Cisco ASR 1000 Router Series

Cisco ASR 1000 Router Seriesview expanded image

Chuyển đổi Biên Mạng

Thiết bị định tuyến dịch vụ tổng hợp Cisco ASR 1000 Series chuyển đổi biên mạng của Xây dựng mạng bằng cách cung cấp hiệu suất hàng đầu ngành, khả năng phục vụ, độ tin cậy và hiệu quả trong một thiết bị nhỏ gọn.

Khả năng Linh hoạt trong tương lai dành cho các Xây dựng mạng

Đối với các Nhà cung cấp dịch vụ, thiết bị định tuyến Cisco ASR 1000 Series hỗ trợ khả năng cung cấp linh hoạt, hiệu quả và tiết kiệm đối với các dịch vụ tiêu dùng và kinh doanh phức tạp.

Dịch vụ hiệu suất cao dành cho Doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp, thiết bị định tuyến Cisco ASR 1000 Series hỗ trợ các giải pháp biên mạng WAN an toàn, tin cậy cao và hiệu suất cao để hội tụ thông tin, truyền thông, cộng tác và thương mại.

Các tính năng và cải tiến chính

 • Mở rộng tính khả dụng cao cho biên mạng

  Hỗ trợ nâng cấp phần mềm tại chỗ, thậm chí còn dành cho các cấu hình vi xử lý định tuyến đơn.

 • Cung cấp dịch vụ tức thì tại chỗ

  Chỉ cần một giấy phép phần mềm để kích hoạt các dịch vụ quan trọng và có thể mang về lợi nhuận.

 • Hỗ trợ hiệu quả hoạt động nâng cao

  Thiết bị có kích thước nhỏ gọn giảm tiêu thụ điện năng, diện tích và yêu cầu dự phòng khi cung cấp các dịch vụ tích hợp hữu tuyến.

 • Thiết lập giá mới/nhóm hiệu suất

   cho thiết bị định tuyến biên nhằm tích hợp dịch vụ cho "mọi kiểu" thường trực riêng, hoạt động kinh doanh và các dịch vụ được quản lý

 • Cung cấp các dịch vụ tích hợp, hiệu suất cao

  Các dịch vụ bao gồm mã hoá nhiều gigabit, băng rộng, tường lửa 10 Gbps, Nhận dạng Ứng dụng mạng (NBAR), và điều khiển biên phiên (hỗ trợ tất cả phần mềm; không yêu cầu lưỡi dịch vụ)

 • Bao gồm khả năng phản ứng mạnh

  Cung cấp khả năng phản ứng thông qua khả năng nâng cấp phần mềm tại chỗ thuận tiện và tiết kiệm chi phí (ISSU)

 • Cung cấp dự phòng phần mềm

  Được cung cấp dựa trên nền tảng phần cứng không dự phòng với thiết bị định tuyến Cisco ASR 1002 và 1004

Nội dung bổ trợ

Hãy để chúng tôi giúp bạn

 • Yêu cầu chung: 84 38233 412
 • Yêu cầu thông tin về sản phẩm trước bán hàng: 84 2839107317
 • 9:00am-6:00pm

Bộ phận hỗ trợ