มีบัญชีแล้วใช่ไหม

  •   เนื้อหาเฉพาะตัว
  •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

การเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ Cisco Physical Security จะให้โซลูชันการรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวิดีโอ, กล้อง IP, การควบคุมการเข้าถึง และการตอบสนองต่อเหตุการณ์บุกรุก