Cisco Systems, Inc. Online Privacy Statement
Cisco tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi mong muốn chia sẻ với bạn các nguyên tắc sau đây chi phối thực hành về riêng tư của chúng tôi.

Do Cisco là một công ty toàn cầu nên thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các văn phòng hoặc đơn vị trực thuộc khác của Cisco trên toàn thế giới (gọi chung là “Cisco”). Tất cả các đơn vị này đều bị ràng buộc bởi các hợp đồng bảo mật và hợp đồng chuyển giao dữ liệu thích hợp. Ngoài ra, tất cả các đơn vị còn bị chi phối bởi Tuyên Bố về Riêng Tư này, trừ khi bạn đang làm việc trực tiếp với Linksys hoặc WebEx, vốn là các công ty của Cisco. Trong các trường hợp đó, các tuyên bố về riêng tư tương ứng của Linksys hoặc WebEx sẽ được áp dụng. Tuyên bố này có thể bị hủy bỏ bởi các tài liệu cụ thể ở mức độ chương trình hoặc thỏa thuận giữa bạn và Cisco.


Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Trong suốt chính sách này, chúng tôi gọi thông tin nhận diện cá nhân bạn là “Thông Tin Cá Nhân” hoặc “Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm”. Cisco thu thập Thông Tin Cá Nhân hoặc Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm của bạn để chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu của bạn, bao gồm các công việc như xử lý đơn hàng, thêm tên bạn vào danh bạ thư điện tử, hoặc đăng ký bạn cho các sự kiện.

Thông Tin Cá Nhân là bất kỳ thông tin nào có thể xác định bạn với tư cách cá nhân như tên, địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, nghề nghiệp hoặc sở thích cá nhân của bạn. Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm là bất kỳ thông tin nào có thể cho phép tiếp cận tài khoản tài chính của bạn bao gồm số tài khoản, số thẻ tín dụng hoặc thẻ rút tiền, cùng với bất kỳ mã bảo vệ, mã truy cập hoặc mật khẩu cần thiết.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Thông Tin Cá Nhân của người khác như vợ, chồng hoặc đồng nghiệp, thì bạn phải được người đó cho phép cung cấp.

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể ẩn danh khi duyệt trang web của Cisco. Khi bạn vào trang web của Cisco, chúng tôi sẽ ghi lại địa chỉ IP của bạn (là địa chỉ Internet của máy tính của bạn) để chúng tôi biết bạn vào các phần nào của trang web và xem trong bao lâu. Chúng tôi không kết nối địa chỉ IP của bạn với bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào trừ khi bạn đã đăng ký với chúng tôi và bạn đăng nhập bằng chi tiết cá nhân của mình.

Để truy cập một số trang web, các dịch vụ, sản phẩm và hoạt động của Cisco cần có tên đăng nhập và mật khẩu. Trách nhiệm của bạn là bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu của mình.

Bạn có thể lựa chọn để cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi trong nhiều trường hợp khác nhau, bao gồm khi bạn:

  • đăng ký với Cisco để có một tài khoản trên các trang web của Cisco;
  • sử dụng một số sản phẩm hoặc dịch vụ của Cisco;
  • đăng ký tham dự hội thảo;
  • tham gia vào một cuộc thăm dò trực tuyến;
  • yêu cầu được ghi tên vào danh bạ thư điện tử hoặc danh bạ thư tín khác;
  • đăng ký đánh cược hoặc tham dự khuyến mãi khác; hoặc
  • khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho Cisco vì bất kỳ lý do nào khác.

Vào từng thời điểm, Cisco nhận thông tin các nhân từ các đối tác kinh doanh và các đơn vị bán hàng. Cisco chỉ sử dụng thông tin này nếu thông tin được thu thập theo các thực hành về riêng tư phù hợp với Tuyên Bố về Riêng Tư này.

Sự Lựa Chọn và Kiểm Soát của Bạn

Chúng tôi sẽ luôn báo cho bạn trước khi chúng tôi thu thập bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào và cho bạn biết mục đích thu thập thông tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn vì bất kỳ lý do gì ngoài lý do khiến bạn cung cấp thông tin. Để chúng tôi có thể biết sở thích của bạn, chúng tôi cần bạn làm một động tác như đánh dấu vào tùy chọn thích hợp để cho biết bạn đồng ý với tùy chọn đó.

Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Cookie và Các Công Nghệ Theo Dõi Khác

Giống như nhiều trang web khác, Cisco sử dụng các công nghệ như cookie và điểm ảnh trang web (web beacon) để làm cho việc bạn vào thăm trang web của chúng tôi được dễ dàng, hiệu quả và có giá trị hơn bằng cách cho phép bạn tùy chỉnh và nhận diện bạn khi bạn quay trở lại trang web.

Cookie là một tập dữ liệu nhỏ mà một trang web chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn. Trang web của Cisco gửi cookie gửi cookie khi bạn vào trang web, mua, yêu cầu hoặc cá nhân hóa thông tin, hoặc đăng ký các dịch vụ nào đó. Cookie không thể đọc được dữ liệu cá nhân trong ổ cứng hoặc đọc các tập tin cookie của các trang web khác; thật ra, cookie chỉ chứa thông tin cá nhân mà bạn cung cấp về bản thân mình. Việc chấp nhận cookie sử dụng trên trang web của chúng tôi có thể giúp chúng tôi tiếp cận thông tin về cách thức duyệt web của bạn để sử dụng trong việc cá nhân hóa kinh nghiệm và theo dõi thói quen duyệt web của bạn. Chúng tôi làm như vậy để xác định mức độ hữu ích của thông tin trên trang web của chúng tôi đối với người sử dụng và để xem mức độ hiệu quả của các cấu trúc điều hướng của chúng tôi trong việc giúp đỡ người sử dụng truy cập các thông tin đó.

Về cơ bản, cookie được phân loại thành cookie “tạm thời” hoặc “vĩnh viễn”.

  • Cookie tạm thờikhông còn tồn tại trên máy tính của bạn khi bạn đóng trình duyệt.
  • Cookie vĩnh viễntiếp tục tồn tại trên máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa chúng hoặc khi chúng hết thời hạn được lưu giữ.

Bạn có thể vào hầu hết các trang web của Cisco mà không phải chấp nhận cookie từ Cisco, tuy nhiên, một số chức năng của trang web có thể bị mất đi do việc khóa cookie trên máy tính của bạn. Các trang web khác của Cisco, đặc biệt là các trang web yêu cầu thông tin đăng nhập và mật mã, cần có cookie và không thể sử dụng được một khi bạn khóa cookie trong trình duyệt của mình.

Ngoài ra, Cisco sử dụng điểm ảnh trang web song song với cookie để tìm hiểu hành vi của người sử dụng. Điểm ảnh trang web là một hình ảnh điện tử, có trên một trang web hoặc một thư điện tử theo định dạng HTML (Hypertext Markup Language – Ngôn Ngữ Đánh Dấu Siêu Văn Bản) và điểm ảnh trang web được gọi là single-pixel (1 x 1) hoặc clear GIF. Điểm ảnh trang web là một trong các thành phần của trang web, cũng giống như các hình ảnh và ký tự khác ngoại trừ việc điểm ảnh trang web quá nhỏ và quá trong suốt đến nỗi nó hầu như không thể nhìn thấy. Điểm ảnh trang web có thể nhận ra một số thông tin trên máy tính của người sử dụng, ví dụ như cookie, ngày giờ xem một trang web và mô tả trang web chứa điểm ảnh trang web đó. Đó đơn giản là một cách thuận tiện để tập hợp các số liệu thống kê cơ bản và quản lý cookie, và không bỏ đi bất kỳ thông tin bổ sung nào trên máy tính của bạn. Tắt cookie trên trình duyệt của bạn sẽ ngăn chặn việc điểm ảnh trang web theo dõi hoạt động cụ thể của bạn. Điểm ảnh trang web có thể vẫn ghi nhận một khách thăm vô danh từ địa chỉ IP của bạn, nhưng sẽ không ghi nhận thông tin cá biệt.

Cisco cũng có thể sử dụng các liên kết đã được tùy chỉnh đổi hoặc các công nghệ tương tự khác để theo dõi các liên kết thư điện tử mà bạn nhấp vào đó. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin đó với Thông Tin Cá Nhân của bạn để cung cấp cho bạn các giao tiếp thư điện tử tập trung hơn hoặc thông tin để mua hàng. Mỗi giao tiếp thư điện tử bao gồm một liên kết hủy bỏ đăng ký cho phép bạn ngưng thực hiện dạng giao tiếp đó.

Nếu bạn muốn không có cookie trong khi vào xem trang web của chúng tôi hoặc qua thư điện tử có định dạng HTML, bạn có thể thiết lập để trình duyệt của bạn cảnh báo trước khi chấp nhận cookie hoặc từ chối cookie sau khi trình duyệt đã cảnh báo cho bạn về sự có mặt của cookie. Bạn cũng có thể từ chối tất cả cookie bằng cách tắt cookie trong trình duyệt của mình.

Để biết thêm thông tin về cookie và các công nghệ theo dõi khác, kể cả hướng dẫn để khóa việc sử dụng cookie và các công nghệ đó, xem http://privacy.getnetwise.org/browsin/tools.

Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Cisco sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để đáp ứng các yêu cầu của bạn, và để làm được việc đó, chúng tôi có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với các bên khác. Trong trường hợp đó, chứng tôi chỉ chia sẻ thông tin cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn và buộc các bên khác giới hạn việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn chỉ để hoàn thành yêu cầu của bạn mà thôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân để liên lạc với bạn nhằm mục đích tiến hành các cuộc thăm dò về sự hài lòng của khách hàng hoặc nghiên cứu thị trường với sự cho phép của bạn.

Chúng tôi sẽ sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, để trả lời các yêu cầu gọi lại, và để cung cấp các tài liệu thị trường cụ thể mà bạn đã yêu cầu. Các bên thứ ba mà chúng tôi cần chia sẻ thông tin bao gồm các đối tác kinh doanh của chúng tôi (ví dụ như đối tác kinh doanh là một phần của một chương trình khuyến mãi chung hoặc để chuyển các đầu mối mua hàng đến một trong các đối tác phân phối của chúng tôi); các đơn vị cung cấp dịch vụ; công ty hàng hải; và các cơ quan bưu chính và cơ quan chính phủ (ví dụ như các cơ quan Hải Quan).

Trong trường hợp người sử dụng lao động của bạn đã thỏa thuận bằng văn bản với Cisco quy định việc truy cập các chương trình và thông tin của Cisco, thì Cisco có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để kiểm tra việc tuân thủ thỏa thuận, theo dõi bản quyền phần mềm đã cấp, theo dõi phần mềm đã tải từ các trang này, hoặc theo dõi việc sử dụng các ứng dụng khác có sẵn trên các trang này.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để tạo mẫu tin dữ liệu vô danh hoặc tập hợp dữ liệu để phân tích thống kê và cho các mục đích khác, bằng cách bỏ qua hoặc xóa bỏ thông tin (thí dụ như tên của bạn) có thể giúp nhận diện cá nhân bạn. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu, để thực thi các Điều Kiện Sử Dụng của chúng tôi, hoặc trong các trường hợp khẩn cấp, để bảo vệ sự an toàn của cá nhân, công chúng hoặc các trang web của chúng tôi.

Bất kỳ Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm nào mà bạn đã cung cấp sẽ chỉ được sử dụng để tiến hành hoạt động hoặc sự kiện cụ thể mà vì hành động hoặc sự kiện đó Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm được cung cấp, sau đó Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm sẽ bị xóa bỏ.

Khả Năng Truy Cập, Cập Nhật hoặc Hủy Bỏ Thông Tin của Bạn

Người sử dụng đã đăng ký có thể xem lại và sửa đổi Thông Tin Cá Nhân của mình tại địa chỉ http://tools.cisco.com/RPF/profile/profile_management.do. Bạn có thể yêu cầu khóa tài khoản Cisco của mình hoặc bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào mà chúng tôi nắm giữ bằng cách gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@cisco.com

Trong trường hợp bạn chọn khóa tài khoản của mình, nếu luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ giữ lại trong hồ sơ của mình một số Thông Tin Cá Nhân của bạn để ngăn chặn việc giả mạo, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, thực thi Điều Kiện Sử Dụng của chúng tôi, tôn trọng lựa chọn Không Tiếp Tục Sử Dụng của bạn, và tuân thủ các yêu cầu của pháp luật.

Cách Thức Chúng Tôi Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của Bạn

Cisco bảo vệ tính an toàn cho dữ liệu mà bạn gửi cho chúng tôi bắng các thủ tục vật lý, điện tử và quản lý theo tiêu chuẩn của ngành. Khi thích hợp, trang web của Cisco sử dụng phương pháp mã hóa SSL để tăng cường tính an toàn trong chuyển giao dữ liệu nhạy cảm. Trong nội bộ Cisco, dữ liệu được lưu trữ trong máy chủ điều khiển mà việc tiếp cận với các máy này là rất giới hạn. Thông tin của bạn có thể được lưu trữ và xử lý tại Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác nơi Cisco, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc hoặc đại diện của Cisco có trụ sở.

Tuy cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể bảo đảm tính an toàn của các thông tin mà bạn chuyển cho chúng tôi qua kết nối Internet không an toàn. Do đó chúng tôi khuyên bạn nên đề phòng bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình khi truy cập Internet.

Một số cách bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn là thường xuyên thay đổi mật khẩu, dùng chữ cái lẫn số làm mật khẩu, và đảm bảo là bạn sử dụng một trình duyệt an toàn. Ngoài ra, cần đề phòng các cuộc tấn công lừa phỉnh cố gắng ăn cấp thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin tài khoản tài chính của người tiêu dùng. “Các tay lừa phỉnh” (Phisher) sử dụng các thư điện tử ‘giả’ dẫn người tiêu dùng đến các trang web giả mạo được thiết kế với mục đích dụ lừa người nhận tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm như số thẻ tín dụng, tên người sử dụng tài khoản, mật khẩu và số an sinh xã hội. Cisco không bao giờ gửi thư điện tử yêu cầu bạn cung cấp hoặc xác nhận Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm. Nếu bạn nhận được thông tin như vậy, vui lòng chuyển ngay thông tin đó cho privacy@cisco.com và lập tức xóa bỏ thông tin đó khỏi máy tính của bạn.

Trẻ Em và Riêng Tư

Trang web của chúng tôi không nhắm đến và không có ý định lôi cuốn trẻ em dưới 13 tuổi. Cisco không cố ý lấy thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi hoặc gửi cho trẻ em dưới 13 tuổi các yêu cầu về Thông Tin Cá Nhân.

Trang Web của Các Bên Thứ Ba

Trang web của Cisco chứa các liên kết đến trang web của các bên thứ ba, một số liên kết có thể được đặt cùng với logo của Cisco. Tuy nhiên, các trang web này không phải do Cisco điều hành và duy trì, và Cisco không chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn với các trang web đó cũng như không chịu trách nhiệm về các thực hành về riêng tư của các trang web đó. Rủi ro trong khi sử dụng bất kỳ trang web nào của bên thứ ba do bạn chịu.

Tuy chúng tôi lựa chọn các đối tác kinh doanh rất cẩn thận, Cisco không thể chịu trách nhiệm về các thực hành về riêng tư của các trang web do các bên thứ ba điều hành mà trang web của chúng tôi có liên kết đến. Một khi bạn đã rời trang web của chúng tôi, bạn nên tiến hành kiểm tra tuyên bố về riêng tư hiện hành của bên thứ ba để xác định cách bên thứ ba sử dụng các thông tin thu thập từ bạn.

Thay Đổi trong Tuyên Bố về Riêng Tư Này

Cisco có thể sửa đổi tuyên bố về riêng tư này vào từng thời điểm và bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang chủ của mình trong 30 ngày mỗi khi bản Tuyên Bố về Riêng Tư này có các sửa đổi quan trọng. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của Cisco sau bất kỳ sửa đổi nào sẽ có nghĩa là và xác nhận rằng bạn chấp thuận các sửa đổi đó.

Thắc Mắc hoặc Đề Nghị

Nếu bạn có các thắc mắc hoặc quan ngại gì về việc chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn, xin vui lòng gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@cisco.com.

Legal Department
Attn: Van T. Dang, VP, Law & Deputy General Counsel
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
USA

Hãy để chúng tôi giúp bạn