Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Dịch vụ cho Thiết bị chuyển mạch

Tăng Hiệu suất Mạng

Nhận lợi tức đầu tư (ROI) với Dịch vụ Tối ưu hoá Mạng của Cisco.

Khởi đầu Thành công với Dịch vụ

Lập kế hoạch, xây dụng và điều hành một mạng định tuyến và chuyển mạch tích hợp, thông minh hơn và đáp ứng nhanh hơn.
Khám phá Dịch vụ Định tuyến và Chuyển mạch

 

Dịch vụ Lập kế hoạch và Thiết kế

Dịch vụ Lập kế hoạch Định tuyến và Chuyển mạch

Hỗ trợ tích hợp thành công thông qua đánh giá chính xác mạng và tính sẵn sàng tổng thể để hỗ trợ các giải pháp được đề xuất.

Dịch vụ Thiết kế Định tuyến và Chuyển mạch

Giảm rủi ro, chậm trễ và chi phí triển khai mạng với một thiết kế sẵn sàng cho triển khai mà bạn có thể sử dụng để thiết kế mạng của mình.

Dịch vụ Lập kế hoạch và Thiết kế Chuyển mạch Trung tâm Dữ liệu (Nexus)

Đẩy nhanh triển khai thiết bị chuyển mạch Cisco Nexus và thiết kế một mạng trung tâm dữ liệu hiệu suất cao, linh hoạt và có thể mở rộng cho phép ảo hoá.

 

Dịch vụ Tối ưu hoá

Dịch vụ Tối ưu hoá Mạng của Cisco

Tối ưu hoá mạng của bạn cho phát triển và đổi mới doanh nghiệp không biên giới bằng cách sử dụng chuyên môn và thực tiễn đầu ngành của Cisco.

Dịch vụ Tối ưu hoá Hoạt động và Tính khả dụng Mạng của Cisco

Sử dụng, quản lý và mở rộng hiệu quả các công nghệ và ứng dụng trong môi trường mạng hội tụ của bạn. 
Bảng Dữ liệu Dịch vụ Tối ưu hoá Hoạt động và Tính khả dụng Mạng của Cisco (PDF - 250 KB)

Dịch vụ Tối ưu hoá Trung tâm Dữ liệu Cisco

Tối ưu hoá mạng trung tâm dữ liệu của bạn với một chu kỳ đánh giá hỗ trợ và học tập hàng năm giúp bạn duy trì sự ưu việt trong hoạt động khi trung tâm dữ liệu của bạn lớn dần.

 

Dịch vụ Kỹ thuật

Cisco cung cấp một gói dịch vụ hỗ trợ linh hoạt đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn và giúp bạn quản lý hiệu quả các dịch vụ mạng.

Dịch vụ SMARTnet của Cisco

Tiếp cận trực tiếp các kỹ sư Cisco bất kỳ lúc nào cùng với hàng loạt tài nguyên kỹ thuật sâu rộng.

Dịch vụ Hỗ trợ Ứng dụng của Cisco

Tăng cường tính khả dụng, khả năng hoạt động và độ tin cậy của ứng dụng.

Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật Trọng tâm của Cisco

Nhận hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên, cá nhân hoá để giải quyết vấn đề nhanh hơn.

Dịch vụ Quản lý Từ xa Công nghệ Nền tảng của Cisco

Theo dõi toàn diện, giải quyết vấn đề và quản lý hàng ngày các thiết bị mạng.

 

Tìm một đối tác được chứng nhận của Cisco hoặc liên hệ với một đại diện của Cisco để tìm hiểu cách dịch vụ có thể giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh như thế nào.

Chat live with a Cisco representative

Cisco:

  • Welcome to Cisco!
  • How can I help you?