Ciscos onlinesekretesspolicy

Trust and Transparency Center

Cisco arbetar för att upprätthålla ett starkt skydd för våra kunder, produkter och vårt företag. Vi tror på att bygga upp och behålla ett förtroende, minska risker och helt enkelt göra det rätta.

Cisco Systems, Inc. och dess dotterbolag (med samlingsnamnet Cisco) arbetar för att skydda din integritet och säkerställa att du får en positiv upplevelse på våra webbplatser och när du använder våra produkter och tjänster (Lösningar).

Denna integritetspolicy gäller Ciscos webbplatser och Lösningar som länkar eller hänvisar till denna policy. Den beskriver hur vi hanterar personuppgifter samt de val som finns tillgängliga för dig i samband med insamling och användning av samt åtkomst till dina personuppgifter, och hur du uppdaterar och rättar dem. Du hittar mer information om hur vi hanterar personuppgifter i produktbeskrivningar, personuppgiftsdatablad eller i meddelanden som tillhandahålls före eller vid datainsamlingstillfället. Vissa av Ciscos webbplatser eller lösningar har en egen personuppgiftsdokumentation som beskriver hur vi hanterar personuppgifter för just de webbplatserna eller lösningarna. Om ett specifikt meddelande för en webbplats eller en lösning står i konflikt med den här integritetspolicyn så gäller det meddelandet.

Vad är personuppgifter

Personuppgifter avser all information som kan användas för att identifiera en person och kan omfatta namn, adress, e-postadress, telefonnummer, inloggningsinformation (kontonummer, lösenord), uppgifter om konton på sociala medier eller betalkortnummer.

Personuppgifter kan också omfatta enhetsidentifierare, data och telemtri (till exempel IP- eller MAC-adress), när sådana data är kopplade till en viss persons enhet.

Om vi länkar andra data till dina personuppgifter behandlar vi dessa länkade data som personuppgifter.

Insamling av dina personuppgifter

Det kan hända att vi samlar in data, inklusive personuppgifter, om dig när du använder våra webbplatser och Lösningar och interagerar med oss. Vi samlar även in personuppgifter från betrodda tredjepartskällor och anlitar tredjeparter för att samla in personuppgifter för vår räkning.

Vi samlar in personuppgifter av flera olika affärsorsaker, till exempel för att:

 • Behandla din order, inklusive betalningstransaktioner.
 • Erbjuda dig en prenumeration på nyhetsbrev.
 • Skicka och hantera marknadskommunikation och -preferenser.
 • Skapa ett konto.
 • Tillhandahålla webbplatser och lösningar och möjliggöra användning av vissa funktioner.
 • Personanpassa och förbättra användarupplevelser och lösningar.
 • Tillhandahålla kundtjänst.
 • Hantera en jobbansökan.
 • Administrera onlineutbildning, tester och certifikat.

Vi och de tredje parter vi anlitar kan ställa samman informationen vi samlar in från dig på våra webbplatser och lösningar med information som erhålls från andra källor. Det hjälper oss att göra den mer korrekt och fullständig, och att skräddarsy vår kommunikation med dig på ett bättre sätt.

Om du väljer att ge Cisco en tredje parts personuppgifter (till exempel namn, e-postadress och telefonnummer) intygar du att du har den tredje partens tillåtelse att göra det. Det kan handla om att vidarebefordra referens- eller marknadsföringsmaterial till en vän eller skicka jobbrekommendationer. Tredjeparter kan välja bort framtida meddelanden genom att följa länken i det första meddelandet eller genom att klicka här. I vissa fall kan Cisco och de tredje parter vi anlitar samla in data automatiskt med hjälp av cookies, webbloggar, webb-beacons och andra liknande program. Denna information används för att förstå och förbättra webbplatsens eller lösningens användbarhet, prestanda och effektivitet och personanpassa funktioner, innehåll eller erbjudanden åt dig. Mer information finns i avsnittet cookies och andra webbtekniker nedan.

Användningsområden för dina personuppgifter

 • Vi kan använda dina personuppgifter för att bedriva och säkerställa säkerheten för vår verksamhet, samt tillhandahålla, förbättra och anpassa våra webbplatser och lösningar, skicka meddelanden, marknadsföring och annan kommunikation, och skicka i andra legitima syften som är tillåtna enligt lag. Några olika sätt som vi kan använda personuppgifter:
 • Tillhandahålla en lösning som du har begärt.
 • Analysera, stödja och förbättra våra webbplatser, lösningar och din användarupplevelse.
 • Anpassa webbplatser och lösningar, nyhetsbrev och annan kommunikation.
 • Tilldela och bearbeta din utbildning och dina certifieringstest.
 • Hantera ditt förhållande till och dina interaktioner med Cisco.
 • Skicka kommunikation till dig, inklusive för marknadsföring och kundnöjdhet, direkt från Cisco eller från våra partner.

Du kan ändra dina kommunikationsinställningar när som helst. Se dina val och hur du väljer dina kommunikationsinställningar nedan.

Tillgång till och korrekthet för dina personuppgifter

 • Vi behöver din hjälp med att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Vi ger dig alternativ som du kan använda för att få åtkomst till, rätta, åsidosätta eller ta bort dina personuppgifter:
 • Du kan se och redigera de personuppgifter och preferenser du lämnat online på Cisco.com genom att använda Cisco Profile Management Tool.
 • Vissa Cisco-enheter kan agera eller betraktas som "registeransvariga". När en Cisco-enhet agerar som registeransvarig kan du utnyttja din rätt till åtkomst och begära rättelser, åsidosättanden eller inaktiveringar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning direkt hos den Cisco-enheten såsom beskrivs i dokumentationen för den specifika Lösningen.
 • Om du behöver mer hjälp, eller hjälp med att få åtkomst till, rätta, åsidosätta eller ta bort personuppgifter kan du kontakta oss direkt. Vi arbetar i god tro för att tillgodose rimliga begäranden om åtkomst till samt borttagning, uppdatering, åsidosättande och rättelse av dina uppgifter. Vi svarar på din begäran inom 30 dagar. Om vi inte kan uppfylla din begäran, eller behöver mer tid, ger vi dig en förklaring.
 • Under vissa omständigheter kan vissa Cisco-enheter agera eller betraktas som "uppgiftsbehandlare". När en Cisco-enhet agerar uppgiftsbehandlare och du vill utnyttja din rätt till åtkomst och begära rättelser, upphävning eller inaktiveringar, hänvisar Cisco dig till den registeransvariga enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Dina val och hur du väljer dina kommunikationsinställningar

Vi ger dig valet att ta emot en mängd olika slags information i anslutning till din verksamhet, dina program, din webbplats och dina lösningar. Du kan hantera dina kommunikationsinställningar på följande sätt:

 • Genom att följa instruktionerna i varje kampanjmeddelande från oss för att sluta prenumerera på det utskicket.
 • Genom att fylla i och skicka det här formuläret eller kontakta oss via post på: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Glöm inte att ange namn, e-postadress och specifik, relevant information om det material du inte vill få längre.
 • För SMS-meddelanden (SMS Services) svarar du STOP, END eller QUIT på SMS-meddelandet du fått.

Dessa val gäller inte för mottagandet av tjänstkommunikation eller annan obligatorisk kommunikation som betraktas som en del av vissa program, webbplatser och lösningar, och som du kan få med jämna mellanrum om du inte slutar använda eller avbryter användningen av programmet, webbplatsen eller lösningen enligt dess villkor och bestämmelser. Med ditt godkännande kan vi även dela dina personuppgifter med Ciscos affärspartners eller leverantörer, så att de kan skicka information till dig om webbplatser, program, produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du vill välja bort Ciscos delning med tredje part för deras marknadsföring ska du klicka här.

Genom att använda våra webbplatser, lösningar eller på annat sätt stå i förbindelse eller tillhandahålla personuppgifter till oss samtycker du till att vi kommunicerar med dig elektroniskt angående säkerhet, sekretess och administration i samband med din användning. Om vi till exempel får kännedom om intrång i ett säkerhetssystem kan vi försöka meddela dig elektroniskt genom att publicera ett meddelande på våra webbplatser, skicka ett e-postmeddelande till dig eller genom att kontakta dig på annat sätt.

Dela dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part i syfte att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla, förbättra, säkra och anpassa våra webbplatser och lösningar, skicka marknadsföring och annan typ av kommunikation som rör vår verksamhet och i andra legitima syften som är tillåtna enligt lag eller med ditt godkännande.

Vi kan dela personuppgifter på följande sätt:

 • Inom Cisco och våra dotterbolag världen över i syfte att behandla uppgifter, till exempel för marknadsföring, verksamhetsdrift, säkerhet, funktioner för webbplatser eller lösningar eller förvaring.
 • Med Ciscos affärspartner eller leverantörer, så att de kan dela information med dig om deras produkter eller tjänster. Om du vill välja bort Ciscos delning med tredje part för deras marknadsföring ska du klicka här.
 • Med affärspartner, tjänsteleverantörer, auktoriserade tredjepartsombud eller entreprenörer för att tillhandahålla en begärd webbplats, lösning, tjänst eller transaktion. Exempel är inklusive men inte begränsat till: bearbetning av order och kreditkortstransaktioner, värdtjänster för webbplatser, värdtjänster för registrering till seminarier, hjälp med försäljningsrelaterat arbete eller support efter försäljning, samt kundsupport.
 • I samband med, eller under förhandlingar om, eventuell sammanslagning, försäljning av företagstillgångar, konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet av eller till ett annat företag.
 • Som svar på en begäran om information från en behörig myndighet eller tredje part om vi anser att avslöjande sker i enlighet med, eller på annat sätt krävs enligt, tillämplig lagstiftning, regler eller rättsprocess.
 • Med tjänstemän inom brottsbekämpning, myndigheter eller andra tredje parter efter behov för att efterleva rättsliga processer eller uppfylla nationella säkerhetskrav; skydda Ciscos, dess affärspartners, dina eller andras rättigheter, egendom och säkerhet; eller på andra sätt som krävs enligt tillämplig lagstiftning.
 • I sammanställd, anonymiserad och/eller avidentifierad form som inte rimligen kan användas för att identifiera dig.
 • Om vi i annat fall meddelar dig och du samtycker till delningen.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi avser att skydda de personuppgifter som anförtros åt oss och behandla dem på ett säkert sätt i enlighet med denna sekretesspolicy. Cisco implementerar fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder som utvecklats för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktligt eller olagligt förstörande, förlust, ändring, oauktoriserat utlämnande eller åtkomst. Vi kräver också i avtal att våra leverantörer skyddar sådan information mot oavsiktligt eller olagligt förstörande, förlust, ändring, oauktoriserat utlämnande eller åtkomst. Internet kan dock inte garanteras vara 100 % säkert, och vi kan inte säkerställa eller garantera säkerheten för eventuella personuppgifter som du tillhandahåller.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter efter behov för att uppfylla de syften som de samlades in i. Vi lagrar och använder dina personuppgifter såsom krävs för att vi ska uppfylla våra företagsskyldigheter och juridiska skyldigheter samt kunna lösa tvister, skydda våra tillgångar och upprätthålla våra rättigheter och avtal.

Användning av cookies och andra webbtekniker

Precis som många andra webbplatser och webbaserade lösningar använder Cisco verktyg för automatisk datainsamling, till exempel cookies, inbäddade webblänkar och webb-beacons. Dessa verktyg samlar in en viss standardinformation som din webbläsare skickar till oss (t.ex. IP-adress, MAC-adress, klickströmsbeteende och telemetri). 

Verktygen gör ditt besök på vår webbplats och våra lösningar säkrare, effektivare och anpassad efter dig. Vi använder även informationen för att förbättra vår webbplats och våra lösningar och erbjuda bättre service och värde.

Vi samarbetar med tredje part för att visa reklam på vår webbplats och för att hantera vår reklam på andra webbplatser. Dessa tredjepartspartners kan använda cookies eller liknande teknik för att visa dig reklam som är baserad på dina onlineaktiviteter eller intressen. Du kan avanmäla dig från reklamen, men allmänna, ej personligt anpassade annonser fortsätter att visas.

Se Hur Cisco använder verktyg för automatisk datainsamling för mer information.

Besök Cisco Cookie Consent Manager för att uppdatera dina cookieinställningar.

Länkade webbplatser

Vi kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser och tjänster från tredje part som ligger utanför vår kontroll och inte omfattas av denna integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att gå igenom integritetspolicyerna som publicerats på webbplatserna du besöker.

Forum och chattrum

Om du deltar i ett diskussionsforum, lokala forum eller chattrum på en av Ciscos webbplatser bör du tänka på att den information du anger där (t.ex. din offentliga profil) blir tillgänglig för andra och kan användas för att kontakta dig, skicka oönskade meddelanden eller i syften som vare sig Cisco eller du har kontroll över. Tänk även på att enskilda forum och chattrum kan ha ytterligare regler och villkor. Cisco ansvarar inte för de personuppgifter eller eventuell annan information som du väljer att skicka i dessa forum. Om du vill att vi tar bort dina personuppgifter från vår blogg eller våra forum klickar du här. I vissa fall kanske vi inte kan ta bort din information. Om det inträffar talar vi om det för dig och förklarar varför.

Barns integritet

Cisco uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att ha en aktiv roll i sina barns onlineaktiviteter. Cisco samlar inte medvetet in personuppgifter från barn utan förälders eller vårdnadshavares samtycke. Om du anser att vi har samlat in personuppgifter från någon under tillämplig myndighetsålder i ditt land utan tillbörligt samtycke bör du meddela oss på något av de sätt som anges i avsnittet Kontakta oss. Vi vidtar då åtgärder för att utreda och hantera frågan omedelbart.

Internationell överföring, bearbetning och lagring av personuppgifter

Eftersom Cisco är en global organisation kan vi överföra dina personuppgifter till Cisco i USA, till Ciscos dotterbolag runtom i världen eller till tredje parter och affärspartners såsom beskrivs ovan som är baserade i olika länder runtom i världen. Genom att använda våra webbplatser och lösningar eller tillhandahålla personuppgifter till oss medger och godtar du överföring, bearbetning och lagring av sådan information utanför ditt bosättningsland där dataskyddsstandarderna kan se annorlunda ut.

Cisco skyddar och möjliggör global överföring av personuppgifter på flera olika sätt:

 • APEC:s sekretesscertifiering

  Ciscos globala integritetsprogram, som beskrivs i den här integritetspolicyn, uppfyller Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Cross-Border Privacy Rules System (CBPRs) och Privacy Recognition for Processors (PRP). APEC CBPR-systemet och PRP består av bestämmelser för organisationer för att säkerställa skydd av personuppgifter som överförs mellan medverkande APEC-ekonomier. Du hittar mer information om APEC Privacy Framework, CBPRs och PRP här. Vår certifiering gäller våra affärsprocesser i samtliga globala verksamheter som behandlar och överför personuppgifter till/från våra dotterbolag runtom i världen. Du kan se våra certifieringar på valideringssidan genom att klicka på TRUSTe-stämpeln.
  TRUSTe
  TRUSTe

 • Privacy Shield mellan EU, Storbritannien och Schweiz

  Cisco Systems Inc. och dess dotterbolag baserade i USA: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco WebEx LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security, Inc., Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC, Rizio, Inc. (dba Voicea) och Scientific-Atlanta LLC (kollektivt "Cisco-US") deltar i och har certifierat sin efterlevnad av bestämmelserna och principerna i Privacy Shield mellan EU–USA och Schweiz–USA som fastställts av det amerikanska handelsministeriet gällande insamling, användning och kvarhållning av personuppgifter som överförts från Europeiska unionen (EU), Storbritannien och Schweiz. Cisco-US har förbundit sig att hantera alla personuppgifter från Europeiska unionen (EU), Storbritannien och Schweiz med hänvisning till bestämmelserna i Privacy Shield mellan EU–USA och Schweiz–USA, enligt bestämmelsernas tillämpliga principer. Vid eventuell konflikt mellan villkoren i den här sekretesspolicyn och principerna i Privacy Shield, ska principerna i Privacy Shield gälla. Om du vill läsa mer om bestämmelserna i Privacy Shield kan du besöka Förenta staternas handelsministeriums webbplats om Privacy Shield.

  Enligt bestämmelserna i Privacy Shield ansvarar Cisco-US för behandlingen av de personuppgifter de får in, och därefter överför till en tredje part som agerar som ombud för deras räkning. Cisco-US följer Privacy Shields principer för all vidareöverföring av personuppgifter från EU, Storbritannien och Schweiz, inklusive bestämmelserna om ansvarsskyldighet i samband med vidareöverföring. I vissa situationer kan Cisco-US vara tvungna att lämna ut personuppgifter till följd av en lagstadgad begäran från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav. 

  Vad gäller personuppgifter som tas emot eller överförs enligt Privacy Shield, så är Cisco-US underställt Federal Trade Commissions verkställande organ.
  TRUSTe

 • Binding Corporate Rules – Controller inom Europeiska unionen

  Ciscos globala sekretessprogram och -policyer har godkänts av nederländska, polska, spanska och andra relevanta europeiska sekretessmyndigheter att föreskriva lämpliga säkerhetsåtgärder för skydd av sekretess, grundläggande rättigheter och friheter för personer vid överföring av personuppgifter som skyddas av europeisk lag.Ciscos Binding Corporate Rules Controller (BCR-C) föreskriver att överföringar av personuppgifter från Europa som har genomförts av Cisco över hela världen omfattas av tillräckliga skyddsåtgärder.

  Ett exemplar av BCR-C finns här. Mer information om BCR finns här.

Lösningar på klagomål

Om du har olösta sekretessproblem som rör personuppgifter som behandlats eller överförts av Cisco enligt CBPRs, PRP och/eller Privacy Shield, eller denna policy, som Cisco inte löst på ett tillfredsställande sätt kan du (kostnadsfritt) kontakta vårt utomstående tvistlösningsorgan som är baserat i USA genom att klicka här. Eller så kan du kontakta tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt område och be om hjälp (Obs! Ciscos huvudorganisation i EU finns i Nederländerna. Som sådan är vår ledande EU-myndighet Dutch Autoritiet Persoonsgegevens). 

Under vissa omständigheter som beskrivs mer utförligt på webbplatsen om Privacy Shield, kan du ha rätt att begära ett bindande skiljedomsförfarande när andra tvistlösningsförfaranden uttömts. Under vissa omständigheter som beskrivs mer utförligt på webbplatsen om Privacy Shield, kan du ha rätt att begära ett bindande skiljedomsförfarande när andra tvistlösningsförfaranden uttömts.

Så når du oss

Dina åsikter är viktiga för oss. Om du har frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy klickar du här.

Uppdateringar av denna integritetspolicy från Cisco

Vi kan emellanåt uppdatera denna integritetspolicy. Om vi ändrar vår integritetspolicy publicerar vi den reviderade versionen här, med ett uppdaterat revisionsdatum. Du samtycker till att besöka dessa sidor regelbundet så att du känner till och går igenom sådana revisioner. Om vi gör väsentliga ändringar av vår integritetspolicy kan vi även meddela dig på annat sätt innan ändringarna börjar gälla, till exempel genom att publicera ett meddelande på våra webbplatser eller skicka ett meddelande till dig. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter att sådana revisioner börjat gälla godkänner och samtycker du till revisionerna och att följa dem.

Ciscos integritetspolicy granskades och togs i bruk den 1 maj 2020.

Klicka här för den föregående versionen av sekretesspolicyn.

Så når du oss

Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy kontaktar du oss genom att klicka här eller per post till:

Chief Privacy Office
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Americas Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

EMEAR Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Nederländerna

APJC Privacy Officer
Cisco Systems, Inc.
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapore, Singapore 117372, Singapore

Sekretesspolicy

SammanfattningFör information om ytterligare Cisco-erbjudanden, se datablad om integritet i Cisco Trust Center

Så når du oss

Privacy Request Form

Post: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, USA