Online prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů

Centrum důvěry a transparentnosti

Společnost Cisco se zavázala poskytovat vysokou úroveň ochrany našim zákazníkům, produktům a společnostem a datům nám svěřeným. Věříme v budování a udržování důvěry, řízení rizik a etické a zodpovědné chování. 

Společnost Cisco Systems, Inc., a její dceřiné společnosti (souhrnně „Cisco“) usilují o ochranu vašich osobních údajů a zajištění vaší spokojenosti při používání našich webů, produktů a služeb („řešení“).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky a řešení společnosti Cisco, které odkazují na toto prohlášení o ochraně osobních údajů, a popisuje způsob našeho zacházení s osobními údaji a také vaše možnosti týkající se shromažďování, používání, aktualizace a oprav vašich osobních údajů a přístupu k nim. Další informace o našich postupech týkajících se osobních údajů v souvislosti s nabídkami společnosti Cisco mohou být uvedeny v přehledech a mapách ochrany osobních údajů, v popisech nabídek nebo v jiných oznámeních poskytnutých před shromažďováním údajů nebo v době jejich shromažďování. Některé webové stránky a řešení společnosti Cisco mohou obsahovat vlastní dokumentaci o ochraně osobních údajů, která popisuje, jak nakládáme s osobními údaji konkrétně na daných webových stránkách či v rámci daných řešení. Pokud se konkrétní oznámení pro webovou stránku nebo řešení liší od tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, má přednost konkrétní oznámení. V případě rozdílů v přeložených neanglických verzích tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů má přednost americko-anglická verze.

Co jsou osobní údaje

„Osobní údaje“ představují libovolné informace, které lze přiměřeně použít k identifikaci osoby, a mohou zahrnovat jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, přihlašovací informace (číslo účtu, heslo), informace o účtu na sociálních médiích nebo číslo platební karty.

Typy osobních údajů, které můžeme zpracovávat, závisí na obchodním kontextu a účelu, pro který byly shromážděny. Může to zahrnovat:

 • Kontaktní údaje, údaje o předplatném, registraci, online identifikátorech, sociálních médiích a diskusních fórech nebo detaily komunikace;
 • Komunikační (tj. audio, video, textový) obsah;
 • Informace o chování online a používání produktů;
 • Finanční informace (např. údaje o bankovním účtu atd.);
 • Podrobnosti o obchodních a jiných zájmech a názorech jednotlivce (např. pokud jsou informace uloženy v databázi řízení vztahů se zákazníky); a
 • informace o uživateli našich produktů a služeb, včetně informací o systému, jako jsou identifikátory zařízení, a telemetrie (například IP nebo MAC adresa), pokud jsou tyto údaje spojeny nebo vázány na zařízení konkrétní osoby.

Pokud spojíme další data s vašimi osobními údaji, budeme daná spojená data považovat za osobní údaje.

Sběr a využívání vašich osobních údajů

Když používáte naše webové stránky či řešení nebo komunikujete s naší společností, můžeme o vás shromažďovat údaje, včetně vašich osobních údajů. Také získáváme osobní údaje z důvěryhodných zdrojů třetích stran a zapojujeme do sběru osobních údajů třetí strany, které shromažďují osobní údaje naším jménem.

Vaše osobní údaje můžeme využívat pro účely provozování a jako pomoc při zajištění bezpečnosti našeho podnikání, doručování, vylepšování a přizpůsobení našich webových stránek a řešení, odesílání oznámení, marketingových a dalších sdělení a pro další legitimní účely povolené příslušným zákonem.

Osobní údaje shromažďujeme z řady obchodních důvodů, například:

 • Zpracování objednávek, včetně fakturace a plateb
 • Řízení a administrace vztahů se zákazníky
 • Vytváření a správa uživatelských účtů
 • Nastavování webových stránek a řešení a umožňování používání určitých funkcí
 • Analýza, personalizace, zvyšování přesnosti a zlepšování uživatelské zkušenosti, komunikace a interakce
 • Zasílání sdělení, včetně těch zasílaných pro marketingové účely a zjištění spokojenosti zákazníků, buď přímo společností Cisco, nebo našimi partnery.
 • Správa komunikačních preferencí. Předvolby komunikace můžete kdykoliv upravit. Viz část Vaše volby a výběr preferencí komunikace níže.
 • Plnění smlouvy, dodávka řešení a služby zákazníkům
 • Správa žádosti o zaměstnání
 • Správa online vzdělávání, testování a certifikace
 • Usnadnění konferencí, webinářů a dalších akcí

Pokud se rozhodnete poskytnout společnosti Cisco osobní údaje třetí strany (například jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo), prohlašujete, že k tomu máte svolení dané třetí strany. Příklady zahrnují přeposlání referenčních nebo marketingových materiálů příteli nebo odeslání doporučení pracovníků. Třetí strany mohou zrušit odběr jakékoli budoucí komunikace pomocí odkazu poskytnutého v první zprávě nebo kliknutím zde.

V některých případech může společnost Cisco a třetí strany, se kterými spolupracuje, automaticky shromažďovat data pomocí souborů cookie, webových protokolů, webových signálů a dalších podobných aplikací. Další informace naleznete v části „Používání souborů cookie a další webové technologie“níže.

Přístup k vašim osobním údajům a jejich přesnost a uplatňování vašich práv

Při udržování přesnosti a aktuálnosti vašich osobních údajů potřebujeme vaši pomoc. Poskytujeme možnosti přístupu, oprav, omezení nebo odstranění vašich osobních údajů:

 • Své osobní údaje a předvolby na stránkách Cisco.com můžete zobrazit či upravit online pomocí nástroje Cisco Profile Management Tool.
 • Pokud společnost Cisco jedná jako držitel dat, můžete využít svá práva přístupu a požádat o opravy, omezení nebo deaktivace v rámci platných zákonů na ochranu dat přímo u daného subjektu společnosti Cisco, jak je popsáno v konkrétní dokumentaci k řešení, nebo zasláním žádosti prostřednictvím formuláře žádosti o ochranu osobních údajů.
 • Pokud subjekt Cisco jedná jako držitel dat, můžete využít svá práva přístupu a požádat o opravy nebo deaktivace v rámci platných zákonů na ochranu dat přímo u daného subjektu společnosti Cisco.
 • Pokud potřebujete další pomoc s přístupem, opravou, omezením nebo odstraněním osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat přímo. Na žádost odpovíme do 30 dní. Pokud vaší žádosti nebudeme moci vyhovět nebo budeme potřebovat více času, poskytneme vám vysvětlení.

Vaše volby a výběr preferencí komunikace

Umožňujeme vám dostávat různé informace týkající se našeho podnikání, programů, webových stránek a řešení. Předvolby komunikace můžete spravovat kdykoli pomocí následujících metod:

 • Dodržováním pokynů přiložených v každém propagačním e-mailu od naší společnosti k odhlášení odběru těchto e-mailů.
 • Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nebo prostřednictvím pošty na adrese: Cisco Systems, Inc., Privacy Office, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Nezapomeňte uvést své jméno, e-mailovou adresu, obdržené sdělení, způsob doručení (např. poštou, e-mailem, telefonicky, SMS) a jakékoli další informace o materiálech, který si již nepřejete dostávat.
 • V případě služeb krátkých zpráv (dále jen „služby SMS“), odpovězte textem „STOP“, „END“ nebo „QUIT“ na SMS zprávu, kterou jste obdrželi.

Tyto volby se nevztahují na oznámení o službách nebo jiné požadované komunikace, která je považována za součást některých programů, webových stránek a řešení, jež můžete pravidelně přijímat, pokud nezrušíte nebo nepřestanete používat řešení v souladu se smluvními podmínkami. Vaše osobní údaje můžeme s vaším oprávněním sdílet s obchodními partnery nebo dodavateli společnosti Cisco, aby vás informovali o webových stránkách, programech, produktech nebo službách, které vás mohou zajímat. Chcete-li vyjádřit výslovný nesouhlas s tímto sdílením dat společností Cisco se třetími stranami pro jejich marketingové účely, klikněte sem.

Používáním našich webových stránek, řešení nebo jiným zapojením nebo poskytováním osobních údajů naší společnosti souhlasíte, že s vámi můžeme komunikovat ohledně problémů zabezpečení, soukromí a správy týkajících se vašeho používání. Pokud se například dozvíme o průlomu systému zabezpečení, můžeme se vás pokusit upozornit zveřejněním oznámení na našich webových stránkách, zasláním e-mailu nebo jinou formou kontaktování.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami pro účely provozování našeho podnikání, doručování, analyzování, vylepšování, zabezpečování a přizpůsobení našich webových stránek a řešení, odesílání marketingových a dalších sdělení souvisejících s naším podnikáním a pro další legitimní účely povolené příslušným zákonem nebo jinak s vaším svolením.

Osobní údaje můžeme sdílet následujícími způsoby:

 • V rámci společnosti Cisco a kterékoli z našich celosvětových dceřiných společností pro účely zpracování údajů, jako je marketing, obchodní operace, dodržování předpisů, bezpečnost, funkčnost webových stránek nebo řešení nebo ukládání.
 • S obchodními partnery, poskytovateli služeb, autorizovanými agenty třetí strany nebo smluvními dodavateli za účelem poskytování požadovaných webových stránek, řešení, služeb nebo transakcí. Příklady zahrnují zpracování objednávek a transakcí platebních karet, hostování webových stránek, zajištění registrací k seminářům, pomoc s prodejními aktivitami nebo poprodejní podporou a poskytování podpory zákazníkům.
 • S obchodními partnery nebo dodavateli společnosti Cisco, aby vás mohli informovat o produktech nebo službách. Chcete-li vyjádřit výslovný nesouhlas s tímto sdílením dat společností Cisco se třetími stranami pro jejich marketingové účely, klikněte sem.
 • Ve spojení s vyjednáváním libovolné fúze, prodeje majetku společnosti, konsolidace nebo restrukturalizace, financování nebo akvizice celého našeho podnikání nebo jeho části jinou společností či přes jinou společnost nebo během takového vyjednávání.
 • V reakci na žádost kompetentního úřadu nebo třetí osoby o informace, pokud věříme, že je zveřejnění v souladu s příslušnými zákony, předpisy nebo právním procesem nebo je jimi vyžadováno.
 • S donucovacími orgány, vládními úřady nebo dalšími třetími stranami dle potřeby za účelem vyhovění právnímu postupu nebo splnění národních bezpečnostních požadavků; k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Cisco, obchodních partnerů, vás nebo dalších osob nebo v jiném případě vyžadovaném příslušnými zákony.
 • V agregované formě, anonymizované formě a/nebo s odebranými identifikačními údaji, kdy nelze údaje rozumně použít k vaší identifikaci.
 • Pokud vás v jiném případě upozorníme a vy nám udělíte souhlas se sdílením.

Zabezpečení osobních údajů

Přijímáme přiměřená a vhodná opatření k ochraně osobních údajů, nakládáme s nimi bezpečně v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů. Společnost Cisco uplatňuje fyzická, technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Také smluvně vyžadujeme, aby naši dodavatelé chránili tyto informace před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

Uchovávání a likvidace osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat dle potřeby k plnění účelů, pro které byly shromážděny. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a využijeme dle potřeby k plnění našich obchodních závazků, právních závazků, řešení sporů, ochraně našeho majetku a vynucování našich práv a smluv.

Osobní údaje v identifikovatelné podobě nebudeme uchovávat, pokud bylo dosaženo účelu (účelů), pro který byly osobní údaje shromážděny, a pokud neexistuje žádná právní nebo obchodní potřeba uchovávat tyto osobní údaje. Poté budou údaje buď zničeny, vymazány, anonymizovány a/nebo odstraněny z našich systémů.

Používání souborů cookie a dalších webových technologií

Podobně jako mnoho webových stránek a webových řešení i společnost Cisco využívá nástroje pro automatický sběr dat, například soubory cookie, vložené webové odkazy a webové signály. Tyto nástroje shromažďují určité standardní informace, které nám váš prohlížeč zasílá (např. adresa internetového protokolu (IP), adresa MAC, chování po kliknutí a telemetrie).

Tyto nástroje usnadňují, zefektivňují a přizpůsobují vaši návštěvu našich webových stránek a řešení. Tyto informace také používáme ke zlepšení našich webových stránek a řešení a poskytování lepších služeb a hodnoty.

Spolupracujeme se třetími strany na zobrazování reklam na našich webových stránkách a na správě našich reklam na jiných stránkách. Naši externí partneři mohou používat soubory cookie či podobné technologie s cílem zobrazovat reklamy založené na vašich aktivitách při prohlížení internetu a vašich zájmech. Můžete se z přijímání této reklamy odhlásit; budou se však i nadále zobrazovat obecné nepersonalizované reklamy.

Pro další informace, nebo pokud se chcete odhlásit z reklamy založené na zájmech, vizte část Jak společnost Cisco používá nástroje pro automatické shromažďování dat.

Chcete-li aktualizovat své předvolby souborů cookie, navštivte Správce souhlasu se soubory cookie společnosti Cisco.

Odkazované webové stránky

Můžeme poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran, které jsou mimo kontrolu společnosti Cisco a kterých se netýká toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám projít si prohlášení o ochraně osobních údajů uvedená na webových stránkách, které navštěvujete.

Fóra a chatovací místnosti

Zapojíte-li se do diskusního fóra, místní komunity nebo chatovací místnosti na webových stránkách Cisco, vezměte na vědomí, že zde zadané informace (tj. váš veřejný profil a komentáře) budou široce dostupné dalším osobám a mohou být využity ke kontaktu s vámi, odesílání nevyžádaných zpráv nebo pro účely, nad kterými společnost Cisco ani vy nemáte kontrolu. Také prosím vezměte na vědomí, že se na jednotlivá fóra a chatovací místnosti mohou vztahovat další pravidla a podmínky. Společnost Cisco není zodpovědná za osobní údaje nebo další informace, které se rozhodnete uvést na těchto fórech. Chcete-li požádat o odstranění osobních údajů z našeho blogu či komunitního fóra, klikněte zde. V některých případech se nám nemusí podařit odstranit všechny vaše osobní údaje a komentáře. V takových případech vám poskytneme odpověď a vysvětlení.

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Cisco doporučuje rodičům a opatrovníkům, aby převzali aktivní roli v online aktivitách svých dětí. Společnost Cisco neshromažďuje vědomě osobní údaje od dětí bez příslušného souhlasu rodičů nebo opatrovníků. Pokud věříte, že jsme mohli shromáždit osobní údaje od osoby, která není zletilá ve vaší zemi, bez příslušného souhlasu, dejte nám o tom vědět pomocí metod popsaných v části Jak nás kontaktovat a my přijmeme náležitá opatření k okamžitému vyšetření a vyřešení této situace.

Mezinárodní přenos, zpracování a ukládání osobních údajů

Jelikož je společnost Cisco globální společnost, můžeme přenášet vaše osobní informace do společnosti Cisco v USA, do libovolné pobočky společnosti Cisco na celém světě nebo třetím stranám a obchodním partnerům, kteří se nacházejí v různých zemích po celém světě, jak je popsáno výše. Používáním našich webových stránek a řešení nebo poskytováním osobních údajů naší společnosti berete na vědomí a souhlasíte, tam kde to povolují příslušné zákony, s přenosem, zpracováním a ukládáním takových informací mimo vaši zemi pobytu, kde se mohou normy ochrany dat lišit.

Společnost Cisco chrání a umožňuje globální přenos osobních údajů několika způsoby:

 • Certifikace společenství APEC k ochraně osobních údajů

  Globální program ochrany osobních údajů společnosti Cisco, popsaný v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, je v souladu se systémem pravidel přeshraniční ochrany osobních údajů (CBPR) Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) a s pravidly Uznávání soukromí zpracovatelům (PRP). Systém CBPR společenství APEC a pravidla PRP poskytují organizacím rámec pro zajištění ochrany osobních údajů přenášených mezi ekonomikami, které jsou členy společenství APEC. Další informace o rámci ochrany osobních údajů společenství APEC, systému CBPR a pravidlech PRP zobrazíte zde. Naše certifikace platí pro obchodní procesy v rámci našich globálních operací, které zpracovávají a přenášejí osobní údaje do/z našich poboček po celém světě. Chcete-li si prohlédnout naše certifikáty, podívejte se do adresáře systému APEC CBPRadresáře APEC PRP.

  Pro více informací týkající se rozsahu účasti společnosti Cisco na národních programech BBB, nebo podání žádosti ve věci osobních údajů skrze národní programy BBB, který je náš zodpovědný zástupce, prosím klikněte na oficiální emblém níže.


  Cisco Systems Inc. confirmation seal
   
  Cisco Systems Inc. confirmation seal
 • Závazná podniková pravidla v EU – kontrolor

  Globální program a zásady ochrany osobních údajů společnosti Cisco byly schváleny holandskými, polskými, španělskými a dalšími příslušnými evropskými úřady na ochranu osobních údajů jako poskytující odpovídající ochranu osobních údajů, základních práv a svobod osob pro převody osobních údajů chráněných evropskými zákony. Závazná podniková pravidla společnosti Cisco – kontrolor (BCR-C) uvádějí, že převody evropských osobních údajů prováděné společností Cisco po celém světě mají zajištěnu odpovídající ochranu.

  Kopii našich pravidel BCR-C naleznete zde. Další informace o pravidlech BCR naleznete zde. Další certifikace ochrany osobních údajů společnosti Cisco

 • Štíty EU, Spojené království a Švýcarsko–USA na ochranu osobních údajů

  Společnost Cisco Systems Inc. a její pobočky v USA: Acano LLC, Broadsoft, Inc., Cisco OpenDNS LLC, Cisco Systems Capital Corporation, Cisco Webex LLC, CliQr Technologies LLC, CloudLock LLC, Duo Security LLC, Jasper International Services LLC, Jasper Technologies LLC, Meraki LLC, Rizio, Inc. (dba Voicea) a Scientific-Atlanta LLC (společně „Cisco-US“) se účastní a byly certifikovány v souladu s rámci a principy štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA a Švýcarskem a USA stanovenými americkým Ministerstvem obchodu a týkají se shromažďování, využívání a uchovávání osobních údajů přenášených z Evropské unie (EU), Spojeného království (UK) a Švýcarska do Spojených států na základě štítu na ochranu soukromí.

  Společnost Cisco-USA potvrdila, že v souvislosti s těmito údaji dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí. Vyskytne-li se jakýkoli rozpor mezi zásadami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a zásadami štítů na ochranu soukromí, budou za určující považovány zásady štítů na ochranu soukromí. Další informace o štítu na ochranu soukromí a naši certifikační stránku naleznete na adrese https://www.privacyshield.gov/.

  Přestože byl program štítu na ochranu soukromí jako mechanismus přenosu zrušen, společnost Cisco-US se zavazuje chránit všechny osobní údaje získané z členských zemí Evropské unie (EU), Spojeného království a Švýcarska (vizte výše část Shromažďování vašich osobních údajů, kde jsou uvedeny příklady osobních údajů, které společnost Cisco zpracovává, když používáte naše webové stránky a řešení a komunikujete s námi) v souladu s platnými zásadami rámců a zajistit, aby osobní údaje shromážděné od fyzických osob v EU pro ně byly dostupné v rámci jejich individuálních práv, pokud je společnost Cisco správcem osobních údajů. (vizte Přístup k vašim osobním údajům a jejich přesnost a uplatňování vašich práv)

  Společnost Cisco-US je odpovědná za zpracování osobních údajů, které obdrží a následně předá třetí straně, která jedná jako zástupce jejím jménem. Společnost Cisco-US dodržuje zásady štítů na ochranu soukromí v případě veškerých následných přenosů osobních údajů z EU, Spojeného království a Švýcarska (příklady takových přenosů naleznete výše v části Sdílení vašich osobních údajů), včetně ustanovení o odpovědnosti za další přenos. V určitých situacích může být společnost Cisco v USA nucena zveřejnit osobní údaje v reakci na zákonnou žádost veřejných orgánů, a to včetně splnění národních bezpečnostních požadavků či požadavků donucovacích orgánů.

  Společnost Cisco-US podléhá regulačním pravomocem Federální obchodní komory USA.

  Vyskytne-li se jakýkoli rozpor mezi ustanoveními tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a zásadami štítů na ochranu soukromí, budou za určující považovány přísnější zásady ochrany soukromí. Chcete-li o těchto rámcích štítů na ochranu osobních údajů získat další informace, navštivte webové stránky štítů na ochranu osobních údajů na webu Ministerstva obchodu USA.

Automatizované rozhodování

Naše zpracování osobních údajů zahrnuje automatizované i manuální metody zpracování. Naše automatizované metody se často používají jako pomocné metody pro manuální metody. Při použití automatizovaných metod k pomoci při rozhodování můžeme některé poznatky získané automatizovanými metodami ručně porovnat s podkladovými daty, na jejichž základě byly tyto poznatky získány. Tuto ruční kontrolu mohou provádět zaměstnanci společnosti Cisco nebo důvěryhodní obchodní partneři třetích stran, kteří pracují jménem společnosti Cisco.

V případě, že jsou rozhodnutí učiněna výhradně na základě automatizovaných metod zpracování a mají právní účinky nebo se významně dotýkají jednotlivce, poskytneme dotčenému jednotlivci možnost rozhodnutí zpochybnit nebo požádat o manuální přezkum.

Řešení reklamací

V souladu se zásadami štítu na ochranu soukromí se společnost Cisco-US zavazuje řešit stížnosti týkající se vašeho soukromí a shromažďování nebo používání vašich osobních údajů předaných do Spojených států. Osoby z Evropské unie, Spojeného království a Švýcarska, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se štítu na ochranu soukromí, by měly nejprve kontaktovat společnost Cisco-US prostřednictvím formuláře žádosti o ochranu soukromí.

Společnost Cisco-US se dále zavázala postoupit nevyřešené stížnosti na ochranu soukromí podle zásad štítu na ochranu soukromí nezávislému mechanismu pro řešení sporů, BBB EU Privacy Shield. Pokud neobdržíte včasné potvrzení své stížnosti nebo pokud vaše stížnost není uspokojivě vyřízena, navštivte https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/, abyste získali další informace a mohli podat stížnost. Tato služba je poskytována zdarma.

Pokud vaši stížnost v rámci štítu na ochranu soukromí nelze vyřešit výše uvedenými způsoby, můžete za určitých podmínek vyvolat závazné rozhodčí řízení pro zbývající nároky, které nebyly vyřešeny jinými nápravnými mechanismy. Vizte přílohu 1 štítu na ochranu osobních údajů na adrese https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Případně se můžete obrátit na dozorový úřad pro ochranu osobních údajů ve vaší jurisdikci a požádat o pomoc. Berte na vědomí, že hlavní pobočka společnosti Cisco v EU se nachází v Nizozemsku. Proto je naším vedoucím dozorovým orgánem v EU nizozemský Autoritiet Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Otázky nebo komentáře

Vážíme si vašich názorů. Máte-li nějaké otázky nebo komentáře související s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, klikněte zde.

Aktualizace tohoto prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme občas aktualizovat. Pokud prohlášení o ochraně osobních údajů upravíme, zveřejníme zde upravenou verzi s datem aktualizované revize. Pokud provedeme materiální změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, můžeme vás také upozornit jinými prostředky, například zveřejněním oznámení na našich webových stránkách nebo zasláním oznámení. Dalším využíváním našich webových stránek po provedení podobných revizí přijímáte a souhlasíte s revizemi a jejich dodržováním.

Prohlášení společnosti Cisco o ochraně osobních údajů bylo revidováno a nabylo účinnosti dne10. května 2021.

Kliknutím sem zobrazíte předchozí verzi prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li nějaké otázky nebo komentáře související s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, klikněte zde.

Ředitel ochrany osobních údajů společnosti 
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Ředitel ochrany osobních údajů společnosti
Cisco Systems, Inc. v Americe
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Ředitel ochrany osobních údajů společnosti
Cisco Systems, Inc. v Evropě, na Středním východě, v Africe (EMEA)
Haarlerbergweg 13-19,
1101 CH Amsterdam-Zuidoost, Nizozemsko

Ředitel ochrany osobních údajů společnosti
Cisco Systems, Inc. v Asii, Pacifiku, Japonsku a Číně (APJC)
80 Pasir Panjang Road
Bldg 80, Lvl 25, Mapletree Biz City
Singapur, Singapur 117372, Singapur

Prohlášení o ochraně osobních údajů

ShrnutíInformace odalších nabídkách společnosti Cisco naleznete v datových listech ochrany osobních údajů v centru důvěryhodnosti společnosti Cisco

Jak nás můžete kontaktovat

Formulář žádosti o osobní údaje

Pošta: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA