Έχετε λογαριασμό;

 •   Εξατομικευμένο περιεχόμενο
 •   Τα προϊόντα σας και υποστήριξη

Χρειάζεστε λογαριασμό;

Δημιουργία λογαριασμού

Ηλεκτρονική Δήλωση προστασίας απορρήτου της Cisco - Εκκρεμεί

Η ακόλουθη Δήλωση προστασίας απορρήτου της Cisco θα δημοσιευτεί στις 27 Ιούνιος 2016.

Η Cisco Systems, Inc. και οι θυγατρικές της (συνολικά η "Cisco") δεσμεύονται ότι θα προστατεύουν το απόρρητό σας και θα διασφαλίζουν τη θετική εμπειρία σας στις διαδικτυακές τοποθεσίες μας και κατά τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας ("Λύση" ή "Λύσεις"). Η παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου ισχύει για τις διαδικτυακές τοποθεσίες της Cisco που παρέχουν συνδέσμους για τη δήλωση και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για τα προσωπικά δεδομένα υπάρχουν στις προσθήκες (supplements) δεξιά ή σε ανακοινώσεις που γίνονται κατά τον χρόνο συλλογής των πληροφοριών. Ορισμένες διαδικτυακές τοποθεσίες της Cisco ενδέχεται να έχουν τη δική τους δήλωση προστασίας απορρήτου που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ειδικά για τις εν λόγω τοποθεσίες. Στον βαθμό που μια ανακοίνωση κατά τον χρόνο συλλογής των πληροφοριών ή μια δήλωση προστασίας απορρήτου συγκεκριμένης διαδικτυακής τοποθεσίας συγκρούονται με την παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου, η εν λόγω ειδικότερη ανακοίνωση ή δήλωση προστασίας απορρήτου θα υπερισχύουν.

Συλλογή των προσωπικών δεδομένων σας

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων, σχετικά με εσάς ενώ χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες μας και έρχεστε σε επαφή μαζί μας. "Προσωπικά δεδομένα" είναι οι πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου, όπως το ονοματεπώνυμο, η φυσική διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία λογαριασμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ο αριθμός κάρτας πληρωμής. Σε περίπτωση που συνδέσουμε άλλα δεδομένα με τα προσωπικά δεδομένα σας, θα διαχειριζόμαστε τα εν λόγω συνδεδεμένα δεδομένα ως προσωπικά δεδομένα. Επίσης, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από έμπιστες τρίτες πηγές και χρησιμοποιούμε τρίτους για να συλλέξουν προσωπικά δεδομένα που θα μας βοηθήσουν.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για διάφορους λόγους, όπως:

 • Για την επεξεργασία της παραγγελίας σας.
 • Για να σας παρέχουμε τη δυνατότητα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο μας.
 • Για την αποστολή ανακοινώσεων μάρκετινγκ.
 • Για τη δημιουργία λογαριασμού.
 • Για να επιτρέπεται η χρήση ορισμένων χαρακτηριστικών των Λύσεών μας.
 • Για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
 • Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών.
 • Για τη διαχείριση μιας αίτησης εργασίας.
 • Για τη συλλογή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης όταν σας χορηγείται ένα τεστ πιστοποίησης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Εμείς και οι τρίτοι που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς κατά καιρούς και στις διαδικτυακές τοποθεσίες μας με πληροφορίες που αποκτάμε από άλλες πηγές. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τη γενικότερη ακρίβεια και πληρότητά τους και, επίσης, να προσαρμόσουμε καλύτερα τις επαφές μας με εσάς.

Αν επιλέξετε να παράσχετε στη Cisco τα προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου (όπως το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του), δηλώνετε ότι έχετε την άδεια του τρίτου προσώπου να το κάνετε. Παραδείγματα αυτής της συμπεριφοράς είναι η προώθηση υλικού αναφοράς σε ένα φίλο ή οι επαγγελματικές συστάσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Cisco ενδέχεται να συλλέγει αυτόματα δεδομένα μέσω cookies, web logs, web beacons και άλλων παρόμοιων εφαρμογών. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να γίνουν καλύτερα κατανοητές και να βελτιωθούν η δυνατότητα χρήσης, οι επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής τοποθεσίας, καθώς και για να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο ή τις προσφορές έτσι ώστε να σας ενδιαφέρουν. Παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα "Cookies και άλλες διαδικτυακές τεχνολογίες" που ακολουθεί πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες.

επιστροφή στην αρχή

Τρόποι χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, την παροχή, τη βελτίωση και την προσαρμογή των Λύσεών μας, την αποστολή ανακοινώσεων μάρκετινγκ ή άλλου περιεχομένου σε σχέση με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και για άλλους νόμιμους λόγους που επιτρέπονται από το ισχύον δίκαιο. Στους τρόπους πιθανής χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Για την παροχή μιας Λύσης που ζητήσατε.
 • Για την υποστήριξη και βελτίωση των Λύσεών μας και της online εμπειρίας σας.
 • Για την εξατομίκευση διαδικτυακών τοποθεσιών, ενημερωτικών δελτίων και άλλων επικοινωνιών.
 • Για τη χορήγηση και επεξεργασία των εξετάσεων πιστοποίησής σας.
 • Για την αποστολή ανακοινώσεων σε εσάς, μεταξύ άλλων για λόγους μάρκετινγκ ή ικανοποίησης πελατών, είτε απευθείας από τη Cisco είτε από τους συνεργάτες μας.

Η ακόλουθη Δήλωση προστασίας απορρήτου της Cisco θα δημοσιευτεί στις 15 Φεβρουαρίου 2016.

Μπορείτε να επεξεργάζεστε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στην ενότητα Οι επιλογές σας και η επιλογή των προτιμήσεων επικοινωνίας σας πιο κάτω.

επιστροφή στην αρχή

Πρόσβαση και ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας προκειμένου να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ακριβή και ενημερωμένα. Για την ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων και των προτιμήσεων επικοινωνίας σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Επιπλέον, μπορείτε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε ή να επεξεργάζεστε τα προσωπικά δεδομένα σας online με του εξής τρόπους:

 • Cisco.com – Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να ενημερώνετε το προφίλ σας χρησιμοποιώντας το Εργαλείο διαχείρισης προφίλ της Cisco. Επίσης, μπορείτε να κάνετε αυτές τις ενημερώσεις ή να ζητήσετε απενεργοποίηση του προφίλ σας στη διαδικτυακή τοποθεσία αποστέλλοντας email στη διαδικτυακή ομάδα υποστήριξης μας.
 • Webex.com – Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να ενημερώνετε το προφίλ σας κάνοντας εγγραφή για να συνδέεστε στον online λογαριασμό χρήστη σας. Επίσης, μπορείτε να κάνετε αυτές τις ενημερώσεις ή να ζητήσετε απενεργοποίηση του προφίλ σας στη διαδικτυακή τοποθεσία αποστέλλοντας email στην ομάδα απορρήτου μας.

Καταβάλλουμε καλόπιστες προσπάθειες ώστε να ικανοποιούμε εύλογα αιτήματα για πρόσβαση ή διόρθωση των δεδομένων σας αν είναι ανακριβή. Θα απαντούμε στο αίτημά σας για πρόσβαση στα δεδομένα εντός 30 ημερών.

Μερικοί οργανισμοί της Cisco ενδέχεται κατά καιρούς να θεωρούνται ως οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Όταν ένας οργανισμός της Cisco ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασής σας και να ζητήσετε τη διόρθωση ή απενεργοποίηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων απευθείας από τον εν λόγω οργανισμό της Cisco.

επιστροφή στην αρχή

Οι επιλογές σας και η επιλογή των προτιμήσεων επικοινωνίας σας

Σας δίνουμε την επιλογή να λαμβάνετε μια ποικιλία πληροφοριών που συμπληρώνουν τις Λύσεις μας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας με τις εξής μεθόδους:

 • Ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε προωθητικό email που σας αποστέλλουμε για να σταματήσετε να λαμβάνετε τη συγκεκριμένη αλληλογραφία.
 • Αποστέλλοντάς μας ένα μήνυμα μέσω email ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Βεβαιωθείτε ότι αναφέρετε το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και συγκεκριμένες σχετικές πληροφορίες για το υλικό που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε.

Οι επιλογές αυτές δεν ισχύουν για τη λήψη υποχρεωτικών ανακοινώσεων για τις υπηρεσίες που θεωρούνται μέρος ορισμένων Λύσεων, τις οποίες ενδέχεται να λαμβάνετε κατά καιρούς, εκτός αν ακυρώσετε τη Λύση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στους επιχειρηματικούς συνεργάτες ή προμηθευτές της Cisco έτσι ώστε να μπορούν να σας ενημερώνουν για προϊόντα ή υπηρεσίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Για τη μη κοινοποίηση των στοιχείων σας σε τρίτους για λόγους μάρκετινγκ, κάνετε κλικ εδώ.

Αν χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες μας ή μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε ηλεκτρονικά μαζί σας για θέματα ασφαλείας, απορρήτου και διοικητικά θέματα σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών από εσάς. Αν πληροφορηθούμε ότι υπήρξε παραβίαση του συστήματος ασφαλείας, ενδέχεται να επιχειρήσουμε να σας ειδοποιήσουμε ηλεκτρονικά αναρτώντας μια ανακοίνωση στις διαδικτυακές τοποθεσίες μας ή αποστέλλοντάς σας ένα email. Ενδέχεται να δικαιούστε εκ του νόμου να λάβετε γραπτώς αυτήν την ανακοίνωση. Για να αποσύρετε τη συναίνεσή σας σχετικά με την ηλεκτρονική λήψη ανακοινώσεων για παραβιάσεις ασφαλείας, παρακαλούμε ειδοποιήστε μας.

επιστροφή στην αρχή

Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, την παροχή, τη βελτίωση και την προσαρμογή των Λύσεών μας, την αποστολή ανακοινώσεων μάρκετινγκ ή άλλου περιεχομένου σε σχέση με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και για άλλους νόμιμους λόγους που επιτρέπονται από το ισχύον δίκαιο. Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα με τους εξής τρόπους:

 • Εντός της Cisco και σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της παγκοσμίως για λόγους επεξεργασίας ή αποθήκευσης δεδομένων.
 • Στους επιχειρηματικούς συνεργάτες ή προμηθευτές της Cisco έτσι ώστε να μπορούν να σας ενημερώνουν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Για τη μη κοινοποίηση από τη Cisco των στοιχείων σας σε τρίτους για λόγους μάρκετινγκ, κάνετε κλικ εδώ.
 • Στους επιχειρηματικούς συνεργάτες, προμηθευτές υπηρεσιών, εξουσιοδοτημένους τρίτους αντιπροσώπους ή εργολήπτες για την παροχή μιας ζητούμενης υπηρεσίας ή συναλλαγής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα: για την επεξεργασία παραγγελιών και συναλλαγών με πιστωτική κάρτα, τη φιλοξενία διαδικτυακών τοποθεσιών, τη φιλοξενία διαδικασιών δήλωσης συμμετοχής σε σεμινάρια, τη βοήθεια σε προσπάθειες που αφορούν τις πωλήσεις ή την υποστήριξη μετά την πώληση και την παροχή υποστήριξης πελατών.
 • Σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση εταιρικής περιουσίας, ενοποίηση ή αναδιάρθρωση, χρηματοδότηση ή εξαγορά του συνόλου ή μέρος της επιχείρησής μας από ή προς άλλη εταιρεία.
 • Στο πλαίσιο της ανταπόκρισης σε ένα αίτημα για ενημέρωση από μια αρμόδια αρχή αν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση στοιχείων είναι σύμφωνη ή απαιτείται από το ισχύον δίκαιο, τους κανονισμούς ή τις νομικές διαδικασίες.
 • Στην αστυνομία, τις κρατικές αρχές ή άλλους τρίτους καθόσον είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της Cisco, των επιχειρηματικών συνεργατών της, τη δική σας ή άλλων προσώπων ή όπως αλλιώς απαιτείται από το ισχύον δίκαιο.
 • Σε σωρευτική ή/ και ανώνυμη μορφή που εύλογα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας.
 • Αν σας ειδοποιήσουμε σχετικά και δώσετε τη συναίνεσή σας για την κοινοποίηση των στοιχείων σας.

επιστροφή στην αρχή

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Σκοπεύουμε να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστευθήκατε και να τα διαχειριζόμαστε με ασφάλεια σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου. Η Cisco εφαρμόζει φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Επίσης, απαιτούμε από τους προμηθευτές μας να προστατεύουν αυτές τις πληροφορίες από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και γνωστοποίηση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι το διαδίκτυο είναι 100% ασφαλές και δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε.

επιστροφή στην αρχή

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται. Θα διατηρούμε και θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο προκειμένου να τηρούμε τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, να επιλύουμε διαφορές και να εφαρμόζουμε τις συμφωνίες μας.

Χρήση των cookies και άλλων διαδικτυακών τεχνολογιών

Όπως συμβαίνει σε πολλές διαδικτυακές τοποθεσίες, η Cisco χρησιμοποιεί εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων, όπως cookies, ενσωματωμένα web links και web beacons. Τα εργαλεία αυτά συλλέγουν ορισμένες πάγιες πληροφορίες που το πρόγραμμα περιήγησής σας αποστέλλει στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, όπως το είδος προγράμματος περιήγησης και η διεύθυνση της διαδικτυακής τοποθεσίας από την οποία καταλήξατε στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

 • Τη διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Ίντερνετ) σας. Πρόκειται για έναν αριθμό που αποδίδεται αυτόματα στον υπολογιστή σας όποτε σερφάρετε στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους διακομιστές ιστού να εντοπίζουν και να ταυτοποιούν τον υπολογιστή σας, καθώς πρόκειται για μια μοναδική διεύθυνση που αποδίδεται στον υπολογιστή σας από τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών ή το τμήμα συστημάτων πληροφοριών σε ένα δίκτυο TCP/IP.
 • Τις επισκέψεις σας στο διαδίκτυο. Παραδείγματος χάριν, τις σελίδες που βλέπετε και τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ.

Τα εργαλεία αυτά μας βοηθούν να κάνουμε την επίσκεψή σας στη διαδικτυακή τοποθεσία μας ευκολότερη, πιο αποδοτική και πολύτιμη παρέχοντας μια προσαρμοσμένη στα μέτρα σας εμπειρία και αναγνωρίζοντάς σας όταν επιστρέφετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων, όπως τα cookies και τα widgets, και τις επιλογές σας σχετικά με αυτά τα εργαλεία, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα cookies.

Η διαδικτυακή τοποθεσία μας περιλαμβάνει widget, δηλαδή διαδραστικά μίνι προγράμματα τα οποία λειτουργούν στη διαδικτυακή τοποθεσία μας για να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες από μια άλλη εταιρεία (όπως προβολή ειδήσεων, απόψεων, μουσικής κ.α.). Μέσω του widget ενδέχεται να συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες όπως η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Τα cookies ενδέχεται να τοποθετούνται και από το widget έτσι ώστε να του επιτρέπουν να λειτουργεί κανονικά. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτό το widget διέπονται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που το δημιούργησε. Το widget μας μπορεί να διαθέτει μια λειτουργία εισαγωγής επαφών που θα σας βοηθήσει στην αποστολή των επαφών σας με email. Κατόπιν αιτήματός σας, θα ερευνήσουμε το ευρετήριο ηλεκτρονικών διευθύνσεών σας για να σας βοηθήσουμε να εισαγάγετε τις επαφές σας στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.

Μερικά προγράμματα περιήγησης ενδέχεται να σας δίνουν τη δυνατότητα να ενεργοποιείτε μια λειτουργία απαγόρευσης παρακολούθησης που αποστέλλει σήματα στις διαδικτυακές τοποθεσίες που επισκέπτεστε, επισημαίνοντας ότι δεν θέλετε να παρακολουθούνται οι online δραστηριότητές σας. Η λειτουργία αυτή διαφέρει από τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή των cookies, διότι τα προγράμματα περιήγησης με ενεργοποιημένη τη λειτουργία απαγόρευσης παρακολούθησης μπορούν να εξακολουθούν να αποδέχονται cookies. Επί του παρόντος δεν υφίσταται κάποιο πρότυπο στον χώρο σχετικά με το πώς πρέπει να ανταποκρίνονται οι εταιρείες σε σήματα απαγόρευσης παρακολούθησης, αν και στο μέλλον ενδέχεται να θεσπιστεί κάποιο. Προς το παρόν, δεν ανταποκρινόμαστε σε σήματα απαγόρευσης παρακολούθησης. Αν το κάνουμε στο μέλλον, θα περιγράψουμε τον τρόπο που θα το κάνουμε στην παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία "απαγόρευση παρακολούθησης".

επιστροφή στην αρχή

Συνδεδεμένες διαδικτυακές τοποθεσίες

Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες και υπηρεσίες τρίτων που δεν ελέγχουμε και οι οποίες δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου. Σας προτρέπουμε να εξετάζετε τις δηλώσεις προστασίας απορρήτου που δημοσιεύονται στις εν λόγω (και σε όλες τις) διαδικτυακές τοποθεσίες που επισκέπτεστε.

επιστροφή στην αρχή

Φόρουμ και chat room

Αν συμμετέχετε σε ένα φόρουμ συζήτησης ή chat room σε μια διαδικτυακή τοποθεσία της Cisco, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε εκεί θα είναι ευρέως διαθέσιμες σε άλλα άτομα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας, να σας στείλει ανεπιθύμητα μηνύματα ή για σκοπούς που δεν ελέγχει ούτε η Cisco ούτε εσείς. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίσετε ότι κάθε φόρουμ και chat room ενδέχεται να έχει επιπρόσθετους κανόνες και προϋποθέσεις. Η Cisco δεν ευθύνεται για τα προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να υποβάλετε σε αυτά τα φόρουμ.

επιστροφή στην αρχή

Η προστασία του απορρήτου των παιδιών

Η Cisco προτρέπει τους γονείς και κηδεμόνες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις online δραστηριότητες των παιδιών τους. Η Cisco δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα από παιδιά χωρίς τη δέουσα γονική συναίνεση ή τη συναίνεση του κηδεμόνα. Αν πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από ένα άτομο που δεν έχει τη νόμιμη ηλικία συναίνεσης στη χώρα σας χωρίς τη συναίνεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, παρακαλούμε ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που περιγράφονται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διερευνήσουμε και να διευθετήσουμε άμεσα το ζήτημα.

επιστροφή στην αρχή

Συναίνεση για τη μεταφορά, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σας

Καθώς η Cisco είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στη Cisco στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε οποιαδήποτε θυγατρική της Cisco ανά την υφήλιο ή σε τρίτους και επιχειρηματικούς συνεργάτες κατά τα περιγραφόμενα πιο πάνω. Αν χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες και τις Λύσεις μας ή μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα, συναινείτε στη μεταφορά, επεξεργασία και αποθήκευση αυτών των πληροφοριών εκτός της χώρας κατοικίας σας όπου τα πρότυπα περί προστασίας των δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν.

Η Cisco προστατεύει και επιτρέπει την παγκόσμια μεταφορά προσωπικών δεδομένων με διάφορους τρόπους. Η Cisco έλαβε παλαιότερα πιστοποίηση στο πλαίσιο της συμφωνίας ασφαλούς λιμένα μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ και της συμφωνίας ασφαλούς λιμένα μεταξύ ΗΠΑ και Ελβετίας όπως οριζόταν από το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου αναφορικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση προσωπικών δεδομένων από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελβετία, ωστόσο δεν βασίζεται αποκλειστικά στις αρχές ασφαλούς λιμένα προκειμένου να συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ. Η Cisco πιστοποίησε ότι τηρεί τις αρχές ασφαλούς λιμένα περί απορρήτου αναφορικά με την ειδοποίηση, την επιλογή, την περαιτέρω μεταβίβαση, την ασφάλεια, την ακεραιότητα δεδομένων, την πρόσβαση και την εφαρμογή. Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ασφαλούς λιμένα και να δείτε την πιστοποίηση της Cisco, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία ασφαλούς λιμένα στο http://www.export.gov/safeharbor/. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 6 Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την εγκυρότητα των αρχών του ασφαλούς λιμένα και ενόψει των υπό εξέλιξη ρυθμιστικών πλαισίων, η Cisco ενδέχεται να συμμετάσχει σε άλλα πλαίσια που εγκρίνονται κατά καιρούς από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

επιστροφή στην αρχή

Τα δικαιώματα προστασίας του απορρήτου σας στην Καλιφόρνια

Οι κάτοικοι της πολιτείας της Καλιφόρνια σύμφωνα με το άρθρο § 1798.83 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνια έχουν το δικαίωμα να ζητούν από εταιρείες που διεξάγουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Καλιφόρνια έναν κατάλογο με όλους τους τρίτους στους οποίους η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους για λόγους άμεσου μάρκετινγκ. Εναλλακτικά, ο νόμος προβλέπει ότι αν η εταιρεία έχει μια πολιτική απορρήτου που σας δίνει την επιλογή αποδοχής ή άρνησης της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας από τρίτους (όπως διαφημιστές) για λόγους μάρκετινγκ, η εταιρεία μπορεί αντ'αυτού να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς θα ασκήσετε τις επιλογές σας σχετικά με τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας.

Η Cisco έχει υιοθετήσει την εναλλακτική επιλογή. Διαθέτουμε μια αναλυτική δήλωση προστασίας απορρήτου και σας παρέχουμε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να επιλέξετε την αποδοχή ή την άρνηση χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας από τρίτους για λόγους άμεσου μάρκετινγκ. Επομένως, δεν υποχρεούμαστε να διατηρούμε ή να γνωστοποιούμε κατάλογο των τρίτων που έλαβαν τα προσωπικά δεδομένα σας για λόγους μάρκετινγκ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Αν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια και ζητάτε πληροφορίες σχετικά με το πώς θα ασκήσετε τις επιλογές σας αναφορικά με τη γνωστοποίηση δεδομένων σε τρίτους, αποστείλετέ μας email με το αίτημά σας.

επιστροφή στην αρχή

Πώς θα επικοινωνείτε μαζί μας

Εκτιμούμε τη γνώμη σας. Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου, αποστείλετε email στην ομάδα απορρήτου μας.

επιστροφή στην αρχή

Αναθεωρήσεις της παρούσας Δήλωσης προστασίας απορρήτου της Cisco

Κατά καιρούς ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου. Αν τροποποιήσουμε τη Δήλωση προστασίας απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη έκδοση εδώ, με ενημερωμένη ημερομηνία έκδοσης. Συμφωνείτε να επισκέπτεστε αυτές τις σελίδες κατά καιρούς για να λαμβάνετε γνώση και να εξετάζετε οποιεσδήποτε αναθεωρημένες εκδόσεις. Αν προχωρήσουμε σε ουσιώδεις αλλαγές στη Δήλωση προστασίας απορρήτου μας, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε και με άλλους τρόπους πριν την έναρξη ισχύος των αλλαγών, όπως μέσω της δημοσίευσης ανακοίνωσης στις διαδικτυακές τοποθεσίες μας ή αποστολής σχετικής ειδοποίησης σε εσάς. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας μετά την έναρξη ισχύος των εν λόγω αναθεωρημένων εκδόσεων, αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτές και συμφωνείτε να τις τηρείτε.

Η Δήλωση προστασίας απορρήτου της Cisco αναθεωρήθηκε και δημοσιεύτηκε στις 31 Μαρτίου 2016.

Κάνετε κλικ εδώ για την προηγούμενη έκδοση της δήλωσης προστασίας απορρήτου.