Ontdek Cisco
Kopen

Hebt u een account?

 •   Gepersonaliseerde content
 •   Uw producten en ondersteuning

Hebt u een account nodig?

Account maken

Online privacyverklaring van Cisco

Trust and Transparency Center

Cisco doet er alles aan om krachtige bescherming te bieden voor onze klanten, onze producten en ons bedrijf. We willen graag vertrouwen opbouwen en behouden, risico’s verminderen en doen wat juist is.

Cisco Systems, Inc. en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk ‘Cisco’) doen er alles aan om uw privacy te beschermen en u een positieve ervaring te bieden op onze websites en bij het gebruik van onze producten en services (‘Oplossing’ of ‘Oplossingen’).

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Cisco-websites en Oplossingen met een koppeling of verwijzing naar deze Privacyverklaring, en beschrijft hoe we omgaan met persoonsgegevens en de keuzes die u hebt met betrekking tot verzameling, gebruik en toegang tot die gegevens en hoe u uw persoonsgegevens kunt bijwerken en corrigeren. Aanvullende informatie over onze praktijken ten aanzien van persoonsgegevens kan zijn opgenomen in beschrijvingen van aanbiedingen, de supplementen van de privacyverklaringen of kennisgevingen die voorafgaand aan of op het moment van gegevensverzameling worden getoond. Bepaalde Cisco-websites hebben mogelijk een eigen privacyverklaring waarin wordt beschreven hoe we met persoonsgegevens voor die specifieke websites omgaan. Wanneer een kennisgeving die op het moment van gegevensverzameling wordt getoond of een specifieke privacyverklaring voor een website of Oplossing in strijd is met deze Privacyverklaring, heeft een dergelijke kennisgeving of aanvullende privacyverklaring voorrang.

Verzamelen van uw persoonsgegevens

We kunnen gegevens over u verzamelen, inclusief persoonsgegevens, wanneer u onze websites en Oplossingen gebruikt en met ons communiceert. De term ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u als persoon te identificeren, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, aanmeldingsgegevens (accountnummer, wachtwoord), marketingvoorkeuren, accountgegevens van sociale media of betaalkaartnummer. Als we andere gegevens aan uw persoonsgegevens koppelen, worden die gekoppelde gegevens beschouwd en verwerkt als persoonsgegevens. We verzamelen ook persoonsgegevens afkomstig van vertrouwde externe bronnen en maken gebruik van derden om persoonsgegevens te verzamelen.

Wij verzamelen persoonsgegevens om diverse redenen, zoals:

 • Verwerken van uw bestelling, inclusief betalingstransacties.
 • Aanbieden van een abonnement op onze nieuwsbrief.
 • Verzenden van marketingcommunicatie.
 • Maken van een account.
 • Inschakelen van bepaalde functies van onze Oplossingen.
 • Personaliseren van uw ervaring.
 • Leveren van klantenservice.
 • Verwerken van sollicitaties.
 • Verzamelen van informatie tijdens het proces van testverzending wanneer u via de computer een certificeringstest wordt afgenomen.

Wij en de derden die we inschakelen kunnen de informatie die we in de loop der tijd en via onze websites en Oplossingen over u verzamelen, combineren met informatie verkregen via andere bronnen. Op die manier kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van die informatie verbeteren en onze interactie met u beter op u afstemmen.

Als u ervoor kiest om Cisco persoonsgegevens van derden te verstrekken (zoals naam, e-mail en telefoonnummer), verklaart u dat u daartoe toestemming hebt van die betreffende derde. Voorbeelden zijn het doorsturen van referentie- of marketingmateriaal naar een vriend of het versturen van verwijzingen voor vacatures. Derden kunnen zich afmelden voor toekomstige berichten via de koppeling in het eerste bericht of door een e-mail te sturen naar privacy@cisco.com. In sommige gevallen kunnen Cisco en de derden die we inschakelen automatisch gegevens verzamelen via cookies, weblogs, web beacons en andere vergelijkbare toepassingen. Aan de hand van deze informatie worden de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van de website verbeterd en content of aanbiedingen op maat aangeboden. Lees het gedeelte ‘Het gebruik van cookies en andere webtechnologieën’ hieronder voor meer informatie.

naar boven

Gebruik van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor onze bedrijfsvoering, het leveren, verbeteren en aanpassen van onze websites en Oplossingen, het verzenden van marketing- en andere communicatie die te maken heeft met ons bedrijf en voor andere legitieme doeleinden toegestaan door toepasselijk recht. We kunnen persoonsgegevens onder andere gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Leveren van een Oplossing waarom u hebt verzocht.
 • Analyseren, ondersteunen en verbeteren van onze Oplossingen en uw online ervaring.
 • Personaliseren van websites, nieuwsbrieven en andere communicatie.
 • Afnemen en verwerken van uw certificeringsexamens.
 • Verzenden van communicatie, onder andere op het gebied van marketing en klanttevredenheid, door Cisco of een van onze partners.

U kunt uw communicatievoorkeuren altijd bewerken. Zie het gedeelte ‘Uw keuzemogelijkheden en beheer van uw communicatievoorkeuren’ hieronder.

naar boven

Toegang tot en nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens

We hebben uw hulp nodig om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date zijn. We bieden u een aantal opties voor het inzien, corrigeren, onderdrukken of verwijderen van uw persoonsgegevens:

 • U kunt uw persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren voor Cisco.com online bekijken of bewerken met behulp van de Cisco Profile Management Tool.
 • Bepaalde Cisco-entiteiten kunnen als de ‘voor de verwerking verantwoordelijke’ optreden of worden beschouwd. Wanneer een Cisco-entiteit als de voor de verwerking verantwoordelijke fungeert, kunt u in het kader van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming uw recht van toegang uitoefenen en de betreffende entiteit rechtstreeks om correcties, onderdrukking of deactivering verzoeken zoals beschreven in de documentatie van de specifieke Oplossing.
 • Als u extra assistentie nodig hebt, of hulp bij het inzien, corrigeren, onderdrukken of verwijderen van uw persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. We doen ons best om redelijke verzoeken tot het inzien, verwijderen, bijwerken, onderdrukken of corrigeren van uw gegevens te honoreren. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren. Als we uw verzoek niet kunnen honoreren, zullen we u uitleg geven waarom dat niet mogelijk is.

naar boven

Uw keuzemogelijkheden en beheer van uw communicatievoorkeuren

We bieden u de mogelijkheid allerlei informatie te ontvangen die betrekking heeft op onze Oplossingen. U kunt uw communicatievoorkeuren op de volgende manieren beheren:

 • Volg de instructies in elke promotionele e-mail die u van ons ontvangt om u voor die betreffende mailing af te melden.
 • Stuur een bericht via e-mail of per post: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, VS. Neem in uw bericht uw naam, e-mailadres en specifieke, relevante informatie op over het materiaal dat u niet meer wilt ontvangen.
 • Waar het sms-berichten (‘Sms-diensten’) betreft, beantwoordt u het ontvangen sms-bericht met ‘STOP’, ‘END’ of ‘QUIT’.

Deze keuzemogelijkheden zijn niet van toepassing op de ontvangst van servicekennisgevingen of andere verplichte berichten die als onderdeel van bepaalde Oplossingen worden beschouwd. Deze ontvangt u periodiek, tenzij u stopt met het gebruik van de Oplossing of deze annuleert in overeenstemming met de algemene voorwaarden ervan. Met uw toestemming kunnen we uw persoonsgegevens ook delen met zakelijke partners of leveranciers van Cisco, zodat zij u informatie over producten of services kunnen sturen die voor u mogelijk interessant zijn. Klik hier als u zich wilt afmelden voor het delen van gegevens met derden voor hun marketingdoeleinden.

Door onze websites of Oplossingen te gebruiken, of anderszins persoonsgegevens aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiliging, privacy en administratieve kwesties met betrekking tot uw gebruik van de websites en Oplossingen. Als we ons bijvoorbeeld bewust worden van een inbreuk op een beveiligingssysteem, kunnen we trachten u hiervan elektronisch op de hoogte te stellen door een kennisgeving op onze websites te plaatsen, u een e-mail te sturen of op andere wijze contact met u op te nemen.

naar boven

Uw persoonsgegevens delen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden voor onze bedrijfsvoering, het leveren, verbeteren en aanpassen van onze Oplossingen, het verzenden van marketing- en andere communicatie die te maken heeft met ons bedrijf en voor andere legitieme doeleinden toegestaan door toepasselijk recht of anderszins met uw toestemming.

We kunnen uw persoonsgegevens op de volgende manieren delen:

 • Binnen Cisco en onze dochterondernemingen wereldwijd voor het verwerken of opslaan van gegevens.
 • Met zakelijke partners of leveranciers van Cisco, zodat zij informatie over hun producten of services met u kunnen delen. Klik hier als u zich wilt afmelden voor het door Cisco delen van gegevens met derden voor hun marketingdoeleinden.
 • Met zakelijke partners, leveranciers van services, geautoriseerde medewerkers van derden of contractanten voor het uitvoeren van een verzochte Oplossing, service of transactie. Dit omvat onder andere het verwerken van bestellingen en creditcardtransacties, het hosten van websites, het hosten van seminarregistraties, het bieden van hulp bij verkoopgerelateerde activiteiten of post-sales ondersteuning, en het bieden van klantenondersteuning.
 • In verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, consolidatie of reorganisatie, financiering of verwerving van (een deel van) ons bedrijf door of aan een ander bedrijf.
 • Als reactie op een verzoek om informatie door een bevoegde autoriteit indien we van mening zijn dat vrijgave ervan aan toepasselijke wet- en regelgeving of juridische procedures voldoet of dit anderszins vereist is.
 • Met wetshandhavers, overheidsinstanties of andere derden indien dat nodig is om te voldoen aan juridische procedures of nationale veiligheidseisen, om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Cisco, zijn zakelijke partners, u of anderen te beschermen, of indien anderszins door toepasselijke wetgeving is vereist.
 • In geaggregeerde en/of geanonimiseerde vorm zodat de informatie niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.
 • Als we u anderszins op de hoogte brengen en u akkoord gaat met het delen van gegevens.

naar boven

Beveiliging van uw persoonsgegevens

We doen ons best de persoonsgegevens die u aan ons hebt toevertrouwd, te beschermen en deze veilig te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Cisco implementeert fysieke, administratieve en technische mechanismen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of vrijgave of onbevoegd gebruik. Bovendien verplichten we onze leveranciers contractueel tot het beschermen van dergelijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang en vrijgave en onbevoegd gebruik. De veiligheid van het internet kan echter nooit volledig worden gegarandeerd en we kunnen de beveiliging van persoonsgegevens die u ons verstrekt dan ook niet garanderen.

naar boven

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor ze zijn verzameld. We zullen uw persoonsgegevens bewaren en zo nodig gebruiken om aan onze zakelijke eisen en wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen, onze bedrijfsmiddelen te beschermen en onze overeenkomsten uit te voeren.

Het gebruik van cookies en andere webtechnologieën

Net als vele websites maakt Cisco gebruik van tools voor automatische gegevensverzameling, zoals cookies, geïntegreerde webkoppelingen en web beacons. Deze tools verzamelen bepaalde standaardinformatie die uw browser naar onze website stuurt. Denk hierbij aan het type browser dat u gebruikt en het adres van de website vanwaar u op onze website bent gekomen.

Ze kunnen ook de volgende informatie verzamelen:

 • Uw IP-adres (internetprotocol). Dit is een nummer dat automatisch aan uw computer of apparaat wordt toegekend wanneer u verbinding maakt met het internet. Het betreft een uniek adres dat wordt toegekend door uw internetprovider of de IT-afdeling op een TCP/IP-netwerk. Webservers kunnen aan de hand van dit IP-adres onder andere uw apparaat lokaliseren en identificeren.
 • Clickstream-gedrag. Dit omvat bijvoorbeeld de pagina’s die u bekijkt en de koppelingen waarop u klikt. Met deze tools kunt u onze website eenvoudiger bezoeken en efficiënter gebruiken, en biedt deze meer waarde doordat een gebruikservaring op maat wordt geboden en u wordt herkend wanneer u terugkomt. Raadpleeg de pagina over ons gebruik van tools voor automatische gegevensverzameling (zoals cookies en widgets) voor meer informatie.

Leer hoe u uw keuzemogelijkheden met betrekking tot deze tools kunt bijwerken.

Onze website omvat widgets. Dit zijn kleine interactieve programma’s die op onze site worden uitgevoerd om specifieke services van een ander bedrijf te leveren. Voorbeelden van dergelijke services zijn het weergeven van nieuws, meningen, video’s en meer. Persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, kunnen via widgets worden verzameld. Er kunnen ook cookies door widgets worden ingesteld om ervoor te zorgen dat deze goed werken. Op informatie die via een widget wordt verzameld, is het privacybeleid van toepassing van het bedrijf dat de widget heeft gemaakt.

Sommige webbrowsers bieden u de mogelijkheid een ‘niet traceren’-functie in te schakelen die aan websites die u bezoekt laat weten dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden getraceerd. Dit is iets anders dan het blokkeren of verwijderen van cookies: wanneer in een browser de ‘niet traceren’-functie is ingeschakeld, kan deze nog steeds cookies accepteren.

Er is momenteel geen industriestandaard voor de manier waarop bedrijven op ‘niet traceren’-signalen moeten reageren, maar mogelijk wordt deze in de toekomst opgesteld. Momenteel herkennen Cisco-websites ‘niet traceren’-signalen niet en reageren ze er niet op. Als wij dat in de toekomst wel gaan doen, zullen we de manier waarop beschrijven in deze Privacyverklaring. Lees meer over ‘niet traceren’.

We werken samen met derden om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Deze externe partners kunnen cookies of gelijksoortige technologieën gebruiken om u advertenties te bieden die zijn gebaseerd op uw surfgedrag en interesses. U kunt zich afmelden voor deze advertenties.

Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties:

N.B. Algemene advertenties die niet specifiek op u zijn afgestemd, zullen nog steeds worden weergegeven.

naar boven

Gekoppelde websites

We kunnen koppelingen opnemen naar websites en services van derden die niet door ons worden beheerd en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. We raden u aan de privacyverklaringen te lezen die op dergelijke websites (en alle websites) staan wanneer u deze bezoekt.

naar boven

Forums en chatruimtes

Als u deelneemt aan een discussieforum, lokale community’s of een chatruimte op een Cisco-website, moet u er rekening mee houden dat de informatie die u daar verstrekt (uw openbare profiel) breed aan anderen beschikbaar wordt gemaakt. Deze informatie kan worden gebruikt om contact met u op te nemen, u ongewenste berichten te sturen of voor doeleinden waarover Cisco noch u controle heeft. Bovendien kunnen afzonderlijke forums en chatruimtes aanvullende regels en voorwaarden hanteren. Cisco is niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens of enige andere informatie die u via deze forums verstrekt. Als u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen uit ons blog of communityforum, kunt u contact met ons opnemen via privacy@cisco.com. In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonsgegevens mogelijk niet verwijderen. In dat geval kunnen we uw verzoek niet honoreren en zullen we u uitleg geven waarom dat niet mogelijk is.

naar boven

Kinderen en privacy

Cisco stimuleert ouders en voogden om een actieve rol te spelen bij de online activiteiten van hun kinderen. Cisco verzamelt niet doelbewust persoonsgegevens van kinderen zonder toestemming daartoe van een ouder of voogd. Als u van mening bent dat we mogelijk zonder de juiste toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die volgens de wet in uw land nog niet meerderjarig is, kunt u ons hiervan op de hoogste stellen op een van de manieren beschreven in het gedeelte ‘Contact’. We zullen dan gepaste maatregelen nemen om de kwestie zo snel mogelijk te onderzoeken en op te lossen.

naar boven

Toestemming voor de doorgifte, verwerking en opslag van persoonsgegevens

Aangezien Cisco wereldwijd actief is, kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven naar Cisco in de Verenigde Staten, naar een dochteronderneming van Cisco waar ook ter wereld of naar derden en zakelijke partners zoals hierboven beschreven die in diverse landen zijn gevestigd. Door onze websites en Oplossingen te gebruiken of ons persoonsgegevens te verstrekken, gaat u waar toegestaan door toepasselijk recht akkoord met de doorgifte, verwerking en opslag van dergelijke gegevens buiten het land waar u woonachtig bent en waar de normen ten aanzien van gegevensbescherming mogelijk anders zijn.

Cisco beschermt persoonsgegevens en regelt de wereldwijde doorgifte ervan op verschillende manieren:

 • • APEC-privacycertificering

  De Amerikaanse APEC Accountability Agent heeft gecertificeerd dat Cisco’s wereldwijde privacyprogramma voldoet aan het CBPR-systeem (Cross-Border Privacy Rules) van de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Het CBPR-systeem biedt een kader voor organisaties om de bescherming te garanderen van persoonsgegevens die tussen APEC-landen worden doorgegeven. Hier vindt u meer informatie over het APEC Privacy Framework en het CBPR-systeem. Onze certificering is van toepassing op bedrijfsprocessen die betrekking hebben op onze wereldwijde activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt en doorgegeven aan/van onze dochterondernemingen over de hele wereld. Bezoek de validatiepagina en bekijk onze certificering door op het TRUSTe-zegel te klikken. TRUSTe-privacycertificering

 • EU-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacyschilden

  Cisco neemt deel aan en heeft certificeringen ontvangen voor de naleving van de EU-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacyschilden en Beginselen zoals bepaald door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens doorgegeven vanuit respectievelijk de Europese Unie (EU) en Zwitserland. Cisco doet er alles aan om, binnen het kader van de EU-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacyschilden, alle persoonsgegevens die afkomstig zijn uit EU-lidstaten en Zwitserland te onderwerpen aan de toepasselijke Beginselen van de Privacyschilden. Als er sprake is van een conflict tussen de bepalingen van deze Privacyverklaring en de Beginselen van het toepasselijke Privacyschild, zijn de Beginselen van dit Privacyschild van toepassing. Ga voor meer informatie over deze Privacyschilden naar de Privacyschild-website van het Amerikaanse ministerie van Handel. Cisco is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die Cisco in het kader van deze Privacyschilden ontvangt en vervolgens doorgeeft aan een derde die als agent namens Cisco handelt. Cisco leeft de Beginselen van de Privacyschilden na waar het verdere doorgifte van persoonsgegevens afkomstig uit de EU en Zwitserland betreft, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen met betrekking tot verdere doorgifte. In bepaalde situaties kan Cisco verplicht zijn persoonsgegevens vrij te geven na wettelijk verzoek daartoe van openbare instanties, waaronder in het kader van nationale veiligheid en wetshandhaving. Waar het persoonsgegevens betreft die worden ontvangen of doorgegeven overeenkomstig het Privacyschild, is Cisco onderworpen aan de handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

Als er sprake is van een onopgeloste privacykwestie waar het persoonsgegevens betreft die door Cisco zijn verwerkt of doorgegeven in overeenstemming met het CBPR-systeem en/of het Privacyschild en die Cisco niet naar tevredenheid heeft aangepakt, kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze externe provider van geschillenbeslechting in de Verenigde Staten door hier te klikken. In bepaalde omstandigheden, die op de website van het Privacyschild uitgebreid worden beschreven, hebt u mogelijk het recht om een beroep te doen op bindende arbitrage indien andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

naar boven

Privacyrechten van inwoners van Californië

Inwoners van de Amerikaanse staat Californië hebben op grond van California Civil Code § 1798.83 het recht bedrijven die actief zijn in Californië om een lijst te vragen van alle derden waaraan zij gedurende het afgelopen jaar persoonsgegevens hebben vrijgegeven voor direct-marketingdoeleinden. In de wet is echter bepaald dat als een dergelijk bedrijf een privacybeleid voert dat een ‘opt-out’- of ‘opt-in’-keuze omvat ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens door derden (zoals adverteerders) voor marketingdoeleinden, dat bedrijf in plaats daarvan u informatie kan verstrekken over de manier waarop u uw keuze tot vrijgave kunt uitoefenen.

Cisco valt onder de laatstgenoemde optie. We hebben een uitgebreide privacyverklaring en verschaffen u gedetailleerde informatie over de manier waarop u kunt kiezen voor ‘opt-out’ of ‘opt-in’ (afmelden/aanmelden) voor het gebruik van uw persoonsgegevens door derden voor direct-marketingdoeleinden. Wij hoeven dan ook geen lijst bij te houden of openbaar te maken van derden die het afgelopen jaar uw persoonsgegevens hebben ontvangen voor marketingdoeleinden.

Als u inwoner van Californië bent en informatie wilt over de manier waarop u uw keuze tot vrijgave aan derden kunt uitoefenen, kunt u uw verzoek naar ons e-mailen.

naar boven

Contact opnemen

Wij stellen uw mening op prijs. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar ons Privacyteam via privacy@cisco.com.

naar boven

Updates van de Privacyverklaring van Cisco

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wanneer we onze Privacyverklaring aanpassen, publiceren we de herziene versie hier, met een bijgewerkte revisiedatum. U stemt ermee in deze pagina’s regelmatig te bezoeken, zodat u zich bewust bent van dergelijke revisies en deze kunt doornemen. Als we belangrijke wijzigingen doorvoeren in onze Privacyverklaring, kunnen we u daarvan ook op andere manieren op de hoogte brengen voordat de wijzigingen van kracht worden. Bijvoorbeeld door een melding te plaatsen op onze websites of u een kennisgeving te sturen. Door onze website te blijven gebruiken nadat dergelijke herzieningen van kracht zijn geworden, accepteert u deze herzieningen en stemt u ermee in u daaraan te houden.

De Privacyverklaring van Cisco is herzien en gepubliceerd op 12 april 2017.

Klik hier voor de vorige versie van de Privacyverklaring.

Privacyverklaring

SamenvattingContact opnemen

E-mail: privacy@cisco.com

Postadres: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, VS