Truyền thông Hợp nhất

Tất cả Sản phẩm Truyền thông Hợp nhất

Nhận giải pháp truyền thông hợp nhất hàng đầu thị trường được cung cấp tại chỗ và trong đám mây.

Cloud Calling

Tổng quan: Cloud Calling

Cấp phép và Quản lý Hệ thống Cộng tác

Cổng Truyền thông

Tổng quan: Cổng Truyền thông

Cổng Thoại

Kiểm soát cuộc gọi

Tổng quan: Kiểm soát cuộc gọi

Cộng tác được Lưu trên Máy chủ

Kiểm soát Cuộc gọi trong Thị trường Tầm trung

Tích hợp Truyền thông Hợp nhất

Tiện ích mở rộng của Điện thoại

Ứng dụng Truyền thông Hợp nhất

Tổng quan: Ứng dụng Truyền thông Hợp nhất

Nhắn tin

Phần mềm cho Hệ thống Hiện diện

Triển khai Ứng dụng