Hebt u een account?

 •   Gepersonaliseerde content
 •   Uw producten en ondersteuning

Hebt u een account nodig?

Account maken

Online privacyverklaring van Cisco

Trust and Transparency Center

Cisco doet er alles aan om krachtige bescherming te bieden voor onze klanten, onze producten en ons bedrijf. We willen graag vertrouwen opbouwen en behouden, risico’s verminderen en doen wat juist is.

Cisco Systems, Inc. en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk ‘Cisco’) doen er alles aan om uw privacy te beschermen en u een positieve ervaring te bieden op onze websites en tijdens het gebruik van onze producten en diensten (‘Oplossingen’).

Deze Privacyverklaring is van toepassing op Cisco-websites en Oplossingen met een koppeling of verwijzing naar deze Privacyverklaring, en beschrijft hoe we omgaan met persoonsgegevens en de keuzes die u heeft met betrekking tot verzameling, gebruik en inzage en hoe u uw persoonsgegevens kunt bijwerken en corrigeren. Aanvullende informatie over onze praktijken ten aanzien van persoonsgegevens kan zijn opgenomen in beschrijvingen van aanbiedingen, privacygegevensbladen of andere kennisgevingen die voorafgaand aan of op het moment van gegevensverzameling worden getoond. Bepaalde Cisco-websites en Oplossingen hebben mogelijk eigen privacydocumentatie waarin wordt beschreven hoe we met persoonsgegevens voor die specifieke websites of Oplossingen omgaan. Voor zover een specifieke kennisgeving voor een website of Oplossing in strijd is met deze Privacyverklaring, zal een dergelijke specifieke kennisgeving voorrang hebben.

Wat zijn persoonsgegevens

De term ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u als persoon te identificeren, zoals uw naam, adres, e‑mailadres, telefoonnummer, inloggegevens (accountnummer, wachtwoord), informatie van een sociale media account of betaalkaartnummer.

Deze kunnen ook apparaat-identificaties, gegevens en telemetrie (zoals IP- of MAC-adres) omvatten wanneer dergelijke gegevens zijn gekoppeld aan het apparaat van een specifieke persoon.

Als we andere gegevens aan uw persoonsgegevens koppelen, worden die gekoppelde gegevens beschouwd en verwerkt als persoonsgegevens.

Verzamelen van uw persoonsgegevens

We kunnen gegevens over u verzamelen, inclusief persoonsgegevens, wanneer u onze websites en Oplossingen gebruikt en met ons communiceert. We verkrijgen ook persoonsgegevens afkomstig van vertrouwde externe bronnen en schakelen derden in om persoonsgegevens namens ons te verzamelen.

Wij verzamelen persoonsgegevens om diverse zakelijke redenen, zoals:

 • Verwerken van uw bestelling, inclusief betalingstransacties.
 • Aanbieden van een abonnement op onze nieuwsbrief.
 • Verzenden en beheren van marketingcommunicatie en voorkeuren.
 • Maken van een account.
 • Inrichten van websites en Oplossingen en inschakelen van bepaalde functies.
 • Personaliseren en verbeteren van de gebruikerservaring en Oplossingen.
 • Leveren van klantenservice.
 • Verwerken van sollicitaties.
 • Beheren van online onderwijs, testen en certificeringen.

Wij en de derden die we inschakelen kunnen de informatie die we in de loop der tijd via onze websites en Oplossingen over u hebben verzameld, combineren met informatie verkregen via andere bronnen. Op die manier kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van die informatie verbeteren en onze interactie beter op u afstemmen.

Als u ervoor kiest om Cisco persoonsgegevens van derden te verstrekken (zoals naam, e‑mail en telefoonnummer), verklaart u dat u daartoe toestemming heeft van die betreffende derde. Voorbeelden zijn het doorsturen van referentie- of marketingmateriaal naar een vriend of het versturen van verwijzingen voor vacatures. Derden kunnen zich afmelden voor toekomstige berichten via de koppeling in het eerste bericht of door hier te klikken. In sommige gevallen kunnen Cisco en de derden die we inschakelen automatisch gegevens verzamelen via cookies, weblogs, web beacons en andere vergelijkbare toepassingen. Aan de hand van deze informatie worden de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van de website of Oplossing verbeterd en kunnen functies, content of aanbiedingen worden gepersonaliseerd. Lees het gedeelte Het gebruik van cookies en andere webtechnologieën hieronder voor meer informatie.

Gebruik van uw persoonsgegevens

 • We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor onze bedrijfsvoering, het garanderen van de veiligheid van ons bedrijf, het leveren, verbeteren en aanpassen van onze websites en Oplossingen, het verzenden van kennisgevingen, marketing- en andere communicatie en voor andere legitieme doeleinden toegestaan door toepasselijk recht. We kunnen persoonsgegevens onder andere gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • Leveren van een Oplossing waarom u heeft verzocht.
 • Analyseren, ondersteunen en verbeteren van onze websites en Oplossingen en uw gebruikerservaring.
 • Personaliseren van websites en Oplossingen, nieuwsbrieven en andere berichten.
 • Afnemen en verwerken van uw training en uw certificeringsexamens.
 • Beheren van uw relatie en interacties met Cisco.
 • Verzenden van communicatie, onder andere op het gebied van marketing en klanttevredenheid, door Cisco of een van onze partners.

U kunt uw communicatievoorkeuren altijd wijzigen. Zie het gedeelte ‘Uw keuzemogelijkheden en beheer van uw communicatievoorkeuren’ hieronder.

Inzage in en nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens

 • We hebben uw hulp nodig om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date blijven. We bieden u opties voor het inzien, corrigeren, onderdrukken of verwijderen van uw persoonsgegevens:
 • U kunt uw persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren voor Cisco.com online bekijken of bewerken met behulp van de Cisco Profile Management Tool.
 • Bepaalde Cisco-entiteiten kunnen als de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ optreden of worden beschouwd. Wanneer een Cisco-entiteit optreedt als de verwerkingsverantwoordelijke , kunt u in het kader van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming uw recht van inzage uitoefenen en de betreffende entiteit rechtstreeks om correcties, onderdrukking of deactivering verzoeken zoals beschreven in de documentatie van de specifieke Oplossing.
 • Als u extra assistentie nodig heeft, of hulp bij het inzien, corrigeren, onderdrukken of verwijderen van uw persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. We spannen ons te goeder trouw in om redelijke verzoeken tot het inzien, verwijderen, bijwerken, onderdrukken of corrigeren van uw gegevens te honoreren. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren. Als we uw verzoek niet kunnen honoreren of meer tijd nodig hebben, zullen we u hierover uitleg geven.
 • In bepaalde omstandigheden kunnen bepaalde Cisco-entiteiten als de ‘verwerkers’ optreden of worden beschouwd. Wanneer een Cisco-entiteit als verwerker optreedt en u in het kader van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming uw recht van inzage wilt uitoefenen en de betreffende entiteit rechtstreeks om correcties, onderdrukking of deactivering wilt verzoeken, zal Cisco u verwijzen naar de verwerkingsverantwoordelijke.

Uw keuzemogelijkheden en beheer van uw communicatievoorkeuren

We bieden u de mogelijkheid allerlei informatie te ontvangen die betrekking heeft op ons bedrijf, onze programma’s, website en Oplossingen. U kunt uw communicatievoorkeuren op de volgende manieren beheren:

 • Volg de instructies in elke promotionele e‑mail die u van ons ontvangt om u voor die mailing af te melden.
 • Vul dit formulier in en verzend het, of neem schriftelijk contact met ons op via: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, VS. Neem in uw bericht uw naam, e‑mailadres en specifieke, relevante informatie op over het materiaal dat u niet meer wilt ontvangen.
 • Waar het sms-berichten (‘Sms-diensten’) betreft, beantwoordt u het ontvangen sms-bericht met ‘STOP’, ‘END’ of ‘QUIT’.

Deze keuzemogelijkheden zijn niet van toepassing op de ontvangst van dienstmeldingen of andere verplichte berichten die als onderdeel van bepaalde programma’s, websites en Oplossingen worden beschouwd. Deze ontvangt u periodiek, tenzij u stopt met het gebruik van het programma, de website of Oplossing of dit gebruik annuleert in overeenstemming met de algemene voorwaarden ervan. Met uw toestemming kunnen we uw persoonsgegevens ook delen met zakelijke partners of leveranciers van Cisco, zodat zij u informatie over websites, programma’s, producten of services kunnen sturen die voor u mogelijk interessant zijn. Klik hier als u zich wilt afmelden voor het door Cisco delen van gegevens met derden voor hun marketingdoeleinden.

Door onze websites of Oplossingen te gebruiken, of anderszins contact met ons te hebben of persoonsgegevens aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat we elektronisch met u kunnen communiceren over veiligheid, privacy en administratieve kwesties met betrekking tot uw gebruik van de websites en Oplossingen. Als we ons bijvoorbeeld bewust worden van een beveiligingslek, kunnen we trachten u hiervan elektronisch op de hoogte te stellen door een kennisgeving op onze websites te plaatsen, u een e‑mail te sturen of op andere wijze contact met u op te nemen.

Uw persoonsgegevens delen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden voor onze bedrijfsvoering, het leveren, verbeteren, beveiligen en aanpassen van onze websites en Oplossingen, het verzenden van marketing- en andere communicatie die te maken heeft met ons bedrijf en voor andere legitieme doeleinden toegestaan door toepasselijk recht of anderszins met uw toestemming.

We kunnen uw persoonsgegevens op de volgende manieren delen:

 • Binnen Cisco en elk van onze wereldwijde dochterondernemingen met het oog op gegevensverwerking, zoals marketing, bedrijfsactiviteiten, veiligheid, de functionaliteit van websites en Oplossingen, of gegevensopslag.
 • Met zakelijke partners of leveranciers van Cisco, zodat zij informatie over hun producten of diensten met u kunnen delen. Klik hier als u zich wilt afmelden voor het door Cisco delen van gegevens met derden voor hun marketingdoeleinden.
 • Met zakelijke partners, leveranciers van services, geautoriseerde medewerkers van derden of contractanten voor het uitvoeren van een verzochte website, Oplossing, dienst of transactie. Dit omvat onder andere het verwerken van bestellingen en creditcardtransacties, het hosten van websites, het hosten van seminarieregistraties, het bieden van hulp bij verkoopgerelateerde activiteiten of ondersteuning bij naverkoop, en het bieden van klantenondersteuning.
 • In verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, consolidatie of reorganisatie, financiering of verwerving van (een deel van) ons bedrijf door of aan een ander bedrijf.
 • Als reactie op een verzoek om informatie door een bevoegde autoriteit of derde indien we van mening zijn dat vrijgave ervan aan toepasselijke wet- en regelgeving of juridische procedures voldoet of dit anderszins vereist is.
 • Met wetshandhavers, overheidsinstanties of andere derden indien dat nodig is om te voldoen aan juridische procedures of nationale veiligheidseisen, om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Cisco, zijn zakelijke partners, u of anderen te beschermen, of indien anderszins door toepasselijke wetgeving is vereist.
 • In geaggregeerde, geanonimiseerde en/of gedeïdentificeerde vorm zodat de informatie niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.
 • Als we u anderszins op de hoogte brengen en u toestemming geeft voor het delen van gegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

We doen ons best de persoonsgegevens die u aan ons heeft toevertrouwd, te beschermen en deze veilig te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Cisco implementeert fysieke, administratieve en technische waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde vrijgave of inzage. Bovendien verplichten we onze leveranciers contractueel tot het beschermen van dergelijke gegevens tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde vrijgave of inzage. De veiligheid van het internet kan echter nooit 100% worden gegarandeerd en we kunnen de beveiliging van persoonsgegevens die u verstrekt dan ook niet garanderen.

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor ze zijn verzameld. We zullen uw persoonsgegevens bewaren en zo nodig gebruiken om aan onze zakelijke eisen en wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen, onze bedrijfsmiddelen te beschermen en onze rechten en overeenkomsten uit te oefenen.

Het gebruik van cookies en andere webtechnologieën

Net als vele websites en webgebaseerde oplossingen maakt Cisco gebruik van tools voor automatische gegevensverzameling, zoals cookies, geïntegreerde webkoppelingen en web beacons. Deze tools verzamelen bepaalde standaardgegevens die uw browser naar ons verzendt (bijvoorbeeld IP-adres (Internet Protocol), MAC-adres, clickstream-gedrag en telemetrie). 

Met deze tools kunt u onze website en Oplossingen eenvoudiger bezoeken en efficiënter op een gepersonaliseerde manier gebruiken. We gebruiken de gegevens ook om onze website en Oplossingen te verbeteren en meer service en waarde te bieden.

We werken samen met derden om advertenties op onze website weer te geven en om onze advertenties op andere sites te beheren. Deze externe partners kunnen cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om u advertenties te bieden die zijn gebaseerd op uw surfgedrag en interesses. U kunt zich afmelden voor deze advertenties, maar generieke, niet-gepersonaliseerde advertenties zullen nog steeds worden weergegeven.

Zie Hoe Cisco gebruikmaakt van tools voor automatische gegevensverzameling voor meer informatie.

Ga naar de Cisco Cookie Consent Manager om uw cookievoorkeuren bij te werken.

Gekoppelde websites

We kunnen koppelingen opnemen naar websites en diensten van derden die niet door ons worden beheerd en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. We raden u aan de privacyverklaringen te lezen die de websites staan die u bezoekt.

Forums en chatruimtes

Als u deelneemt aan een discussieforum, lokale gemeenschappen of een chatruimte op een Cisco-website, moet u er rekening mee houden dat de informatie die u daar verstrekt (uw openbare profiel) ruim aan anderen beschikbaar wordt gemaakt. Deze informatie kan worden gebruikt om contact met u op te nemen, u ongewenste berichten te sturen of voor doeleinden waarover Cisco noch u controle heeft. Bovendien kunnen afzonderlijke forums en chatruimtes aanvullende regels en voorwaarden hanteren. Cisco is niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens of enige andere informatie die u via deze forums verstrekt. Als u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen uit onze blog of gemeenschapsforum, klikt u hier. In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonsgegevens mogelijk niet verwijderen. In dat geval kunnen we uw verzoek niet honoreren en zullen we u uitleg geven waarom dat niet mogelijk is.

Kinderen en privacy

Cisco stimuleert ouders en voogden om een actieve rol te spelen bij de online activiteiten van hun kinderen. Cisco verzamelt niet doelbewust persoonsgegevens van kinderen zonder toestemming daartoe van een ouder of voogd. Als u van mening bent dat we mogelijk zonder de juiste toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die volgens de wet in uw land nog niet meerderjarig is, kunt u ons hiervan op de hoogste stellen op een van de manieren beschreven in het gedeelte Contact opnemen. We zullen dan gepaste maatregelen nemen om de kwestie zo snel mogelijk te onderzoeken en op te lossen.

Internationale doorgifte, verwerking en opslag van persoonsgegevens

Aangezien Cisco wereldwijd actief is, kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven naar Cisco in de Verenigde Staten, naar een dochteronderneming van Cisco waar ook ter wereld of naar derden en zakelijke partners zoals hierboven beschreven die in diverse landen zijn gevestigd. Door onze websites en Oplossingen te gebruiken of ons persoonsgegevens te verstrekken, erkent en accepteert u waar toegestaan door toepasselijk recht de doorgifte, verwerking en opslag van dergelijke gegevens buiten het land waar u woonachtig bent en waar de normen ten aanzien van gegevensbescherming mogelijk anders zijn.

Cisco beschermt persoonsgegevens en regelt de wereldwijde doorgifte ervan op verschillende manieren:

 • APEC-privacycertificering

  Cisco’s wereldwijde privacyprogramma, beschreven in deze Privacyverklaring, voldoet aan het systeem van Cross-Border Privacy Rules (CBPR’s) en de Privacy Recognition for Processors (PRP) van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Het CBPR-systeem en de PRP van de APEC biedt een kader voor organisaties om de bescherming te garanderen van persoonsgegevens die tussen APEC-landen worden doorgegeven. Hier vindt u meer informatie over het Privacy Framework, de CBPR’s en de PRP van de APEC. Onze certificering is van toepassing op bedrijfsprocessen die betrekking hebben op onze wereldwijde activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt en doorgegeven aan/van onze dochterondernemingen over de hele wereld. Bezoek elke validatiepagina en bekijk onze certificeringen door op de TRUSTe-zegels te klikken.
  TRUSTe
  TRUSTe

 • EU-Amerikaanse, Brits-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacyschilden

  Cisco Systems Inc. en zijn Amerikaanse dochterondernemingen: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco WebEx LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security, Inc., Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC, Rizio, Inc. (dba Voicea), en Scientific-Atlanta LLC (gezamenlijk ‘Cisco-US’) nemen deel aan en hebben certificeringen ontvangen voor de naleving van de EU-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacyschilden en Beginselen zoals bepaald door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens doorgegeven vanuit respectievelijk de Europese Unie (EU), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland. Cisco-US doet er alles aan om, binnen het kader van de EU-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacyschilden, alle persoonsgegevens die afkomstig zijn uit EU-lidstaten, het VK en Zwitserland te onderwerpen aan de toepasselijke Beginselen van de Privacyschilden. Als er sprake is van een conflict tussen de bepalingen van deze Privacyverklaring en de Beginselen van het toepasselijke Privacyschild, zijn de Beginselen van dit Privacyschild van toepassing. Ga voor meer informatie over deze Privacyschilden naar de Privacyschild-website van het Amerikaanse ministerie van Handel.

  Cisco-US is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die Cisco in het kader van deze Privacyschilden ontvangt en vervolgens doorgeeft aan een derde die als agent namens Cisco handelt. Cisco-US leeft de Beginselen van de Privacyschilden na waar het verdere doorgifte van persoonsgegevens afkomstig uit de EU, het VK en Zwitserland betreft, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen met betrekking tot verdere doorgifte. In bepaalde situaties kan Cisco-US verplicht zijn persoonsgegevens vrij te geven na wettelijk verzoek daartoe van openbare instanties, waaronder in het kader van nationale veiligheid en wetshandhaving.

  Waar het persoonsgegevens betreft die worden ontvangen of doorgegeven overeenkomstig deze Privacyschilden, is Cisco-US onderworpen aan de handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.
  TRUSTe

 • Bindende bedrijfsvoorschriften van EU – verwerkingsverantwoordelijke

  Cisco’s wereldwijde privacyprogramma en -beleid zijn goedgekeurd door de Nederlandse, Poolse, Spaanse en andere relevante Europese privacytoezichthouders in het kader van het verstrekken van voldoende waarborgen voor de bescherming van de privacy, grondrechten en fundamentele vrijheden van personen bij de doorgifte van persoonsgegevens die worden beschermd door Europese wetgeving. Cisco’s bindende bedrijfsvoorschriften – verwerkingsverantwoordelijke (BCR‑C) – garanderen dat bij de doorgifte van Europese persoonsgegevens door Cisco wereldwijd voldoende waarborgen worden toegepast.

  Hier vindt u een exemplaar van onze BCR‑C. Hier vindt u meer informatie over BCR’s.

Klachtenregeling

Als er sprake is van een onopgeloste privacy probleem waar het persoonsgegevens betreft die door Cisco zijn verwerkt of doorgegeven in overeenstemming met de CBPR’s, de PRP en/of het Privacyschild of deze verklaring en die Cisco niet naar tevredenheid heeft aangepakt, kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze in de VS gevestigde externe provider van geschillenbeslechting door Hier te klikken. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied voor advies (Cisco’s hoofdvestiging in de EU bevindt zich in Nederland. Onze leidende autoriteit voor de EU is dan ook de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens). 

 • In bepaalde omstandigheden, die op de website van het Privacyschild uitgebreid worden beschreven, heeft u mogelijk het recht om een beroep te doen op bindende arbitrage indien andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput. In bepaalde omstandigheden, die op de website van het Privacyschild uitgebreid worden beschreven, heeft u mogelijk het recht om een beroep te doen op bindende arbitrage indien andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

Contact opnemen

Wij stellen uw mening op prijs. Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring, klik dan hier

Updates van de Privacyverklaring van Cisco

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wanneer we onze Privacyverklaring aanpassen, publiceren we de herziene versie hier, met een bijgewerkte revisiedatum. U stemt ermee in deze pagina’s regelmatig te bezoeken, zodat u zich bewust bent van dergelijke revisies en deze kunt doornemen. Als we belangrijke wijzigingen doorvoeren in onze Privacyverklaring, kunnen we u daarvan ook op andere manieren op de hoogte brengen voordat de wijzigingen van kracht worden. Bijvoorbeeld door een melding te plaatsen op onze websites of u een kennisgeving te sturen. Door onze website te blijven gebruiken nadat dergelijke herzieningen van kracht zijn geworden, accepteert u deze herzieningen en stemt u ermee in u daaraan te houden.

De Privacyverklaring van Cisco is herzien en gepubliceerd op 1 mei 2020.

Klik hier voor de vorige versie van de Privacyverklaring

Contact opnemen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op door hier te klikken of door door te schrijven naar:

Chief Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, VS

Americas Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, VS

EMEAR Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Nederland

APJC Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapore

Privacyverklaring

SamenvattingVoor informatie over aanvullende Cisco-aanbiedingen, zie de Privacy Data Sheets op het Cisco Trust Center.

Contact opnemen

Privacy Aanvraagformulier

Postadres: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, VS