การเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ Cisco Physical Security จะให้โซลูชันการรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวิดีโอ, กล้อง IP, การควบคุมการเข้าถึง และการตอบสนองต่อเหตุการณ์บุกรุก