Имате сметка?

 •   Персонализирана содржина
 •   Вашите производи и поддршка

Потребна ви е сметка?

Направете сметка

Онлајн изјава за приватност на Cisco

Центар за доверба и транспарентност

Cisco е посветена на одржувањето силна заштита за нашите потрошувачи, производи и компанија. Веруваме во градењето и во одржувањето на довербата, во намалувањето на ризикот и едноставно, во правењето на вистинската работа.

Cisco Systems, Inc. и нејзините подружници (колективно „Cisco“) се посветени на заштитување на вашата приватност и обезбедување на позитивно искуство за вас на нашите веб-локации, како и при користењето на нашите производи и услуги („Решение“ или „Решенија“).

Изјавата за приватност се однесува на сите веб-локации и решенија на Cisco кои се поврзуваат или ја споменуваат оваа изјава, а опишува како работиме со личните информации и кои опции ви се достапни во врска со прибирањето, користењето, пристапот и ажурирањето и коригирањето на личните информации. Дополнителни информации за нашите практики за лични информации може да се обезбедат во описите на понудите, дополнителните изјави за приватност или известувањата обезбедени пред или во моментот при собирање на податоците. Можно е одредени веб-локации на Cisco да имаат сопствена изјава за приватност што опишува како се справуваме со личните податоци од тие конкретни веб-локации. Доколку известувањето обезбедено при собирањето на податоците или изјавата за приватност за конкретната веб-локација или решение се во конфликт со оваа Изјава за приватност, тоа конкретно известување или дополнителна изјава за приватност даваат предност.

Собирање на вашите лични податоци

Можно е да собираме податоци, вклучувајќи и лични податоци за вас, затоа што ги користите нашите веб-локации и решенија и имате интеракција со нас. „Лични информации“ се сите информации што можат да се употребат за идентификување на поединец, а може да вклучуваат име, адреса, адреса на е-пошта, телефонски број, информации за пријавување (број на сметка, лозинка), маркетинг приспособен на вас, информации за сметките на социјалните медиуми или број на платежна картичка. Ако поврземе други податоци со вашите лични податоци, со другите поврзани податоци ќе се однесуваме како со лични податоци. Собираме лични информации и од извори на трети страни на кои им веруваме и ангажираме трети страни да ни помогнат во собирањето лични информации.

Личните информации ги собираме поради повеќе причини, како:

 • Обработување на вашата нарачка, вклучувајќи платежни трансакции.
 • Обезбедување претплата за билтен.
 • Испраќање комуникација за маркетинг.
 • Создавање сметка.
 • Овозможување на употребата на одредени карактеристики од нашите Решенија.
 • Персонализирање на вашето доживување.
 • Обезбедување услуги за корисници.
 • Управување со апликација за работа.
 • Собирање информации за време на процесот за поднесување тестови, кога сте се пријавиле да се тестирате компјутерски за некој сертификат.

Ние и третите страни што ги ангажираме може да ги комбинираме информациите кои ги собираме од вас со текот на времето и од нашите веб-локации и решенија, со информации добиени од други извори. Ова ни помага да ги подобриме целокупните прецизност и комплетност, како и за полесно да ја скроиме интеракцијата со вас.

Ако изберете да обезбедите лични информации за трета страна кај Cisco (како име, е-пошта и телефонски број), тоа значи дека ја имате дозволата од третата страна да го правите тоа. Примерите вклучуваат проследување референтен или маркетиншки материјал до пријатели или испраќање препораки за работа. Третите страни може да се одјават од идна комуникација со следење на врската што е обезбедена во првата порака или со контактирање на privacy@cisco.com.

Во некои случаи, Cisco и третите страни кои ги ангажираме може автоматски да собираат податоци преку колачиња, веб-дневници, веб-патокази и други слични апликации. Овие информации се користат за подобро да се разбере и да се подобри искористувањето, перформансите и ефективноста на веб-локацијата, како и за да ни помогнат да скроиме содржина или понуди за вас. Ве молиме, прочитајте го делот "Колачиња и други веб-технологии" подолу за повеќе информации.

назад на почеток

Користења на вашите лични податоци

Можно е вашите лични информации да ги користиме за целите за водење на нашиот бизнис, за обезбедување, подобрување и приспособување на нашите веб-локации и решенија, за испраќање маркетиншка и друга комуникација поврзана со нашиот бизнис и за други легитимни причини кои ги дозволува применливиот закон. Некои од начините на кои е можно да ги употребиме личните информации вклучуваат:

 • Обезбедување на решение што сте го побарале.
 • Анализирање, поддржување и подобрување на нашите решенија и на вашето онлајн доживување.
 • Персонализирање на веб-локации, билтени и друга комуникација.
 • Примена и обработка на испитите за сертификати.
 • Испраќање комуникација до вас, што опфаќа цели за маркетинг или за задоволство на корисниците, или директно од Cisco или од нашите партнери.

Можете да ги уредувате претпочитањата за комуникација во секое време. Подолу погледнете ги вашите избори и изберете ги претпочитањата за комуникација.

назад на почеток

Пристап до и прецизност на вашите лични податоци

Потребна ни е ваша помош за да ги одржиме вашите лични податоци прецизни и ажурни. Обезбедуваме повеќе опции за пристапување, коригирање, поништување или бришење на вашите лични информации:

 • Вашите претпочитани опции можете да ги прегледате или уредувате онлајн, на Cisco.com, преку Алатката за управување профили на Cisco.
 • Некои ентитети на Cisco може да делуваат или да се сметаат за "контролери на податоци". Кога некој ентитет на Cisco ќе делува како контролер на податоци, можете да се повикате на вашите права за пристап и да барате корекција, поништување или деактивација согласно применливите закони за заштита на податоците, директно од тој ентитет на Cisco, како што е опишано во документацијата за конкретниот систем.
 • Ако ви треба дополнителна помош или помош за пристапување, коригирање, поништување или бришење на вашите лични информации, слободно контактирајте директно со нас. Се трудиме да покажеме добра волја за да ги испочитуваме разумните барања за пристап, бришење, ажурирање, поништување или коригирање на вашите податоци. На вашето барање ќе одговориме во рок од 30 дена. Ако не сме во можност да го испочитуваме вашето барање, ќе ви обезбедиме образложение.

назад на почеток

Вашите избори и избирање на претпочитањата за комуникација

Ви нудиме избор за примање на најразлични информации кои се поврзани со нашите решенија. Можете да управувате со претпочитањата за комуникација преку следниве методи:

 • Со следење на упатствата што се вклучени во секоја промотивна е-пошта од нас за одјавување од таа одредена порака.
 • Со испраќање порака преку е-пошта или пошта на: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Ве молиме, проверете дали сте ги вклучиле своето име, адреса на е-пошта, како и конкретни, релевантни информации за материјалот кој повеќе не сакате да го добивате.
 • За услугите за куси пораки („SMS-услуги“), одговорете со „STOP“, „END“ или „QUIT“ на SMS-пораката што ја добивте.

Овие избори не се применуваат на известувањата за услугите или за другата неопходна комуникација што се смета за дел од одредени решенија која можете да ја добивате повремено, освен ако не престанете да го користите или не го откажете решението согласно неговите услови и правила.

Со ваша дозвола, можно е да ги споделиме вашите лични податоци исто така со деловните партнери и соработниците на Cisco за и тие да ви праќаат информации за производи и услуги за кои би биле заинтересирани. За да изберете да не се споделува со трети страни за нивни маркетиншки цели, кликнете овде.

Со користење на нашите веб-локации, решенија или со обезбедување на личните информации кај нас на друг начин, се согласувате дека можеме електронски да комуницираме со вас за прашања во врска со безбедноста, приватноста и административните прашања поврзани со вашето користење. На пример, ако дознаеме дека е нарушена безбедноста на системот, можно е да се обидеме да ве известиме електронски или со објавување на известување на нашите веб-локации, со испраќање на е-пошта до вас или друг вид на комуникација.

назад на почеток

Споделување на вашите лични податоци

Можно е вашите лични податоци да ги споделиме со трети страни за целите за водење на нашиот бизнис, за обезбедување, подобрување и приспособување на нашите решенија, за испраќање маркетиншка и друга комуникација поврзана со нашиот бизнис и за други легитимни причини кои ги дозволува применливиот закон или, поинаку, вие, со ваша дозвола.

Можно е да ги споделиме личните податоци на следниве начини:

 • Во Cisco и во која било од нашите подружници во светот, со цел обработка или складирање на податоци.
 • Со деловните партнери или соработници на Cisco, за да можат да споделат со вас информации за своите производи или услуги. За да изберете Cisco да не споделува со трети страни за нивни маркетиншки цели, кликнете овде.
 • Со деловните партнери, соработниците за услуги, овластените агенти на трети страни или договарачи за обезбедување на бараното решение, услуга или трансакција. Примерите вклучуваат, но не се ограничени на: обработка на нарачки и трансакции со кредитна картичка, хостинг за веб-локации, регистрација за семинари за хостинг, помош при обид за купување или поддршка по купувањето, како и обезбедување поддршка за корисници.
 • Поврзано со, или за време на преговорите за, спојување, продажба на имот на компанијата, консолидација или преструктуирање, финансирање или стекнување со нашиот бизнис од страна на друга компанија во целост или делумно.
 • Како одговор на барањето за информации од надлежните органи ако сме уверени дека откривањето е во согласност со, или на поинаков начин се бара со, применлив закон, регулатива или правен процес.
 • Со службеници за спроведување на законот, владини органи или други трети лица ако има потреба за почитување на правниот процес или исполнување на условите за национална безбедност, заштита на правата, имотот или безбедноста на Cisco, нејзините деловни партнери или други, како што тоа го наложува применливото право.
 • Во агрегирана и/или анонимизирана форма која не би можела да се употреби за ваша идентификација.
 • Ако ве известиме на друг начин за споделувањето и вие се согласите на тоа.

назад на почеток

Безбедност на вашите лични податоци

Имаме намера да ги заштитиме личните податоци кои сте ни ги довериле и да ги третираме безбедно, во согласност со оваа Изјава за приватност. Cisco применува физичка, административна и техничка заштита предвидена да ги заштитиме вашите лични податоци од неовластен пристап, употреба или откривање. Преку договори бараме и нашите снабдувачи да ги заштитат личните податоци од неовластен пристап, употреба или откривање. Меѓутоа, не може да се гарантира комплетна безбедност на интернет и не можеме да обезбедиме или гарантираме безбедност на личните податоци што ќе ни ги дадете.

назад на почеток

Задржување на лични податоци

Вашите лични податоци ќе ги задржиме по потреба, додека да се исполни намената за која сме ги собрале. Вашите лични податоци ќе ги задржиме по потреба, за усогласување со нашите деловни услови, правни обврски, решавање спорови, штитење на нашиот имот и спроведување на нашите договори.

Користење колачиња и други веб-технологии

Како и многу веб-локации, Cisco исто така користи алатки за автоматско собирање податоци, како колачиња, вградени веб-врски и веб-патокази. Овие алатки собираат одредени стандардни информации кои вашиот пребарувач ги испраќа до нашата веб-локација, како типот на пребарувачот и адресата на веб-локацијата од која сте пристигнале до нашата веб-локација. Можно е да соберат информации за:

 • Вашата адреса за интернет протокол (IP). Тоа е бројот кој автоматски му се доделува на вашиот компјутер или уред кога се поврзувате на интернет. Овозможува веб-серверите да го лоцираат и идентификуваат вашиот уред. Тоа е уникатна адреса која е доделена на вашиот уред преку давателот на интернет-услугата или одделот за информатички системи на мрежа TCP/IP.
 • Однесување на текот на кликнувања. На пример, страниците што ги прегледувате и врските на кои кликнувате.

Овие алатки помагаат вашата посета на веб-локацијата да биде полесна, поефикасна и повредна, обезбедувајќи за вас приспособено искуство и препознавајќи ве кога ќе се вратите. За повеќе информации за начинот на кој ги користиме алатките за автоматско собирање податоци, како колачиња и графички контроли, како и за вашиот избор во врска со овие алатки, ве молиме погледнете го нашето Известување за колачиња.

Нашите веб-локации вклучуваат графички контроли, што се интерактивни мини-програми кои се активни на локацијата за да обезбедат конкретни услуги од друга компанија (како прикажување на вестите, мислења, музика и повеќе). Личните информации, како адресата на е-пошта, може да се соберат преку таквите графички контроли. Колачињата може да се постават преку графичките контроли за да се обезбеди правилна функција. Информациите собрани преку графичките контроли се управуваат со политиката за приватност на компанијата што ја создала графичката контрола.

Некои пребарувачи на веб може да понудат можност да овозможите карактеристика „не ме следи“, која ќе испрати сигнали до веб-локациите што ги посетувате, назначувајќи дека не сакате да се следат вашите активности на интернет. Ова се разликува од блокирањето или бришењето колачиња затоа што пребарувачите со карактеристиката „не ме следи“ сè уште можат да прифаќаат колачиња. Во моментов нема стандард во индустријата за тоа како компаниите треба да реагираат на сигналите „не ме следи“, иако во иднина може да биде развиен. Нашите веб-локации сега не ги препознаваат и не реагираат на сигналите „не ме следи“. Ако тоа го правиме во иднина, ќе го опишеме начинот во Изјавата за приватност. Дознајте повеќе за "не ме следи".

Имаме партнерска соработка со трети страни или за прикажување нивен адвертајзинг на нашата веб-локација или за управување со нашиот адвертајзинг на другите локации. Нашите партнери од трети страни може да користат колачиња или слични технологии со цел да обезбедат адвертајзинг според вашите активности и интереси од пребарувањата. Ако сакате да изберете да не се прикажува адвертајзинг според вашите интереси, кликнете овде (или ако сте лоцирани во Европската унија, кликнете овде). Ве молиме, имајте предвид дека ќе продолжат да се прикажуваат општи, неперсонализирани реклами.

назад на почеток

Поврзани веб-локации

Може да обезбедиме врски до други веб-локации и услуги до трети страни што се надвор од нашата контрола и не се опфатени со оваа Изјава за приватност. Ве поттикнуваме да ги прегледате изјавите за приватност што се објавени на тие веб-локации (и на сите веб-локации) што ги посетувате.

назад на почеток

Форуми и соби за разговори

Ако учествувате во форум за дискусија, локални заедници или соби за разговори на веб-локацијата на Cisco, треба да бидете свесни дека информациите кои ќе ги споделите таму (т.е. вашиот јавен профил) ќе им бидат достапни на другите и може да се искористат за некој да контактира со вас, да ви праќа несакани пораки или за други цели за кои ниту Cisco ниту вие немате контрола. Исто така, бидете свесни дека засебните форуми и соби за разговори може да имаат дополнителни правила и услови. Cisco не е одговорна за личните информации или другите информации кои ќе решите да ги доставите на тие форуми. За да барате отстранување на вашите лични информации од нашиот блог или форум на заедницата, контактирајте со нас преку privacy@cisco.com. Можно е во некои случаи да не можеме да ги отстраниме вашите лични информации, а во тој случај ќе ве известиме зошто не сме во можност да го сториме тоа.

назад на почеток

Приватност на деца

Cisco ги поттикнува родителите и старателите да преземат активна улога во активностите на интернет на нивните деца. Cisco не ги собира личните податоци од деца свесно, без соодветна согласност од родител или старател. Ако сте уверени дека сме собрале лични податоци од некој под применливата возраст за согласност во вашата земја, без соодветна согласност, ве молиме да нè известите со помош на методите кои се опишани во делот Контактирајте нè, па ќе ги преземеме соодветните мерки за истражување и брзо решавање на проблемот.

назад на почеток

Согласност за пренесување, обработка и складирање на лични податоци

Cisco е глобална организација, па можно е да ги пренесеме вашите лични информации во Cisco во Соединетите Американски Држави, во која било подружница на Cisco во светот или до трета страна и деловни партнери кои се лоцирани во повеќе земји ширум светот, како што е опишано погоре. Со користење на нашите веб-локации и решенија или со обезбедување на личните податоци до нас, каде што применливото право го дозволува тоа, согласни сте за пренесување, обработка и складирање на таквите информации надвор од вашата земја на живеење, каде што може да има поинакви стандарди на заштита.

Cisco го штити и овозможува глобалниот трансфер на лични податоци на повеќе начини:

 • APEC потврда за приватност

  Американскиот надлежен агент за APEC потврдува дека глобалната програма за приватност на Cisco е усогласена со Прекуграничниот систем со правила за приватност (CBPR) за Азиско-пацифичка економска соработка (APEC). CBPR дава рамка за организациите да обезбедат заштита на личните информации кои се пренесуваат помеѓу економиите-учеснички во APEC. Повеќе информации за Рамката за приватност на APEC и за CBPR може да се најдат овде.

  Нашиот сертификат се применува на деловни процеси од нашите глобални операции кои обработуваат и пренесуваат лични информации до/од соработниците од целиот свет За да го видите нашиот сертификат, ве молиме, посетете ја страницата за потврда, кликнувајќи на печатот TRUSTe.

  TRUSTe
 • Штит за приватност меѓу ЕУ и САД

  Cisco е дел од Рамката за штитот за приватност помеѓу ЕУ и САД и ја има потврдено својата усогласеност со неа. Cisco посветено ги потчинува сите лични податоци кои се добиени од земјите-членки на Европската унија (ЕУ), во врска со Рамката за штитот за приватност, на применливите принципи од Рамката. За да дознаете повеќе за Рамката за штитот за приватност, посетете ја локацијата на Штитот за приватност од Министерството за трговија на САД.

  Cisco е одговорна за обработката на личните податоци што ги прима, согласно Рамката за штитот за приватност, а потоа го пренесува тоа право на трета страна која делува како агент во нејзино име. Cisco ги почитува принципите од Штитот за приватност за сите понатамошни трансфери на лични податоци од ЕУ, вклучувајќи ги и одредбите за одговорност за понатамошен трансфер на податоци. Cisco во одредени ситуации може да бара да се откријат личните податоци, како одговор на законските барања на државните власти, вклучувајќи го исполнувањето на условите за национална безбедност или спроведување на законот.

  Во однос на личните податоци кои се примаат или пренесуваат согласно Рамката за штитот за приватност, Cisco е подложна на регулаторните сили на спроведување на Сојузната комисија за трговија на САД:

  TRUSTe
 • Сертификација Safe Harbor на Швајцарија и САД

  Cisco е сертифицирана според рамката Safe Harbor на Швајцарија и САД, како што е утврдено од Министерството за трговија на САД во врска со собирањето, употребата, обработката и задржувањето на личните податоци од земјите-членки на Европската унија и Швајцарија. За да дознаете повеќе за програмата Safe Harbor и за да ја видите сертификацијата на Cisco, кликнете овде.

Ако имате нерешено прашање поврзано со личните податоци кои Cisco ги обработува или пренесува, согласно CBPR, Штитот за приватност и/или Safe Harbor на Швајцарија и САД, кои Cisco не ги почитува задоволително, ве молиме контактирајте (бесплатно) со нашиот давател на услуги за решавање спорови со трети страни во САД, кликнувајќи овде. Во одредени услови, кои се подетално опишани на веб-локацијата на Штитот за приватност, можете да се повикате на обврзувачка арбитража откако ќе бидат истрошени другите процедури за решавање спорови.

назад на почеток

Права за приватност во Калифорнија

Жителите на државата Калифорнија, согласно Граѓанскиот кодекс на Калифорнија § 1798.83, имаат право да побараат од компаниите кои деловно работат во Калифорнија список со сите трети страни со кои компанијата споделува лични податоци за претходната година, за директни маркетиншки намени. Алтернативно, законот обезбедува дека ако компанијата има политика за приватност која дава можност да се избере дали вашите лични податоци да ги користат трети страни или не (како маркетинг компании) за маркетиншки намени, компанијата наместо тоа треба да ви обезбеди информации за тоа како можете да ги изберете вашите опции за откривање.

Cisco се квалификува за алтернативната опција. Ние имаме опсежна изјава за приватност и обезбедуваме подробности за тоа како можете да изберете дали вашите лични податоци да ги користат трети страни или не за директни маркетиншки цели. Поради тоа, нема потреба да одржуваме или откриваме список со третите страни кои ги добиле вашите лични податоци за маркетиншки цели во претходната година.

Ако сте жител на Калифорнија и побарате информации за тоа како да одберете од опциите за откривање кон трети страни, ве молиме пратете го своето барање преку е-пошта.

назад на почеток

Како да контактирате со нас

Го цениме вашето мислење. Ако имате прашања или коментари во врска со нашата изјава за приватност, ве молиме пратете е-пошта до нашиот тим за приватност на privacy@cisco.com.

назад на почеток

Ажурирања на оваа изјава за приватност на Cisco

Можно е да ја ажурираме оваа Изјава за приватност одвреме-навреме. Ако ја измениме нашата Изјава за приватност, ревидираната верзија ќе ја објавиме овде, со датум за ажурирано ревидирање. Согласни сте повремено да ги посетите овие страници за да бидете свесни за таквите ревидирања и да ги прегледате истите. Ако го измениме материјалот на нашата Изјава за приватност, можно е да ве известиме на други начини пред измените да стапат на сила, како со објавување на известување на нашите веб-локации или со испраќање известување до вас. Со продолжување на користењето на нашата веб-локација по стапувањето на таквите ревидирања на сила, прифаќате и се согласувате со ревидирањата и дека ќе се придржувате до нив.

Изјавата за приватност на Cisco беше ревидирана и објавена на 28 септември 2016 година.

Кликнете овде за претходната верзија од изјавата за приватност.

Изјава за приватност

РезимеКако да контактирате со нас

Е-пошта: privacy@cisco.com

Пошта: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA