มีบัญชีแล้วใช่ไหม

  •   เนื้อหาเฉพาะตัว
  •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

ภัยคุกคามกำลังเพิ่มขึ้น

ในความเป็นจริง บริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 6 ครั้งต่อนาที การโจมตีไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปหากเพียงแค่คุณรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ ถึงเวลาแล้วที่จะทำให้การรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญเป็นอันดับแรกในธุรกิจของคุณตลอดไป

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ตัวเลขบอกความจริง

อาชญากรรมทางไซเบอร์ หมายถึงการก่อให้เกิดความเสียหายด้านผลการผลิต การเงิน และชื่อเสียงที่ร้ายแรง ต่อไปนี้เป็นแนวโน้มบางประการจากการศึกษาวิจัยด้านเกณฑ์มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกล่าสุดของเรา

53%

ได้รับการแจ้งเตือนมากกว่า 10,000 รายการต่อวัน

64%

ของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ระบุว่าพวกเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 500,000 เหรียญ

$433,000

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรขนาดใหญ่ที่ตรวจพบการละเมิดทันที

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเพื่อนบ้านในประเทศไทยเป็นอย่างไร

อาชญากรรมทางไซเบอร์ไม่มีขอบเขตสามารถเกิดขึ้นได้กับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ในอาคารเดียวกัน หรืออยู่ต่างภูมิภาค ต่อไปนี้เป็นแนวโน้มที่น่าตกใจที่เกิดขึ้นใกล้ตัว

 

 

การศึกษาวิจัยด้านเกณฑ์มาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคเอ
เชียแปซิฟิกประจำปี 2018 ของ Cisco

คำเตือนคือการแจ้งเตือนล่วงหน้าซึ่งมาพร้อมกับแนวทางการรักษาความปลอดภัย
จัดเตรียมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยล่าสุด
และการค้นพบที่สำคัญจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เข้าถึงรายงานฉบับเต็มได้แล้ววันนี้  

กรอกข้อมูลแบบฟอร์มนี้เพื่อดาวน์โหลดสำเนา
 

รายงานย้อนหลัง

 

  • Cisco 2017 Midyear Cybersecurity Report เรียนรู้วิธีรักษาความปลอดภัยในมุมมองภัยคุกคามที่กำลังขยายตัว
  • Cisco 2017 Annual Cybersecurity Report ค้นพบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
  • Cisco 2015 Annual Security Report เรียนรู้ว่าผู้โจมตีได้รับประโยชน์จากช่องว่างระหว่างความตั้งใจและการดำเนินการของผู้ป้องกันอย่างไร
  • Cisco 2014 Midyear Security Report การเชื่อมโยงจุดอ่อนในมุมมองของภัยคุกคามที่ระบุ
  • Cisco 2014 Annual Security Report อ่านข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามล่าสุดและกลยุทธ์ด้านการแก้ไขปัญหาที่สำคัญต่อองค์กร