettigheter og avtaler.

Vi kommer ikke til å oppbevare personopplysninger i identifiserbar form når formålet for innsamling av personopplysningene er oppnådd, og det ikke foreligger noe lovlig eller forretningsmessige behov for å oppbevare slik personlig identifiserbar informasjon. Deretter blir dataene enten ødelagt, slettet, anonymisert og/eller fjernet fra systemene våre.

Bruk av informasjonskapsler og annen nett-teknologi

Som mange andre nettsteder bruker Cisco verktøy for automatisk datainnsamling, slik som informasjonskapsler, innebygde nettkoblinger og nettsporere. Disse verktøyene samler inn viss standard informasjon som nettleseren sender til oss (f.eks. IP-adresse, MAC-adresse, klikkadferd og telemetri).

Disse verktøyene bidrar til å gjøre besøket på nettstedene og løsningene enklere, mer effektivt og mer tilpasset. Vi bruker også denne informasjonen til å forbedre nettstedet og løsningene samt levere en bedre tjeneste og verdi.

Vi samarbeider med tredjeparter for å vise annonser på nettstedet vårt og administrere annonsene våre på andre nettsteder. Tredjepartspartnerne våre kan bruke informasjonskapsler eller lignende teknologi til å levere annonser basert på aktiviteten din på nettet og interessene dine. Du kan velge bort denne annonseringen, men du vil fortsatt se generiske annonser som ikke er personlige.

Hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du vil reservere deg mot interessebasert annonsering, kan du se Slik bruker Cisco verktøy for automatisk datainnsamling.

Hvis du vil oppdatere innstillingene dine for informasjonskapsler, kan du gå til Ciscos behandling av samtykke til informasjonskapsler.

Tilknyttede nettsteder

Vi kan oppgi koblinger til andre nettsteder og tjenester tilhørende tredjeparter som er utenfor vår kontroll og som ikke dekkes av denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg til å se gjennom personvernerklæringene som er lagt ut på nettstedene du besøker.

Forum og chatterom

Hvis du deltar i et diskusjonsforum, lokale fellesskap eller et chatterom på et Cisco-nettsted, bør du være oppmerksom på at informasjonen du oppgir der (på den offentlige profilen din og i kommentarer), gjøres tilgjengelig for andre i bred forstand, og kan brukes til å kontakte deg, sende deg uønskede meldinger eller til formål som hverken du eller Cisco har kontroll over. Vær også oppmerksom på at individuelle fora og chatterom kan ha ytterligere regler og vilkår for bruk. Cisco er ikke ansvarlig for personopplysninger eller annen informasjon du velger å dele i slike fora. Hvis du vil be oss om å fjerne personopplysningene dine fra bloggen eller forumet vårt, kan du klikke her. Noen ganger har vi ikke mulighet til å fjerne alle personopplysningene og kommentarene dine. I slike tilfeller gir vi deg et svar og en forklaring.

Barns personvern

Cisco oppfordrer foreldre og foresatte til å spille en aktiv rolle når det gjelder barnas aktiviteter på nettet. Cisco samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn uten nødvendig samtykke fra foreldre eller verger. Hvis du mener at vi har innhentet personopplysninger fra noen under gjeldende lavalder i ditt land uten samtykke fra foreldre eller verger, må du gi oss beskjed ved hjelp av fremgangsmåtene beskrevet i delen Slik kan du kontakte oss. Vi iverksetter nødvendige tiltak for å undersøke og ta tak i problemet så raskt som mulig.

Internasjonal overføring, behandling og lagring av personopplysninger

Ettersom Cisco er en global organisasjon, kan vi overføre personopplysningene dine til Cisco i USA, til et hvilket som helst Cisco-datterselskap i verden eller til tredjeparter og forretningspartnere i forskjellige land som beskrevet ovenfor. Gjennom din bruk av våre nettsteder og løsninger eller gjennom å gi oss dine personopplysninger, der dette er tillatt under gjeldende lovgivning, anerkjenner og godtar du overføring, behandling og lagring av denne informasjonen utenfor landet du bor i, til land der standardene for personvern kan skille seg fra standardene i ditt land.

Cisco beskytter og muliggjør global overføring av personopplysninger på en rekke måter:

 • APEC-personvernsertifisering

  Ciscos globale personvernprogram som beskrevet i denne personvernerklæringen, er i samsvar med APECs (Asia Pacific Economic Cooperation) CBPRs (Cross-Border Rules-system – regelverk for personvern som krysser grenser) og PRP (Recognition for Processors – anerkjennelse for behandlere). APECs CBPR-system og PRP er et rammeverk som hjelper organisasjoner med å sikre at personopplysninger beskyttes når de overføres mellom deltakende APEC-markeder. Du kan finne mer informasjon om APEC Privacy Framework (rammeverk for personvern), CBPRs og PRP her. Sertifiseringen vår gjelder for alle bedriftsprosessene i den globale driften som behandler og overfører personopplysninger til og fra samarbeidspartnerne våre. Du finner sertifiseringene våre i APEC CBPR-systemkatalogen og APEC PRP-katalogen.

  For mer informasjon om omfanget av vår deltakelse, eller for å sende inn en personvernforespørsel gjennom BBB National Programs, vår Accountability Agent, vennligst klikk på det offisielle seglet nedenfor:


  Cisco Systems Inc. confirmation seal
   
  Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • EU: Bindende selskapsregler– behandlingsansvarlig

  Nederlandske, polske, spanske og andre relevante europeiske datatilsynsmyndigheter har godkjent Ciscos globale program og policyer for personvern som sikrer personvern, ivaretar grunnleggende rettigheter og sikrer enkeltpersoners frihet til å overføre personopplysninger som er beskyttet i henhold til europeisk lov. I henhold til Ciscos bindende selskapsregler – behandlingsansvarlig (BCR-C) omfattes overføringer utført av Cisco som behandlingsansvarlig for europeiske personopplysninger i hele verden, av tilstrekkelig beskyttelse.

  Du finner en kopi av BCR-C her. Mer informasjon om BCR-er finnes her. Ciscos andre personvernsertifiseringer

 • Privacy Shield (personvernskjold) for EU, Storbritannia og Sveits til USA

  Cisco Systems Inc. og dets datterselskaper basert i USA: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco WebEx LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security LLC, Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC, Rizio, Inc. (dba Voicea) og Scientific-Atlanta LLC (samlet «Cisco USA») er i samsvar med Privacy Shield-rammeverkene for EU-USA og Sveits-USA, som lagt frem av USAs Department of Commerce angående innsamling, bruk og lagring av personopplysninger overført fra henholdsvis Den europeiske union (EU), Storbritannia og Sveits til USA i samsvar med Privacy Shield.

  Cisco USA har sertifisert at det er i samsvar med Privacy Shield-prinsippene i forhold til slike data. Ved eventuelle avvik mellom retningslinjene i denne personvernerklæringen og de registrertes rettigheter under Privacy Shield-prinsippene, skal Privacy Shield-prinsippene ha forrang. Hvis du vil finne ut mer om Privacy Shield-programmet og se sertifiseringssiden vår, kan du gå til https://www.privacyshield.gov/.

  Selv om Privacy Shield har blitt gjort ugyldig som en overføringsmekanisme, har Cisco USA forpliktet seg til å beskytte alle personopplysninger mottatt fra EU-medlemsland, Storbritannia og Sveits (se Innsamling av personopplysningene dine ovenfor for eksempler på Ciscos prosesser for personopplysninger når du bruker nettstedene og løsningene våre og samhandler med oss), i henhold til rammeverkets gjeldende prinsipper og for å sikre at personopplysninger samlet inn fra individer i EU er tilgjengelig for dem som en del av deres individuelle rettigheter når Cisco er behandlingsansvarlig for personopplysningene. (se tilgang til og riktigheten av personopplysningene dine og utøving av rettighetene dine)

  Cisco USA er ansvarlige for å behandle personopplysningene vi mottar og senere overfører til en tredjepart som handler på våre vegne. Cisco USA overholder Privacy Shield-prinsippene for all videreføring av personopplysninger fra EU, Storbritannia og Sveits (for eksempler på slike overføringer, se Deling av personopplysningene dine ovenfor), herunder ansvaret for videresending. I enkelte situasjoner må kanskje Cisco USA avsløre personopplysninger som følge av juridiske forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder for å overholde krav for nasjonal sikkerhet eller rettshåndheving.

  Cisco USA er underlagt regulering som håndheves av US Federal Trade Commision.

  Ved eventuelle avvik mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og Privacy Shield-prinsippene, skal de strengeste vilkårene, de som beskytter personvernet best, ha forrang. Hvis du vil ha mer informasjon om Privacy Shield-rammeverkene, kan du gå til Privacy Shield-nettstedet til det amerikanske handelsdepartementet.

Automatiske beslutninger

Behandlingen vår av personopplysninger består både av automatiske og manuelle metoder. De automatiske metodene brukes ofte til å assistere den manuelle behandlingen vår. Når vi bruker automatiske metoder for å støtte beslutningene, kan det hente at vi manuelt går gjennom noen av innsiktene som genereres av de automatiske metodene mot de underliggende dataene som innsiktene var basert på. Denne manuelle gjennomgangen kan utføres av Cisco-ansatte eller klarerte tredjeparter i form av forretningspartnere som jobber på vegne av Cisco.

Hvis beslutninger tas utelukkende basert på automatiske metoder og har juridisk virkning eller betydelig påvirker en person, gir den berørte personen muligheten til å stille spørsmål om avgjørelsen eller be om manuell gjennomgang.

Klageløsning

I samsvar med Privacy Shield-prinsippene forplikter Cisco USA seg til å løse klager om personvernet ditt og vår innsamling eller bruk av personopplysningene dine som overføres til USA. Personer fra EU, Storbritannia og Sveits med Privacy Shield-forespørsler eller klager må først kontakte Cisco USA via skjemaet for forespørsler om personvern.

Cisco USA har videre forpliktet seg til å henvise uløste personvernklager under Privacy Shield-prinsippene til en uavhengig mekaniske for tvisteløsning, BBB EU Privacy Shield. Hvis du ikke mottar en bekreftelse på klagen din innen rimelig tid, eller hvis klagen din ikke blir tilfredsstillende besvart, kan du besøke https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/ for mer informasjon og for å registrere en klage. Denne tjenesten tilbys kostnadsfritt.

Hvis Privacy Shield-klagen din ikke kan løses gjennom kanalene ovenfor, kan du under visse forhold kreve bindende megling for visse gjenstående krav som ikke er løst av andre oppreisningsmekanismer. Se Privacy Shield-tillegg 1 på https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Alternativt kan du kontakte overvåkingsmyndighetene for personvern i din jurisdiksjon for hjelp. Merk: Ciscos hovedkontor i EU er i Nederland. I EU er vi derfor underlagt nederlandske Autoritiet Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Spørsmål eller kommentarer

Vi setter pris på å høre dine meninger. Hvis du har spørsmål eller kommentarer knyttet til denne personvernerklæringen, kan du klikke her.

Oppdateringer av denne Cisco-personvernerklæringen

Vi kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen. Hvis vi endrer personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Hvis vi foretar betydelige endringer i personvernerklæringen, kan vi også varsle deg på andre måter, ved for eksempel å legge ut et varsel på nettstedene våre eller sende deg et varsel. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt etter at slike endringer har trådt i kraft, godtar du endringene og samtykker til å overholde dem.

Ciscos personvernerklæring ble revidert og tro i kraft 10. mai 2021.

Klikk her for å se den tidligere versjonen av personvernerklæringen.

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer knyttet til denne personvernerklæringen, kan du kontake oss ved å klikke her eller ved å sende brev til:

Chief Privacy Officer 
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Americas Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Netherlands

Asia, Pacific, Japan and China (APJC) Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapore

Personvernerklæring

OppsummeringDu kan se i Dataark om personvern på Cisco Trust Center for informasjon om ytterligere Cisco-tilbud

Slik kontakter du oss

Skjema for personvernsforespørsel

Post: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA