Imate nalog?

 •   Personalizovani sadržaj
 •   Vaši proizvodi i podrška

Treba vam nalog?

Kreirajte nalog

Izjava o privatnosti na mreži kompanije Cisco – na čekanju

Izjava o privatnosti kompanije Cisco u nastavku biće objavljena 12. Avgust 2016. godine.

U kompaniji Cisco Systems, Inc. i njenim filijalama (zajednički naziv: "veb-Cisco") posvećeni smo zaštiti vaše privatnosti i nastojimo da steknete pozitivno iskustvo dok koristite naše lokacije i prilikom upotrebe naših proizvoda i usluga ("Rešenje" ili "Rešenja"). Ova Izjava o privatnosti primenjuje se na veb-lokacije kompanije Cisco koje sadrže vezu ka ovoj Izjavi i u njoj je opisan način na koji koristimo lične podatke. Dodatne informacije o našoj praksi korišćenja ličnih podataka možete pronaći u dodacima sa desne strane ili u obaveštenjima koja se dostavljaju u trenutku prikupljanja podataka. Može se desiti da određene veb-lokacije kompanije Cisco imaju sopstvenu izjavu o privatnosti u kojoj je opisano kako koristimo lične podatke u okviru tih veb-lokacija. Ukoliko je neko obaveštenje, dostavljeno u trenutku prikupljanja, ili izjava o privatnosti specifična za određenu veb-lokaciju, u suprotnosti sa ovom Izjavom o privatnosti, takvo obaveštenje ili izjava o privatnosti ima prednost.

Prikupljanje ličnih podataka

Možda ćemo prikupiti podatke o vama, između ostalog i one lične, dok koristite naše veb-lokacije i tokom vaše interakcije sa nama. "Lični podatak" je svaki podatak koji može da se iskoristi za identifikaciju osobe, i može da obuhvata ime, adresu, adresu elektronske pošte, broj telefona, podatke o nalogu na društvenoj mreži i broj platne kartice. Ako povežemo ostale podatke sa vašim ličnim podacima, te povezane podatke ćemo tretirati kao lične podatke. Takođe prikupljamo lične podatke iz poverljivih izvora trećih lica i angažujemo treća lica da nam pomažu u prikupljanju ličnih podataka.

Prikupljanje ličnih podataka obavljamo iz različitih razloga, na primer u svrhu:

 • obrade vaše narudžbine;
 • dostavljanja prijave za primanje biltena;
 • slanja marketinških saopštenja;
 • kreiranja naloga;
 • omogućavanja upotrebe određenih funkcija naših Rešenja;
 • prilagođavanja proizvoda i usluga vašim potrebama;
 • pružanja korisničke podrške;
 • upravljanja aplikacijama za posao;
 • prikupljanja informacija tokom postupka prijema radi testiranja, nakon što vam bude dodeljen digitalni test za sertifikaciju.

Sa trećim licima koje angažujemo možemo da kombinujemo vaše podatke koje smo vremenom prikupili preko naših veb-lokacija, sa podacima dobijenim iz drugih izvora. To nam pomaže da poboljšamo opštu preciznost i celovitost, a takođe i da bolje prilagodimo interakciju sa vama.

Ako izaberete da kompaniji Cisco dostavite lične podatke trećeg lica (na primer, ime, adresu elektronske pošte i broj telefona), potvrđujete da za to imate dozvolu te osobe. Pod tim se podrazumevaju prosleđivanje referentnog materijala prijatelju ili preporuke za posao.

U nekim slučajevima može se desiti da Cisco automatski prikupi podatke putem kolačića, mrežnih dnevnika, veb-osluškivača i drugih sličnih aplikacija. Ove informacije koristimo u cilju boljeg razumevanja i poboljšavanja iskoristivosti, učinka i efektivnosti veb-lokacije, kao i da bismo lakše prilagodili sadržaj illi ponude vašim potrebama. Radi dobijanja dodatnih informacija pročitajte odeljak "Kolačići i ostale veb-tehnologije" u nastavku teksta.

povratak na vrh strane

Upotrebe vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke možemo da koristimo za potrebe svog poslovanja, dostavljanja, unapređivanja i prilagođavanja svojih Rešenja, slanja marketinških i drugih saopštenja u vezi sa našim poslovanjem, kao i u druge legitimne svrhe koje dopušta važeći zakon. Lične podatke možemo da koristimo, između ostalog, i prilikom:

 • dostavljanja Rešenja koje ste zatražili;
 • davanja podrške našim Rešenjima i njihovog unapređivanja, i kao podršku vašem iskustvu na mreži i njegovog poboljšavanja;
 • prilagođavanja veb-lokacija, biltena i ostalih saopštenja vašim potrebama;
 • dodeljivanja i obrade vaših sertifikacionih ispita;
 • slanja saopštenja, između ostalog u svrhu marketinga ili korisničkog zadovoljstva, direktno od strane kompanije Cisco ili od strane naših partnera;

U svakom trenutku možete da izmenite parametre za saopštenja. U nastavku teksta pogledajte odeljak Vaši izbori i odabir parametara za saopštenja.

povratak na vrh strane

Pristupanje vašim ličnim podacima i njihova tačnost

Potrebna nam je vaša pomoć prilikom održavanja tačnosti vaših ličnih podataka i njihovog ažuriranja. Da biste ažurirali svoje lične podatke i parametre za saopštenja, idite na opciju kontaktirajte nas. Takođe imate mogućnost da pregledate ili uredite svoje lične podatke na mreži, između ostalog:

 • Cisco.com – Možete takođe da pristupite svom profilu i da ga ažurirate pomoću alatke Cisco alatka za upravljanje profilom. Ažuriranje podataka ili zahtev za deaktivaciju svog profila na veb-lokaciji možete da izvršite i slanjem elektronske poruke našem timu za pomoć na mreži.
 • Webex.com – Možete da pristupite svom profilu i da ga ažurirate prijavljivanjem na svoj korisnički nalog na mreži. Takođe možete da izvršite ažuriranje svog profila ili da zatražite deaktivaciju svog profila na veb-lokaciji slanjem elektronske poruke našem timu za privatnost.

Trudimo se da ispoštujemo razumne zahteve za pristup vašim podacima ili za njihovu prepravku, ukoliko su neispravni. Odgovorićemo na vaš zahtev za pristup podacima u roku od 30 dana.

S vremena na vreme, neki Cisco entiteti će možda kontrolisati podatke. Kada Cisco entitet deluje u svojstvu kontrolora podataka, imate pravo da pristupite svojim podacima i da zatražite da ih prepravite ili da izvršite deaktivaciju u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka, direktno kod dotičnog Cisco entiteta.

povratak na vrh strane

Vaši izbori i odabir parametara za saopštenja

Nudimo vam mogućnost izbora u pogledu primanja različitih informacija koje dopunjuju naša Rešenja. Možete da upravljate parametrima za saopštenjima na sledeće načine:

 • praćenjem uputstava sadržanih u svakoj od promotivnih elektronskih poruka koje vam šaljemo, ukoliko želite da otkažete prijem takvih poruka;
 • možete da nam pošaljete poruku putem elektronske pošte ili poštom na adresu: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Vodite računa da unesete ime, adresu elektronske pošte i konkretne, relevantne informacije o materijalu koji više ne želite da primate.

Ovi izbori ne važe u slučaju primanja obaveznih serverskih saopštenja koja se smatraju delom određenih Rešenja, koja možete da dobijate povremeno, osim ukoliko otkažete Rešenje u skladu sa uslovima i odredbama njegovog korišćenja. Možda ćemo podeliti vaše lične podatke sa poslovnim partnerima ili prodavcima kompanije Cisco, da bi oni mogli da podele informacije o proizvodima ili uslugama koje vas mogu zanimati. Ukoliko ne želite da se vaši lični podaci dele sa trećim licima u marketinške svrhe, pritisnite ovde.

Korišćenjem naših veb-lokacija ili dostavljanjem svojih ličnih podataka nama, saglasni ste da možemo da komuniciramo s vama elektronskim putem po pitanju bezbednosti, privatnosti i administrativnih problema koji se odnose na vašu upotrebu veb-lokacija. Ukoliko saznamo da je došlo do narušavanja bezbednosnog sistema, možda ćemo pokušati da vas obavestimo elektronskim putem tako što ćemo vam poslati obaveštenje na našim veb-lokacijama ili slanjem poruke na vašu adresu elektronske pošte. Možete imati zakonsko pravo da dobijete ovo obaveštenje u pismenom obliku. Obavestite nas ukoliko želite da povučete saglasnost o primanju elektronskih obaveštenja o narušavanju bezbednosnog sistema.

povratak na vrh strane

Deljenje vaših ličnih podataka

Možda ćemo podeliti vaše lične podatke za potrebe svog poslovanja, dostavljanja, unapređivanja naših Rešenja i njihovog prilagođavanja vašim potrebama, slanja marketinških i drugih saopštenja vezanih za naše poslovanje, kao i u druge zakonske svrhe koje dopušta važeći zakon. Deljenje ličnih podataka možemo da obavimo na sledeće načine:

 • u okviru kompanije Cisco ili sa našim filijalama širom sveta, u cilju obrade ili skladištenja podataka;
 • sa poslovnim partnerima ili prodavcima kompanije Cisco, kako bi oni mogli da sa vama podele informacije vezane za njihove proizvode ili usluge. Ukoliko ne želite da Cisco deli vaše lične podatke sa trećim licima u marketinške svrhe, pritisnite ovde;
 • sa poslovnim partnerima, prodavcima usluga, ovlašćenim nezavisnim agentima ili izvođačima radova, u cilju omogućavanja tražene usluge ili transakcije. Primeri obuhvataju, ali se ne ograničavaju na: obradu narudžbina i transakcija kreditnim karticama, uslugu iznajmljivanja prostora za veb-lokacije (veb hosting), registraciju za učešće u seminarima, podršku prodajnim naporima ili podršku nakon prodaje proizvoda ili usluga, kao i pružanje korisničke podrške;
 • u vezi sa spajanjem, prodajom imovine kompanije, konsolidacijom ili restrukturisanjem, finansiranjem ili kupovinom celokupnog našeg poslovanja ili dela poslovanja od strane neke druge kompanije, ili u vezi sa prodajom drugoj kompaniji, ili tokom pregovora o svemu navedenom;
 • u odgovoru na zahtev za informacije koji je uputio nadležni organ, ukoliko smatramo da je objavljivanje u skladu sa važećim zakonom, uredbom ili pravnim postupkom, ili ukoliko taj zakon, uredba ili pravni postupak nalažu objavljivanje tih informacija;
 • sa policijskim službenicima, državnim organima ili ostalim trećim licima, ukoliko je potrebno zaštititi prava, imovinu ili bezbednost kompanije Cisco, njenih poslovnih partnera, vas ili drugih lica ili ako je drugačije propisano važećim zakonom;
 • u zbirnom i/ili anonimnom obliku koji iz opravdanih razloga ne može da se koristi za vašu identifikaciju;
 • ako vas na drugačiji način obavestimo i vi pristanete na deljenje.

povratak na vrh strane

Bezbednost vaših ličnih podataka

Nastojimo da zaštitimo lične podatke koji su nam povereni i da ih tretiramo na bezbedan način, u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti. Cisco sprovodi fizičke, administrativne i tehničke mere u cilju zaštite vaših ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili objavljivanja. Takođe zahtevamo od naših dostavljača da zaštite takve informacije od neovlašćenog pristupa, upotrebe i objavljivanja. Međutim, bezbednost interneta se ne može potpuno garantovati i mi ne možemo da obezbedimo niti da garantujemo sigurnost bilo kog ličnog podatka koji nam dostavite.

povratak na vrh strane

Zadržavanje vaših ličnih podataka

Zadržaćemo vaše lične podatke koliko je potrebno da bismo ispunili ciljeve radi kojih su ti podaci prikupljeni. Vaše lične podatke ćemo zadržati i koristiti koliko je neophodno da bismo ispoštovali svoje pravne obaveze, rešili sporove i izvršili svoje ugovore.

Upotreba kolačića i drugih veb-tehnologija

Poput mnogih veb-lokacija, Cisco koristi alatke za automatsko prikupljanje podataka, poput kolačića, umetnutih veb-veza i veb-osluškivača. Pomoću ovih alatki se prikupljaju određene standardne informacije koje vaš pretraživač šalje našoj veb-lokaciji, poput tipa vašeg pretraživača i adrese veb-lokacije sa koje ste došli na našu veb-lokaciju. Takođe mogu da prikupe informacije o:

 • Vašoj IP adresi (adresa Internet protokola). To je broj koji se automatski dodeljuje vašem računaru kad god pretražujete Internet. On omogućava veb-serverima da pronađu i identifikuju vaš računar; to je jedinstvena adresa koju su vaš pružalac Internet usluga ili odeljenje informacionih sistema na TCP/IP mreži dodelili vašem PC računaru.
 • Ponašanje posetilaca veb-lokacije ("klik-strim" ponašanje) Na primer, strane koje gledate i veze koje pritiskate.

Ove alatke nam omogućavaju da učinimo vaše posete našim veb-lokacijama lakšim, efikasnijim i značajnijim tako što vam pružamo prilagođeno korisničko iskustvo i prepoznajemo vas kada se vratite. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o tome kako koristimo alatke za automatsko prikupljanje podataka, poput kolačića i vidžeta, i o vašim izborima u vezi s ovim alatkama, pogledajte našu Politiku kolačića.

Naša veb-lokacija obuhvata vidžete, interaktivne mini-programe koji rade na našoj lokaciji kako bi omogućili posebne usluge druge kompanije (na primer, prikazivanje vesti, mišljenja, muzike i ostalih sadržaja). Preko vidžeta moguće je prikupiti lične podatke kao, na primer, vašu adresu elektronske pošte. Putem vidžeta je takođe moguće postaviti kolačiće kako bi se omogućio njegov pravilan rad. Podaci koje prikuplja ovaj vidžet podležu politici privatnosti kompanije koja ga je kreirala. Naš vidžet može da poseduje funkciju za uvoz kontakata kako bismo vam pomogli da šaljete elektronske poruke svojim kontaktima. Na vaš zahtev ćemo pretražiti adresar sa elektronskim adresama vaših kontakata da bismo vam pomogli da uvezete kontakte na našu veb-lokaciju.

Neki veb-pretraživači mogu da vam omoguće aktiviranje funkcije "ne prati", koja šalje signale veb-lokacijama koje posećujete, koji naznačuju da ne želite da vaše aktivnosti na mreži budu praćene. To se razlikuje od blokiranja ili brisanja kolačića, pošto pretraživači sa omogućenom funkcijom "ne prati" mogu i dalje da prihvataju kolačiće. Trenutno ne postoji tehnički standard kojim se uređuje način na koji kompanije treba da reaguju na signale "ne prati", iako se može desiti da se takav standard razvije u budućnosti. U ovom trenutku ne odgovaramo na signale "ne prati". Ukoliko to ubuduće budemo radili, opisaćemo postupak u ovoj Izjavi o privatnosti. Saznajte detaljnije informacije o funkciji "ne prati".

povratak na vrh strane

Povezane veb-lokacije

Možda ćemo omogućiti veze ka veb-lokacijama i uslugama trećih lica koje su van naše kontrole i nisu pokrivene ovom Izjavom o privatnosti. Savetujemo vam da pregledate izjave o privatnosti objavljene na tim veb-lokacijama koje posećujete (odnosno, na svim veb-lokacijama).

povratak na vrh strane

Forumi i pričaonice

Ako učestvujete u diskusiji na forumu ili u pričaonici na veb-lokaciji kompanije Cisco, treba da znate da će informacije koje tu dostavljate biti stavljene na raspolaganje drugima i da ih drugi mogu upotrebiti da vas kontaktiraju, da vam pošalju nepoželjne poruke ili za potrebe nad kojima nemate kontrolu ni vi ni Cisco. Takođe imajte u vidu da pojedinačni forumi i pričaonice možda imaju dodatna pravila i uslove. Cisco nije odgovoran za lične informacije ili bilo koje druge informacije koje odlučite da dostavite na ovim forumima.

povratak na vrh strane

Privatnost dece

Cisco podstiče roditelje i staratelje da preuzmu aktivnu ulogu u aktivnostima na mreži svoje dece. Cisco ne prikuplja namerno lične podatke dece bez propisne saglasnosti roditelja ili staratelja. Ako smatrate da smo bez saglasnosti roditelja ili staratelja prikupili lične podatke lica za koje je zbog uzrasta neophodna njihova saglasnost shodno važećem zakonu u vašoj zemlji, obavestite nas na način opisan u odeljku Kontaktirajte nas, a mi ćemo preduzeti odgovarajuće mere da blagovremeno istražimo problem i da ga rešimo.

povratak na vrh strane

Pristanak na prenos, obradu i skladištenje ličnih podataka

U kompaniji Cisco, kao jednoj globalnoj organizaciji, možda ćemo izvršiti prenos vaših ličnih podataka u Cisco u Sjedinjenim Američkim Državama, u bilo koju od Cisco filijala širom sveta ili trećim licima i poslovnim partnerima, na način kako je opisano gore u tekstu. Korišćenjem naših veb-lokacija i Rešenja ili dostavljanjem svojih ličnih podataka nama, pristajete na prenos, obradu i skladištenje takvih podataka van zemlje u kojoj živite, u kojoj se standardi o zaštiti podataka mogu razlikovati.

Cisco na različite načine omogućava globalni prenos ličnih podataka i preduzima mere da ih zaštiti. Cisco je posedovao sertifikat u okviru sporazuma "Sigurna luka" (Safe Harbour) sklopljenog između SAD i Evrope , kao i sertifikat u okviru sporazuma "Sigurna luka" sklopljenog između SAD i Švajcarske, u skladu sa odredbama Ministarstva trgovine SAD u pogledu prikupljanja, upotrebe i zadržavanja ličnih podataka iz zemalja članica Evropske unije i Švajcarske, mada se ne oslanja na te sporazume u pogledu pridržavanja zakona EU. Tim sertifikatima se potvrđuje da ova kompanija poštuje načela privatnosti utvrđena sporazumom "Sigurna luka" u pogledu izdavanja obaveštenja, davanja izbora, daljeg prenosa podataka, bezbednosti, integriteta podataka, pristupa podacima i primene zakonskih propisa. Ukoliko želite da saznate više o programu "Sigurna luka" i da pregledate sertifikate kompanije Cisco, posetite lokaciju "Sigurna luka" na http://www.export.gov/safeharbor/. Nakon presude Evropskog suda pravde, 6. oktobra 2016, o prestanku važenja sporazuma "Sigurna luka", i s obzirom na razvoj zakonskih okvira, Cisco će možda povremeno učestvovati i u drugim okvirnim sporazumima koje odobre relevantni regulatorni organi.

povratak na vrh strane

Vaša prava na privatnost u Kaliforniji

Stanovnici države Kalifornija, shodno Građanskom zakonu Kalifornije § 1798.83, imaju pravo da zahtevaju od kompanija koje posluju u Kaliforniji spisak svih trećih lica kojima je kompanija obelodanila lične podatke tokom prethodne godine, za potrebe direktnog marketinga. Kao moguću opciju zakon predviđa da ako kompanija ima politiku privatnosti koja pruža bilo mogućnost izuzeća ili davanja saglasnosti za upotrebu vaših ličnih podataka od strane trećih lica (poput oglašivača) za marketinške svrhe, kompanija vam umesto toga može pružiti informacije o tome kako da napravite izbor u pogledu obelodanjivanja svojih ličnih podataka.

Cisco se kvalifikovao za ovu alternativnu opciju. Posedujemo sveobuhvatnu izjavu o privatnosti i pružamo vam više detalja o tome kako se možete odlučiti za izuzeće ili davanje saglasnosti da treća lica koriste vaše lične podatke za potrebe direktnog marketinga. Zbog toga se od nas ne zahteva da zadržimo ili obelodanimo spisak trećih lica koja su dobila vaše lične podatke radi marketinga tokom prethodne godine.

Ukoliko ste stanovnik države Kalifornija i zahtevate podatke o tome kako možete da napravite izbor u vezi sa obelodanjivanjem vaših ličnih podataka trećim licima, pošaljite nam zahtev putem elektronske pošte.

povratak na vrh strane

Kako da nas kontaktirate

Cenimo vaša mišljenja. Ukoliko imate pitanja ili primedbe u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti, pošaljite elektronsku poruku našem timu za privatnost.

povratak na vrh strane

Ažurirane verzije ove Izjave o privatnosti kompanije Cisco

Povremeno ćemo izvršiti ažuriranje ove Izjave o privatnosti. Ako izmenimo Izjavu o privatnosti, ovde ćemo objaviti ažuriranu verziju sa datumom poslednje revizije. Saglasni ste da ćete povremeno posećivati ove strane kako biste saznali za te revizije i pregledali ih. Ako napravimo materijalne promene u našoj Izjavi o privatnosti, možemo vas takođe obavestiti o tome putem drugih sredstava pre stupanja na snagu tih izmena, na primer, objavom napomene na našim veb-lokacijama ili tako što ćemo vam poslati obaveštenje. Ukoliko nastavite sa korišćenjem naše veb-lokacije nakon stupanja na snagu takvih revizija, podrazumeva se da prihvatate revizije i da ste saglasni sa njima.

Izjava o privatnosti kompanije Cisco je revidirana i objavljena 31. marta 2016. godine.

Pritisnite ovde za prethodnu verziju Izjave o privatnosti.