Thiết bị chuyển mạch

Giải pháp chuyển mạch

 

Thiết bị chuyển mạch của Cisco mang lại các giải pháp an toàn, tin cậy và minh bạch cho mạng thuộc mọi quy mô.

 

 

Kiến trúc

Công nghệ EnergyWise

Đo lường, báo cáo và giảm tiêu thụ năng lượng cho các thiết bị nối mạng như máy tính, điện thoại và bộ kiểm soát toà nhà.

Ảo hoá Mạng

Phân đoạn một mạng vật lý thành nhiều mạng lôgic để giảm chi phí và tăng bảo mật.

Giải pháp Cụ thể cho Ngành

Tìm hiểu cách thiết bị chuyển mạch của Cisco có thể làm đơn giản hoá các thách thức trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, bất động sản, bán lẻ và vận tải.

 

 

Trung tâm Dữ liệu

Ảo hoá Trung tâm Dữ liệu

Tích hợp các nền tảng mạng, máy tính và lưu trữ và ảo hoá để tối ưu hoá tính linh hoạt, tính trực quan và thi hành chính sách của trung tâm dữ liệu.

Củng cố Cơ sở hạ tầng

Giúp đảm bảo việc sử dụng tài sản ngày càng nhiều và tiết kiệm chi phí, đồng thời thúc đẩy sử dụng linh hoạt và hiệu quả hơn các cơ sở trung tâm dữ liệu.

 

 

Nhà cung cấp Dịch vụ

Cơ sở hạ tầng Mạng

Cung cấp dịch vụ thế hệ tiếp theo, cá nhân hoá và trải nghiệm phương tiện đến mọi nơi, mọi lúc.

Video

Chuyển đổi hoạt động kinh doanh bằng các ứng dụng đa phương tiện và tối ưu hoá, bảo vệ an toàn và mở rộng quy mô cung cấp trải nghiệm chất lượng cao.

IPv6

Sử dụng công nghệ này để hỗ trợ một kiến trúc đáp ứng được lượng người dùng, ứng dụng và thiết bị Internet ngày càng tăng nhanh.

Ethernet cho Nhà cung cấp

Triển khai thiết bị chuyển mạch Ethernet cấp nhà khai thác của Cisco để hỗ trợ các yêu cầu lưu lượng IP toàn cầu đang mở rộng nhanh chóng.

Các nhà khai thác hữu tuyến

Sử dụng cơ sở hạ tầng mạng toàn diện và các giải pháp IPTV để cung cấp dịch vụ động, cá nhân hoá và mang lại trải nghiệm phương tiện.

 

 

Doanh nghiệp Nhỏ

Kết nối dành cho Doanh nghiệp Nhỏ

Xây dựng một mạng lưới cơ bản kết nối doanh nghiêp nhỏ của bạn với thế giới một cách an toàn, tin cậy và giá cả phù hợp.